Kondoren/Kapittel 8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 67-74).
VIII
KONDOREN.


I tre maaneder hadde Fjeld tumlet med gauchoerne ute paa »Camp«en. Det hadde kostet ham uhyre anstrengelser paa saa kort tid at sætte sig ind i de underlige hestebetvingeres levevis og karakter. Spansken hadde han lært av Donna Francesca, som i de korte middagspauser paa en likesaa praktisk som letfattelig maate hadde indpodet ham sprogets elementer. Otte av døgnets timer tilbragte han paa hesteryggen. Der hvilte et stort ansvar paa hans skuldre — ansvaret for 15 000 stykker hornkvæg og 112 000 faar.

Kvæget var delt i indgjærdede flokker paa 2000, som passedes av to gauchoer og faarene græsset i litt mindre indhegninger med en gaucho til hver flok paa 1500 faar.

Dyrene greide sig selv indenfor gjærdene, mat hadde de nok av, da arealerne var umaadelige. Der holdtes 200 stk. kvæg paa hver kvadratmil. Ferejos største fortjeneste var faareavl. I gamle dage hadde faarene ingen værdi i provinsen Buenos Ayres. Man brukte dem som brændsel. Og det maatte endog forbydes ved lov, at gauchoerne kastet faarene levende ind i ildstæderne.

Fjelds arbeide bestod i at kontrollere gauchoernes vakthold, at sætte dem til arbeide med slagtning og klipning og i tørketiden undersøke vandforsyningen. Endvidere at sørge for samarbeidet med Estanciaens arbeidsmænd — de saakaldte peoner. Der var en ustanselig kjøring frem og tilbake mellem de forskjellige stationer. Der slagtedes daglig kvæg nu paa vaarparten, og det kostet ikke litet bryderi at sørge for, at de forskjellige hjul i den kjæmpemæssige kvægforretning passet til hinanden. Saameget mere, som det sydamerikanske arbeidstempo ikke udmerker sig ved sin hastighet. Der var en behagelig slendrian over hele linjen. Hvile og arbeide fløi ukontrollert over hinanden. Og var gauchoerne i det humør, rørte de ikke en haand paa flere dage — uten til drik og slagsmaal.

Den kraftige nordmand tok ikke saken med lempe. Han kastet sig midt op i arbeidet med en dødsforagt som forbauset gauchoerne. Nu — han skrek ikke, han bandte ikke som hedengangne mr. Smith. Men han taalte ikke lediggang, han krævet en jevn arbeidsdag — med faste arbeidstimer og faste hviletimer. Ja — han blandet sig ogsaa op i deres privatanliggender: deres smaa blodige slagsmaal og deres oprørende dyrplageri.

Som en truende dommer sat han der paa sin kraftige halvblodshest og betænkte sig ikke paa at gripe ind likeoverfor efterlatenhet og likegyldighet. Johnny Stones knyttede næver var mere frygtet end haandtakene paa de to revolvere, som raget op fra sine lærremmer ved bukselinningen.

Og gauchoerne famlet efter sine lange kniver eller grep til lassoen, de knurret som sinte hyæner, men denne europæer med det askeblonde haar slog ned paa dem med en hurtighet og jernhaard energi, som var forbausende. De hatet denne Johnny Stone, men beundret ham ogsaa. Han var som en av de store, tause fugler i Cordilleras, der hugger gjeten paa klippeskrenten og bærer den bort i sine staalklør . . . . Ja, han var som kondoren, den vældige rovfugl, hvis øine er vant til at stirre ned fra store høider, og hvis mægtige bryst kløver stormen og leker med orkanen . . .

Men ogsaa kondoren kan dø . . . . Og var ikke Pastero, den drevne knivstikker, hvis bredbladede machetas endnu lugtet av menneskeblod, altid om ham? Ventet han ikke med smil paa læben og mange ærbødige ord paa det øieblik, da kniven skulde fræse i »Kondorens« indvolde? . . . . Aa jo . . . Taalmodighet, venner, hevnen kommer, Pasteros machetas vaaker {. . . . Den amerikanske kalv var slagtet paa Estanciaens tærskel; snart kom turen til den unge rovfugl med de frygtelige klør . . . . .

Jonas Fjeld visste, at hans liv hang i en traad. Han vandret paa eggen av et knivsblad. Men det forandret ikke hans optræden. Han lekte med de smilende vildmænds hemmelige raseri. . . han trodset dem. De hadde det meget travelt med at slipe sine kniver. Og mens brynestenene gled henover det blanke staal, kastet de mangt et underfundig blik hen til den rastløse nordmand, mens de siklet av lyst til at spidde ham som et ungt lam ved slagterpælen . . . . Men de likte ikke hans staalblaa øine. Det var vildfuglens lidenskap i dem. De naglet knivene i deres skeder . . . de tvang det uavladelige ærbødige hyklersmil frem paa de tykke læber. Kondoren! . . . . Kondoren! . . . .

En dag kaldte Ferejo ham for sig.

— Vær forsigtig, sa han. Gauchoerne vil dræpe dig, naar de kan komme til. Min datter har talt med gamle Luigi . . . og han kjender dem . . . De venter bare paa en anledning . . . Du har været mig en nyttig mand, Stone . . . du har faat fart i pakket, men jeg vil nødig begrave dig ved siden av Smith paa Estanciaens kirkegaard.

Fjeld trak paa skuldrene.

— Jeg skal verge mig saa godt, jeg kan, sa han. Jeg er paa min post og lar mig ikke slagte.

Ferejo saa beundrende paa ham.

— Det er ikke underlig, at Donna Francesca liker dig. Du er en sjelden mand for disse egne. Jeg skulde engang ha interesse av at vite, hvad der har drevet dig væk fra dit folk og dit land.

— Eventyrets hasard!

Spanieren nikket.

— Jeg kjender det, sa han. Vi spaniere i Argentina er alle sønner av eventyret. Den utfærdslængsel, som drev vore forfædre væk fra Sevilla, brænder i vore aarer. Vi søker altid nyt land og ny spænding. Hvetemarkerne derute er Manuel de Ferejos nye land. Det har jeg vundet ind uten blodsutgydelse . . . . .

— Nei, sitter dere her, sa en stemme i døraapningen. Det var Donna Francesca. Hun smilte, men der var et urolig blik i de sorte, uttryksfulde øine. Hun hadde en let, lyserød tyllskjole Daa sig, og haaret laa i lange bølgende krusninger om hendes skuldre. — Naa, Johnny, fortsatte hun strengt. Du skulket din time igaar. Hvorfor kom du ikke?

— Vi hadde slagtning igaar ute paa ranchoen, sa Fjeld. Og jeg vilde gjerne se, hvorledes det gik for sig.

— Fy, Johnny! Det maa du aldrig mere gjøre. Tænk — jeg trodde de hadde slagtet dig, sa hun med et bekymret og alvorlig uttryk. Gauchoerne blir gale, naar bloddampen ryker over slagterpladsen. Det sier Luigi. Og han er en gammel, ugudelig gaucho. De slaar dig ihjel Johnny. . .! De har et eller andet fore . . . Luigi fortæller, at de har indviet en kniv til den hellige jomfru . . . Og vi kan ikke hjælpe dig . . .

Der var taarer i hendes øine.

— Tak for Deres godhet mot mig, Donna Francesca, sa Fjeld alvorlig. — Jeg fortjener den ikke. Men jeg er ikke saa ubeskyttet som De tror. De vet, at heldet som oftest følger den, som som er ulykkelig. Døden sparer ukrudtet. Den sparer nok ogsaa mig — desværre!

— Men hvorfor er du ulykkelig Johnny? Far og jeg er jo saa gla i dig.

— Ja det er vi virkelig, tilføiet Ferejo med et smil over sin lille, raptungede datters iver.

— Der findes saar, som ikke kan læges, mumlet Fjeld og reiste sig hurtig . . . Jeg maa nok gaa, Pastero venter paa ordrene for morgendagen . . . Godaften sennor, godaften senorita . . .! . . . Han bukket og skyndte sig ut. Han følte sig saa underlig tilmode, — det var likesom en varm bølge av godhet og hjemfølelse strømmet imot ham fra de to oprigtige mennesker derinde . . . Aa, hvor livet var en underlig sammensætning av ondskap, skjønhet, falskhet, grusomhet og opofrelse!

Fjeld blev staaende paa den brede veranda. Det var en deilig stjerneaften. En mild luftning strøk imot ham. I det fjerne hørte han de grønne hvetemarkers milde sus. Inde fra salonen lød de lange smægtende toner av Chopins Nocturne. Og deroppe paa den dypgrønne himmel stod Sydkorset med sit gnistrende diamantskimmer og lyste helg over jorden . . . .

Han gik langsomt ned trappen. Her var det, at amerikaneren en dag fandtes svømmende i sit blod og sine indvolde . . .

Fjeld stanset pludselig. En svak knirken hørtes fra buskene. En skygge strøk ind i lygteskinnet . . . en forbandelse hvislet i hans øre, og en bøiet skikkelse hævet sig lynsnart . . . det gnistret i en lang spøkelsesagtig kniv, som med forfærdelig kraft svingende nedenfra og opover rettedes mot Fjelds underliv . . . . Der hørtes en rispende lyd og klang av metal . . . og en kort, raa latter . . .

Uten en lyd sank Jonas Fjeld overende paa de samme trin, hvor Abraham Smith fra Tenessee for et aars tid siden hadde latt sit liv.

Men stjernene tindret som før og drysset sine sølvstraaler i Paranas sagte glidende vande.