Han Thrond Grøndale

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Samlags Forlag (s. 130-131).

Dæ æ væl som ei tri Tjaug ell so paa Lag, sea dæ levde ein Mann i Hemsedal paa ein Gard, som kallas Grøndalen. Han eitte endaa Thrond, Mann. Eigong kom han atte taa Branes; der hadde han vøre aa bytt te se Kødn før eit Varulass, før dei ha nøggjile te Krytirvaaning der i Hemsedal, men dæ æ vesalt te Grjøn der. Eistane vilde daa han Thrond faa skott Gampen sin, gjikk so inn te ein Sme aa vilde faa han te slaa Hestskosaum. Men so bar Sme’n se ille han, at han hadde kji Stundi. „Ja, e balla nokk aa klattra ut enkort Saume sjøl mæ“, sa Grøndalen, „naar e faatt Ambøe di“.“ „E æ so lite om dæ mæ“, sa Sme’n, „dei brenne upp Kole aa Smiutengadn mine, maaveta; men ta noko Verme du, aa gakk sta nør upp“, so ska e koma trast ette“, sa Sme’n. Daa Sme’n kom seint aa sie, sto han Thrond aa smidde aa slo so eldande fort, at han fekk seks Saum i Hetun, aa ette kort han høgde dei taa, sprotto dei burti Veggen o vorto standan der. „Æ dæ mange slike Sme’i i Hemsedal?“ spurde Sme’n, daa han kom. „Aa, e æ no mæ dei klenste e“, sa han Thrond. „Æ du mæ dei klenste, so maa dei vera Trøll te Smei Hemsedølidn daa“, svara hin.

Daa han kom te Nes, tok han Løsemente i Engelstugun. Han let Lasse staa atte uti Ølmannvegji om Natte. Detta va aggele, sa dei, som vøro i Følgjie; men han Thrond meinte no kji so; han kjende væl dei, som vilde passe dæ før ’o han. Daa Følke toko te snugge se om Mørgon, fongo dei sjaa ein Mann, som sto fram mæ Lasse aat Grøndale mæ ei Kødnhit paa Ryggji. Detta komo dei aa sa taa ve hono dei daa, maaveta. „Aa ja, lat han staa, Stakkar“! svara han Thrond. Han vaska se, eet aa snugga se aa vilde kji ut, før Kjyrkjiølmugjin tok te rekkje aat Kjyrkjun. Dei spronte aa stirde paa dene Armingen, som sto tvikrokut mæ Grjønhiten paa Ryggji aa va færig te sige ende ne. Daa alle voro gøngne, gjikk Thronden ut. „Neih, staar du her mæ ei so gjild Grjønhit daa, Mann min! Dæ æ likast, du set ho ne no, du kann væl vera sigjin o trøytt no, Stubbe’n min!“ Daa fysta slefte Mann Hiten aa la te Vegars.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.