Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/380

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


sin kornavl og ikke omvendt — men til gjengjæld vilde landmændene da ha tjent gode penge, for priserne paa deres produkter hadde kunnet holdes oppe. Nu derimod, da Evropas godsejere og Amerikas farmere drev sine store ejendomme med maskiner., blev der tiltrods for bøndernes daarlige jordbrug alligevel produceret adskillig mere menneskeføde end der til rimelige priser lod sig sælge for de penge befolkningen kunde afse til mad — og fødemidlerne maatte derfor sælges til priser der ialfald for bøndernes vedkommende var saa urimelig lave, at naar de hadde betalt sine skatter og afgifter, hadde de knapt nok tilbage hvad de behøvet for at opholde livet.

Og dette forhold vilde ikke ha rettet paa sig selv om bønderne hadde kunnet gribe til bedre dyrknings-methoder. Sæt at alle Evropas bønder pludselig gik over til intensivt jordbrug, mens godsejerne og Amerikas farmere fortsatte sit extensive jordbrug med maskiner. Der vilde da bli produceret saa meget, og priserne kom til at synke saa dybt, at ikke blot godsejerne og farmerne men ogsaa bønderne selv vilde gaa fallit, tiltrods for at det da var dem, der producerte billigst og altsaa fik sti arbejde forholdsvis bedst betalt. Ganske vist — dersom bare nogle faa bønder, ikke for mange af dem, greb til intensiv drift, da vilde disse faa nok tjene penge; men priserne kom nødvendigvis til at falde fordi der blev produceret mere end før; og naar disse faa bønder nu fik sin indtægt forøget, da var det paa godejernes, farmernes og de øvrige bønders bekostning — og enden vilde bli, at de mindst mod-