Øskefot

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Samlags Forlag (s. 21-25).

Dæ va ei Gong ei Kjering, so hadde tryaa Søne; den trea kalla dei Øskefot, taa di han va Siften o lite før se o sat’ o grov i Øskun alle Daga. So hadde Kjeringe ei Slaatte uppi Hago eit nokolite Skøv ifraa Garde, o der vart dæ titt o jamt støle aav taa Fore hennar. Dæmæ so seie ho dæ te ellste Sone seno: „No ska du gaa uppi Laavin o leggji de der o vakte paa, kem so stele aav Fore mitt“. Jau Guten strauk i Vegen o grov se nie Forstain. So dæ lei noko lite paa Natte, høyrde han, dæ to te døra o dundre o skrelle o smelle. Ress so dæ va, kom dæ eit Trøll kjørand mæ ei ulagle store Vogn o tvo svarte Øykji fere: dæ reiv Take taa Løun, lesste, grytte Take attpaa o kjørde sin Veg. Guten va mest ifraa Vete – so rædd va han. Han laag dørgend still o tørde alder uppedaga se. Gla va han, at han slapp heilskjinna derifraa, o han løvde ut, at der vilde han alder koma meir paa Nattars Tie; men han fekk daa sjaa, kem Tjuven va.

Den are Kvelden vilde den are Son i Vegen, han skulde nokk alti faa Trølle te ta Føtadn te Vare, meinte han. O ja, han sette uppi Laavin o grov se nei Sta’in. Den Ti de lei noko lite paa Natte, høyrde han, dæ to te døra o dundre o skrelle o smelle. Ress so dæ va kom dæ eit Bergatrøll kjørand mæ ei ulagle store Vogn o tvo svarte Øykji fere; dæ reiv Take taa Løun, lesste, grytte dæ attpaa o kjørde sin Veg. Guten kjende mest inkji te se – so rædd va han, o daa Trølle va kome burtum siste Synande, to han Hyven heimatt snøgt so Vind. So va dæ overstae mæ dei tvo.

No kjem Øskefoten fram otor Øskehauge. „Ja no vill e sta i Kveld“, seie han te Mor seno. „O ja, du stakkars Øskefoten, jaumi ska e tru, du har noko der o gjera“, svara ho o log aat hono, maa veta. „Ja da æ dæ sama dæ“, sa han: „men no ska du yste me ein Øst taa ei tvau try Sila taa dei søtaste Mjølken, du har“. „O du vill ha Gaavo te hono“, sa ho o log aat hono atte. „Ja dæ æ dæ sama dæ“, sa Øskefoten.

Jau, so han hadde faatt Østetrillen daa, so balla han han ihop so ei liti Ælte; gjekk so burti Peisen o knødde a tulla han i Øskehauge, o dæ kann no kor ein veta, kost Østen vart daa. Daa han syntist, han va reiog, lakka han aat Laava o grov se nei Stain, skjele so so Brødn hass hadde gjort. Jau, ress so han hadde legji litevetta, høyrde han de to te døra o dundre o skrelle o smelle, skjele so de skull vøre den fælaste Toreslaatt, o Filleløa raga, so ho va ve skull dette ne; o no kom dæ eit Trøll kjørand, mæ ei ulagle store Vogn o tvo svarte Øykji fere, reiv Take taa Laava o vilde te lesse, so so dæ va vande ve dæ. Øskefoten reis upp burti Forsta’a: „Jasso, æ dæ du so stele aav Forkuven hennar Mor!“ sa han.

Tie kji du still, ska e tryste de e!“ grurte Trølle.

„Tie kji da still du, ska e tryste de, so e tryste dene, e!“ skreik Øskefoten o klemde Østetrillen, te Møsa skvatt.

Daa vart dæ rædd daa Trølle o sporde Guten, um han vilde seta se Tenist hjaa di. Ja dæ va endaa Raa te di, est Trølle vilde gaa inn paa, at den fysste taa dei, so vart ille, skulde lise Live. Ja detta gjekk Trølle inn paa, o Guten vart mæ di heim, men dæ laut kjøre tomreipis dene Gonge.

Fysste Dagen Guten va i Tenisten sene vart han gjord aav nepaa Laavin skulde treskje. Der hekk dæ noko omogele stora Jødntuste, so va so tunga, at han kji va ga fere rigge dei eigong. So gjekk han innatt te Trølle „Ko æ dæ te Tuste du har daa?“ sa han.

„E har glupa Jødntuste e“, svara Trølle.

„Ja, men dæ æ kji noko ta i Nevadn før me, slekt so detta!“ svara Guten.

Kost vilde du ha dei du daa? spurde Trølle att. „E laut ha Langstokken te Handvøl o Tverstokken te Slagvøl e! sa Guten.

„Ja so lyt du før leta vera treskje du daa“, sa han, men han tørde kji bli ille, „men i Morgo vilja me te Skogs so faa um sjaa, kem so æ best te hogge taa me a de!“ Jaha, dæ vilde Guten gjedne.

Jaja, um Morgon strøko dei aat Skoge baae tvaa skulde hogge Timber; gjilde Skog hadde Trølle, so dæ va nøygde ta taa, ska e tru.

„Du e lite Grande høgre du ell e“, sa Guten, daa dei vøro komne burti Skogen, „no kann du ta i Mastre o bøygje ho ne, so ska e ta i Tøppen o halde, ve du hogg“. Jau hin bøygde Grøne ne; men daa han slefte, flaug Guten himmilshøgt, skjele so du skulde sett ein Vindil te Vers, o kom neattdettand langt burti ei blaute Myr. „Faar e sjaa, um du æ go fere gjera eit slekt Høpp du ogso, Husbond“, sa Guten, „men kanskji du æ ille?“ Va dæ likt se dæ, Trølle vilde kji vera ve dæ, at dæ va ille. O ja, sovart dæ Slutt me Hoggingen daa. Um Kvelden daa dei komo heimatt, gjekk Guten sta kvelda o la se. Han laag no i ein Slabenk uti Kleva han, o Sjølvefølke skull vera, laago i Sengen framme. Ress se dæ va, høyrde han Trølle ta te kviskre o tala ve Kjeringe si: „E veit kji, kost dæ æ mæ desse Gute e“, sa dæ, „anten æ han alder so fæle, en daa æ han alder te dæ bidende Slage; men ner han no ha søvdna, ska eta Bila mi, snerte me uti Klevin te honø o hogge han ihel“.

Daa Guten fekk høyre detta, sto han uppatt, to Talikkadn ne otor Fathyllun o skara dei unde Skjinnfelden, so da saag ut so ett Miniskji ha legji søve. Daa Guten hadde gjort detta krabba han unde Slabenken o la se der han. Daa dæ lei um lite vætta, kom Trølle mæ Bilun sene o hogde te so dæ skramla o knuspa Talikkadn si i Fillo. No skulde han daa bli kvitte dessa Sprike, so kji va anna te gjera Preino, meinte Trølle.

Den Ti Trølle va gange atte, kraup Guten fram unda Slabenke, pynte Tallikkmoludn stjele væl burt o la se te søva; men fysst so batt han eit Plagg ikringo Skallin sin, o dæ laag han mæ um Natte. Um Morgo’n, daa Trølle vakna o ressleidde se, va kji Guten uppe, so ventandis kunne vera. Se gjekk Trølle uti Klevin te hono. Daa reiste han se upp i Legun, knudde Svendn otor Augo o ørrette se.

„Ko æ du klene i Dag?“ spurde Trølle, daa dæ saag Plagge paa Skalla hass.

„Va da likt se dæ!“ svara Guten, „men dæ æ so rart i Draume, Kar, o so va dæ noko Fløgo, so sumra ikring me inatt, so e vart so tung i Huvue“.

No vart Trølle førfærd, slek Hardhaus te Gut hadde da alder treft. „Ja i Morgo vilje me aat Skoge kaste Jødnstaange; me vilje prøve Magte vor!“ sa Trølle daa. Ja Guten va reiog, um dæ so ha vøre i sama Rappe.

Um Morgo’n to dei te kaste; men der va Jødnstaange so tunge, at Guten va kji go fere rega ho eigong. So skulde Trølle ha fyste Kaste „Æ du go før kaste ho so høgt du? sa dæ.

„O detta æ kji noko dæ!“ svara Øskefoten. So kasta Trølle ei Gong te. „Æ du go før kaste ho so høgt daa?“

„Detta va heldan inkji noko“, sa hin.

„Kaste no du daa!“ sa Trølle.

„Ja kasta e, ska du sjaa dæ ska røsja baade Sol o Maane over de!“ sa Guten.

„Ja æ du sleke Kar, lyt du heldan sleppe kaste daa!“ O dæmæ kom Guten væl ifraa desse ogso.

No to Trølle te tala um ko mykji Guten skulde ha før han hadde tent hono so trutt. „E ska gjeva de so mykji Syllpeing, so du æ go før bera“, sa dæ.

„O nei, du har kji so myin Peing, so e æ go før bera du!“ sa Guten, „men e ska la me nøie mæ dæ, so du æ go før bera heim aat Uggardo.

Detta gjekk Trølle inn paa. Den Ti dei daa komo dit, sa Guten, at Trølle skulde fulgje heim, „so ska du faa sjaa ellste Bror min“, sa han, „dæ ska du sjaa æ ein bra Rugge dæ, dæ æ store Trummeslagaren vønn dæ“.

„Dæ æ væl han, so slo aav eine Laarbeine i me um Trummekølvo si daa?“ sa Trølle.

„Ja dæ va nokk alti so, dei vilde ha dæ“, sa Guten. Daa vart Trølle ohuga te vera mæ heim. Sia va kji e mæ dei lenger, men dæ veit e, at Guten bar i fire Fjurtadaga, før han fekk heim alle Peingadn sene.

PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.