Kondoren/Kapittel 7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 57-66).
VII
ESTANCIA DEL ATAJO.


Den ene dag gik som den anden. Aldrig hadde Fjeld set en saa død ensformighet som den, der hvilte over disse flodbredder.

Luften var tung og trykkende og stundom hadde den en tilsætning av dampen fra blod og raat kjøt. Det var lugten fra et eller andet vældig slagteri — et »Saladero«, hvorom bloddampene stod som røde skyer.

Et underlig land Argentina: Dets historie er et eneste uhyre menneskeslagteri og dets hovedindustri samler sig om de store slagterbyer. Hvert andet menneske har noget med kvæg at bestille. Det er landets rigdom. Men blodskyerne, som av og til farver himmelen, lægger sig over landets barn som en rød skygge — de føder de raa instinkter og de gir en medfødt lat ligegyldighet for menneskeliv. Men floderne — de store og brede vandmasser i La Platasystemet — skyller alt med sig. De vasker bredden ren under oversvømmelsen, de gir ly for alle skumle hændelser, — ja de har i sandhet en aapen arm for alle de legemer, som med gapende knivstik svaier utover med det gule grums, indtil havet favner dem.

»Manuela« gik forbi den usle klippeø »Martin Garcia«, som den argentinske chauvinisme kalder for »La Platas Gibraltar«, den arbeidet sig op til Fray Bentos, hvor kjæmpefabrikken for Liebigs kjøtekstrakt findes, — den gled forbi Santa Fe, den pustet og stønnet forbi Goga, Bellavista og Corrientes — helt op til Argentinas grænselinje og en sen aften kastet den anker i en liten hyggelig bakevje av floden.

Redaelli sprang omkring som en gummimand. Han avfyrte et skud med en gammel skibskanon, lot dampskibsfløiten tute himmelhøit, satte op et par raketter og utstøtte dertil med akkompagnement av kaptein og mandskap en række kraftige hyl, som besvartes inde fra strandbreddens halvmørke og fandt gjenklang helt til den lille ø — en kilometer ute i floden — Isla del Atajo.

En stor flodbaat kom roende utover med en fakkelbærer i forstavnen. Det gulrøde lys streifet de kraftige halvblodsindianere, som med en høist umusikalsk opsang halte paa aarene, og skinnet ret i ansigtet paa en statelig spanier, der sat ved roret.

— Far, far, skrek Donna Francesca henrykt.

— Alt er i orden Don Manuel, ropte Paolo.

Nogen minutter efter omfavnet Estanciaens eier sin datter paa »Manuelas« kommandobro. Den lille dame klynget sig til sin store far med de mest lidenskabelige utbrud av hengivenhet. Francescas mor var død for mange aar siden og Ferejo hadde kun denne ene datter, som han med den største overvindelse hadde sendt fra sig for at skaffe andre lærdomme end de, som kan tilegnes paa Pampas. . . . .

Redaelli og Stone blev sat iland av »Manuela«s egen baat. Før de gik fraborde trak italieneren den nye mand med sig i kapteinens kahyt.

— Her er en pakke fra Lugeni. Det er et slags belte, som du kan spænde om livet. Ta det paa dig imorgen tidlig. . . . Og her er en kniv. . . det er ikke noget almindelig vaaben . . . kjend, hvor den hviler let i haanden. . .

Italienerens sorte øine lyste, da han rakte den blanke klinge fra sig. Den hadde et langt skaft, som var tvundet av tykt lær som haandtaket paa en ridepisk. Og bladet var tyndt og sylhvast med en underlig blaalig glød. . . — Kom ikke nær den, hvisket italieneren. Det var næsten andagt i hans stemme. — Den skjærer i kjøt som var det honning. Aa — den glider lydløst og bløtt ind mellem ribbenene. . . . Det er et skjønt vaaben. Du har frelst Lugenis liv… denne kniv vil frelse dig. . . Og se her! . . .

Redaelli grep forsigtig om haandtaket, klemte det med tommelfingeren under skjæftet og bladet sprang ind i haandtaket. Saa klemte han det paa den motsatte side og bladet fløi ut drevet av en sterk fjær. . .

— Det er en voldsom kraft i fjæren, forklarte han. Sæt haandtaket mot en hests bryst, tryk paa den sidste læromdreining her og bladet vil forsvinde i hele sin længde. . . Aa et herlig vaaben, der fins ikke dets make i hele Buenos Ayres. . . Og saa var det en ting til. . . Se dig godt omkring. Sov ikke for trygt. Her paa Pampas vokser ens fiender op likesaa fort som tidslerne. Stol aldrig paa nogen — uten Ferejo og mig. Tro ikke paa smil og ærbødighet. Naar gauchoen smiler, saa ler hans kniv. . . Ferejo er en hædersmand. Han ligner ikke de almindelige spanske haner inde i Buenos. . . De store hvetestrækninger helt op imot Corrientes er hans verk. Og de 15000 hornkvæg, som græsser op imot Lago Grande langt inde i Chacolandet — de har Don Manuel samlet i aarenes løp. Han er som en far for de 400 mennesker, som arbeider i hans tjeneste. Og folkene ærer ham . . . de vilde slite ihjel den mand, som vaaget at lægge haand paa ham. . . . Men disse gauchoer ute i terrænget er forbandet storsnutet. De gjør akkurat, hvad de vil.

For to aar siden engagerte vi en amerikaner for at kontrollere dem. Han holdt paa at faa greie i affærerne. Men han hadde ikke gjort regning paa Pastero, gauchoernes leder. . . En dag fandt man yankeen paa selve opgangen til Estanciaen flænset op med et knivstik fra lysken til haken. . . Mesterlig gjort. . . . Misericordiasnittet og ingen anden end Pastero kunde være mand for det. . . Mordstedet var et litet fint vink til Ferejo om at være forsigtig med at skaffe gauchoerne formyndere. . . . Aa vi rotet og gravet i denne affære . . . men vi støtte paa en væg av taushet. . . ingen visste eller vaaget at vite noget og Pastero forsikret høit og lydelig, at han elsket Smith som sin egen bror. . . Saa lot vi tilslut saken falde. . . Nu faar du Johnny ta fat, hvor Smith slap, hvis du vil da . . . jeg kan jo godt skaffe dig en anden stilling. Her er nok at gjøre paa Estanciaen . . . . du kan for eksempel bli hushovmester. . .

— Nei tak, sa Fjeld. Jeg er engagert som arbeidsformand. Og sandt at si, har jeg ikke saa megen respekt for mit liv, at det skulde volde mig nogen særlig sorg at gaa fra det. . . . Litt spænding maa menneskene ha.

— Bueno!

Italieneren reiste sig og trykket hans haand.

— Vi skal bli gode venner, sa han troværdigt. Og du har Donna Francesca i ryggen. Der er mere jern i den jentungen end i et halvt snes kreolere. Hun liker dig . . . og det vil skaffe dig respekt. . . . Men vogt dig for Pastero! . . .

———

De gik langsomt op den brede vei, som førte til Estanciaen. En liten buttet kone med et barn paa armen møtte dem paa halvveien og omfavnet Redaelli med megen glød og varme. Og den lille, som fik sin del av omfavnelsen hylte av begeistring over at se sin værdige hr. far.

Fjeld vilde ikke forstyrre gjensynets glæde og blev staaende. De var kommen ut av breddens kratskog og vidden bredte sig foran dem. Der laa Ferejos store hvetemarker og bugnet av frodighet. Hvete og atter hvete helt til synskredsens rand. Under det skarpe maaneskin tok den svakt bølgende slette av aks sig forunderlig ut. Det var et gulgrønt hav, som steg og sank, mens aftenvinden hvisket mellem de svaiende stengler. Og langt i det fjerne hørtes en eiendommelig gurglende lyd som fra en folkemasse i oprør — det var Ferejos uhyre kvæghjorder, som flokkedes rundt pigtraadgjærdernes stængsel og stirret glupsk ind mot det forjættede land. . .

Ja — det var Argentina, fremtidslandet, hvis høst allerede var blit en betydningsfuld magt paa Chicagos hvetebørs — og hvis kjøtmasser var uuttømmelige. . . . Det var det Argentina, som rykket ind paa de uhyre sletter, hvor kun indianeren og gauchoen hadde tumlet sine seige, korthalsede hester og forøvrig lat violerne sørge. For et underlig rikt og hæslig land: Hvete og blod. . . .

Han vaktes av sine drømmerier. Redaelli præsenterte sin vakre lille kone, der litet mindte om broderen i Bocas spiselokale. Og saa gik de videre.

Paa Estanciaens store veranda tok Ferejo imot dem. Lille Francesca var sendt i bad, og den rike godseier stod nu med et par av sine folk og ventet paa Redaelli. . .

Manuel de Ferejo hørte til Argentinas bedste familier. Landets blaaeste blod fløt i hans aarer. Men en av hans forfædre hadde været gift med en fransk dame. Og denne lille galliske blodblanding hadde øiensynlig sat sit præg paa de Ferejo og git ham et initativ og en handlekraft, som stak av mot hans stammefrænders sedvanlige likegladhet.

— Naa Paolo, ropte han de kommende imøte, du har været heldig hører jeg. Velkommen tilbake. . . . . Francesca var rent begeistret over turen. . . . Du har en ny arbeidsformand med dig, hører jeg. Er det ham der?

— Ja, det er Johnny Stone, sa Redaelli.

— Velkommen, sa den værdige spanier paa fransk og slog høitidelig ut med haanden. Maatte du finde et hjem her i Camp'en. Og maatte dit liv og arbeide velsignes. . . . Jeg hører, at du endnu ikke kan tale spansk. Det lærer du nok hurtig. Inden den tid vil en av gauchoerne, som taler godt engelsk, være dig behjælpelig.

Han vinket paa en av de unge mænd, som i en likegyldig stilling stod ved hovedtrappens gelænder og røkte en cigaret.

— Vil du vise sennor Stone, den nye arbeidsleder, hans værelse. Han skal bo i Smiths leilighet — sa Ferejo til den bredbyggede, litt hjulbente mand i den brogede mansjetskjorte og de mægtige sporeklirrende støvler. — Og naar du har skiftet og badet, tilføiet han til Fjeld, vil det være mig en fornøielse at se dig ved mit aftensbord. Fjeld bukket og gik bort med den unge gaucho. Det var en meget malerisk herre. Hans brogede skjorte stod ikke i samklang med hans noksaa lurvete klær og skidne fingrer. Og det glatte brune ansigt med de to smaa øine, der gnistret bak tunge øienlok som to kulperler, harmonerte heller ikke med den dovne, sanselige mund.

— Skal du avløse mr. Smith? spurte han paa daarlig engelsk.

— Ja, svarte Fjeld, men jeg haaber det gaar mig bedre.

— Det give madonna, sa gauchoen alvorligt. — mr. Smith var en herlig mand, men han taalte ikke vort klima . . . nei sennor, det gjorde han ikke, . . . han skrek og bandte for meget . . . . det slog sig paa hjernen hos ham . . . Aa Pampas'en er farlig for dem, som ikke kjender dens tale. . . .

Der var en svakt knurrende trusel i mandens ord. Han stanset.

— Her er mr. Smiths hus, sa han. Det er en smuk leilighet med gode laaser. Men døden fandt him dog . . . . . Fred være med hans sjæl. . . .

— Hva heter du, spurte Fjeld.

— Mit navn er Pastero, svarte gauchoen. — Miguel Pastero til tjeneste. Buena sera! Og han svinget sin filthat, klirret me og gik bort.

Fjeld saa efter ham.

En stor slagterkniv med hvitt haandtak dinglet demonstrativt fra gauchoens tykke lærbelte.