Flyvefisken/Kapittel 34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 164-168).
XXXIV
TELEFONEN


—Hørte De? hvisket Bergljot.

Fjeld saa sig tvilraadig omkring. Lyden var ophørt, men det var ikke mulig at konstatere, hvor den var kommet fra. Telefonrøret maatte være skjult i en eller anden hemmelig luke i væggen . . .

—La os stille os paa hver vor side av værelset, sa Fjeld efter en hurtig og forgjæves søken. Den person som ringte op, vil om et øieblik ringe av. Saa faar vi høre en gang til, hvor lyden kommer fra.

De blev begge staaende i hver sit hjørne og lyttet anspændt.

Da kom lyden pludselig igjen. Det var bare en kort ringning.

—Det er like i nærheten, mumlet Bergljot. Jeg tar ikke feil. Mikrofonen kan ikke befinde sig mere end en alen fra mig.

Det var, som den unge pikes sanser var unaturlig opspilte. Hun strakte hænderne ut fra sig som en hypnotisør, der drives mot et bestemt maal. Hendes lange, hvite fingre skalv, mens de famlet omkring. Med lukkede øine vendte hun sig pludselig.

Fjeld saa forbauset paa hende. Der var en sikkerhet over hendes søken, som virket ganske uhyggelig. Der stod en liten broncestatue paa et bord. Den forestillet Roland, da han i Roncevalles blaaste i sit horn. Den unge pike famlet omkring statuen, grep den og rykket til. Statuen delte sig paa midten, og et hørerør blev synlig. Det var en meget fiffig indretning. Apparatet var saaledes avpasset, at Rolands horn fungerte som talerør.

Bergljot sank langsomt sammen paa den lille chaiselongue i hjørnet. De sidste timers sjælelige og legemlige anspændelse hadde oversteget hendes kræfter. Hun slap telefonrøret . . . og Fjeld grep det med skjælvende hænder. Liv og død avhang nu av, om den automatiske telefon funktionerte. Han lyttet anspændt . . . Jo, der kom svaret . . .

Fjeld pustet tungt.

—Kan jeg faa Scotland Yard, politichefen,—hurtig.

Der gik et halvt minut.

—Er det John Redpath? Jeg vet ikke, om De husker dr. Jonas Fjeld . . . Naa, det glæder mig. Undskyld, at jeg springer over formaliteterne. Jeg er i en slem knipe . . . De vet kanske, at jeg er kommen hit med »Flyvefisken«. Den ligger ved Gravesend under bevogtning av havnepolitiet . . . Vil De be folkene passe godt paa. Der findes en mand, som er reist ut for et kvarter siden. Han vil ødelægge den . . . Hvem det er? . . . Hans navn er Asev . . . Naa, De kjender ham . . . Ja, det er en farlig fyr. Han overlistet mig idag. Det er en forfærdelig historie, som tar for lang tid at fortælle. Jeg og en ung dame blev kloroformert og pakket ind i to varekasser. Vi blev ført til Anna Speranskis bolig . . . Ja netop . . . Nei, jeg vet ikke hvor hun bor . . . Her er imidlertid utspillet en sørgelig tragedie, som jeg ikke helt forstaar . . . En kjendsgjerning et det imidlertid, at Asev, da Anna Speranski vilde hindre ham i at dræpe os, stak hende ned med en dolk og flygtet. Samtidig laaste han os inde . . . Jeg har undersøkt dørene og vinduerne. De lar sig ikke forcere uten ved hjælp av apparater. Heldigvis fandt vi denne hemmelige telefon, hvor jeg nu taler . . . Om jeg har nogen anelse om, i hvilken bydel, jeg befinder mig? . . . Nei. Alt er hermetisk indelukket her. Og jeg antar ikke, at Anna Speranskis navn staar i telefonkatalogen. Nei, selvfølgelig ikke. Og politiet vet intet om hende? . . . Jeg kan forstaa det . . . Nei, der findes intet her i værelset, som kan gi os en ledetraad. Ikke et brevskap, ikke et fotografi. Alt er ordnet paa at verge sig mot pludselige overraskelser. Det maa ha været en klok kvinde . . . Jeg skjønner ikke i farten, hvorledes vi skal komme ut av denne rottefælde. Antagelig vil Asev varsle Anna Speranskis venner og fortæller en historie om, at jeg har myrdet hende. Hvis det er tilfældet, er chanserne for, at jeg nogensinde skal faa trykke Deres haand, meget smaa. Imidlertid vil det ikke gaa for sig uten spektakel. Jeg selv er vaabenløs, men der ligger etpar smaa 6.35 mm. browninger paa skrivebordet . . . Saa blir der nogen overdreven skytning et eller andet sted i byen, saa er det mig, som biter fra mig . . . Fortvilet? . . . Ja, som man tar det. Disse automatiske telefoner har den feil, at centralstationen ikke vet, hvorfra der ringes. Ellers var jo saken enkel . . . Men vent litt . . .

Fjeld hadde sluppet telefonen, Bergljot Bratt hadde reist sig op fra chaiselonguen, hvor hun med lukkede øine hadde lyttet efter samtalen.

—Sluk gasen, sa hun.

Fjeld saa paa hende.

—De mener? . . .

—Sluk den hurtig, hvisket hun. Jeg har faat en idé.

Fjeld adlød uvilkaarlig.

Det blev kulmørkt i det lille rum.

—Ser De noget? mumlet hun.

Fjeld forstod hende pludselig. For en klok og omtænksom pike hun var!

Men det saa ut til, at det ikke skulde lykkes dem at opdage noget lyspunkt i mørket . . .

Da reiste den unge pike sig pludselig.

—Se, hvisket hun, dernede ved gulvet like i det venstre hjørne . . .

Fjeld bøide sig fremover. Bergljot hadde ikke tat feil. Et litet grønlig lys strøk henover teppet. Det var som en sankthansorm, der lyste mot den mørke væg.

Den unge pike hadde kastet sig ned og krøp forsigtig hen til det lysende punkt.

—Det er et kikhul, hvisket hun. Jeg kan se ned paa gaten. Der staar en lygtepæl like utenfor.

—Er der noget gatehjørne? spurte Fjeld nervøst Kan De se noget skilt?

—Nei, svarte hun. Huset her ligger nok midt i gaten. Det ser mørkt og lukket ut paa alle kanter. For en trang og motbydelig gate det er! . . . Dette maa være Whitechapel.

—Whitechapel er stort, sukket Fjeld. At søke efter nogen der, er som at lete efter en synaal i et hølæs. Ser De ikke noget andet? —Der kommer tre mænd gaaende paa den anden side. De er lurvet klædte op ser sig ofte om. De stanser, de skraar over . . . Det ser ut, som om de agter sig ind i huset her . . . Nu kan jeg ikke opdage dem mere . . .

—Men kan De ikke se et eller andet navneskilt, en høkerforretning, en . . .

—Jo, hvisket den unge pike efter en kort pause. Der staar en papplate i vinduet over gaten. Det er noksaa utydelig. Jeg tror, skiltet er sat sammen av bokstaver, som er klippet ut av en avis. Der staar:

VASK OG STRYKNING
ALICE KANOPTA

Fjeld styrtet hen til telefonen.

—Den oplysning er god, sa han. En vaskekone med et saa utpræget navn kan ikke ha undgaat politiets adressekalender.

—Alice Kanopka, skrek Fjeld i telefonen.

Da bankedes der pludselig paa døren, tungt og haardt. En nøkle blev sat i laasen, i næste øieblik gik døren op . . . Der stod tre lurvede mænd i halvmørket. En svak gaslampes skin kastet et bedrøvelig skin over tre ansigter, som saa forunderlig bleke og ildevarslende ut.

—Er her nogen? spurte en stemme med en haard og metallisk klang og en underlig brytning.

Og Fjeld hørte bak hans ryg knækket av to revolverhaner.