Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
43
Landkrigen i Norge 1808.


Prindsen havde befalet Interimscommandanten paa Fredriksten, Oberstlieut. Juul, at fordrive de Svenske fra deres befæstede Stillinger i Enningdalen. Den gamle og syge Commandant overdrog Udførelsen af dette Hverv til Capt. Arild Hvidtfeldt og stillede til hans Raadlighed: 1) Lieutenanterne Heide og Paul Birch af søndenfjeldske Inf. Reg., med 40 Skarpskyttere, 160 Musketerer og Landeværnsmænd samt 30 Bønder, tilsammen 230 Mand. 2) Premierlieut. Thambs med Lieuten. Spørck, Myhre, Leth, Beichmann og Qvisling, – alle ogsaa af søndenfjeldske Inf. Reg. med 60 Skarpskytter og 200 Musketerer fra Fredriksten, 200 Landeværnsmænd og Bønder samt 60 Mand af Tistedalens frivillige Corps under Anførsel af Kjøbmand Selmer og Overtoldbetjent Stang, tilsammen 540 Mand. 3) Tøihuslieut. Magnussen med Skibscaptainerne Fredrichssen, Jonassen, Lund og Andersen med 32 Infanterister, 24 Artillerister og 50 Jægere af Fredrikshalds frivillige Jægercorps under Stadscapt. Mamen, 4 trepundige Kanoner, 1 tyvepundig Haubits, 2 Amusetter og 7 Haandmortere, tils. 106 Mand, hvilke indskibedes paa en Slup, 3 Pramme og 14 Baade, forat true Fienden langs Idefjorden paa flere Punkter og tilsidst ved Berby forat drage de Svenskes Opmærksomhed bort fra Hovedangrebet paa Prestebakke.

De Norske udgjorde tils. 876 Mand. Fra Hvidtfeldts Corps sendtes Heide[1] med 60 Mand til Folkseter forat dække den høire Flanke og Birch med 40 Mand til Stenersrød forat recognoscere og ophæve den der staaende svenske Feltvagt. Lieut. Thambs[2] inddelte sit Corps i 4 Afdelinger. Han beordrede Myhre[3] med 50 Mand mod Gjeddelund, Riis med 40 Mand mod Kobberlund og Spørck

  1. Afgik som Capt. 1818, † i Skieberg 182*.
  2. Født 1776, afgik 1818, † 1842 .
  3. Christian August anbefaler i sin Rapport til Kongen af 10 Dec. Lieut. Myhre „som ved klog Conduite bidrog meget til Affairen ved Prestebakkes heldige Udfald.“