Biskop Henning Stockfleth

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 55).

Søndagen efter, at Biskop Ole Boesen i Christiania var død (1646), gjorde Slotspræsten paa Akershus, Henning Stockfleth, efter endt Gudstjeneste sin Opvartning hos Statholder Hannibal Sehested. Her kom han i Samtale med „en Frøken“, som spurgte ham, om han vidste, hvo der skulde faa Bispestolen. Da Stockfleth svarede nei, sagde Frøkenen: „Da ved jeg det, thi I bliver det.“ Da Stockfleth ikke vilde høre paa dette, foreslog Frøkenen et Væddemaal af 100 Dukater, hvilket Præsten modtog og efter Udnævnelsen virkelig indfriede.

B. Svendsens haandskrevne Samlinger til Christiania Stifts Geistlighed. „Frøkenen“ har naturligvis været Hannibal Sehesteds Gemalinde, Christiana, en Datter af Christian den Fjerde, thi dennes Døtre med Kirstine Munk vedbleve ogsaa som gifte at benævnes „Frøkener“, der i Tidens Sprog var enstydigt med Prindsesser. I Top. Journ. H. 31, S. 105 berettes om en Anders Holst (siden Præst i Nes i Hallingdal), der skal have staaet i megen Yndest hos Hannibal Sehested formedelst „sit lystige Skjemt“.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.