Flyvefisken/Kapittel 33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 159-164).
XXXIII
I FÆLDEN


Russeren blev staaende som fastnaglet til væggen. Han holdt endnu kniven i haanden, og blodet dryppet fra dens blanke eg. Hans ansigt var galdegult, og sveddraaperne sprang frem paa hans pande.

Uttrykket i hans øine var forfærdelig. Der var en blanding i dem av raseri og rædsel, som helt forandret ansigtets karakter. Den klare ro, som ellers præget det, var helt veket for en ubehersket, desperat fortvilelse. Det var, som han ikke kunde slippe synet av den unge kvinde, som laa der sammensunket med den høire arm strukket frem og den venstre knuget mot brystet.

Hvor skjøn hun var, mens hun laa der, og livet ebbet ut av de overskaarne arterier! Hun hadde været hans drøm, hans liv, hans længsel. Han hadde hungret efter dette herlige legeme, som nu laa der krummet til den sidste svake motstand mot den uavvendelige død.

Var dette Anna Nikolajevna Speranski, den farlige, rovgriske forbryderske, som var kjendt og frygtet i alle Europas hovedstæder? . . . Der straalte en fred fra hendes bleke ansigt, som var ganske eiendommelig. Slik maatte de kvindelige martyrer ha set ut, naar de under løvernes klør saa den himmelske herlighet aapne sig. Der fandtes ikke en linje av last i dette voksbleke ansigt, og de store, klare øine syntes at stirre ind i et land av fred og glæde. Hun var endnu ilive, men dødens graa skygger gled allerede henover de vakre linjerene træk.

Fjeld hadde reist sig og befriet sig fra baandene, men haandjernene kunde han ikke bli kvit. Han saa sig om. Der stod en kopipresse i hjørnet ved vinduet. Med et sprang var han derhenne og hug den ene ring med fuld kraft mot haandtaket. Der stod en blodig fure om hans haandled, men ringen brast.

Uten at ænse Asev befridde han Bergljot for repene og bøide sig over Anna Nikolajevna. Han saa øieblikkelig, at der intet var at gjøre. En let blodig fraade om den skjønne russerindes læber viste, at den indre forblødning gik sin gang. Hendes øine begyndte at bli fjerne og utviskede.

—Dette er forfærdelig, hvisket Bergljot. Er der ingenting at gjøre?

—Hun dør om nogen minutter, sa Fjeld og reiste sig med besvær. Asev kan kunsten.

Russerens ansigt fortrak sig til et grin. Han vilde le. Men de blev kun et rallende støn. Han saa sig om som en, der er vaaknet efter et rædselsfuldt mareridt. Han strøk sig med haanden over øinene. Der kom noget lurende over hans bevægelser, og hans blik fløi ransakende over værelset. De stanset ved de to revolvere paa skrivebordet. Han veiet et øieblik chanserne. Hele hans aandsnærværelse var vendt tilbake, og han bøiet hodet, for at ikke Fjeld skulde ane, hvad han tænkte paa.

Men han kjendte nu sin motstander. Han visste, at et forsøk paa at naa de to vaaben vilde bli mødt med et motangrep fra den kampberedte nordmands side.

Pludselig slog der en ny tanke ned i ham, og et ondt smil trak henover hans ansigt. Han stod like ved døren. Nøklen stod i den kraftige laas. Den bragte hans tanker paa et andet spor.

—Hun var en stor forbryderske, sa Asev med en stemme, der næsten syntes at forfærde ham selv. Hun døde paa sine gjerninger.

Fjeld hørte ikke, hvad han sa, men lyttet efter den døendes sidste suk. Blodet randt nedover hans haandled, og jernene raslet fra den venstre haand. Bergljot stod likblek midt paa gulvet. Det var, som om hun kjæmpet med et besvimelsesanfald. Hendes lyse, skinnende haar bølget om hende som en glorie, hendes kjole var smudsig og forrevet. Fjeld kastet et ængstelig blik paa det bleke ansigt.

—De maa ikke bukke under for nogen svakhet, sa han strengt. Ta vandmuggen derborte i kroken og held over Dem. Skynd Dem!

Hun adlød mekanisk. Det var, som om hun gik i drømme.

Asev vendte sig pludselig mot døren, lukket den op og rev nøklen ut.

—Hør her, Jonas Fjeld, sa han hurtig. Jeg antar, at det er sidste gang, vi møtes. Det er mig en sorg, at jeg ikke har kunnet lægge silkesnoren om Deres hals. Heldet følger Dem. Men vort regnskap er ikke opgjort. De er nu i en større knipe, end De aner. De kommer ikke ut herfra i de første fem timer, og naar De vandrer videre, blir det ikke til Gravesend, men til Scotland Yard. Englænderne er nøie paa saadanne smaating som mord.

Fjeld svarte ikke. Han maalte avstanden til døren med øinene. Det vilde være en umulighet at stanse Asev i hans djævelske plan.

—Og saa er det en ting til, fortsatte Asev. Jeg har altsaa ikke kunnet ramme Dem og den unge dame der, hvad visselig hadde været mig til megen trøst. Men jeg skal allikevel inden nogen timer ha rammet Dem i hjertet. Stol paa det, dr. Fjeld! Jeg vet, hvor »Flyvefisken« ligger. Der staar vakt om den. Men allikevel skal den ligge søndermaset og knust ved Gravesend Pier, inden der er gaat tre timer. Og hvis lille Erko sitter og mugger i dens indre, saa er det mig en fornøielse at sende ham til helvede . . .

Asev dukket sig pludselig.

Med en lynsnar bevægelse hadde Fjeld grepet en tung brevpresse fra bordet og kastet den efter russerens hode. Men Asev krummet sig sammen, og den tunge metalplate gik nogen tommer over ham. Som en ilder gled han ut av døren, der hørtes en haanlig latter, og den tunge dør blev slaat i med et tungt smeld . . .

Fjeld blev staaende og lytte. Det blev med et aldeles stille. Ingen lyd hørtes, hverken fra gangen eller gaten. Det var tydelig, at værelset paa det nærmeste var hermetisk indelukket.

Han undersøkte døren. Den var usedvanlig kraftig og saa ut til at kunne utholde en liten beleiring Og vinduerne var forsynet med baade jernskodder og jernsprinkler.

Saa vendte han sig mot Bergljot.

—Vi er i en farlig situation, sa han. Enten sender han os Anna Nikolajevnas venner paa halsen. De vil tro, at vi har myrdet hende og lar os neppe slippe levende herfra. Eller saa faar vi politiet paa nakken, og det slipper os ikke før imorgen tidlig. I alle tilfælder er »Flyvefisken« truet. Vi maa være ute herfra i løpet av en halv time. Vi maa, vi maa . . .!

Den unge pike vendte sig pludselig mot ham. Hendes øine straalte . . .

—Der maa være en telefon i værelset, sa hun hurtig. En skjult telefon. Kan De ikke se traadene derborte i hjørnet? Jeg har lagt merke til dem hele tiden.

—En telefon?

Fjeld saa sig forvirret om. Skulde han virkelig ha overset en saa likefrem sak? Ganske rigtig. Der snodde sig to tynde strenger om takhjørnet, saa forsvandt de under tapetet. Han rev hjørnebordet tilside, men der var intet spor av telefonen. Han veltet en stor opsats overende, men der fandtes intet apparat.

De stanset pludselig sin søken.

Et svakt støn lød op til dem. Den døende kvinde hadde gjort en svak bevægelse. Det var, som om hun vilde finde en bekvemmere stilling. Saa strakte hun de lange, slanke fingre ut fra sig . . . der lød et let suk . . .

—Hvad var det? hvisket Bergljot angst.

—Anna Speranski er død, sa han høitidelig, bøiet sig over hende og lukket de store, straalende øine, som aldrig mere skulde daare et mandshjerte, omhyggelig til. Da ringte det pludselig i en telefon. Det var kun som en summen, men lyden var ikke til at ta feil av, og den kom fra et sted like i nærheten.