Flyvefisken/Kapittel 10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 50-54).
X
„PAJAZZO“S DØD


Stormen vedvarte fremdeles. Den slog ned over den nedramlede bygning som en grib, den boret sig ind i det sprukne bliktak og rusket op i de splintrede træplanker.

Selve eksplosionen druknet i orkanens larm. Den hørtes ikke mere end som et svakt revolverskud.

Mørket ruget nu helt over Ilmari Erkos sunkne kongerike. Ikke det svakeste skin viste veien til »Flyvefisken«s grav.

Men under bliktaket, som bulnet og bøiet laa over det brukne træverk, krøp en mand stilfærdig omkring. Han var helt uskadt. Forsigtig følte han sig frem med hænderne.

—Er det dig, Burns? spurte han, da han hadde famlet sig frem til en svær mand, som laa paa siden og mumlet nogen eder, som var gangbar vare i England for et halvt snes aar siden.

—Til tjeneste, Fjeld, knurret en dyp stemme ved hans side. Alt er i orden. Men der ligger en bjelke paa mit nye mekaniske træben, og det liker jeg ikke. Forøvrig er det jo rent rørende, at jeg ikke fik mere overlast. Der var nok adskillig pikrinsyre i den »Uppmann« derinde. En ganske sterk cigar—hvad?

—Bare den ikke var for sterk for Erko, mumlet Fjeld. Han ligger besvimet her, men jeg kan ikke føle noget saar paa ham. Vi faar se til at komme ut av denne musefælde.

—Det er ingen kunst, lød en mat stemme ved siden av ham. Asev har forregnet sig denne gang. Jeg har faat et dunk i hodet, men det holder nok.

—Kjære Ilmari, sa Fjeld næsten ømt, jeg trodde det skulde være litt for meget for din konstitution.

Dvergen nøs foragtelig.

—Denne Asev, sa han haanlig, er visselig en dygtig mand i det høiere bombefag. Og jeg vil ikke negte for, at det ligger indenfor hans evne at blæse liv av adskillige snes mennesker. Men Flyvefisken kan han ikke dræpe. Den er for haard for hans pikrinsyre. Og den ligger tryg og sikker som et barn i vuggen. Det gjælder bare for os at bane os veien til nedgangen. Den befinder sig ikke mange meter herfra. Saa kryper vi ned og sætter maskinen igang. Hvis da ikke kanalen er sperret, lar vi det staa til ut paa havet. Flytedokken ved Kristianssand venter os.

Et høit, klagende hyl brøt sig pludselig gjennem stormen. Det var et saaret rovdyrs jammer i det. Umiddelbart efter hørtes et skud.

Saa blev det stille. Det var, som om selve orkanen drog pusten for at lytte til det, som foregik dernede mellem ruinerne.

Fjeld tændte sin lommelygte.

—»Pajazzo« er dræpt, mumlet han. Asev gaar der utenfor og sætter kronen paa sit verk. Men han skal vogte sig. Nu er det bedst, at han tror, at vi alle er færdige. Men der kommer nok en dag, da han skal merke, at vi lever . . .

Han vilde fortsætte, men brøt pludselig av. Ind i lommelygtens svake lysskjær gled der en gul skygge. Det var katten, som hadde klemt sig gjennem en liten aapning under bliktaket. Den var forfærdelig at se til. Dyret slæpte sig kun med møie fremover. Blodet silte av dets bryst, og haarene var avsvidde av et skud paa nært hold. »Pajazzo«s dage var talte, men det stolte dyr vilde dø mellem venner.

Den vaklet langsomt hen til Fjeld og rullet sig stille hen for hans føtter. Det dype og rolige blik i kattens øine forlot ikke dens herre. Den stirret alt ind i den store fjernhet, men det flygtende liv i dens blik dvælte endnu ved dem, som hadde behandlet den vel og holdt av den.

Fjeld bøide sig bevæget over katten og strøk den over det saarede hode. Da begyndte dyret at male med dype, gurglende toner, som om den skulde ha ligget i kakkelovnskroken og nydt siestaens stilfærdige glæde. Men det varte ikke længe. Dyrets hode sank langsomt ned mot gulvet, dets blik blev fjernere og fjernere, og med et gik den rolige snurren over i et dumpt støn. Det var som et urverk, som pludselig gik istaa. Saa strakte den labberne ut fra kroppen, heldte hodet bakover og døde . . .

De tre mænd blev længe staaende og betragtet det døde dyr. Erko graat som et barn.

—Det var bare en kat, sa Fjeld hæst. Men den hadde et stort og stolt menneskes sjæl. Den krøp ikke for nogen, den logret ikke for gunst, men gik sin vei stille og trofast blandt dem, som den holdt av. Den hadde en løves mandige og ophøiede alvor. Den døde, som den levet . . . Maatte vi selv dø som den paa vor post! . . .

—Pas paa, hvisket Burns, der er nogen, som banker paa taket.

Han hadde ret. Dumpe og haarde hammerslag lød ind til dem over vindstøtene.

Fjeld slukket øieblikkelig lommelygten.

—Han er ikke helt sikker, hvisket han. Det er en samvittighetsfuld mand, den Asev. Han vil overbevise sig om, at alt er ødelagt . . . Vi faar nok skynde os, ellers byr han os en cigar til, og den kan vel bekomme os værre.

Paa hænder og føtter krøp de tre mænd langs den lile kanal. Det viste sig hurtig, at Erko hadde ret. Flyvefisken laa sikker og uskadt i sit leie. Dvergen krøp ut paa den buede rygflate, som selv i det beksvarte mørke kastet et fosforescerende skin til alle kanter.

Det hørtes et svakt smeld, og en mægtig lysbundt strømmet dem imøte fra flyvefiskens indre. Et firkantet hul av en kvadratmeters størrelse aapnet sig for dem. En stige førte ned i det vældige staaldyrs bug.

—Hurtig, hvisket Erko.

De traadte alle ned i det oplyste rum, finnen grep en sveiv, og luken lukket sig uten larm.

Fjeld gik langs det lange galleri, hvor de smaa akkumulatorer stod opstillet, og anbragte sig ved et rat. Det var like bak dyrets store glasøine.

—Go on! skrek han til Erko.

Finnen grep en tynd sveiv og begyndte langsomt at dreie den rundt,—en svak surrende lyd hørtes, og let og ledig begyndte det lange staallegeme at sætte sig i bevægelse gjennem kanalen. . .

. . . Der stod en mand oppe paa taket og saget et hul i bølgeblikket. Han hørte en surrende lyd tvers gjennem stormen og famlet efter noget i sin lomme. Men Asev var forsent ute.

Et sort legeme med to skinnende melkehvite øine gled pludselig frem i skjærgaarden. Let og elegant svinget det utover og ænset ikke de rasende revolverkuler, som Ruslands farligste mand sendte efter det.