Wikikilden:Ordliste

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Bokmål [rediger] Nynorsk [rediger]

Bokstaven A[rediger]

 • aa : å
 • aabenbare : åpenbare
 • aabenbaret : åpenbarte
 • aabenbarede : åpenbarte
 • aad : spiste
 • aand : ånd
 • aandelig : åndelig
 • aar : år
 • aars : års
 • aarsag : årsak
 • aas : ås
 • aasen : åsen
 • aaser : åser
 • aaserne : åsene
 • af : av
 • afgaarde : av gårde
 • afgift : avgift
 • afgrund : avgrunn
 • afgrunder : avgrunner
 • afreise : avreise
 • afsted : av sted
 • al : all
 • ald : alt
 • aldrig : aldri
 • alligevel : allikevel
 • alting : allting
 • amtmand : amtmann
 • amtmanden : amtmannen
 • angred : angret
 • antræk : antrekk
 • asen : esel

Bokstaven B[rediger]

 • baad : båt
 • baaden : båten
 • baadene : båtene
 • baader : båter
 • baand : bånd
 • bag : bak
 • bagom : bakom
 • begraven : begravet
 • Belgien : Belgia
 • besøgte : besøkte
 • betænkning : betenkning
 • beviiste : beviste
 • bevægelig : bevegelig
 • bistaaet : bistått
 • bjælle : bjelle
 • bladede : bladde
 • blandt : blant
 • blef : ble
 • bleg : blek
 • blege : bleke
 • blev : ble
 • bleven : blitt
 • bliir : blir
 • blik : blikk
 • blive : bli
 • bliver : blir
 • bode : bodde
 • boede : bodde
 • bog : bok
 • bogen : boken
 • bordplade : bordplate
 • bordpladen : bordplaten
 • bordplades : bordplates
 • brag : brak
 • bref : brev
 • breve : brev
 • bruge : bruke
 • bruger : bruker
 • brugt : brukt
 • brugte : brukte
 • brænte : brente
 • bygderne : bygdene
 • bøger : bøker
 • bøgerne : bøkene
 • bøi : bøy
 • bøn : bønn
 • bønderne : bøndene
 • børn : barn
 • børnene : barna

Bokstaven C[rediger]

 • civile : sivile
 • civilisation : sivilsasjon
 • confirmation : konfirmasjon

Bokstaven D[rediger]

 • daa : da
 • dampede : dampet
 • deraf : derav
 • derefter : deretter
 • derpaa : derpå
 • did : dit
 • dig : deg
 • disposition : disposisjon
 • dyb : dyp
 • dybe : dype
 • dybet : dypet
 • dybt : dypt

Bokstaven E[rediger]

 • eder : dere
 • eders : deres
 • efter : etter
 • efterat : etter at
 • efterpaa : etterpå
 • ej : ei
 • end : enn
 • endda : enda
 • endnu : ennå
 • enighed : enighet
 • ere : er
 • extra : ekstra
 • extraordinære : ekstraordinære

Bokstaven F[rediger]

 • faa : få
 • faae : få
 • faaet : fått
 • faar : får
 • faaer : får
 • falde : falle
 • falder : faller
 • faldet : fallet
 • faldt : falt
 • farligt: farlig
 • fiin : fin
 • fik : fikk
 • fireti : førti
 • fjeld : fjell
 • fjæll : fjell
 • flertal : flertall
 • flækken : flekken
 • flættet : flettet
 • fod : fot
 • foden : foten
 • foer : fór
 • forat : for at
 • forbyder : forbyr
 • fordærvede : fordervet
 • forfængelig : forfengelig
 • forfængelighet : forfengelighet
 • forgjæves : forgjeves
 • forlægger : forlegger
 • forlæggeren : forleggeren
 • forlæggerens : forleggerens
 • fornøielse : fornøyelse
 • fortælle : fortelle
 • fortælles : fortelles
 • foruden : foruten
 • Frankrig : Frankrike
 • Frankrige : Frankrike
 • frænde : venn
 • frugt : frukt
 • frugten : frukten
 • frygt : frykt
 • frygter : frykter
 • fugle : fugler
 • færdig : ferdig
 • færdigt : ferdig
 • fødder : føtter

Bokstaven G[rediger]

 • gaa : gå
 • gaaet : gått
 • gaar : går
 • gaard : gård
 • gaarden : gården
 • gaardene : gårdene
 • gaarder : gårder
 • gestikulerede : gestikulerte
 • gik : gikk
 • giorde : gjorde
 • giør : gjør
 • gjekk : gikk
 • gjærdet : gjerdet
 • gjærne : gjerne
 • glæde : glede
 • godvejret : godværet
 • got : godt
 • gnistred : gnistret
 • granerne : granene
 • grund : grunn
 • grundede : grunnet
 • grunden : grunnen
 • græde : gråte
 • græder : gråter
 • grædt : grått
 • grøn : grønn
 • grønmalet : grønnmalt
 • gør : gjør
 • gøre : gjøre
 • gråsprængt : gråsprengt

Bokstaven H[rediger]

 • haab : håp
 • haabe : håpe
 • haaber : håper
 • haabet : håpet
 • haand : hånd
 • haard : hard
 • haarde : harde
 • haardt : hardt
 • had : hat
 • hade : hate
 • hader: hater
 • hadet : hatet
 • haff : hav
 • hal : hall
 • halvvoxen : halvvoksen
 • havde : hadde
 • havt : hatt
 • hed : het
 • heder : heter
 • hejste : heiste
 • hendes : hennes
 • hentede : hentet
 • hid : hit
 • hiem : hjem
 • hiemme : hjemme
 • hiertet : hjertet
 • hinanden : hverandre
 • hjerterødder : hjerterøtter
 • hjæm : hjem
 • hue : lue
 • huen : luen
 • hugsede : husket
 • husede : huset
 • huus : hus
 • hvad : hva
 • hvidt : hvitt
 • hvorledes : hvordan
 • hværandre : hverandre
 • hælded :helte
 • hænde : hende
 • hænder : hender
 • hænderne : hendene
 • hæve : heve
 • hæver : hever
 • hævet : hevet
 • høi : høy
 • høie : høye
 • høifjeld : høyfjell
 • høifjeldene : høyfjellene
 • høit : høyt
 • høj : høy
 • høje : høye
 • højt : høyt
 • høstede: høstet

Bokstaven I[rediger]

 • iaar : i år
 • iblandt : iblant
 • icke : ikke
 • igjæn : igjen
 • ind : inn
 • indbildning : innbilning
 • indbildninger : innbilninger
 • indenrikspoltisk : innenrikspolitisk
 • indtil : inntil

Bokstaven J[rediger]

 • jamrede : jamret
 • jøie : jøye

Bokstaven K[rediger]

 • kakserne : kaksene
 • kand : kan
 • kanhænde : kanskje
 • kanske : kansje
 • kanterne : kantene
 • kastis : kastes
 • kende : kjenne
 • kendes : kjennes
 • kendt : kjent
 • kige : kikke
 • kirketag : kirketak
 • kiøbe : kjøpe
 • kiønn : kjønn
 • kiønnet : kjønnet
 • kjende : kjenne
 • kjender : kjenner
 • kjendt : kjent
 • kjendte : kjente
 • kjænner : kjenner
 • kjærlighed : kjærlighet
 • klædte : klædde
 • klæm: klem
 • knyttede : knyttet
 • knagede : knaket
 • knibe : knipe
 • knægt : knekt
 • knægten : knekten
 • konfirmation : konfirmasjon
 • kornpriserne : kornprisene
 • kreds : krets
 • krop : kropp
 • kræfter : krefter
 • kræfterne : kreftene
 • kræmmer : kremmer
 • kræmmeren : kremmeren
 • kugle : kule
 • kuglen : kulen
 • kuglene : kulene
 • kugler : kuler
 • kuglerne : kulene
 • kunde : kunne
 • kvinde : kvinne
 • kvinden : kvinnen
 • kvindene : kvinnene
 • kvinder : kvinner
 • kvæg : kveg
 • kvæged : styrket
 • kvæget : kveget
 • kvæll : kveld
 • kvællen : kvelden
 • køre : kjøre
 • kører : kjører
 • kørt : kjørt
 • kørte : kjørte
 • kærlighed : kjærlighet

Bokstaven L[rediger]

 • laa : lå
 • lad : la
 • lege : leke
 • leger : leker
 • legte : lekte
 • lensmand : lensmann
 • lensmanden : lensmannen
 • levede : levde
 • liden : liten
 • lidt : litt
 • lierne : liene
 • lif : liv
 • lige : like
 • ligevel : likevel
 • lukked : lukket
 • læbe : leppe
 • læbers : leppers
 • læge : lege
 • lægen : legen
 • lægene : legene
 • læger : leger
 • lægge : legge
 • læne : lene
 • lænede : lenet
 • længe : lenge
 • længer : lenger
 • længere : lengre
 • længte : lengte
 • længtede : lengtet
 • længter : lengter
 • længtet : lengtet
 • læse : lese
 • læser : leser
 • læst : lest
 • læste : leste
 • løitnant : løytnant
 • løitnanten : løytnanten
 • løitnantens : løytnantens
 • løn : lønn

Bokstaven M[rediger]

 • maa : må
 • maade : måte
 • maaden : måten
 • maaned : måned
 • maaneden : måneden
 • maanedene : månedene
 • maaneder : måneder
 • maanedstid : måneds tid
 • maatte : måtte
 • maattet : måttet
 • mad : mat
 • maden : maten
 • magtede : maktet
 • mand : mann
 • megen : mye
 • melcke : melke
 • mellem : mellom
 • mig : meg
 • mindesten : minnestein
 • mindestenen : minnesteinen
 • mindst : minst
 • mindste : minste
 • mit : mitt
 • mod : mot
 • monnede : monnet
 • mund : munn
 • munden : munnen
 • musik : musikk
 • mæglede : meglet
 • mægtig : mektig
 • mægtige : mektige
 • mægtigere : mektigere
 • mægtigste : mektigste
 • mængde : mengde
 • mænd : menn
 • mørkhedens : mørkhetens

Bokstaven N[rediger]

 • naade : nåde
 • naar : når
 • nej : nei
 • nogen : noen
 • noget : noe
 • nogle : noen
 • nordmand : nordmann
 • nordmanden : nordmannen
 • nordmænd : nordmenn
 • nu : nå
 • nuværende : nåværende
 • næb : nebb
 • nærmede : nærmet
 • næse : nese
 • næste : neste
 • nætter : netter
 • næve : neve
 • næven : neven
 • nøgne : nakne

Bokstaven O[rediger]

 • oc : og
 • ogsaa : også
 • op : opp
 • opefter : oppetter
 • opfordring : oppfordring
 • oprettelse : opprettelse
 • optagne : opptatte
 • os : oss
 • overlæge : overlege
 • overlægen : overlegen
 • overgik : overgikk
 • oxe : okse

Bokstaven P[rediger]

 • paa : på
 • pegde : pekte
 • personligt : personlig
 • pige : pike
 • pigen : piken
 • piger : piker
 • pigerne : pikene
 • plads : plass
 • pligt : plikt
 • prisede : priste
 • priserne : prisene
 • propheten : profeten
 • prædiken : preken
 • præst : prest
 • præsten : presten
 • præstegjæld : prestegjeld

Bokstaven Q[rediger]

 • qvinden : kvinnen
 • qvindens : kvinnens
 • qvæget : kveget

Bokstaven R[rediger]

 • raabe : rope
 • raaber : roper
 • raabte : ropte
 • raad : råd
 • ramsede : ramset
 • regnis : regnes
 • rensede : renset
 • respect : respekt
 • ret : rett
 • retfærdighed : rettferdighet
 • reyse : reise
 • rod : rot
 • rullede : rullet
 • ryg : rygg
 • rygte : rykte
 • rygter : rykter
 • rygterne : ryktene
 • rygtet : ryktet
 • rædsel : redsel
 • række : rekke
 • ræven : reven

Bokstaven S[rediger]

 • saa : så
 • saadan : sådann
 • saadant : slikt
 • saamæn : såmenn
 • saavidt : såvidt
 • sagde : sa
 • sande : sanne
 • sandt : sant
 • sad : satt
 • sat : satt
 • Schweiz : Sveits
 • seer : ser
 • seet : sett
 • selskab : selskap
 • selskabet : selskapet
 • sidst : sist
 • sidste : siste
 • silkeforhæng : silkeforheng
 • silkeforhænget : silkeforhenget
 • sit : sitt
 • siunges : synges
 • siungis : synges
 • siæl : sjel
 • sjæl : sjel
 • sjele : sjeler
 • skaal : skål
 • skaalte : skålte
 • ske : skje
 • skede : skjedde
 • skee : skje
 • skeer : skjer
 • skimtede : skimtet
 • skiæf : skjev
 • skjæbne : skjebne
 • skov : skog
 • skovstjerne : skogsstjerne
 • skref : skrev
 • skrøbelig : skrøpelig
 • skulde : skulle
 • slaa : slå
 • slaar : slår
 • slap : slapp
 • slegt : slekt
 • slet : slett
 • slig : slik
 • slægt : slekt
 • smaa : små
 • smaae : små
 • smiil : smil
 • snublede : snublet
 • solskin : solskinn
 • solstraale : solstråke
 • spids : spiss
 • spidsen : spissen
 • sprak : sprakk
 • spurgte : spurte
 • spæde : spede
 • spørge : spørre
 • spørgsmaal : spørsmål
 • spørgsmaalet : spørsmålet
 • staa : stå
 • staae : stå
 • staaende : stående
 • staaet : stod
 • staar : står
 • straalevæld : strålevell
 • strax : straks
 • stirrede : stirret
 • strævede : strevet
 • studenterne : studentene
 • stærk : sterk
 • stærke : sterke
 • svarede : svarte
 • Svejts : Sveits
 • Sverig : Sverige
 • svigerinde : svigerinne
 • svigtede : sviktet
 • svinged : svingte
 • sværd : sverd
 • syg : syk
 • sygelig : sykelig
 • sygdom : sykdom
 • sæt : sett
 • søge : søke
 • søger : søker
 • søgte : søkte
 • sølvænder : sølvender
 • søn : sønn

Bokstaven T[rediger]

 • taalmodighed : tålmodighet
 • taare : tåre
 • taber : taper
 • tag : ta
 • tager : tar
 • taget : tatt
 • takkede : takket
 • tegnede : tegnet
 • thi : fordi
 • tilbage : tilbake
 • tilsidst : tilsist
 • tolff : tolv
 • top : topp
 • traf : traff
 • trak : trakk
 • trold : troll
 • troldet : trollet
 • træ : tre
 • træer : trær
 • træet : treet
 • trænge : trenge
 • trængte : trengte
 • træk : trekk
 • trøie : trøye
 • tvivl : tvil
 • tvivle : tvile
 • tvivlede : tvilte
 • tvivler : tviler
 • tværs : tvers
 • tænd : tenn
 • tænder : tenner
 • tænkte : tenkte
 • tæppet : teppet

Bokstaven U[rediger]

 • ubekandt : ukjent
 • ud : ut
 • udbrud : utbrudd
 • udelukkende : utelukkende
 • uden : uten
 • udenfor : utenfor
 • udgaa : utgå
 • udgaar : utgår
 • udgiver : utgir
 • udgives : utgis
 • udover : utover
 • ugudeligt : ugudelig
 • upersonligt : upersonlig
 • uret : urett
 • uretfærdighed : urettferdighet

Bokstaven V[rediger]

 • vaad : våt
 • vaade : våte
 • vaage : våke
 • vaager : våker
 • vaaget : våket
 • vaar : vår
 • vaaren : våren
 • vand : vann
 • vander : vanner
 • vandet : vannet
 • vandene : vannene
 • varede : varte
 • vejr : vær
 • velklædd : velkledd
 • velkædt : velkledt
 • vide : vite
 • vidste : visste
 • vif : viv
 • vige : vike
 • vilde : ville
 • voldtægt : voldtekt
 • vor : vår
 • vore : våre
 • vort : vårt
 • vugged : vugget
 • væntet : ventet
 • værre : verre
 • værst : verst

Bokstaven W[rediger]

Bokstaven X[rediger]

Bokstaven Y[rediger]

 • yderste : ytterste
 • ynske : ønske

Bokstaven Z[rediger]

Bokstaven Æ[rediger]

 • æble : eple
 • æblekart : eplekart
 • æblekarter : eplekarter
 • æblet : eplet
 • ædt : spist
 • ældre : eldre
 • ældste : eldste
 • æn : enn
 • ænnu : ennå
 • ærte : erte

Bokstaven Ø[rediger]

 • øge : øke
 • øgedes : øktes
 • øje : øye
 • øjne : øyne

Bokstaven Å[rediger]

A[rediger]

 • aa : å
 • aalmenlive : allmennlivet
 • aat : åt
 • aatt : ått
 • aatte : åtte

B[rediger]

 • baade : både
 • baat : båt
 • baatane : båtane
 • baatar : båtar
 • baaten : båten
 • bòdi : boda
 • bròt : brot
 • burt : bort
 • burtetter : bortetter

C[rediger]

D[rediger]

 • daa : då
 • dagarne : dagane
 • deim : dei
 • drìvin : driven

E[rediger]

 • elder : eller
 • ero : er

F[rediger]

 • fenge : fått
 • fengi : fått
 • fèr : fer
 • foor : fór
 • forgjeng : forgår
 • forstade : forstått
 • forstend : forstår
 • fraa : frå
 • fram-yvi : framover
 • fyre : for
 • fyribu : førebu
 • fyrklæde : forkle
 • fyrklædet : forkledet
 • fyrr : før
 • fysst : fyrst
 • fær : får

G[rediger]

 • gaa
 • gaar : går
 • gaaande : gåande
 • gaava : gåva
 • gaave : gåve
 • gaavi : gåvi
 • gakk : gå
 • gange : gå
 • gingo : gjekk
 • gjeng : går
 • gjenge : gått
 • gjenger : går
 • gjengi : gått
 • gjenom : gjennom
 • gjenta : jenta
 • gjentor : jenter
 • gól : gol

H[rediger]

 • have : ha
 • hava : ha
 • havt : hatt
 • hèr : hær
 • hèr-mennane : hærmennene
 • hev : har
 • hever : har
 • himilsk : himmelsk
 • himilske : himmelske
 • himlom : himlane
 • hjaa : hjå
 • honom : han

I[rediger]

 • ingin : ingen
 • inkje : ikkje

J[rediger]

 • jorsal : jerusalem
 • jødakonung : jødekonge
 • jødakonungen : jødekongen

K[rediger]

 • kann : kan
 • kannhende : kanskje
 • kjemer : kjem
 • klaarne : klarne
 • komi : kome
 • konung : konge
 • konungen : kongen
 • kristindom : kristendom
 • kunde : kunne

L[rediger]

 • laag : låg
 • laatt : lått
 • laatten : låtten
 • lamb : lam
 • lambet : lammet
 • lès : les
 • likad : likte
 • lìva : leva
 • lìvedagar : levedagar
 • logi : lova

M[rediger]

 • maate : måte
 • mennar : menn
 • menner : menn
 • mennerne : menn
 • millom : mellom

N[rediger]

 • nokot : noko
 • næste : neste
 • næstekjærleik : nestekjærleik
 • næsten : nesten

O[rediger]

 • ogso : også
 • orde : ordet

P[rediger]

Q[rediger]

R[rediger]

 • rikslive : rikslivet
 • ropad : ropte
 • rædd : redd
 • rædde : redde

S[rediger]

 • saag : såg
 • saago : såg
 • sagde : sa
 • segja : seia
 • segje : seie
 • segjer : seier
 • sjaa : sjå
 • sjaaande : sjåande
 • sjæl : sjel
 • sjælir : sjelar
 • skulde : skulle
 • skundad : skunda
 • skrattad : skratta
 • sløkkt : sløkt
 • so : så
 • spursmaal : spørsmål
 • spursmaale : spørsmålet
 • spyrja : spørja
 • spỳrr : spør
 • stade : stått
 • stadi : stått
 • stande : stå
 • statt : stå
 • stend : står
 • stender : står
 • svarad : svarte

T[rediger]

 • teker : tek
 • toko : tok
 • tvau : to
 • tvo : to

U[rediger]

 • um : om
 • upp : opp
 • uvìt : uvit

V[rediger]

 • vaar : vår
 • vaare : våre
 • vaaro : var
 • vaart : vårt
 • vìt : vit
 • vordet : vore
 • vortet : vorte

W[rediger]

X[rediger]

Y[rediger]

 • yversett : oversett
 • yvi : over

Z[rediger]

Æ[rediger]

Ø[rediger]

Å[rediger]