Wikikilden:Ordliste/nn

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

A[rediger]

 • aa : å
 • aalmenlive : allmennlivet
 • aat : åt
 • aatt : ått
 • aatte : åtte

B[rediger]

 • baade : både
 • baat : båt
 • baatane : båtane
 • baatar : båtar
 • baaten : båten
 • bòdi : boda
 • bròt : brot
 • burt : bort
 • burtetter : bortetter

C[rediger]

D[rediger]

 • daa : då
 • dagarne : dagane
 • deim : dei
 • drìvin : driven

E[rediger]

 • elder : eller
 • ero : er

F[rediger]

 • fenge : fått
 • fengi : fått
 • fèr : fer
 • foor : fór
 • forgjeng : forgår
 • forstade : forstått
 • forstend : forstår
 • fraa : frå
 • fram-yvi : framover
 • fyre : for
 • fyribu : førebu
 • fyrklæde : forkle
 • fyrklædet : forkledet
 • fyrr : før
 • fysst : fyrst
 • fær : får

G[rediger]

 • gaa
 • gaar : går
 • gaaande : gåande
 • gaava : gåva
 • gaave : gåve
 • gaavi : gåvi
 • gakk : gå
 • gange : gå
 • gingo : gjekk
 • gjeng : går
 • gjenge : gått
 • gjenger : går
 • gjengi : gått
 • gjenom : gjennom
 • gjenta : jenta
 • gjentor : jenter
 • gól : gol

H[rediger]

 • have : ha
 • hava : ha
 • havt : hatt
 • hèr : hær
 • hèr-mennane : hærmennene
 • hev : har
 • hever : har
 • himilsk : himmelsk
 • himilske : himmelske
 • himlom : himlane
 • hjaa : hjå
 • honom : han

I[rediger]

 • ingin : ingen
 • inkje : ikkje

J[rediger]

 • jorsal : jerusalem
 • jødakonung : jødekonge
 • jødakonungen : jødekongen

K[rediger]

 • kann : kan
 • kannhende : kanskje
 • kjemer : kjem
 • klaarne : klarne
 • komi : kome
 • konung : konge
 • konungen : kongen
 • kristindom : kristendom
 • kunde : kunne

L[rediger]

 • laag : låg
 • laatt : lått
 • laatten : låtten
 • lamb : lam
 • lambet : lammet
 • lès : les
 • likad : likte
 • lìva : leva
 • lìvedagar : levedagar
 • logi : lova

M[rediger]

 • maate : måte
 • mennar : menn
 • menner : menn
 • mennerne : menn
 • millom : mellom

N[rediger]

 • nokot : noko
 • næste : neste
 • næstekjærleik : nestekjærleik
 • næsten : nesten

O[rediger]

 • ogso : også
 • orde : ordet

P[rediger]

Q[rediger]

R[rediger]

 • rikslive : rikslivet
 • ropad : ropte
 • rædd : redd
 • rædde : redde

S[rediger]

 • saag : såg
 • saago : såg
 • sagde : sa
 • segja : seia
 • segje : seie
 • segjer : seier
 • sjaa : sjå
 • sjaaande : sjåande
 • sjæl : sjel
 • sjælir : sjelar
 • skulde : skulle
 • skundad : skunda
 • skrattad : skratta
 • sløkkt : sløkt
 • so : så
 • spursmaal : spørsmål
 • spursmaale : spørsmålet
 • spyrja : spørja
 • spỳrr : spør
 • stade : stått
 • stadi : stått
 • stande : stå
 • statt : stå
 • stend : står
 • stender : står
 • svarad : svarte

T[rediger]

 • teker : tek
 • toko : tok
 • tvau : to
 • tvo : to

U[rediger]

 • um : om
 • upp : opp
 • uvìt : uvit

V[rediger]

 • vaar : vår
 • vaare : våre
 • vaaro : var
 • vaart : vårt
 • vìt : vit
 • vordet : vore
 • vortet : vorte

W[rediger]

X[rediger]

Y[rediger]

 • yversett : oversett
 • yvi : over

Z[rediger]

Æ[rediger]

Ø[rediger]

Å[rediger]