Hjelp:ProofreadPage-ekstensjonen

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Korrekturlesing
Denne hjelpesiden handler om ProofreadPage-ekstensjonen ved hjelp av Side: navnerommet.


Sammendrag[rediger]

ProofreadPage-ekstensjonen lar deg stille tekst sammen med det tilsvarende scannede bildet (DjVu). Hensikten er å gjøre det enkelt å sammenligne teksten med originalen. Dette har disse fordelene:

 • troverdighet: Det gjør det mulig for Wikikilden å garantere at teksten samsvarer med den scannede kilden.
 • forbedret samarbeid: Tekstene kan korrekturleses og feil kan utbedres av alle, ikke bare de som har tilgang til boken. Dette muliggjør et wiki-samarbeid.
 • sikkerhet: Tekstene er bedre beskyttet mot vandalisme (alle feilendringer kan oppdages straks; man får ikke adgang til tekstene direkte, men gjennom transklusjon, noe som gjør det vanskeligere for mindre erfarne vandaler).
 • ingen visningsbegrensinger: En bok kan vises på to forskjellige måter, uten å duplisere dataene:
 1. En gruppe sider. Hver side består av en kolonne med OCR-tekst ved siden av en kolonne med det scannede bildet. Denne formen er ment for bidragsyterne.
 2. Teksten er delt inn etter naturlige inndelinger (som kapitler eller dikt). Denne formen er ment for leserne.
 • rettferdig sammenligning: Siden boksidene ikke ligger i hovednavnerommet, inkluderes de ikke i statistikken for tekstenheter.

Bruk[rediger]

Side-navnerommet[rediger]

Plasser teksten som tilsvarer et scannet bilde på en ny side i «Side»-navnerommet, slik at navnet stemmer med bildenavnet. For eksempel vil siden «Side:Tidsmaskinen(side 1).jpg» automatisk vise bildet «Fil:Tidsmaskinen_(side 1).jpg» på høyre side.

Transklusjon[rediger]

Teksten på siden kan vises på to forskjellige måter:

 • Direkte, ved å forsøke å reprodusere utformingen på den scannede siden. Formateringskode må settes innenfor <noinclude>-tagger. Side 1, 2, 3 osv. fra den fysiske boken har hver sin side.
 • Indirekte, ved transklusjon. Fysiske hindringer som settes av side-formatet er ikke relevante, det etterstrebes en logisk oppbygning. Formateringskode må settes innenfor <noinclude>-tagger. For eksempel er det logisk å sette hele forordet på én side, selv om det går over flere sider i den fysiske boken.

Formatet for de fysiske sidene skal ikke være det samme som for den logiske visningen. Slik kan brukeren forandre sine innstillinger med Css. For eksempel må bredden av tekstkolonnen kunne varieres for den logiske visningen, uten at den fysiske visningen endres.

For å transkludere en side, bruk taggen <pages ... />:

<pages index="filnavn.djvu" from=startsidetall to=sluttsidetall header=1 />

Hvis man ikke har med «header=1» får man ingen overskrift.

Delvis transklusjon[rediger]

Hvis en logisk seksjon ender midt på en side, kan det være nødvendig å transkludere bare den relevante delen av siden. Dette kan gjøre ved hjelp av Labeled Section Transclusion (LST). Man gir delene på siden hver sine navn (for eksempel slutten av del 1 og begynnelsen av del 2). Når man transkluderer, inkluderer man bare den relevante delen av siden, i stedet for hele, ved hjelp av LST-syntaks.

Eksempel: Før inn den følgende syntaksen på korrekturteksten for å navngi slutten av del 1 og begynnelsen av del 2 (hvor begge er på samme side):

<section begin="del 1" />Dette er del 1<section end="del 1" />
<section begin="del 2" />Dette er del 2.<section end="del 2" />

Når man henter inn slutten av del 1 eller begynnelsen av del 2 innenfor en full, uavbrutt versjon av en av disse, bruk følgende syntaks:

<pages index="filnavn.djvu" from=startsidetall to=sluttsidetall fromsection="del 1" tosection="del1" header=1 />

Formateringskonvensjoner[rediger]

De følgende konvensjonene regnes som beste praksis for ProofreadPage-ekstensjonen (DjVu). For generelle formateringskonvensjoner og retningslinjer, se Wikikilden:Stilmanual.

 • Når det er en kapitteloverskrift på en DjVu-side, skjul den for å hindre transklusjon. Bruk «Hodeseksjon (inkluderes ikke): Flytt overskriften opp i den øverste redigeringsboksen.
 • For å skrive notater til hjelp for andre brukere, bruk kommentarer: <!--SKRIV KOMMENTAREN HER-->. Kommentaren vil ikke komme med i transklusjonen.
 • Når et enkelt ord er delt og står over to sider i den scannede boken, bruk {{bindestrek1}} og {{bindestrek2}}. Eksempel:
{{bindestrek1|FØRSTE HALVDEL AV ORDET|HELE ORDET}}
{{bindestrek2|SISTE HALVDEL AV ORDET|HELE ORDET}}
 • Hvis det første ordet på en ny DjVu-side innleder et avsnitt i samme kapittel, bruk {{blank linje}} på begynnelsen av siden, slik at det kommer en blank linje i teksten. Ellers vil siden anses som sammenhengende med den forrige når den transkluderes.
 • Fotnoter i den scannede boken skal gjengis med <ref></ref> og {{reflist}}. Hvis en fotnote står over flere sider i boken, skal hele fotnoten stå på den siden hvor referansen i teksten forekommer.

Indekssider[rediger]

 • En indeksside er en liste over alle sidene i en bok. Den brukes av ekstensjonen for å lage navigasjonsknapper:

forrige side , neste side og opp til indeksen .

Indekssider på denne wikien listes på Kategori:Indekssider

Se også[rediger]