Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/310

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


helst brug for disse penge, som gründerne hadde git dem i form af bankanvisninger; de hadde derfor slet ikke hævet dem i bankerne, men bare lat dem føre over paa sin konto. Bankerne sad altsaa fremdeles med 12 millioner i kasse. Og da der jo ikke var noget ivejen for paa denne maade at føre et hvilketsomhelst beløb over fra den ene konto til den anden, sa bankerne slet ikke stop, da gründerne hadde brugt de 12 millioner, men honorerte rolig videre alle de anvisninger som gründerne vedblev at udstede hele ugen igennem. Resultatet blev, at ved ugens slutning var de ledige funktionærers hele formue, aktier tilsammen lydende paa 300 millioner kroner, vandret over paa de gamle gründeres hænder, mens funktionærerne til gjengjæld hadde 225 millioner kroner indestaaende i bankerne — vi vil nemlig foreløbig se bort fra de 2 millioner kroner om ugen, som de bruger.

Pantelaansrenten bragte den 3die lørdag bankernes kassebeholdning op fra 12 til 19 millioner — de 2 millioner industrien i ugens løb hadde tjent og lod bli staaende i bankerne som reserve, blev derimod hævet af de ledige funktionærer til dækning af deres forbrug i den kommende uge. Bankerne fik imidlertid i den 4de uge ingen brug for sin øgede kassebeholdning; de 19 millioner blev liggende rolig hen — for aktie-omsætningen var stanset. Ejendomsbesidderne foretrak nemlig at spare 7 millioner paa sit forbrug fremfor at sælge aktier til 75 procent af deres paalydende, og de funktionærer som endnu var i virksomhed og altsaa for øjeblikket ingen penge behøvet,