Norske Folke- og Huldre-eventyr/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel og Søn.) (s. 235-237).
Presten og klokkeren.jpg

Der var en Gang en Præst, som var Slig en Børste, at han skreg langt undaf, naar han saa Nogen kom kjørende i Møde med sig i Alfarveien: »Af Veien, af Veien, her kommer selve Præsten!« En Gang han foer saa og bar sig, mødte han Kongen. »Af Veien, af Veien!« skreg han langt borte. Men Kongen kjørte, som han kjørte, og reiste frem, han, saa den Gangen maatte Præsten vige Hesten Sin, og da Kongen kom jævnsides med ham, sagde han: »I Morgen skal Du møde mig paa Slottet, og kan Du ikke løse tre Spørgsmaal, jeg vil give Dig, skal Du miste baade Kappe og Krave for Din Hovmods Skyld.«

Det var andet Slag, end Præsten var vant ved. Hauke og skraale og bære sig værre end Uligt, det kunde han; men Spørgsmaal og Svar var ikke hans Far. Saa reiste han til Klokkeren, som havde Ord for at være bedre i Kappen end Præsten var. Til ham sagde han, han ikke havde Hu til at reise, »for en Gap kan spørge mer, end ti Vise kan svare.« sagde han, og saa fik han Klokkeren til at fare isteden for sig.

Norske folke- og huldre-eventyr - Præsten og Klokkeren.jpg

Ja, Klokkeren reiste og kom til Slottet med Præstens Kappe og Krave paa. Der tog Kongen imod ham ude i Svalen, baade med Krone og Spir, og var saa gild, at det lyste og lavede af ham.

»Nu, er Du der?« sagde Kongen.

Ja, han var da det, det var sikkert nok.

»Sig mig nu først,« sagde Kongen, »hvor langt er der fra Øster til Vester?«

»Det er en Dagsreise, det,« sagde Klokkeren

»Hvorledes det?« sagde Kongen.

»Joho, Solen gaar op i Øster og ned i Vester, og den gjør det nok saa snildt paa en Dag,« sagde Klokkeren.

»Ja, ja,« sagde Kongen. »Men sig mig nu,« sagde han, »hvad mener Du vel, jeg er værd, Slig som Du Ser mig her?«

»Aa, Kristus blev taxeret for tredive Sølvpenge, saa jeg tør vel ikke sætte Dig høiere end til ni og tyve.« sagde Klokkeren.

»Naa, naa!« sagde Kongen. »Siden Du er saa klog paa alle Slag, saa sig mig, hvad det er jeg tænker nu?«

»Aa, Du tænker vel, det er Præsten, som staar for Dig, men Skam faa mig, tænker Du ikke feil, for det er Klokkeren,« sagde han.

»Naa, saa reis — hjem med Dig og vær Du Præst og lad ham blive Klokker,« sagde Kongen, og saa blev det.