Flyvefisken/Kapittel 4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 20-25).
IV
RENEGATEN


De to mænd stanset et øieblik og saa med forbauselse, hvorledes den kjæmpemæssige kat med strittende haartjafser sang sit raseri ut i natten.

—Der maa være klatret en mand over gjærdet, hvisket dvergen. Den kat deroppe er bedre end nogen vakthund. Den er sterk som en liten panter og dens forfædre har vandret omkring i Persiens haver. Nu faar vi se! . . .

Dvergen dreiet paa en liten kontakt, og et sterkt lys fra en elektrisk buelampe kastet lange straaler henover den lave bygning med de solide døre.

Hele gaardspladsen var let overskuelig, men intet menneske var at øine.

—Det maa ha været en vel utrustet mand, som har klatret over det gjærde der, sa statsraaden. Er det idetheletat mulig?

—Man skulde ikke tro det, svarte dvergen. Pigtraaden er av bedste kvalitet, men denslags folk, der her er tale om, har hud som flodhestskind. Og »Pajazzo« bærer sig ikke slik for ingenting. Den lugter fare som en hyæne lugter aadsel . . .

—Er De alene her? spurte statsraaden.

—Ja, svarte den lille finlænder. Vore arbeidere reiste iforgaars til Uleåborg. De er gode og bra folk, som er tause av naturen. Og vaktmesteren drog igaar med motorbaaten til Kristiania.

—Var det ikke noksaa risikabelt?

—Aanei. Det er ikke saa let, som det ser ut til at trænge ind i maskinhallen. Selv om nogen har klatret over gjærdet vil det falde vanskelig at forcere døren til verkstedet. Dertil skal der godt staal og megen klokskap. Stol paa det, hr. statsraad, vi finder en eller anden person i løpet av de første fem minutter. Hvis han da ikke foretrækker at klatre over gjærdet igjen.

—De er ikke ræd?

—Nei, sa dvergen med en viss bitterhet. Jeg er for ussel til at nogen vil lægge haand paa mig. Min eneste styrke er min svakhet.

Statsraaden vilde svare, men ordene blev sittende i hans strupe . . . Katten » Pajazzo« hadde holdt op med sin jammerkonsert. Den hadde forlatt sin imponerende plads paa det lave hustak og var forsvundet et eller andet sted inde i skyggen. Der la sig en forventningsfuld stilhet i det klart oplyste rum. En eller anden hændelse utrugedes i det dype mørke mellem husvæggen og akkumulatorhuset. Det var det eneste hjørne, hvor buelampens energiske lys ikke naadde hen.

Da brøtes pludselig stilheten. En mands skridt hørtes paa gruset. Nogen sekunder efter kom en liten sort skikkelse frem i lyset. Det var den fremmede fra Lars Kirkebøs have. Hans bleke ansigt lyste grønhvitt i det sterke skin. Men der lekte et smil om hans mund og han gik fremover som en mand, der vet, at han drives frem av det store ubøielige fatum. Rolig og avmaalt gik han ret mot de to mænd. Og like bakefter ham vandret katten »Pajazzo« med lange og majestætiske skridt og høit løftet ryg. Den gamle herre med de strittende veirhaar, de sønderbidte ører og den korte, avslitte hale var i et herlig krigshumør. Dens grøngule øine glimtet som smaragder mot det elektriske lys. Den var ikke til at spøke med, der den gik fremover med smaa knurrende hvin. Vel var den kun en huskat, men der fløt krigerblod i dens aarer—fra de forfædre, som hadde lusket omkring paa de persiske kalifgrave mellem Ispahans ruiner.

Den fremmede mistet ikke et øieblik sin ro. Der var en slags ærbødig foragt i hans holdning. Han bar sine slitte klær med stor værdighet. Han ænset ikke de nye rifter, som paa enkelte steder blottet skjorten, han kastet ikke engang et blik paa sine hænder, som var blodige og forrevne.

Han stanset nogen skridt fra dvergen og tok sin lue av med megen anstand. Der var ingen tvil eller nølen hos ham. Han hilste som en gentleman, der hilser gentlemen. Det første minut talte ingen. Den fremmede saa forbauset ut og vendte sig utover mot sjøen . . . —Et smukt sted, sa han i en drømmende tone. Og aftenen er skjøn!

Dvergens forbitrede ansigt mildnedes pludselig. Og katten »Pajazzo«, som nu merket, at situationen begyndte at anta en ubetinget fredelig form, satte sig paa sin avstumpede hale og saa med et dypt alvor paa den videre utvikling av saken.

Den fremmede skiftet stilling og vendte sig like mot dvergen, som om han ventet paa et svar paa sine uttalelser om stedets skjønhet. Men den lille mand sa fremdeles intet. Han hadde sluppet taket i sin baklomme og der var kommet et litet humoristisk blink i de brune hundeøine . . .

—Er De akrobat? spurte han pludselig paa finsk.

Den fremmede smilte litt overlegent.

—Ikke ganske, svarte han paa samme sprog. Men man har visse forpligtelser mot sit legeme. Og menneskets maal er jo at rydde alle hindringer bort fra ens vei—selv naar det gjælder et fire meters pigtraadgjærde.

—Det kan vel ikke være særdeles vanskelig for en sagfiler, sa dvergen. For det er vel Deres profession?

Den fremmede mand blev pludselig alvorlig. Det var, som om hele hans lille person blev høiere og værdigere. Han rystet likesom lurvetheten av sig.

—De tar feil, sa han rolig. Men jeg tilgir Dem Deres uforskammethet. De vet ikke bedre, og De har raad til at spilde Deres haan paa en fattig mand. Men jeg har flere traade i min haand, end De tror. Den dag vil komme, da ogsaa mit navn vil være med i suset av de store begivenheter. Og merk Dem en ting: Jeg kjender Deres hemmelighet. Vi har anet det længe. Vi har fulgt Dem trin for trin like fra den dag, da de sorte gribbe blev vingeskudt av Deres fugleflyver. Vi visste, at her i det kolde norden modnedes der noget, som kunde bli en fare for os alle . . . Der i det hus slumrer verdenskrigens største tanke, . . . aa, jeg vet det nok! Sjøormen? . . . Ja vel, det er slangen i det internationale diplomatis paradis. Men nu har jeg sat min hæl paa dens hode . . .

Dvergen rynket panden og hans hænder skalv.

—Hvad mener De? spurte han hæst.

—Jeg mener, sa den fremmede med eftertryk, at De i dette øieblik staar likeoverfor et valg, som ikke kan falde Dem vanskelig. Enten sælger De Deres opfindelse til min regjering—til vor regjering for en sum, som De selv kan bestemme, eller saa — —

—Hvad sier han? spurte statsraaden, da han saa dvergens ansigt fortrække sig i raseri.

Ingen svarte ham.

Den lille mand gik like hen til den fremmede.

—Jeg er ingen renegat, skrek han. Jeg er ingen russer. Rusland—det er fienden, det er min fiende. Og kunde jeg samle hele det russiske embedstyranni i en eneste hals, saa hugget jeg den over.

—Talemaater, mumlet den fremmede. Jeg har selv været revolutionær og jeg kjender jargonen. Men hør nu paa mig. Hvis De ikke vil sælge Deres opfindelse, saa vil den i løpet av fem minutter være utryddet av jordens overflate. Jeg kom ikke ubevæbnet hit. Der ligger en helvedesmaskine paa det mest passende sted. Jeg har bare at føre de to traade her i min haand sammen, saa gaar det hele i luften. Det gjør mig ondt. Men jeg har mine ordrer. Rusland kræver det.

Dvergens ansigt blev næsten blaat av sindsbevægelse. Han trak sin browning.

—Hund, ropte han. De skal dø.

Den fremmede trak paa skuldrene.

—Det er mig forholdsvis likegyldig, sa han. Men ta nu fornuften fangen. Vil De nu se et aarelangt arbeide spredt for alle vinde. Og husk hvilken hæder De vil høste! De kan forlange, hvad De vil. Titler, penger, ordener og den mest utstrakte anledning til at ofre Dem for Deres geni. Tænk Dem om, Ilmari Erko!

Dvergen slet fortvilet i sine lokker.

—De er djævelen selv, hvæste han.

Den fremmede lo.

—Der er mange, som er av den mening, sa han, baade paa den ene og den anden side av loven. Husker De Plehve, ministeren, diktatoren. Han stod mig i veien. Jeg dræpte ham. Husker De Gapon, presten, nihilisten, som sveg sine. Det gjorde mig ondt, men det var mig, som dræpte ham.

De er altsaa . . .

—Ja, jeg er Asev—den foragtede og bespyttede renegat. Vel! Men for tiden er der ikke mange i Rusland, som ikke lytter til mig. Jeg er paa veien opover. Og en dag skal folket juble naar det hører Asevs navn.