Gutten med øldunken

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

Det var en gang en gutt som hadde tjent lenge hos en mann nordenfjells. Denne mannen var en mester til å brygge øl; det var så urimelig godt at det ikke fantes maken til det. Da gutten skulde reise derifra, og mannen skulde betale ham lønnen han hadde tjent, vilde han ikke ha annet enn en dunk av juleølet. Ja, den fikk han og gikk av gårde med, og han bar den både langt og lenge, men dess lenger han bar på øldunken, dess tyngre blev den, og så tok han til å se sig omkring, om det kom noen han kunde drikke med, så ølet kunde minke og dunken letne.

Langt om lenge traff han en gammel mann med et stort skjegg.

«God dag,» sa mannen.

«God dag igjen,» sa gutten.

«Hvor skal du hen?» sa mannen.

«Jeg leter efter noen å drikke med, så jeg kan få lettet på dunken min,» sa gutten.

«Kan du ikke likeså godt drikke med mig som med en annen?» sa mannen; «jeg har faret både vidt og langt, så jeg er både trett og tørst.»

«Jo, kan jeg så,» sa gutten; «men hvor kommer du ifra, og hvad er du for en mann da?» sa han.

«Jeg er Vårherre, og jeg kommer fra himmerike jeg,» sa mannen.

«Dig vil jeg ikke drikke med,» sa gutten; «for du gjør så stor forskjell på folk her i verden og skifter retten så ulikt, så noen blir så rike og noen så ringe; nei, dig vil jeg ikke drikke med,» sa han, og labbet avsted igjen med dunken sin.

Da han hadde gått et stykke til, blev dunken så tung igjen, så han syntes ikke han orket bære den lenger, med mindre det kom noen han kunde drikke med, så ølet kunde minke i dunken. Jo, så traff han en stygg, skranglete mann, som kom fykende så fort.

«God dag,» sa mannen.

«God dag igjen,» sa gutten.

«Hvor skal du hen?» sa mannen.

«Å, jeg leter efter noen å drikke med, så jeg kan få lettet på dunken min,» sa gutten.

«Kan du ikke likeså godt drikke med mig som med en annen?» sa mannen. «Jeg har faret både vidt og langt, og en øltår kunde gjøre godt i en gammal skrott,» sa han.

«Jo, kan jeg så,» sa gutten; «men hvad er du for en, og hvor kommer du ifra?» spurte han.

«Jeg? Jeg er kjent nok, jeg er Fanden og kommer fra helvete, jeg,» sa mannen.

«Nei,» sa gutten; «du bare piner og plager folk, og der det er noen ulykke på ferde, der sier de støtt det er din skyld; nei, dig vil jeg ikke drikke med,» sa gutten.

Så gikk han langt og lenger enn langt igjen med øldunken sin, til han syntes den blev så tung at han ikke orket bære den lenger. Han tok til å se sig omkring igjen, om det ikke kom noen han kunde drikke med, så dunken kunde letne. Jo, langt om lenge så kom det en mann igjen, og han var så tørr og skranglete at det var et rent guds under at han hang i hop.

«God dag,» sa mannen.

«God dag igjen,» sa gutten.

«Hvor skal du hen?» spurte mannen.

«Jeg skulde se om jeg kunde finne én å drikke med, så dunken min kunde letne litt, den blir så tung å bære,» sa gutten.

«Kan du ikke drikke med mig, likeså godt som med en annen?» sa mannen.

«Jo, kan jeg så,» sa gutten. «Hvad er du for en, du da?» sa han.

«De kaller mig for Døden,» sa mannen.

«Dig vil jeg drikke med,» sa gutten, og la ned kaggen og gav sig til å tappe øl i skåla. «Du er en fagnamann, for du gjør alle like, både fattige og rike.»

Så drakk han ham til, og Døden syntes det var et herlig drikke, og da gutten unte ham vel, drakk de til skiftes, så ølet minket og kaggen letnet.

Til sist sa Døden: «Jeg har aldri kjent drikk som smakte bedre og gjorde mig så godt som det ølet du har skjenkt mig, jeg syntes jeg blev som nyfødt innvendes, og jeg vet ikke hvad jeg skal gjøre dig til takk for det.» Men da han hadde tenkt sig om en stund, så sa han at kaggen aldri skulde bli tom, hvor mye de drakk av den, og ølet som var på den, skulde bli til helsebot, så gutten kunde gjøre syke friske igjen, bedre enn noen doktor. Og så sa han, at når han kom inn til en syk, da skulde Døden støtt være der og syne sig for ham, og det skulde han ha til et sikkert merke, at når Døden satt ved føttene, så kunde han frelse den syke med en helsedrikk av kaggen, men satt han ved hodegjerdet, så gaves der hverken hjelperåd eller helsebot for døden.

Gutten var snart navnspurt, så han blev hentet vidt og bredt, og han hjalp mangfoldige til helsen igjen, som det ikke hadde vært hjelp for. Når han kom inn og så hvor Døden satt hos den syke, spådde han enten liv eller død, og støtt var han sannspådd. Han blev både en rik mann og en mektig mann, og til sist blev han hentet til en kongsdatter langt bort i landene. Hun var så farlig syk at ingen doktor trodde sig til å hjelpe henne mer, og så lovte de ham alt han kunde ønske og forlange, om han kunde frelse henne. Da han kom inn til kongsdatteren, satt

Denne siden inneholder en illustrasjon som bør klippes ut og lastes opp til Commons.

Døden ved hodegjerdet, men han satt og blundet og nikket, og mens han satt slik, kjente hun sig bedre. «Her gjelder det liv eller død,» sa doktoren, «og det er vel ingen frelse, om jeg ser rett,» sa han. Men de sa han måtte frelse henne, om det så skulde koste land og rike. Så så han på Døden, og mens han satt der og blundet igjen, vinket han til tjenerne at de skulde snu sengen i en hast, så Døden blev sittende ved føttene, og i det samme det var gjort, gav han henne helsedrikken, så var hun frelst.

«Nå svek du mig,» sa Døden, «og nå er det kvitt mellem oss.»

«Jeg var nødt til det, om jeg skulde vinne land og rike,» sa gutten.

«Det skal ikke hjelpe dig stort,» sa Døden; «din tid er ute, for nå hører du mig til.»

«Ja, skal det så være, så la det så være,» sa gutten; «men du lar mig vel få lov til å lese ut Herrens bønn først,» sa han.

Ja, det skulde han få lov til; men han passet sig vel for å lese Herrens bønn; alt annet leste han, men Fadervår kom aldri på hans tunge, og til sist mente han han hadde snytt Døden for alvor. Men da Døden syntes det drygde for lenge, så gikk han dit en natt og hengte op en stor tavle med Fadervår på, over sengen til gutten. Da han våknet, tok han til å lese på den, og samlet sig ikke riktig før han kom til amen; men da var det for sent.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.