Digte efter det Græske og Latinske

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

DIGTE

EFTER

DET GRÆSKE OG LATINSKE

AF

Lyder Sagen,

Lærer i Hofpræst Christianis Institut.

Kiöbenhavn, 1805.

Paa Boghandlerne Thoring & Coldings Forlag

trykt hos Andreas Seidelin.

Det er kun Lidet jeg har at sige om disse Digte; de maa tale for sig selv. At de ikke ere, og, formedelst Rimets Tvang, ikke kunne være ordrette Oversættelser, indseer Enhver lettelig. Dog troer jeg, det er lykkets mig i endeel Stykker at komme Originalerne saa nær som det, i en rimet Oversættelse , var muligt.

Mange af de her oversatte Stykker udmærke sig ikke engang i Originalen ved fortrinlig Skjönhed, men ere dog i en eller anden Henseende interessante; thi paa mere end en af de Gamle passer det, Qvinctilian siger om Ennius: vi tilbede dem, som Alderdommens hellige Lunde, hvori de store og gamle Ege have mindre Skjønhed nu, end Ærværdighed.

Man har ikke uden Grund sammenlignet oversatte Digte fra Oldtiden med skjønne Tapeter, som man seer paa Vrangen; men der findes dog udentvivl dem, der kunde finde Fornøjelse i at betragte den, naar det var dem nægtet at see Stykkerne selv; saadanne, men ikke dem, der kunne læse Originalerne, har jeg tænkt mig som Læsere.

Samlingen var i Manuskript større, men under Trykningen udelod jeg de længere Stykker, som jeg besluttede at oversætte i Originalernes Stavelsemaal; disse skulle maaskee see Lyset, naar jeg först har overleveret Publikum min Oversættelse af Anakreon, hvormed jeg nu er sysselsat.

L. Sagen.
Digte af det Græske.
Tyrtæos.
I. Krigssang 1
II. Krigssang 4
III. Krigssang 7
Kallinos.
Krigssang 11
Kleanthes.
Hymne til Gud
Dionysios.
Hymne til Solen 16
Antipater.
Apelles’s Aphrodite 19
Bion.
I. Foraaret 21
II. Den slemme Fugl 24
Side.
III. Unyttig Möje 26
IV. Lærlingen Eros 28
V. Eros og Muserne 30
VI. Til Hesperos 32
VII. Til Cypris 34
Moschos.
I. Den bortlöbne Eros 36
II. Söe og Landlivet 40
III. Den plöjende Eros 42
Theokritos.
I. Den döde Adonis 43
II. Honningtyven 46
Pindaros.
Den XIV olympiske Ode 47
Aristoteles.
Pæan til Dyden 50
Kallistratos.
Skolion ved Hipparks Död 52
Bacchylides.
I. Til Freden 54
II. Vinen 56
Side:Sagen - Digte efter det Græske og Latinske.djvu/9 Side:Sagen - Digte efter det Græske og Latinske.djvu/10 Side:Sagen - Digte efter det Græske og Latinske.djvu/11
VI. Til Chloris 121
VII. Lalage 123
Catullus.
I. Ved en Spurves Död 125
II. Til Lesbia 127
En ubekjendt Digter.
Venus-Festen 129
Virgilius.
Orpheus og Eurydice 145
Claudianus.
Landmandens Lykke 150
Statius.
Til Sövnen 153
Propertius.
Til Cynthia 156
Ursinus.
Den gjenfundne Amor 158
Anmærkninger 160


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.