Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
35
Landkrigen i Norge 1808.

men tilbage. Ulfsparre og hans Folk forsvarede sig med største Tapperhed mod de Norskes overlegne Styrke og skjøde under Anfaldet ud af Vinduer og Døre. Endelig stormede de tappre Leirdøler Gaarden og nedstødte med Bajonetten hvad der satte sig; til Modværge, og der iblandt den tappre Ulfsparre, som foruden en Kugle i Underlivet erholdt 2 Bajonetstik[1]. Ved Skydningen samledes de Svenske, som befandt sig paa nærmeste Gaarde, under Captain Baumann og ilede deres Landsmænd til Undsætning, men de kom for seent. De Norske vare allerede gaaede tilbage, men da de erfarede de Svenskes Nærværelse, vendte de atter om, angrebe Baumann og kastede ham tilbage paa Hovedposten, som bestod af Helsingebataillon, der var rykket frem til Gaarden Paradis, hvor de Norske opholdt med Forfølgelsen. Wiinblad reddede sine 25 Jægere over Bjerge og gjennem Skove til Sverige, hvor han ankom 26 Mai.

De Svenske tabte 20 Mand Døde og Saarede og 24 Fangne; De Norske 1 Død og 2 Saarede.

Prindsen yttrer i sin Rapport af 15 Juni: „Jeg maa bringe Capt. Jürgensen af leirdalske Comp. i allerunderdanigst Erindring, som i Affairen ved Jerpset viste en udmærket Resolution og Conduite.“

VII. Krebs angriber 3die Brigades høire Fløi, fordriver Klingsporn fra Jovold og Slufstad. Fischer driver de Svenske tilbage over Ørjebro.

Forat kunne modstaae det befrygtede Angreb fra 4de Brigade og den svenske Armees venstre Fløi og være ved

  1. Leirdølerne udmærkede sig ved stor Tapperhed, men ogsaa stundom ved kold Grusomhed saaat selv de Svenske frygtede dette Compagni mere end nogen anden Troppeafdeling. Wilhelm Jürgensen † paa Ringerige 1842, 79 Aar gl. En saare velskreven anskuelig Fremstilling af dette Overfald har den førnævnte Folkeskribent A. Bang meddelt i „Fortællinger for Folket“ S. 99, under Titel: Tron Gjerpset.