Hr. Jacob Anderssøn Mand i Lindaas

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 50).

Denne Præst var engang til Bryllups i Evindvik og traf der en Troldkjærring. Til hende sagde han: „Denne Kaal er ei varm, thi der gaar ingen Røg af den.“ Hun smagte da paa den, men brændte sig og sagde nu til Præsten: „Dette skal du have betalt.“ Da Hr. Jacob skulde reise hjem til Lindaas, tog han den korteste Vei over Masfjorden til Rosnesvaagen i den Tanke at reise videre over Land, men en Fjerdingvei nordenfor Lindaas Præstegaard ved Gaarden Tykkeli styrtede han af Hesten paa den flette Mark og faldt næsegrus, saa at hans Ansigt kom ned i et lidet Vandhul. Der blev han liggende og opgav sin Aand. Hans Eftermand lod til Erindring herom opsætte et Trækors paa samme Sted, som stod i over hundrede Aar, indtil det raadnede ned.

Angells utrykte Beskrivelse af Lindaas. Hr. Jacob Mand levede omtrent 1640. Trækors paa Steder, hvor en Ulykke havde fundet Sted, vare meget almindelige. Sjeldnere forekomme Stenkors.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.