Det einlege Standet

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
P. T. Mallings Forlagsboghandel (s. 23-25).

 1. Det einlege Standet ſkal vera ſo gildt.
Dei tru, du er fri fyre alt, ſom er ilt;
dei ſegja, du ſlepper at mødaſt og ſyrgja,
du raader deg ſjølv og treng ingen at ſpyrja.
So er du vel heppen og fegen og ſæl?
Aa nei, det ſlapp du vel. Aa nei, det ſlapp du vel,

 2. Du høyrer og ſer no um Dagen ſo mangt,
og fekk du fortelja, ſo vardt det vel langt.
Daa er det vel nokon, ſom med deg vil røda
og ſpyrja deg ut um di Moro og Møda;

d’er nokon, ſom bryr ſeg um det, du fortel?
Aa nei, det ſlapp du vel. Aa nei, det ſlapp du vel.

 3. Og fer Du or Huſet paa Langvegen ut,
ſo ſkal der vel verda ei Sorg og ei Sut.
D’er nokon, ſom ſpyrr deg, naar heim du ſkal venda,
og vil, at du Helſingar heimtil ſkal ſenda,
og ynſkjer, at alt maatte ganga deg vel?
Aa nei, det ſlapp du vel. Aa nei, det ſlapp du vel.

 4. Og kjem du ſo heim fraa den framande Stad,
ſo er det vel einkvar, ſom gjerer ſeg glad,
D’er nokon paa Bryggja, ſom Helſingar hentar;
d’er nokon, ſom ſtender paa Vorren og ventar
og helſar deg blidt og er lyſtig og ſæl?
Aa nei, det ſlapp du vel. Aa nei, det ſlapp du vel.

 5. Og Sotter og Sykjor kann lett koma paa.
daa er der vel Hugning og Hjelp til at faa.
Du kvider og ſyter og fær inkje ſova,
daa er det vel nokon, ſom ſer inn i Stova;
d’er nokon, ſom græt, um du talmaſt i Hel?
Aa nei, det ſlapp du vel. Aa nei, det ſlapp du vel.

 6. Nei, kann du deg aldri ei Menneſkja faa,
ſo maa du all Hugnad av Tankarne ſlaa

og venja deg vel til at ſakna og ſtrida,
og trøyſta deg med: der er fleire, ſom lida;
det einlege Liv gjerer ingen Mann ſæl.
Aa nei, det ſlapp du vel. Aa nei, det ſlapp du vel.


PD-icon.svg Denne teksten er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan.