Flyvefisken/Kapittel 23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 108-113).
XXIII
TO MAND I EN MOTORBAAT


En aapen, hurtiggaaende motorbaat snek sig ut Flekkerøgapet. Den krøp forsigtig langs land som om den hadde daarlig samvittighet. Et øieblik stanset den ved ytterste skjær, men da alt saa fredelig og rolig ut og sjøen ikke syntes at gjemme paa skjulte farer, stak den dristig fra land ut paa det aapne hav.

Røksøilerne fra den russiske flaate saaes saavidt i det fjerne. Ellers var himlen klar og sommerblek, og brisen hadde forlængst lagt sig til hvile.

Der sat to mand i baaten. Den ene var en bistert utseende mand med brunt krøllet haar og en stor bart som strittet symmetrisk utover de lubne svulmende germanske læber. Det dypt alvorsfulde blik og den høitidelighet, hvormed han hyllet sig ind i sin tyrolerkappe, gav manden et svakt skjær av en latterlighet, som han visselig ikke fortjente. For han gik i sit fædrelands erende. Han var tysker, han var barber og lød navnet Putzheimer.

Bak i baaten med haanden paa roret sat Asev. Han var meget blek. Hans klær var forrevne og der saaes nogen farlige blaa fingerflekker paa hans hals. En stripet reiselue, som sterkt mindet om barbereren, sat ham langt ned i panden. Der var i sandhet ikke noget anselig ved den store provokatør i dette øieblik. Han var slæpt fra nederlag til nederlag, han hadde følt tapets bitterhet.

Men allikevel vilde ingen ha vaaget at le av ham. Der var en ildevarslende ro over det bleke kalmukansigt, og av og til trak der sig noget i retning av et smil over de svulmende læber.

Han var av de mænd, som egges av tapene,—en værdig ætling av hin verdenshistoriske slagter fra Pultava, som tilslut lærte seirens kunst over sine hundredetusen mænds lik. Der flygtet de russiske panserdyr som dødsrædde ulver, men endnu var hans hænder fri og hans hjerne klar. Besukhov, den taapelige nar, var død, men Asev levet og den russiske grib hadde endnu klør igjen til hevn.

Pupillerne i hans mørke øine trak sig pludselig sammen og haanden paa roret dirret let. Han mindedes den mand, som nu to ganger hadde krydset hans vei og hvis forfærdelige fingre han endnu følte om sin strupe. Med et stod det klart for ham, at her hadde han faat en motstander, som var farligere end nogen av dem, han ubarmhjertig hadde slaat ned . . . Dr. Jonas Fjeld,—ja han skulde huske navnet, naar den dag kom, da han laa magtesløs for hans føtter, stønnende i dødsens nød. Og han visste om mænd derute i Europa, som vilde sælge sin salighetsret for at kvæle den forbandede nordmand, som to ganger hadde lagt sin tunge haand paa det internationale forbryderanarkis nakke.

Motorbaaten var nu naadd et par kvartmil utover og hævet sig smukt og adstadig paa de lange dønninger.

Tyskeren saa sig urolig om. Sjøen var øiensynlig ikke hans element. Man kunde se paa ham, at han ikke likte andet vand end det, som var tilstrækkelig til at faa barbersæpen til at skumme bløtt og rikelig.

—Er du sikker paa at vi styrer i rigtig retning? spurte han efter en pause.

Russeren saa ringeagtende paa ham og trak paa skulderen.

—Min kjære Putzheimer, svarte han i en nedlatende tone —, var det ikke saa, at du vilde ofre livet for fædrelandet?

—Jo, sa barberen og hans krigerske bart strittet. For Gud, keiser og fædreland! . . .

—Vrøvl, hvæste russeren. Du ofrer ikke et av dine hodehaar for nogetsomhelst undtagen gode tyske reichsmark. Eller er det din mening at indbilde mig, at du er blit saa spak i det sidste, at du nøier dig med at klippe haarene av disse raggete nordmænd? . . . Aa, jeg kjender dig, min elskelige Putzheimer. Du var engang underofficer, men saa kom denne ubehagelige historie med Krupp. Du hadde allerede dengang en sterk kløende trang i fingrene. Saa vandret du like fra fængslet ind i Josias Saimlers bande . . . Men Saimler blev kverket og du . . .

—Hysch, hvisket tyskeren nervøst og saa sig forfærdet omkring. Men da hans øine kun mødte hav og atter hav, trak han likegyldig paa skuldrene og stak underlæben frem som en opvarter, der brænder av længsel efter drikkepenger.

—Hør nu, fortsatte Asev, rolig, vi arbeider jo sammen, ikke sandt? Russerne fik juling derinde ved Kristianssand og nu gjælder det at gi den tyske admiral underretning om, at han bør vogte sig for at trampe den norske løve paa tærne.

Tyskerens øine fik et vikende uttryk. Den brune, friske farve paa hans litt oppustede kinder antok pludselig an gustengul karakter.

—Jo selvfølgelig, sa han hæst, vi er enige. Du kan være tryg for mig. Vor storadmiral vil belønne os efter fortjeneste . . . Men jeg forstaar ikke, at vi endnu ikke kan se noget til flaaten. Skulde englænderne være første mand paa pletten var vi ilde ute.

—Den er ikke fire kvartmil fra os, mumlet Asev . . . Du burde frisere dine øienhaar, saa forbedret du kanske dit syn.

Tyskeren stirret forbauset mot syd, hvor en blek røksøile efterhaanden bredte sig over den sydlige aftenhimmel. Helt fremme i têten kunde allerede de spinkle master av en torpedojager skimtes mot horisonten.

—Forøvrig, fortsatte russeren og bøide sig let fremover, bør du bedre vogte paa dine tanker. Der findes faa kjeltringer som dig, men du er om jeg selv skal si det en taapelig skurk, en oppustet indbildsk dumrian, som ikke har nogen større ret til at leve.

Det var som tyskeren kun hadde ventet paa dette øieblik. Hans ansigt fik farve igjen og en dyp gurglende latter brøt frem fra hans strupe. Han kastet kappen tilside og blottet en stor rytterrevolver.

—Ingen skal lure Putzheimer, skrek han vildt. Tror du ikke, jeg kjender dig. Men nu er det forbi med dine rævestreker. Var det noget du skulde ha sagt, saa si det kvikt, før nogen kan se os fra flaaten.

—Tosk og atter tosk! sa Asev rolig.

—Vel, mumlet tyskeren og hævet det svære vaaben! . . . Men som du vil. Der blir allikevel noksaa hett, hvor du kommer hen . . .

Han fuldendte ikke sætningen, men fyrte ret mot Asevs bryst en gang, to ganger . . .

Skuddene lød forunderlig svake i den stille aften, og en let røksky trak henover baaten.

Det høitidelige uttryk i tyskerens ansigt blev om mulig endnu taapeligere. For Asev sat der foran ham, litt blek, men uanfegtet. Der var i sandhet intet, som tydet paa, at der sat to kuler i hans bryst.

Putzheimer saa forvirret paa sin gamle kollega og løftet atter revolveren. Han lænte sig omhyggelig fremover og tok nøiagtig sigte, som om han befandt sig paa en skyteplads, hvor det gjaldt en medalje eller et sølvbæger . . .

Saa tømte han med et grusomt smil resten av magasinet i Asevs bryst.

Men russeren saa kun likegyldig forbi ham.

—Er du nu færdig med det leketøi? spurte han koldt. Tyskeren vilde svare, men han kunde ikke. Tænderne begyndte at skrangle i hans mund.

—Jo, jeg kjender dig, fortsatte Asev lunt. Mit selskap passer dig ikke. Tror du ikke, at jeg kan slike som du,—ynkelige korporalshjerner, som ikke forstaar mere end det, som befinder sig like for ens næse. Men denslags folk er farlige. De bør ikke ha for let adgang til skytevaaben. Jeg tillot mig derfor for sikkerhets skyld at pille ut kulerne av patronerne, før vi drog fra land. Hiv revolveren overbord. Den vil aldrig komme til at bite mere. For nu er det min es

Asev byttet uten at forhaste sig roret over paa venstre haand, trak frem en liten 6,30 mm. browning og skjøt, næsten uten at ta sigte, tyskeren tvers igjennem hodet. Han sank øieblikkelig overende. De store øine famlet efter noget, de slet ikke kunde skjønne, saa viskedes blikket ut til en fjern stirren.

Asev slap et øieblik roret, grep tyskeren under armene og slang ham overbord.

Saa tændte han sig en cigaret og fortsatte sin vei utover havet.