Oprindelsen til Adelsnavnet Benkestok

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 199-200).

Paa Gaarden Øren i Melø (Annexsogn til Rødø paa Helgeland) skal der endnu bo to Ætlinge af den gamle Adelsfamilie Benkestok, og der skal endnu findes hos dem et ældgammelt Guldsignet, hvorpaa skal være indgravet en Stok, hvorover en Mand bøier sig med en Øx i Haanden. Herom fortælles følgende Sagn.

En Konge over Danmark og Norge gjorde engang en Reise indover den svenske Grændse. Han var forklædt; men alligevel havde dog hans Fiender faaet Nys om, at han færdedes der, og de forenede sig derfor om at komme paa Spor efter ham og gribe ham. Han søgte da saa snart som muligt at komme tilbage igjen over Grændsen. Mens han var paa Veien, hørte han det blev fortalt paa en svensk Gaard, at en Hob væbnede Ryttere var ventendes for at lede efter den danske Konge. Han tog da strax tilfods Flugten ad en Skovvei. Mens han løb afsted, traf han en Mand, som stod og huggede til en overmaade stor Stok, som var indhulet paa den inderste Side. Der standsede han, og just i det samme hørte han Lyden af Hestenes Fodtrampen bag sig. Forskrækket spurgte nu Kongen Manden, om han var god for at skjule ham for Rytterne, og lovede ham rig Belønning. Manden sagde: „Læg dig ned paa Jorden, saa skal jeg gjemme dig i denne indhulede Stok.“ Dette skede, og Manden gav sig til at hugge paa Ydersiden af Stokken. Strax efter kom Rytterne og spurgte, om han havde seet nogen forbiløbende Mand. Nei, det havde han ikke. Rytterne undersøgte nu hvert Rum i hans Hus, som laa i Nærheden, og blev ogsaa ved en Stund at lede efter Kongen i Skoven, men vendte dog snart om. Da der nu ikke mere var nogen Fare paafærde, blev Stokken løftet af, og Kongen optegnede sin Redningsmands Navn og Bolig og gjorde ham til Adelsmand.

Tromsø Stiftstidende 1866, No. 82. Fortællingen er øiensynlig fra først til sidst opdigtet.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.