Presten som ikke kunde brukes/Juleaften

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Presten som ikke kunde brukes av C.E. Nordberg
Ogsaa en juleaften
Hentet fra Project Gutenberg og wikifisert.

[87]  Det var stille i den store kystby. Et lag av den deiligste hvite sne hadde lagt sig i gatene og paa fortaugene nogen dage før jul. Endog nu juleaften faldt sneen stille og let. Hvert snefnug var som et bud fra den rene himmel, mens det dalet sagte ned forat bli trampet paa av mennesker og blandet med sølen i de travle gater.

 En sælsom stilhet laa over alt og alle. Frem og tilbake forbi det store hospital i byens centrum gik mænd og kvinder, nogen av dem førte barn ved haanden. Alle skulde hjem for at feire jul. Nogen av mændene bar store pakker under armen. De skulde hjem til hustru og barn med julegodt og julegaver. En arbeidsmand kom just nu ut av hospitalet. Han saa meget nedtrykt ut som han steg sagte ned ad trappene og gik ned over gaten. Ogsaa han skulde hjem.

 Oppe i anden etage av det store hospital laa en enslig liten kone med et to ukers gammelt barn. Man kunde se at hun længtet og led. Det var konen til Jens Mattias, en fattig fisker som bodde nede ved stranden i den store kystby.

 Jens Mattias var en strævsom mand som forsøkte at ernære sig, sin hustru og sin store barneflok som bedst han kunde. Ved siden av at være fisker hadde han ogsaa forsøkt at være menneskefisker. [88]

 Det var helst om vinteren, naar folk ikke hadde det saa travelt, han reiste omkring med bibel og salmebok i en liten vadsæk for at holde møter omkring i familiehusene. Og folk var glad naar han kom. Det var noget friskt og godt ved hans vidnesbyrd.

 Han hadde tænkt at ta en tur ogsaa iaar saasnart juleaften og første juledag var over for at besøke nogen folk langt inde i skogen og samle dem omkring Guds ord. Han hadde ventet at faa konen og den lille hjem til jul, saa han kunde faa reise. Men nu da han ut paa eftermiddagen besøkte hende paa hospitalet, var hun meget syk og der var litet haab om at hun kunde komme hjem paa lang tid, kanske en hel maaned. Derfor maatte han gaa hjem, skynde sig hjem, til barneflokken for at hjælpe dem og trøste dem da de med taarer i øinene spurte om ikke mama kom hjem til jul. Konen, hun Berthe Margrete, blev ved hospitalet.

* * *

 Det var saa forunderlig stille inde paa det værelse hvor den fattige fiskerkone laa. Borte paa et litet bord stod nogen deilige blomster i en vandkrukke. Der var roser, nelikker, og liljekonvaler. De strakte og tøiet sig saa langt de kunde hen imot sengen for at bringe sin duft hen til den lidende. Det var nogen nabokoner nede i fiskerbyen, som hadde sendt disse blomster op til hende. Hun tænkte paa disse venners kjærlighet, tænkte ogsaa paa Jens Mattias og barneflokken hjemme. Stakkars dem! det var nok en trist juleaften uten mor. [89]

 Hun kunde ikke forstaa hvorledes alt hang sammen. Hun syntes verden var saa helt anderledes end den hadde været. Det var som om ingen brød sig om hende. Kanske var det fordi hun var fattig og ikke kunde opføre sig med anstand i det høiere lag i samfundet. Hvert aar før hadde Jens Mattias været indbudt til at holde andagt ved hospitalet juleaften. Men iaar hadde han ikke faat indbydelse. Kanske var det fordi hun var der at de undsaa sig for at indbyde ham; saa stod hun ogsaa i veien for sin mands virksomhet, tænkte hun.

 Tankerne kom som en hær av ryttere og stormet ind paa hende. Hvorfor skulde der være saadan forskjel paa folk? Hvorfor nogen fattig og nogen rik? Hvorfor nogen stænges utenfor og sættes tilside; men andre trækkes frem?

 Men med ett gik der et skarp sting gjennem hendes høire side. Ja, var ikke det hun frygtet for, at der vilde sætte sig betændelse der. Hun hadde talt til lægen om det. Men han hadde to alvorlige operationer hver dag og meget at tænke paa. Han hadde ogsaa befalet at sykepleierskene maatte ta sig av den syke fiskerkone; men de hadde svært liten tid. Alle hadde det travelt. Nogen skulde skynde sig hjem til jul. Andre skulde gjøre sig færdig for at feire jul ved hospitalet. Ingen hadde tid til at hjelpe hende. Smertene blev heftigere. Nu forstod hun at det vilde bli mange dage og nætter av lidelser, ja maaske operation eller helseløshet for resten av sit liv.

 Var der ingen som vilde hjælpe? Hendes sjælesørger [90]90 hadde prækt saa vakkert om Johannes i fængslet søndag før hun reiste til hospitalet, og han hadde sagt, at vi som Guds barn skulde besøke dem som var i aandelig eller legemlig nød. Men hvor var Guds barn, ja, hvor var presten selv. Aa nei, hvad tænker jeg paa, sa hun til sig selv. Han har jo selv hustru og barn og det er jo juleaften.

 Endelig husket hun paa de ord i den 62de salme: „Alene i haab til Gud er min sjæl stille, fra ham kommer min forventning. Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.“

 Kirkeklokkerne i taarnene ringte til høitid. Hun brast i graat. Hun vendte sit ansigt mot barnet ved sin side og de hete taarer faldt ned paa det sovende spedbarns bløte ansigt.

 Og hjemme sat Jens Mattias og vugget den mindste i søvn.