Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
44
A. Faye.

med 140 Mand at omgaae Ørsøen og angribe Prestebakke bagfra. Lieut. Leth med 40 Mand dannede Avantgarden, og Lieut. Thambs med Resten, eller 200 Mand som Reserve, marcherede østenfor Ørsøen mod Prestebakke. Lieutn. Qvisling[1] førte denne Afdelings Avantgarde. 10 Juni om Morgenen Kl. 2 satte Alle sig i Bevægelse. Kl. begyndte Spørck Angrebet i Ryggen paa Prestebakkestillingen, i det han ved et enkelt Kast af en Haandmorter underrettede sine Landsmænd om, at han havde naaet det ham bestemte Sted. Strax derpaa gav Major Hvidtfeldt Signal til Angreb ved Kast af en Haandmorter, hvorpaa han selv rykkede mod Forskansningernes Front ved Prestebakke, medens den tappre Lieut. Paul Birch[2] angreb og sprengte Feltvagten ved Stenersrød, forcerede Dæmningen og Broen over Ørelven og stormede Forskansningerne, ved hvilken Anledning den 19aarige kjekke Lieut. Sæther faldt. Samtidig stormede Thambs’s Colonne Prestebakken i Ryggen, understøttet af Spørck, Qvisling samt Beichmann, der allerede i længere Tid havde vedligeholdt en levende Fegtning med den svenske Besætning, som efter 2 Timers Fegtning overgav sig. De Svenske vare tilsidst bleven trængte ind paa den nærliggende Kirkegaard og ind i Kirken. Da al videre Modstand var unyttig, stillede Lieut. Nat og Dag, der under Kampen havde vist sig meget kjek, i Kirkedøren og viftede med sit Lommetørklæde som Tegn paa, at de vilde overgive sig. Knorring og Lieut. Lillie søgte vel

  1. Lars Qvisling afgik som Lieut. med Titel af Krigsraad, var en Tid Undertoldbetjent i Fredrikstad, † 1857. R. af D.
  2. Paul Birch lever endnu og tog 1860 Afsked som Generalmajor, R. af D. Command. af S. O. og Generalkrigscommissair. I sin Rapport af 10 Dec. yttrer Chr. August, „Blandt dem, som paa ny have udmærket og saaledes hertil, ɔ: Hederstegn, haver gjort sig fortrinlig værdige, maa jeg nævne Lieut. Birch af Søndenfjeldske Reg.“ Foruden ham nævnes Capt. Butenschøn, Lieut. Hegge, Rustad o. Fl.