Norske Folke- og Huldre-eventyr/35

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel og Søn.) (s. 364-366).

Portræt af Asbjørnsen efter Fotografi af Fr. Klem i Christiania skaaret i Træ af Adolf Closs i Stuttgart.

Portræt af Jørgen Moe af Klem, ved Closs.

En gammeldags Juleaften. S. 1, 5, 9, 15 af V. St. Lerche i Düsseldorf, skaaret i Træ af H. P. Hansen i Kjøbenhavn S. 3. Svaneapotheket i Christiania, efter et Par efter Erindringen udkastede Skitser af dets Udseende i Trediveaarene af Otto Sinding i Christiania, ved Xylograf H. P. Hansen. S. 13. Vor Frelsers Kirke i Christiania, fra Krogen ved lille Kirkebakken, saaledes som Kirken og dette Strøg saa ud før Kirkens Ombygning og Branden i 1836, da saavel Krogen som lille Kirkebakken forsvandt. Efter en Akvarel af Maleren Kapt. Munch ved O. Sinding, skaaret af H. P. Hansen. S. 18. Slutningsvignette af Prof. H. Gude, Carlsruhe, ved H. Hansen jun., Kjøbenhavn.

Smaagutterne som traf Troldene paa Hedalskoven. 20, 21. og 25 af Erik Werenskiold i München, ved Closs i Stuttgart samt F. Hendriksen i Kjøbenhavn.

Matthias Skytters Historier. S. 28, 35 og 39 af H. Gude, ved Closs.

Vesle Aase Gaasepige. S. 41 af O. Sinding, ved Xylograf H. C. Olsen i Christiania.

Gutten og Fanden. S. 47 og 49 af O. Sinding, ved Closs og H. P. Hansen.

Manden som skulde stelle Hjemme. S. 50, 51, 53 og 54 af Eilif Petersen i Rom, ved H. Hansen og Hendriksen.

Skarvene fra Udrøst. S. 55, 58 og 62 af H. Gude, ved H. P. Hansen og Closs.

Om Risen som ikke havde noget Hjerte paa sig. S. 63, 65 og 70 af O. Sinding, ved Olsen og Hendriksen.

Pandekagen. S. 75 og 79 af O. Sinding, ved Closs og H. P. Hansen.

En Tiurleg i Holleia. S. 81 (Udsigt over Ringerike fra Askhøiden paa Tyristranden), 86, 89, 97, 101 og 103 af H. Gude, 89 ved H. P. Hansen, 97 ved Hendriksen, de øvrige ved Closs.

Mumle Gaaseæg. S. 109, 110, 119 og 124 af O. Sinding, 109 og 119 ved Closs, 110 ved Hendriksen og 124 ved H. P. Hansen.

Den syvende Fa’r i Huset. S. 125 af E. Werenskiold, ved A. Borck i München. S. 126 af O. Sinding, ved Hendriksen. S. 127 af E. Werenskiold, ved Hendriksen.

Berthe Tuppenhaugs Fortællinger. S129 og 131 af H. Gude, ved Closs og Hendriksen. S. 133 (tegnet 1857 af Prof. A. Tidemand, i Düsseldorf), skaaret i Træ af H. P. Hansen. S. 139, 143 samt 147 af H. Gude ved Hendriksen og H. P. Hansen.

Smeden som de ikke torde slippe ind i Helvede. S. 148, 153 og 157 af O. Sinding, ved Olsen, Closs og H. P. Hansen

De tre Bukkene Bruse. S. 158 og 159 af O. Sinding, ved Hendriksen og Olsen.

Per Gynt. S. 164 af P. N. Arboe, ved H. P. Hansen.

Bamse Bra’kar. S. 170 af E. Werenkiold, ved Hendriksen.

Kværnsagn. S. 173 af H. Gude, ved H.P. Hansen, 176 af H. Gude, ved Closs, 182 af Arboe, ved H. P. Hansen.

Om Gutten som gik til Nordenvinden og krævede Melet igjen. S. 187 og 191 af O. Sinding, ved Closs og H. Hansen.

Gjæte Kongens Harer. S. 192, 193, 196, 200 og 202 af E. Werenskiold, ved H. P. Hansen og Hendriksen, samt 204 af E Werenskiold, efter A. Schneider (1870), ved H. P. Hansen.

Makreldorg. S. 205, 212, 215 og 219 af O. Sinding, ved H. P. Hansen.

Peik. S. 228 af A. Schneider, ved H. P. Hansen.

Domme Mænd og Trold til Kjærringer. S. 231 af O. Sinding, ved H. P. Hansen.

Præsten og Klokkeren. S. 235 og 236 af E. Werenskiold, ved Hendriksen.

Jutulen og Johannes Blessom. S. 238 af E. Werenskiold, ved Hendriksen, 239 af Arboe, ved H. Hansen.

Skrinet med det Rare i. S. 244 af O. Sinding, ved Hendriksen.

Enkesønnen. S. 249 af O. Sinding, ved Closs, 236 og 238 af O. Sinding, ved Olsen.

Østenfor Sol og vestenfor Maane. S. 259 og 263 af O. Sinding, ved H. P. Hansen. S. 267 af O. Sinding, ved H. Hansen. S. 272 af O. Sinding, ved A. Closs og S. 275 efter A. Schneider af O. Sinding, ved H. Hansen.

Askeladden som fik Prindsessen til at løgste sig. S. 276, 277 og 280 af E. Werenskiold, ved Hendriksen.

En Aftenstund i et Proprietærkjøkken. S. 281 og 282 af A. Tidemand (fra 1857), ved H. P. Hansen. S. 289. 293 og 303 af H. Gude, ved Hendriksen, Closs og H. P. Hansen.

Tyrihans som fik Kongsdatteren til at le. S. 309 af Eilif Petersen, ved Hendriksen.

En Sommernat paa Krogskoven. S. 314, 321 og 337 af O. Sinding, ved H. P. Hansen S. 327 af O. Sinding, ved Closs.

En Signekjærring. S. 339 af H. Gude, ved H. P. Hansen. S. 343 af H. Gude, ved C. L. Sandberg. S. 333 af H. Gude, ved H. P. Hansen.

Kulbrænderen. S. 334, 337 og 363 af E. Werenskiold, ved H. P. Hansen