Præstekonen i Tysnes

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 52).

Margrete Pedersdatter var gift med tre Præster efter hinanden, Jørgen Schurmann, Otte Malthessøn og Thyge Broch, i Tysnes Kald. Hun skal have erhvervet sig sine to sidste Mænd ved Trolddomskunster. Sin første Mands Eftermand „passede hun paa at faa se, før han fik se hende“, og vandt derved hans Kjærlighed. Da hun anden Gang var bleven Enke, vilde Eftermanden, som var bange for hende, ikke tage ind paa Præstegaarden i Naadensaaret og boede derfor hos Sorenskriver Dyrhuus. Men kort efter traf han dog sammen med Margrete i et Bryllup. Da denne mod Brudefolkenes Ønske vilde reise tidlig hjem, bad man Præsten overtale hende til at blive. Hun samtykkede paa det Vilkaar, at han da vilde ledsage hende hjem til Præstegaarden. Der trakterede hun ham med en Spegesild, der smagte ham saa vel, at han strax friede til hende. Men da han iforveien havde givet Ægteskabsløfte til et Fruentimmer i Statholder Gyldenløves Hus i Christiania, blev han afsat. Siden toges han igjen til Naade og blev Sognepræst til Nærstrand.

Af en Samling af Optegnelser fra Præster i Bergens Stift, indsendte til Biskop E. Pontoppidan. Chra. Univ.-Bibl. Mskpt. 337, fol.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.