Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


brugte, og mellem det beløb vi tog ind ved salget af disse artikler og det beløb vi gav ud for at faa dem produceret var der en vældig difference. Denne difference var, hvad der brutto tjentes paa den hele industri-produktion. Nettoen blev tilbage, naar vi af den først hadde udredet salgsomkostninger og skatter, og dernæst indbetalt til bankerne 7 procent af det svimlende beløb vi skyldte dem.

Af dette svære rentebeløb beholdt bankerne kun hvad de selv og centralbanken forbrukte i administrations-omkostninger, plus det beløb som de gamle gründere hævet af sine rentepenge for at dække sit forbrug. Paa denne maade vendte de penge bankfunktionærerne og de gamle gründere hadde brugt, tilbage til dem — som de penge der var brugt af den uproduktive befolkning vendte tilbage gjennem udredningen af salgsomkostninger og skatter.

Resten af det inkasserte rentebeløb laante bankerne os tilbage sammen med landmændenes overskud paa deres indenlandske salg; thi vistnok hævet centralbanken foruden sine administrations-omkostninger ogsaa et betydeligt beløb, hvormed den paa gjældsfondets regning indløste landmændenes guld, men det gjorde ingen forskjel —: pengene de fik for guldet sat jo landmændene i banken igjen, og vi fik altsaa alligevel laant dem.

De penge vi laante i bankerne udgjorde saaledes tilsammen alt, hvad bankerne, centralbanken, landmændene og de gamle gründere tjente ud over deres forbrug. Og naar vi som ejet industri-apparatet, til