Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/457

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


dets produktion maatte vi være ti millioner og ikke ti tusen.

Naar mine vælgere alligevel, paa egne og meningsfællers vegne, har git mig i opdrag allerede nu at fremsætte dette forslag om ejendomsrettens afskaffelse, da er meningen dermed kun at si til denne forsamling — og derigjennem til det hele folk:

— Vi, ti tusen af landets stemmeberettigede borgere, som allesammen har faaet vore øjne opladte for pengenes idioti, er fast bestemte paa at gjøre alt hvad der staar i vor magt for at bringe ejendomsretten med dens pengevæsen til at forsvinde jo før jo heller, og vi har til den ende sluttet os sammen i en organisation hvis formaal det er saa hurtig som gjørligt at aabne øjnene paa 9,990,000 af vore medborgere. Naar det er gjort og vor organisation altsaa tæller ti millioner medlemmer, da besætter vi ved de første valg alle pladse i denne forsamling — og ikke før er vore repræsentanter traadt sammen og har enstemmig erklæret ejendomsretten afskaffet, før vi strax bemægtiger os produktionsmidlerne og gaar igang med at organisere en produktion, der dækker det frie forbrug.

Til at aabne øjnene paa de 9,990,000 agter vi ikke at bruge mere end allerhøjst 30 aar. Vor beregning er nemlig denne:

For øjeblikket tæller vor organisation kun ti tusen; men ved sin indtrædelse i organisationen har hver eneste én af disse ti tusen mand først gjort klart rede for hvorledes det gik til at han fik sine øjne opladte, og derefter højtidelig svoret at ville gjøre alt hvad der