Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


desto større er sikkerheden. Og vel er det letsindige folk som stoler paa lykken og lar humlen suse; men massen af de konkurrerende producenter er alvorlige besindige mænd, som tænker paa fremtiden og derfor altid lægger tilside en del af det de tjener.

Men er produktionen udelukkende forbrugs-porduktion, da kan der ikke lægges en skilling tilside uden at arbejdsløsheden indfinder sig og sætter bræmseapparatet i bevægelse.

Hvis derfor produktionen paa det givne tidspunkt virkelig vedvarende sysselsætter alle, da maa det være fordi der ved siden af forbrugsartikler ogsaa frembringes varige værdier: nyt produktions- og kommunikations-materiel. I saa fald kan nemlig de besiddende klasset godt lægge en del af sin fortjeneste tilside uden derved at mane arbejdsløsheden frem. Deres brutto-fortjeneste paa produktions-forretningen bestaar nemlig da dels af forbrugs-artikler og dels af det nye materiel. Forbrugsartiklerne forbruger de og forlanger samme forsyning paa ny omgang. Det nye material lar sig ganske vist ikke forbruge, men derfor kan jo de besiddende klasser lige godt vedbli at forlange mere nyt materiel — saasandt der bare er brug for det. Og det er der altid. Der er altid brug for meget, meget mere nyt produktions- og kommunikations-materiel end menneskene har kræfter til at frembringe. Thi ikke blot voxer stadig menneskenes antal, men deres behov har desuden ingen grænser. Ikke før er de møjsommelig naad frem til at kunne tilfredsstille et behov, som længe har trykket dem,