Flyvefisken/Kapittel 22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 104-108).

metalrør, som stak ut av staaldyrets buk som et pindsvins pigger. Hans øine fulgte med spændt opmerksomhet tegningerne paa et stort dobbeltkamera, som var opstillet i høide med hans hode.

Det var utaalelig varmt i det lille rum. Fjeld hadde kastet sine overklær og sat naken til beltestedet paa sin plads.

Den unge pike saa beundrende paa den kraftige skikkelse, hvor hver muskel stod spændt under den hvite hud. Den brede hals sat frit og let paa de svakt heldende skuldre med de runde og furede muskeltraade. Som han lænte sig fremover med de svære, haarede armer svulmende av jernhaard kraft, fik hele skikkelsen et præg av den mest utprægede manddom og en næsten vild urkraft.

Lille Bergljot blev rød i kinderne. Det var akkurat manden, hun saa ofte hadde drømt om,—Titanen, som ikke var ræd for at ta kampen op mot selve guderne,—beskytteren, som verget de svake og vaaget livet for det og dem, han elsket.

Han tilhørte i sandhet ikke den nye tids mænd, som med slappe knær og trætte kurtisørøine snor sig om gatehjørnene. Han var ikke blandt de svake egoister, som med tynde skuldre og brede hofter logrer sig frem til kvindens medlidenhetstrang og aldrig selv ofrer noget for en kvinde.

Hun lukket øinene. Hun følte sig med en gang saa træt, saa liten og ulykkelig . . .

Da rørte en haand ved hendes skulder. Hun reiste sig halvt og saa ind Ilmari Erkos brune hundeøine. Han pekte op paa kameraet med de dobbelte plater, som var stillet op foran Fjeld. Dvergens ansigt skinnet av en ondskapsfuld fryd, mens hans smaa hænder knyttet og aapnet sig uavladelig.

Den unge pike saa forbauset paa de merkelige plater, hvor de skarpe linjer av et slagskib projicertes med en gnistrende tydelighet i en ret vinkel mot hinanden. Hun saa, hvorledes de to billeder nærmet sig med en forfærdelig fart. Og i samme øieblik, som de dækket hinanden, trak Fjeld i stangen. Der hørtes en svak susen . . .!

—Se, skrek dvergen, og hans lille krop krummet sig av en hadfyldt fryd . . .

Bergljot bøide sig fremover.

Dypt dernede under dem saa hun den vældige dreadnougths dæk feies væk av en vældig, ukjendt kraft. Hun saa de sorte legemer likesom svinde i en let, hvit taake. Det store panserdæk splintredes, slugtes op av havet og trak tusener med sig ned i den store kirkegaard ved Oxø.

Mon hun tok feil? Men i samme øieblik, som det svære slagskib sank under, saa hun et hode dukke op, et sort, vildt hode med meget skjeg . . . mens to hænder knyttet sig i raseri mot himlen. En magtløs trusel fra en gammel tartar, der idag saa alle sine maal knust av en ny og forfærdelig naturkraft . . .

Den unge pike var blit forfærdelig blek. Hun saa ødelæggelsen ret under sig, hun saa i nogen skrækkelige momenter tusender av menneskehænder strække sine rædde fingre ut efter livet, hun fulgte dem like til den stund, da hoderne forsvandt under de smaa bølgeskvæt. Men hun skrek ikke paa kvinders vis. Hun merket til sin forfærdelse, at krigens brand allerede raste i hendes aarer. Det var fædrelandets bitreste fiende, som skrek i dødsnød dernede, det var voldsmændene, som sank i dypet paa samme vis som hin haarde ulykkens dag i Tshuschimastrædet: La dem dø, la dem dø. Det er Norges fiender!

Hun saa sig forskrækket omkring. Hvad var dette? . . . Jo, dette var krigen. Den røde rædsel hadde gjort sit indtog i Europa. Slaa ned, slaa ned? . . .

Den unge pike gned sine øine. Det var, som om hun vilde stryke væk de blodige taarer, som samlet sig om hendes rene sind. Hun saa sig om og mødte Jonas Fjelds blik. Der var en staalblaa haardhet i det, som fik hende til at fryse. Aarene paa den sterke hals svulmet og haaret klæbet sig til hans pande. Han var forfærdelig at se slik, mens hans venstre haand dreiet paa automobilroret og lot den vældige flyver svinge sig opover som en høk, der kredser efter et nyt bytte.

—Vogt dig, skrek en kjæmperøst ind fra maskinrummet, og Burns hode viste sig et øieblik indenfor den lave dør . . . De hunde skyter!

Han hadde ret. Efter den første rædsel hadde russerne saavidt samlet sig. De store slagskibe hadde instinktmæssig vendt stavnene tilhavs, men deres lette flyvemaskinkanoner begyndte en rasende skytning mot den farlige luftfiende.

Da hændte der noget merkelig.

Det saa ut, som om den svære staaldyr hadde faat sit ulivssaar. Det hadde trukket vingerne til sig og indkapslet sine propeller. Og med en svimlende fart vendte det snuten mot sjøen og styrtet sig i havet, mens spruten stod himmelhøit om den.

Et fryderop hævet sig fra den flygtende russiske flaate. Men før glædesropene hadde forstummet, stak flyvefisken atter sit hode op av vandet. Den hoppet henover sjøerne som en delfin,—det var, som om den vilde sole sine lemmer i den lyse, solskinnende dag. Og ret som det var styrtet den sig over en av dreadnoughterne, spydde ut sine ladninger over den og sendte den tilbunds i løpet av 10 minutter.

Da var det, som om hele russerflaaten piskedes tilsjøs av en forfærdelig panik. Røken stod som kulsorte søiler ut av skorstenene . . . Sauve qui peut . . .

Der stod fremdeles en mand paa Odderøens fæstning og vogtet paa flagets hæder. Da han saa flaatens nederlag og flugt lænte han sig mot flagstangen og mumlet en bøn.

Saa gik han langsomt ind til lasaretterne for at se til sine døende mænd.