Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/381

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


standsdygtige af bønderne kom til at gaa fra gaard og grund og deres jord bli liggende brak. Og for befolkningen vilde resultatet da bli det samme som før.

Men blandt bønderne var der ingen som tænkte paa at gaa over til intensivt brug; dertil savnet de saavel den nødvendige indsigt som den nødvendige kapital — og ingen af delene kunde de skaffe sig. Bondens jord gav lidet af sig og var derfor ikke stort værd, og den kapital der skulde til for at installere et intensivt brug beløb sig til meget mer end værdien af hele hans jord.

Endel af godsejerne, der sad med stærkt forgjældede godser og nok kunde trænge til at øge sine indtægter ved at gaa over til intensiv drift, befandt sig i samme situation som bønderne; paa de forgjældede godser lod den nødvendige kapital sig ikke rejse — og følgelig hadde de ingen interesse af at uddanne sig som intensive jordbrugere. Og de øvrige godsejere, saavel som de amerikanske farmere, som tjente forholdsvis gode penge, var allesammen ivrig optat med stadig at forbedre sit extensive jordbrug, og tænkte slet ikke paa at kaste sig over studiet af de intensive methoder og experimentere med dem; det intensive jordbrug var for det første en helt anden geschæft end deres, og de fleste af dem ansaa det desuden bare for at være noget snurrepiberi uden større praktisk betydning.

Og trængte jordbrugerne ikke ind paa kapitalen for at faa de nødvendige penge til at gaa over til intensiv drift, saa trængte kapitalen endnu mindre ind paa jordbrugerne for at faa dem til at gjøre denne overgang