Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
32
A. Faye.

paalagt at understøtte Fæstningen Kongsvinger og beskytte Hovedlandeveien fra Sverige over Kongsvinger, efterat de Seues Brigade var delt. Da hans Brigade kun kom til at bestaa af 2200 Mand, kunde han ei tænke paa at fordrive de Svenske fra deres stærke Stilling ved Lier, men han holdt dem dog i stadig Uro ved Smaaangreb. Saaledes f. Ex. ophævede en norsk Patrouille paa 50 Mand let Infanteri under F. Beichmann[1] af 1ste akerhusiske Reg., en svensk Postering paa Skandsgaarden, bestaaende af 10 Mand. Derpaa angreb han ved Vinger Prestegaard en Patrouille under Capt. Lagerlöf, bestaaende af 2 Officierer, 3 Underofficierer og 45 Mand, hvilken den drev paa Flugten og fratog 7 Fanger, uden selv at lide noget Tab.

At Prindsen ei syntes godt om, at de Svenske holdt Lierforskansningerne besatte, er naturligt. Saasnart Veiene bleve fremkommelige, besluttede han at gjøre et Forsøg paa at blive disse ubudne Gjester kvit. Han befol derfor Brigaden Staffeldt at angribe den svenske Stillings høire Fløi langs med Austbølaaen eller, som den og kaldes Digeraaen, der falder i Vingersø N. O. for og tæt ved Lier. Staffeldt beordrede Oberstlieut. Stabell med 2 Divisioner af throndhjemske Inf. Reg.s Grenadeerbataillon, 1 Division af 1ste akerhusiske Grenaderbataillon, Skarpskytter-Divisionen af 2den throndhjemske Grenadeerbataillon, 2 Skiløber-Compagnier og leirdalske lette Inf. Comp. tilsammen omtr. 800 Mand at gjøre Angrebet, medens han selv fra en af Kongsvingers Fæstnings fremspringende sydostlige Vinkler, med Kikerten i Haanden, iagttog Angrebet.

Dette fandt Sted 18 Mai fra 3 forskjellige Steder paa engang. Fændrik Gill med 50 Mand af det vingerske lette Inf. Comp., understøttet af det aamodtske Skiløbercompagni, satte nedenfor Kongsvinger over Glommen, besteg hurtig

  1. F. W. N. Beichmann født 1783 † 1850 som Command. i Christianssand, Gen.major og Comm. af St. Ol. O.