Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
30
A. Faye.

Hr. Major Stabell, hvis Nidkjærhed og Iver har bidraget meget til Dagens heldige Udfald. Fremdeles har Capt. Nægler af 2det throndhjemske Inf. Reg. udmærket sig, og jeg vilde være uskjønsom, dersom jeg ikke anbefalede det hele Officierscorps, hvorunder især Major Ræder af 2det throndhjemske Inf. Reg., der med megen Uforsagthed førte Tropperne i Ilden. Commandøren for den throndhjemske Skarpskytter-Division, Capt. Sigholdts raske Fremrykning bør jeg fremdeles ikke lade være ubemærket[1].

Da Kong Frederik havde modtaget Rapporterne fra Norge om Krigens heldige Førelse, lod han ved Parolen 5te Mai bekjendtgjøre[2].

„Vi have med særdeles Tilfredshed modtaget Rapporter fra Norge, som give os et nyt Bevis paa de Norskes Mod og Uforsagthed. Dette maa tjene til Opmuntring at efterligne disse kjække Vaabenbrødre. Til den Ende oplæses denne Rapport for samtlige Under-Officierer og Soldater.“

Efterat have efterladt Staffeldt, til hvis Dygtighed Prindsen havde megen Tillid, ved Kongsvinger forat have Øie med de Svenske i Lier og understøtte Fæstningen, førte han Resten af den norske Hær ned mod Rakkestad for, efter Omstændighederne, at fordrive Fienden fra den sydlige Kant af Landet. Forat besørge Forbindelsen med Staffeldt lod han 3 Batailloner, 6 lette Infanteri og Skiløber-

  1. Stabell født 1763, blev Major 1807, R. af D. 1808, Medlem af Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814, fegtede mod de Svenske 1814, døde som høistcom. General over den norske Hær 1836.
  2. Staffoldts og Gahns Rapporter findes i Aalls Erind. Bilag 26. Jfr. Budstikken 1808 Nr. 7–8. Om Kampen ved Trangen findes udførlig Beretning med Kort hos Ræder II, 484–490. En velskreven Skitse af samme har Anthon Bang leveret i sine Fortællinger for Folket, 2den Række, Kap. 7 „Den gamle Soldat.“