Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
24
A. Faye.

fanteriet, men ingen for Artilleriet. Dette kunde derfor ei bruges. Den kjække Meidell satte sig nu stille hen paa en Kanonlavet og ventede kun paa Ordre til at trække sig tilbage; thi uden Understøttelse og uden Ammunition var Stillingen ei længere holdbar. „Da vore Tropper, yttrer de Seue. i fiere Dage og Nætter ei havde været af Klæderne, foruden den øieblikkelige Afkræftelse og Tab af Døde og Saarede, som fandt Sted, Fiendens Magt desuden var for stor, Husarerne fik Plads til at hugge ind og Mørket kom paa, „saa gav jeg Kreutz Befaling til Tilbagetog til Kongsvinger,“ „for ei at exponere Batteriet forat blive taget og med det samme det hele Corps.“ Tilbagetoget blev strax iværksat. Da de Svenske erfarede denne for dem glædelige og vistnok uventede Nyhed, fornyede de strax Angrebet. Det svenske Infanteri besatte nu Forskansningerne uden Modstand, med Undtagelse af den foran venstre Fløi liggende Redoute (en firkantet lukket Forskansning). Denne blev stormet af Uplands Bataillon under Anførsel af Major Hård og Over-adjutant Capt. Baron Carl H. Anckarsvärd. For at redde det i Redouten værende Skyts, hvilket lykkedes, kjæmpede Nordmændene her til det yderste og først efter en haardnakket Modstand lykkedes det de kjække Upländer at blive Seierherrer. Efter 8 Timers haard Kamp trak de Norske sig henved Kl. 7 om Aftenen tilbage med et Tab af henved 100 Mand Døde, Saarede og Fangne. Iblandt de Døde var den kjække Premierlieut. Thomas Blix[1] og blandt de Fangne Lieutenanterne Palludan og Fabricius. Desuden faldt en Kanon, en Krudtkjerre og en Del Geværer og Ammunition i Fiendens Hænder. Størst Tab led Sadolins Division. Den høistcommanderende Oberst de Seue roste i sin Rapport især Major Kreutz, Capt. Sadolin og Lieut. Meidell for Tapperhed og god Conduite[2] og alle

  1. Hans Fald besang C. H. Sommer, Lærer ved Krigsskolen, i en da yndet Sang: Fredens Engel sukkende forlod Norges hidtil lykkelige Egne.
  2. I sin Rapport af 1808 anbefaler Christian August „Lieut.