Flyvefisken/Kapittel 18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 87-91).
XVIII
ØSTHAVNENS MYSTERIUM


Inde i Kristianssands østhavn var der bygget ut en lang provisorisk flytepram, som var forankret en 100 meter fra land. Den lange overbygning med det lave, hvælvede tak lignet ikke noget andet, og byens indvaanere hadde hat mangen diskussion om, hvad det var for en underlig indretning, som hadde vokset op i den bortgjemte havn.

I »Klubben« mente man, at det var en tørdok for havarerte undervandsbaater, men det var ikke godt at komme til klarhet over saken, for Odderøens militære holdt sin beskyttede haand over den underlige bygning.

Endnu hadde ikke noget nysgjerrig øie kikket indenfor det lave, hvælvede tak. Der var spændt et net rundt om hele flyteprammen, og dette net var saaledes beskaffent, at ingen mors sjæl i byen vaaget sig derhen uten lønlig frygt.

Nogen smaagutter, som med al sømmelig nyfikenhet hadde forsøkt at forcere garnet, var nærved at bli sprængt i luften av endel glaskuler, der var indfiltret i fangnettet og øiensynlig indeholdt et sterkt sprængstof. Guttene kom mere døde end levende hjem til staden og fortalte med strittede lugger om Østrehavnens nye og rædselsfulde gaate.

Da de første kanonkuler suste indover Kristianssand, kom der en mand roende indover mot den lange flytepram. Han var uten hat og haaret klisset sig nedover den lave pande.

Manden hadde ingen færdighet i at ro, hans bevægelser var næsten latterlige. Men ingen vilde ha vaaget at le av ham, naar de engang hadde set ind i det bleke, rolige ansigt, hvor de smaa, glansfulde, brune øine skinnet som gløder. Desuten var Østrehavnen som utdød. Kulerne fra russerflaaten hadde jaget alle væk, og en lang linje av heste og vogne fortalte om indbyggernes flugt fra Kristianssand.

Manden i baaten lot ikke til at frygte nogen eller noget. Det indbitte raseri i det sammenklemte slaveransigt kunde ingen ta feil av. Her var akkurat en mand, som vilde gjennemføre en plan—koste, hvad det koste vilde.

Asev hadde fatalistens mod. Han var i besiddelse av den samtidig frække og krypende dumdristighet, som kjendetegner dem, der er født paa de store stepper. Nu var øieblikket kommet. Det gjald hans prestige. Han hadde ikke kunnet hindre, at Odderøens kommandant hadde faat nys om den russiske flaates hensigter. Det saa han paa fæstningens volde, hvor der fra den aarle morgenstund hadde hersket en yrende travelhet.

Men nu gjaldt det større ting. Like fra den time, da han i raseri hadde tømt sin revolver mot det flytende uhyre, som hadde gledet ut av Gravningssund hin sorte stormnat, hadde Asev knyttet sine hænder og svoret den ed, at Ilmari Erkos flyvefisk aldrig skulde spile sine vinger til fordærv for Ruslands flaate.

Ja—nu gjaldt det. Han hadde jaget det farlige staaldyr fra havn til havn. Han og hans hjælpere hadde fulgt alle dets bevægelser med en aldrig svigtende taalmodighet. Gang paa gang hadde bomberne hvæset i flyvefiskens nærhet. Tre av de russiske agenter hadde bøtet med livet for sin iver. De hadde sprunget i luften for sit eget sprængstof. Og Asev hadde selv været i staaldyrets klør. Han bar ar paa sine hænder og ben efter sin frugtesløse jagt,—røde, flammende ar, som hver dag skrek efter hevn . . .

Russerens ansigt fortrak sig av hat mot dem, som med saa meget mod og en saa stor dygtighet hadde stanset ham,—den uimotstaaelige spionen over alle spioner, provokatøren, anarkisten, drapsmanden. I dette øieblik spillet han va banque! . . . Uten maske gik han like løs paa fienden. Han visste, at den vei ofte fører til maalet . . .

Pludselig stanset Asev roningen. Han vilde næsten ikke tro sine øine. Nettet var tat væk. Mon det var en fælde?

Russeren betænkte sig et øieblik. Skuddene ute fra fjorden blev nu hyppigere, og enkelte projektiler sang over hans hode. Det avgjorde hans beslutning. Uten at se fremover rodde han saa stilfærdig som mulig hen til den lange flytepram. Han stanset et øieblik ved det lille galleri, som dannet opgangen, og lyttet. Mellem skuddene hørte han nu tydelig tunge slag paa metal inde fra hvælvingens indre.

Forsigtig svang han sig op paa den lille forhøining. Der stod en dør paa klem. Han kikket derind, og det syn, som møtte ham, fik hans onde øine til at lyse av skadefryd. Fienden og fienderne var i hans haand!

Uten at forhaste sig, tok han en liten pakke op av lommen. Forsigtig rev han papiret av og tok frem en liten staalcylinder saa stor som et eggeglas. Hans hænder strøk kjælende henover den blanke flate. Det var som et barn, der kjærtegner et elsket leketøi. Saa krummet han sig sammen.

Det kostet ham kun at springe frem langs det smale galleri og kaste bomben mellem de tre mænd . . .

Uvilkaarlig stanset han. Hans øine hang fortryllet ved den lange, slange metalfisk, som laa dernede under hvælvingen og lyste med sin underlige grønne, matte farve. Det var, som om dyret var et levende væsen. Det glimtet saa forunderlig i de matte, hvite øine, og den blanke overflate saa myk og varm ut som en slanges hud. Av og til hørte han en underlig regelmæssig lyd fra dyrets indre—som en kjæmpeøgles langsomme aandedræt.

Asev saa sig om. Der begyndte langsomt at arbeide sig op en frygt i ham, som han aldrig hadde kjendt—en frygt for selve storheten i den menneskelige tanke. Han bet tænderne sammen.

Saa bukket han sig ned og sprang fremover i lange, spænstige hop, som en panther, der kaster sig over et let og kjært bytte. Men han kom ikke langt.

En liten skikkelse i oljeklær kastet sig foran ham og hang sig fast i hans bluse.

Asevs øine blev forfærdelige at se til. Blodet sprang frem i dem og piblet ut av øienkrogene. Hans venstre haand famlet efter et vaaben, men han fandt intet.

Som i en blodig skygge saa han det samme klare blik, der en gang før hadde trodset ham. Det var telegrafdamen fra Flekkerø. For en helvedes kvinde! . . . Hendes runde kraftige armer slet i ham, og hendes advarselsrop klang gjennem den lille hvælving.

Mændene midt i hallen saa op. En av dem skilte sig ut fra de andre. Det var, som den store skikkelse svævet i luften.

Da slap Asev bomben. Den faldt ned i det brede bassin. Saa grep han den unge pike om halsen og klemte til. Hun lukket øinene, men slap ikke sit tak. Da slog den høie mand ned paa den lille russer. Hans høire haand for med en knasende lyd ind i russerens ansigt. Med et smertensskrik slap Asev sit tak og sank overende.

Da hævet der sig en mægtig vandsøile over bassinet, en luftbølge løftet taket av prammen, og de tre kjæmpende mennesker blev feiet ned som neg for slaamaskinens slag.