De Sorte Gribbe/Kapittel 9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 68-74).
IX
ILMARI ERKOS VERKSTED


Klokken slog 7 et eller andet sted i dr. Fjelds hus, der kom nogen gaaende trappen fra anden etage ned til den rummelige hal.

Det var et underlig par: En dverg med et stort hode og grove, uskjønne træk, som oplystes av to brune, trofaste hundeøine, og en liten gut paa ca. 3 aar med vakre, regelmæssige træk. De talte ikke sammen, men dvergen saa med uendelig ømhet paa den lille skikkelse, som med det største alvor gik ved hans side. En stor, gul, forpjusket hankat sluttet toget.

Alle tre stilet like hen mot den store majolikaovn i hallens front. Gutten strakte sig paa tærne og trak i ovnspjeldet. Der hørtes en surrende lyd, ovnen aapnet sig fra øverst til nederst, og en dør kom tilsyne. Dvergen lukket døren op, det underlige selskap traadte indenfor og gik langsomt ned en vindeltrappe, som endte i en solid støpestaalsplate, der hævet sig automatisk i det øieblik, da det lille selskap naadde nederste trin.

Det var et underlig rum, som aapnet sig for de tre morgenfugle. Det laa adskillige meter under jorden og saa ut, som om det var uthult av en eneste kjæmpemæssig betonblok. Det oplystes av en kraftig elektrisk reflektor, som ga alt, der fandtes i det store, rummelige lokale, et straalende fantastisk skjær. I et hjørne saaes en stor esse med en kraftig dynamo. Tynde stænger av et grøngraat metal laa spredt rundt omkring. Paa værelsets langside var der opstillet et bord med kolber, retorter, filtreringsapparater og forøvig alt, som henhører til et kemisk laboratorium.

Alle disse digler og væsker saa imidlertid ikke ut til at ha været benyttet paa lange tider. Et fint lag av støv laa over flasker og glas.

Det syntes, som om alt koncentrerte sig om en liten maskine, der stod paa et meterhøit podium midt i rummet. Det sterke lys faldt ret ned paa den underlige mekanisme, som skinnet med en egen dyp, rolig glans. Et net av tynde rør krummet sig om den alenlange cylinder, og tykke kobbertraade strittet ut til alle kanter, som fangarme paa en blæksprut. Fire tynde akselledninger i vertikalt og horisontalt plan gav den underlige maskine end yderligere likhet med et havdyr, — en farlig oktopus med oceanets egen farve.

Dvergen blev længe staaende foran sit verk. Det var, som om hans brune øine fløi kjærtegnende over hver enkelt del av den lille maskine. Gutten stod taus ved hans side. Men katten »Pajazzo« gik hen til radiatoren, hvor en bløt pute ventet den. Med megen forsigtighet rullet det store dyr sig sammen til et nøste, slikket sine labber og begyndte helt uformodet at male med en dyp, syngende bas. . . . Saa lukket den sine øine. . . .

—Er fuglen snart færdig, onkel Ilmari? spurte gutten efter en lang pause.

—Den er færdig, lille Jonas, svarte dvergen med en let finsk brytning. Om nogen dage skal den fly ut i verden. Vor vakre lille fugl skal maale sig med de store rovdyr i luften. Den faar onde dage, lille Jonas. Men vi tror paa den, ikke sandt? Der er ingen, som kan flyve slik, som Ilmari Erkos falk. Den har klør av staal, og der er ildsluer i dens næb.

Gutten saa alvorlig paa ham.

—Det er min fugl, sa han.

—Det er den, svaret dvergen ømt. Men vi laaner den bort. Naar den flyver herfra, blir den hele verdens fugl, — det store samfunds jagtfalk, som skal rense luften for de onde gribbe . . .

Lille Jonas saa uforstaaende paa ham.

—Men den kommer vel tilbake til mor og mig?

—Det gjør den nok, sa Erko drømmende. Ingen fugl har nogensinde fløiet til slik en kamp, ingen vil nogensinde vende tilbake med slik berømmelse.

—Jeg vil be til Gud for den, sa gutten. Tror du ikke, det hjælper? . . .

—Det hjælper nok, mumlet Erko. Han bryr sig ikke om, hvad vi voksne ber om. Men jeg er sikker paa, at han hører paa en liten snil guts bønner . . . Bed ogsaa for din far! . . .

Gutten saa forbauset op paa ham.

—Behøves det? spurte han tvilende. Far er saa god og saa sterk, at han ikke trænger hjælp fra nogen. Det sier Jens.

—Holder du av din far? spurte Erko.

Gutten fik taarer i øinene.

—Naar jeg ber til Gud, saa tænker jeg bestandig paa far, mumlet han.

Erko vendte sig bort . . . Han fik det saa travelt med maskinen.

—Bed allikevel for far, sa han med skjælvende stemme . . . Han trænger nu al den hjælp han kan faa av Vorherre . . .

Erko stanset pludselig. En elektrisk klokke skingret gjennem rummet. Staaldøren hævet sig, og to mænd traadte ind i lyskredsen.

Det var Burns og Fjeld.

Englænderen saa sig forbauset om.

—Dette minder mig om en alkemists kjøkken, sa han. Gamle Secotus Setonius kunde ikke ha hat det hyggeligere.

—Det er Ilmari Erkos verksted, sa Fjeld. Det navn er likesaa godt som Setonius.

Burns bukket dypt for dvergen, bøiet sig over ham og rakte ham sin venstre haand.

—De er en av denne verdens stormænd, sa han ærbødig. Og jeg priser mig lykkelig over at kunne hilse paa opfinderen av den nye akkumulator og det elektriske aeroplan . . . Er det vidunderet? fortsatte han og pekte paa den lille graagrønne maskine. Det er sandelig ikke store greierne.

—Løft paa den. Den er ikke tung, sa Fjeld.

—De har for stor tillid til min venstre arm, svarte Burns. I gamle dage var jeg ikke ræd for en liten kanon, men nu . . .

Han grep ikke destomindre om maskinens haandtak og løftet den med en forbausende lethet.

—Død og helvede, brummet han forbauset. Er den lavet av pap?

—Nei, sa Erko stolt. Der er da godt og solid metal, haardere end staal, men en halv gang saa let som aluminium. Maskinen veier akkurat 21½ kilo. Dertil kommer to propeller, som holder en vegt av 2¾ kilo tilsammen. Hele maskinens skelet er lavet av denne graagrønne legering, som kun er en ubetydelighet tyngre end træ. Selve akkumulatoren veier kun 5 kilo og kan rummes i en floshat . . . Ser De disse lange kobbertraader, mr. Burns. Ligner de ikke en polyps fangarme? Men de er meget farligere. De er min fugls vaapen. Ve den, som faar føle dens klør? . . .

Den lille mands ansigt fik et truende uttryk. Hans smaa hænder knyttet sig, og aarerne svulmet paa den korte hals.

—Nei, men onkel Ilmari! sa pludselig lille Jonas, du maa ikke være saa sint.

Erko vendte sig hurtig mot den lille, og det var som om sinnet var strøket av ham.

—Er jeg virkelig sint, sa han paa norsk. Det gaar ikke an for mænd, lille Jonas.

Men gutten hadde endnu mere paa hjertet.

—Far, sa han, og klynget sig til Fjelds knæ. Jeg vil ogsaa flyve . . . Det er min fugl . . .

Fjeld saa bevæget paa sin lille søn. Han kjendte de øine, som stirret ham bønlig ind i ansigtet. Det var de øine, som hadde fulgt ham i landflygtigheten, — det var det gode, trofaste blik, som hadde lyst fred over hans liv . . .

—Du skal faa flyve, naar du er blit stor, hvisket han og klappet guttens lyslokkede hode. Og da vil du komme til at flyve meget høiere end din far . . .

Det banket paa staaldøren og Jens traadte ind.

—Et iltelegram! sa han.

Fjeld rev det hurtig op.

—Det er fra Redpath, sa han hæst. Det lyder saa:

Gribbene fløi inat over London. En utkastet bombe ødela Scotland Yards bakbygning, dræpte 10 og saaret 12. Slap selv fra det ved et under. Panik i byen. Der blev skudt fra Aldershot paa aeroplanerne, som fløi videre over Dover ut paa Nordsjøen. Alle skibe med Markoni varslet. Gribbene sidst set med kurs over Helgoland. Senere totalt forsvundet. Der maa handles hurtig.

Redpath.

Burns stirret mørkt frem for sig.

—Jeg er allright, sa han utaalmodig. Naar kan vi flyve herfra?

—Skelettet er færdig fra Akers verksted. Naar kan maskinen monteres, Erko? spurte Fjeld.

Finnen saa fra den ene til den anden.

—Gaar alt ilaas, sa han eftertænksomt, vil vi være klar i løpet av dagen. Naar hanerne galer i Fredrikshald, vil vi være over grænsen. Der startes i nat klokken 2.

—Well, sa Burns og gned sine hænder. Dette passer mig godt. Og hvorfra?

—Fra Ulvøen!