De Sorte Gribbe/Kapittel 11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 81-88).
XI
MOT SYD


—Her sitter man som i Abrahams skjød, sa Burns fornøiet og lænet sig bekvemt tilbake i aeroplanets midterste og bredeste stol. Kjør paa gentlemen!

Jonas Fjeld saa sig om der han sat ved styrestangen. Det var blikstille og solen arbeidet sig langsomt op over de østlige aaser. Som alle friluftsmennesker elsket han solopgangene, og det syntes som han hadde vanskelig for at rive sig løs fra synet.

—Fager er lien, mumlet han og saa vemodig indover mot byen, hvor morgenens første guld strøddes ind mellem Vettakollens graner og langsomt straalte ind over Grimelundsbakkerne . . .

De blev længe sittende tause i det lille kammer i kjæmpefuglens bryst. Det var som om de i avskedens faa minutter følte trolldommen ved jordens dragende magt.

—Hvad tænker De paa, Burns, spurte Fjeld tilslut.

Den svære englænder i kautschukdragten trak paa skuldrene og saa paa sin kamerat med de store troskyldige øine.

—Jeg tænker paa søster Helene, sa han enkelt. Da jeg reiste, spurte jeg hende, om hun vilde bli min hustru, hvis jeg kom uskadt fra denne affære. Vet De, hvad hun svarte? Hun graat og sa nei.

—Hun holder meget av Dem, sa Fjeld.

—Tror De?

—Jeg vet det. Men hun er ræd for Dem. De er saa altfor stor og voldsom . . .

—Men nu, da jeg kun har en arm, er jeg blit saa sagtmodig, mumlet Burns. Jeg er ikke mere den buldog, jeg var. Og hun kan da ikke forlange, at jeg skal kappe en arm til av mig for at bli mindre omfangsrik . . . Herregud Fjeld, hvis De visste hvor forelsket jeg er . . . Jeg skulde næsten ønske, at jeg blev syk og elendig igjen . . .

—Hvorfor det?

For da har hun lovet at komme og pleie mig, hvor jeg end befinder mig i verden . . . Og søster Helene holder ord. Læg merke til det! . . .

—Klokken er to, sa Erko hurtig. Det er paa tide vi drager.

Fjeld vendte sig mot styrestangen.

—Er alt færdig? spurte han med haanden paa den øverste kontakt.

—Ja, svarte Erko.

Der hørtes en svagt surrende lyd som fra en symaskine og de store vinger hævet sig til flugt. Det suste i luften av de mægtige slag. Da dreiet Fjeld paa den anden kontakt, propellen over deres hoder hugget hvinende ind i luften . . . og langsomt begyndte det store aeroplan at løfte sig lodret op fra jorden i store, litt svingende bevægelser . . .

Da maskinen var naadd høit over trætopperne, slog Fjeld av den ene kontakt, propellen stanset. Aeroplanet steg ikke mere . . .

Men i næste øieblik tok den anden propel fat, vingerne bevæget sig fortere og fortere, indtil den gule kjæmpefugl skar luften med en forfærdelig hurtighet. Lyden av maskinen var næsten ikke hørlig, men en hvinende klapren fortalte om propellens arbeide . . .

Fjeld gjorde en sving indover byen for at prøve roret.

Der laa Kristiania og slumret under røkhatten. Ingen mennesker saaes paa gaterne, intet liv krydset de linjerette streker i den lille storstads stenørken. Kun fabrikpiperne utspydde sin gemenhet over staden og la sin sorte gift igjen, hvor det faldt sig . . .

Da svinget Ilmari Erkos fugleflyver grasiøst utover, dens vinger hvilte et øieblik, saa stevnet den ret mot syd, hvor Bundefjordens lange blindtarm snor sig frem mellem hvite villaer.

De tre mænd sat henførte og saa paa den straalende verden under deres føtter. Solen fandt dem, og den gule fugl dyppet sine vinger i morgenens gyldne friskhet.

Den passerte Nesset. Tilhøire skimtet de fjorden og Drøbaks rosenhaver, foran dem laa Aas og Vestby i vaarlige drømme. Langt under dem saaes en række kvadratiske bygninger med store gule gaardsrum — det var landbrukshøiskolen. Billederne vekslet med forfærdelig hurtighet. Smaa vand stirret som blinde øine op mot dem. Moss forsvandt hurtig og skjænket dem lynsnart en liten mindelse om cellulosefabriken, — og se, der fløt Glommen bred og mægtig gjennem Skiptvet og Varteig, indtil den som en hvit sølvtaake lyste ved siden av Borregaards vældige fabriker. Det var Sarpsfossen.

Og jorden svandt under flyvemaskinen. Milene gled under den, — forbi Fredrikshald og utover mot havet, hvor Hvaløerne nu badet sig i solopgangen helt ut til Torbjørnskjær fyr, der saavidt skimtedes som en firkantet prik midt imellem bølgeskvulpet.

Alt svandt under dem. Alt — undtagen landeveien. Den var ikke til at komme forbi. Den gled frem, gul og stum, som en uendelig blodløs medemark, der med svake krumninger altid dukket op av den yderste horisont. Der var andre veier, det var bygdeveier og gaardsveier. De kom og forsvandt. Men chausseen gav sig ikke. Den laa der som en gul uendelig strek ved siden av de tynde jernbaand, som bandt menneskene sammen og visket ut landenes grænser . . .

Burns vilde ikke tro sine egne øine. Her sat han og gynget tilfreds mot de fjerneste maal, mens landet forsvandt like saa fort under ham som en bevægelse med fingeren paa et landkart.

Han vendte sig til Erko:

—Hvor fort gaar det? brølte han gjennem den susende larm.

—Vi gjør omtrent 180 kilometer i timen, svarte finnen. Det er mindste fart.

—Hvad er det for en sotflek, spurte Burns en stund efter og pekte mot syd, hvor en mørk skygge steg op av sjøen som en sort paddehat.

—Det er Gøteborg, svarte Erko. Like nordenfor kan De øine en lys skumsøile. Det er Trollhättan. Og langt derute mot havet ser De en mørk klippe med et rødt baand omkring. Det er Karlstens fæstning og Marstrand by. Og helt ut i skjærgaarden ser de likesom en galge av tynde streker. Spør ved leilighet Fjeld om den galge. Det er Paternosterfyret . . .

Og Erkos fugl fløi ustanselig. Maskinen gik som et urverk, og de gule vinger kløvet luften med utrættelige slag. Milene svandt, mens solen fulgte den og strødde de herligste gyldne skyer paa dens vei. Og menneskene saa med undren paa den vældige rovfugl, som gled igjennem luften fem hundrede meter over deres hoder uten at en lyd naadde deres øren.

Ut paa morgensiden svinget Fjeld utover mot Øresund, ind mot Sjællands frodige marker, over Korsør, hvor færgen netop fosset ut av havnen med kurs mot Kiel.

Fjeld styrte samme vei, men færgen gled hurtig tilbake i morgendisen og inden en halv time var gaat, stirret de tre mænd fra tusind meters høide ned paa de rykende dreadnoughter i Kiels havn.

—Hvor skal vi gaa ned? skrek Burns i Fjelds øre.

—Jeg har to venner, svarte Fjeld og raadførte sig med et kart, som vil ta sig av os. De bor ved Wandsbeck station og vi skal stige ned ved en ridebane, som ligger en fem minutters vei fra deres hus.

—Kan vi stole paa dem?

—Vi kan ikke faa bedre hjælpere. De er Johnny Stones bedste venner, fortsatte han smilende. Nu gjælder det at finde dem.

Fjeld satte farten ned og tok maal av landskapet. Han saa Eideren og Keiser Wilhelmskanalen, fulgte den og lot maskinen nærme sig jorden paa 100 meters avstand. Saa svinget han søndenfor den store by, som strakte sine utløpere langt ut i marsklandet, fandt endelig efter nogen søken Berlinerlinjen og gled langs den . . .

—Der vaier et vældig hvitt flag, sa Burns. Og der er en stor slette.

Fjeld slog hurtig av kontakten til den forreste propel, satte høideproprellen igang og ganske langsomt dalte han ned paa sletten som en fugl der forsigtig søker fotfæste . . .

I næste øieblik hadde flyvemaskinen naadd jorden, — den samlet smukt vingerne om sig og trak dem tæt ind til kroppen. Aeroplanet var forsvundet og en kjæmpemeæssig automobil rullet med god fart henover den hvite sand.

Fjeld saa sig om. En ung dame kom springende mot den med en ridepisk i haanden og skjørterne høit opkiltret . . .

—Velkommen, velkommen, skrek hun langveisfra. Velkommen Johnny!

De tre mænd steg langsomt ut av sin lille kupe. Den unge dame naadde dem i samme øieblik og kastet sig uten videre i armene paa Fjeld.

Burns stirret forbauset paa den lille intime scene. Det var en forbausende smuk dame, han saa for sig. Hendes mørke haar, hendes brune hud og hendes straalende øine var av denslags, en mand nødig glemmer.

—Dette er Ralph Burns og Ilmari Erko, sa Fjeld.

—Jeg kjender dere fra brevene, ropte den unge dame livlig og rakte sine hænder ut mot kjæmpen og dvergen.

—Og dette er Bessie Lecouvreur Hart fra Dawson city, fortsatte Fjeld. Min bedste vens kone. Hun skal vise os veien til gribbene.