Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Biskop Peder Herslebs Embedsskrivelser til Akershus Stifts Gejstlighed.
Med en Levnetsbeskrivelse over Forfatteren.
Af A. Faye 1–130.
Luthers Prædikengjerning.
Tale, holden i den theologiske Forening til Minde om Reformationen.
Af J. Bruun 131–154.
Hymnologiske Smuler 11–13.
Af J. N. Skaar 155–175.
Et Par historiske Notitser til Ap. Gj. 1, 3.
Af C. P. Caspari 176.
Hvad forstaaes ved „denne Slægt“ i Texten for Men Søndag i Advent?
Af E. F. B. Horn 177–196.
Luthers Lære om Guds Ord, i sine Hovedmomenter fremstillet. I.
Af Gisle Johnson 197–253.
Knud Sevaldsen Bangs Katechismusforklaring.
Paany udgiven af C. P. Caspari 254–350.
Hvad der efter Luther har bevaret Kirken under Pavedømmet 350–352.
Hører Præpositionen „in“ i Leddet om den Helligaand ogsaa til den tredje Artikels øvrige Led?
Spørgsmaalets Historie. Πιστευειν εἰς, dets Betydning og Brug i det N. T. Spørgsmaalets dogmatiske Side. – „En hellig Kirke?“ eller „den hellige Kirke?“
Af C. P. Caspari 353–478.
Theologisk Literatur 479–520.
Om det saakaldte Christusparti i Korinth (1 Kor. 1, 12).
Af E. F. B. Horn 521–586.
Om kirkelig Kunst.
Et Foredrag, holdt paa Foranledning af Foreningen for kirkelig Kunst i Leipzig den 13de Decbr. 1863.
Af Dr. Chr. Ernst Luthardt 587–603.
En oldnorsk Udlæggelse af det apostoliske Symbol, Troesbekjendelsen i de norske Love og en Oversættelse af Symbolet i den danske Lucidarius.
Af C. P. Caspari 604–623.
Rejsefrugter. V.
Indledningen til en vesterlandsk Udlæggelse af Symbolet af fire Haandskrifter fra det tolvte Aarhundrede.
Af C. P. Caspari 624–626.
Akademiske Efterretninger. 1865. 627–630.