Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
34
A. Faye.

Staffeldt,“ fra de fiendtlige Forskansninger faldt næsten som en Hagel[1]. Forpostcommandøren Major Carl Cederström, der næsten hele Tiden selv var i Ilden, roser alle sine Undergivne og nævner især Captainerne Ström og Lagerlöf, Lieutenanterne Noré, Ugla, Hästesko, Axling og Schröder. De Norske tabte 11 Døde og 27 Saarede, hvoriblandt Capt. Sigholdt, Lieut. Steenbuck og Lossius. De Svenske angive deres Tab til nogle og 30 Døde og Saarede. Blandt de første var den kjekke sergeant Diricker og blandt de sidste Lieutenanterne Ugla og Axling.

Sagkyndige have dadlet Angrebet ved Mobek, da de Svenskes Stilling her var af den Natur, at den ikke kunde forceres uden ved en Omgaaen af høire Flanke, og bemærket, at Staffeldt under denne Affaire begik den samme Feil, som hans Forgjænger de Seue. Det var i al Fald et dristigt Vovestykke med 800 Mand at søge at uddrive 1400 Mand af en fast og velforskandset Stilling; men Prindsen havde befalet Angrebet.

Mislykkedes end Angrebet paa de Svenske ved Mobek, vare de heldigere ved Jerpset, hvorhen Staffeldt havde sendt det lette leirdalske Inf. Comp. under Capt. Jürgensen og det aamodtske Skiløber Comp. forat fordrive 1 Comp. af Uplands Jægere under Lieut. Baron Ulfsparre. Denne norske Afdeling gik over Fjeldet fra Spitals-Kroken den 23 Mai, laa under aaben Himmel paa Fjeldene Natten mellem 23 og 24 Mai og angreb om Morgenen mellem Kl. 1 og 2, Gaarden, inden en Commando af 25 Jægere, som vare udsendte paa Recognoseering under Fændrik Wiinblad var kom-

  1. Ræder skriver i sin Rapport: „Uagtet det Tappreste blev udvist, var det dog ikke muligt overalt at fordrive Fienden, som stod inden for sine stærke Forskansninger, fra hvilke han kunde skyde ind i Struben af de foran liggende.“ Captain Ström rapporterede 20 Mai: „Fienden söckte på alla puncter framtränga og storma, men afsloges. Mot min vänstra Flanque visade han mycken envishet.“