Fals og Fusk

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
P. T. Mallings Forlagsboghandel (s. 30-32).

 1. Med Fals og Fuſk er Verdi full,
og mangt eit Korn læſt vera Gull;
men naar ein ſer det nærre.
ſo var det verdt eit mindre Rop:

d’er berre Graaſtein alt i Hop,
og ſtundom nokot verre.

 2. Um Framgang er no myket rødt,
alt nytt ſkal vera Framgang ſtødt,
men naar ein ſer det nærre,
ſo gjeng det ymiſt att og fram:
det eine fær en fegre Ham,
det andre verder verre.

 3. Av Fridom ſkrøyter mangein Mann,
og fagre Ord han tala kann,
men naar det kjemer nærre,
ſo vil han liten Fridom ſjaa,
og kann han Vald i Grendom faa,
han verd ein ſtrenger Herre.

 4. Um Landsens gamle Sed og Viis
dei tala tidt med myken Priis,
men naar det kjemer nærre,
naar ſjølv dei gamall Sed faa ſjaa,
ſo kvekka dei og roma fraa,
ſom ingen Ting var verre.

 5. Av Vit og Kunnskap, ſer ein tidt,
at Folk vil ſkrøyta ſtort og vidt,

men naar det kjemer nærre,
ſo vita dei um Smaating beſt,
og minſt um det, ſom trengdeſt meſt,
og ſlikt er helder verre.

 6. Og mangein Gut læſt vera klok
og ſkriver ſtort i Blad og Bok,
og naar du ſer det nærre,
ſo er det litet Gagnet i,
og ſkal du fara etter di,
ſo fer du fulla verre.


PD-icon.svg Denne teksten er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan.