Dei gamle Fjelli

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Dei gamle fjelli (peker)
P. T. Mallings Forlagsboghandel (s. 7-9).

 1. Dei gamle Fjell i Syningom
er altid eins at ſjaa,
med ſame gamle Bryningom
og ſame Toppom paa.
I Bygdom byggja Sveinarne,
og Huſet ſtender lauſt;
men dei gamle Merkeſteinarne
dei ſtanda lika trauſt.


 2. Paa Fjellom er det leikande
at ganga til og ſtaa
og kring um Toppen reikande
ſo vidt um Land at ſjaa:
til Havet kring um Strenderna
med Skip ſom Fuglar ſmaa,
og til Fjelli kring um Grenderna
med tuſund Bakkar blaa,

 3. Der er ſo mange Hendingar
i Bygdom komne til;
me ſjaa ſo mange Vendingar
alt paa eit litet Bil.
Dei hava ſnutt um Vollarne
og ſtutt og rudt og bygt;
men dei gode gamle Kollarne
dei ſtanda lika trygt.

 4. So ſtod dei gjenom Tiderna
vel mange tuſund Aar;
og Graſet voks um Liderna,
og Lauvet kom kvar Vaar;
og Vinden tok um Topparne
og Vatnet tok um Fot;
men dei gilde gamle Kropparne
dei toko trauſt i mot.


 5. Av Hav kom Sjomann ſigande
og lengtad’ etter Land,
daa ſaag han Fjelli ſtigande
og kjendeſt ved ſi Strand.
Daa kom det Mod i Gutarne,
ſom ſaag ſin Fødeſtad.
Ja dei gode gamle Nutarne
dei gjera Hugen glad.


PD-icon.svg Denne teksten er offentleg eigedom av di forfattaren døydde for meir enn 70 år sidan.