Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
25
Landkrigen i Norge 1808.

Officierer og Menige for Mod og Udholdenhed, efterat de i 3 Dage havde marcheret, fegtet og bivouaqueret i Sne og Vand uden behørig Beklædning, uden varm og tilstrækkelig Føde og Forpleining og efterat de allerede vare blevne meget medtagne i de foregaaende besværlige Forpostfegtninger. De Svenskes høistcommanderende General, Armfelt, som personlig havde deltaget i den varme Kamp, roser i sin Rapport mange Officierer, blandt hvilke Overadjutanten Carl Anckarsvärd, Major Hård, Jean Bart, Matern, Liljeström, Lieutenanterne Belfrage, Uggla o. Fl. „Cederströms Intelligence forenet med Baron Anckarsvärds og Hårds uforlignelig gode Conduite, Mod og Resolution afgjorde denne for vore Vaaben ærefulde Affaire.“

De Svenske opgive deres Tab til 5 Døde og 66 Saarede, hvoriblandt 8 Officierer. Major Hård blev haardt saaret. De Seue opgav derimod de Svenskes Tab til 200 Mand Døde og Saarede.

Oberst de Seue dadles, dels fordi han ikke personlig var tilstede og ledede Fegtningen, dels fordi han ikke med Reserverne understøttede Kreutz.

Paa Hølands Prestegaard modtog, som vi have hørt, Prindsen Rapport om Udfaldet ved Lier. Han tilskrev strax de Seue følgende Brev: „Min Hr. Oberst! ville behage at sende mig nøiagtig Rapport om Deres Stilling og Fiendens Styrke og Position, men jeg maa bede, saa hurtigt som muligt, at blive underrettet derom, helst til i Morgen Aften, da Deres Rapport maa lægges til Grund for et Udkast til en combineret Attaque, men til denne Ende maa jeg være underrettet om Deres Styrke.“

Saasnart Prindsen havde faaet Underretning om, at 2den svenske Brigade over Haneborg var gaaet tilbage, sendte han 3 Divisoner af Dittens Bataillon fra Blakier til Kongsvinger, hvor den omkom 25 April. Den 26 indtraf Prind-

    Meidell af Artilleriet for hans udmærkede Bravour og Conduite ved Affairen ved Lier.“