Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


behøver for at sikre sig og sine en økonomisk sorgfri existens?!

Simpelthen fordi det ikke staar i det enkelte individs magt:

Tidoblingen af det menneskelige arbejdes produktivitet skyldes jo det vældige tekniske produktionsapparat som det nittende aarhundrede har frembragt. Og det apparat lar sig ingenlunde haandtere af enkeltmand; der skal millioner individers organiserede samarbejde til for at sætte dets vidtløftige og indviklede maskineri i bevægelse og holde det i virksomhed. Om altsaa hvert enkelt menneske nu i vore dage vilde lægge sit arbejde an paa selv direkte at frembringe hvad han behøver til sig og sine, da kom apparatet som tidobler menneskenes kraft til at staa ubenyttet hen, og menneskenes arbejde vilde da ikke gi mere, men tværtimod mindre af sig end det gjorde for hundrede aar siden. Thi ogsaa dengang benyttet man jo et arbejdsbesparende produktions-apparat, selv om det altsaa var ti gange mindre fuldkomment end det vi nu raader over.

Skal derfor tidoblingen af menneskenes produktive evne virkelig kunne føre til at alle faar ti gange mere ud af sit arbejde end man gjorde for hundrede aar siden, da maa for det første hvert enkelt menneske kjæde sit arbejde sammen med alle de andres til et stort enigt samarbejde saa alle kan faa anledning til at benytte apparatet og derved faa sin kraft tidoblet. Men dernæst er det ogsaa nødvendigt at dette enige samarbejde paa det fælles apparat tar sigte paa det store