Hårslå som aldri vilde hjem gå

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

Det var en gang ei kjerring som hadde en gutt og ei geit. Gutten hette Espen, og geita kalte de Hårslå. Men de var ikke riktig venner og vel forlikte de to; for geita var ugrei og vrang, så som geiter er, og aldri vilde hun hjem gå til rette kveldvordstid.

Så var det en dag Espen var ute og skulde ha henne hjem, og da han hadde gått en stund, så han Hårslå høit, høit oppe i en berghammer.

«Kjære mi Hårslå, Hårslå! Du kan ikke lenger i hammaren stå, nå må du hjem gå; det er rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat,» sa han.

«Nei,» sa Hårslå, «ikke før jeg har pillet den tua og den tua og den tua og den tua!»

«Ja, så klager jeg på dig til mor,» sa gutten.

«Du kan det, så eter jeg i fred,» sa Hårslå.

Så klaget Espen til mor si.

«Gå til reven og be han bite Hårslå,» sa mor hans.

Gutten til reven: «Kjære min rev! bit Hårslå, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat,» sa Espen.

«Nei, jeg skjemmer ikke snuten min med svinebust og geiteragg,» sa reven.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til gråbeinen,» sa mor hans.

Gutten til gråbeinen: «Kjære min gråbein! Gråbein, riv rev, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei,» sa gråbeinen, «jeg sliter ikke tasser og tenner på en tørr reveskrott,» sa han.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til bjørnen og be han slå gråbeinen,» sa mor hans.

Gutten til bjørnen: «Kjære min bjørn! Bjørn, slå gråbein, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa bjørnen; «jeg vil ikke slite op labbene for det, jeg.»

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til finnen,» sa mor hans, «og be han skyte bjørnen,» sa hun.

Gutten til finnen: «Kjære min finn! Finn, skyt bjørnen, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa finnen, «jeg skyter ikke bort kulene mine for det, jeg.»

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til furua,» sa mor hans, «og be den felle finnen,» sa hun.

Gutten til furua: «Kjære mi furu! Furu, fell finnen, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa furua, «jeg bryter ikke av grenene mine for det, jeg,» sa den.

«Ja, så gå til varmen,» sa mor hans, «og be den brenne furua,» sa hun.

Gutten til varmen: «Kjære min varme! Varme, brenn furua, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa varmen, «jeg brenner ikke op mig efter det, jeg,» sa den.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til vannet,» sa mor hans, «og be det slukke varmen.» sa hun.

Gutten til vannet: «Kjære mitt vann! Vann, slukk varmen, varme vil ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa vannet, «jeg spiller ikke bort mig for det, jeg,» sa det.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til oksen,» sa mor hans, «og be han drikke op vannet,» sa hun.

Gutten til oksen: «Kjære min okse! Okse, drikk vannet, vann vil ikke varme slukke, varme vil ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa oksen, «jeg sprenger mig ikke for det, jeg,» sa han.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til klaven,» sa mor hans, «og be den strype oksen.»

Gutten til klaven: «Kjære min klave! Klave, stryp oksen, okse vil ikke vann drikke, vann vil ikke varme slukke, varme vil ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa klaven, «jeg bryter ikke sund mig for det, jeg,» sa den.

Gutten klaget til mor si.

«Ja, så gå til øksa,» sa mor hans, «og be den hogge klaven,» sa hun.

Gutten til øksa: «Kjære mi øks! Øks, hogg klaven, klave vil ikke okse strype, okse vil ikke vann drikke, vann vil ikke varme slukke, varme vil ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa øksa, «jeg skjemmer ikke ut eggen min for det, jeg,» sa den.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til smeden,» sa mor hans, «og be han smi øksa.»

Gutten til smeden: «Kjære min smed! Smed, smi øksa, øks vil ikke klave hogge, klave vil ikke okse strype, okse vil ikke vann drikke, vann vil ikke varme slukke, varme vil ikke fure brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa smeden, «jeg brenner ikke op køla mine og sliter ikke op sleggene mine for det,» sa han.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til reipet,» sa mor hans, «og be det henge smeden.»

Gutten til reipet: «Kjære mitt reip! Reip, heng smeden, smed vil ikke øks smi, øks vil ikke klave hogge, klave vil ikke okse strype, okse vil ikke vann drikke, vann vil ikke varme slukke, varme vil ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei jeg vil ikke,» sa reipet, «jeg sliter ikke sund mig for det, jeg,» sa det.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til musa,» sa mor hans, «og be henne skjære reipet!»

Gutten til musa: «Kjære mi mus! Mus, skjær reipet, reip vil ikke smed henge, smed vil ikke øks smi, øks vil ikke klave hogge, klave vil ikke okse strype, okse vil ikke vann drikke, vann vil ikke varme slukke, varme vil ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Nei, jeg vil ikke,» sa musa, «jeg gnager ikke sund tennene mine for det, jeg,» sa hun.

Så klaget gutten til mor si.

«Ja, så gå til kjetta,» sa mor hans, «og be henne bite musa,» sa hun.

Gutten til kjetta: «Kjære mi kjette! Kjette, bit musa, mus vil ikke reip skjære, reip vil ikke smed henge, smed vil ikke øks smi, øks vil ikke klave hogge, klave vil ikke okse strype, okse vil ikke vann drikke, vann vil ikke varme slukke, varme til ikke furu brenne, furu vil ikke finn felle, finn vil ikke bjørn skyte, bjørn vil ikke gråbein slå, gråbein vil ikke rev rive, rev vil ikke Hårslå bite, Hårslå vil

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

ikke hjem gå til rette kveldvordstid idag, jeg er sulten, vil ha mat!»

«Ja, gi mig litt mjølk til de små ungene mine, så —,» sa kjetta.

Ja, det skulde hun få.

Så beit kjetta musa, og musa skar reipet, og reipet hengte smeden, og smeden smidde øksa, og øksa hogg klaven, og klaven strypte oksen, og oksen drakk vannet, og vannet slukket varmen, og varmen brente furua, og furua felte finnen, og finnen skjøt bjørnen, og bjørnen slo gråbeinen, og gråbeinen rev reven, og reven beit Hårslå, — og Hårslå på spranget: fløi hjem under låvevegg og brøt av sig både lår og legg.

«Mæ—æ—æ!» sa geita... Der lå hun, og er hun ikke død, så hinker hun på tre ben. Men Espen, han sa hun kunde ha det så godt, for det hun ikke vilde hjem gå til rette kveldvordstid.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.