Theologisk Tidsskrift for den evangelisk-lutherske Kirke i Norge/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse.
Indledende Forord 1–30
Første Afdeling. De virkelige og formentlige orientalske Daabsbekjendelser. Indledning 31–34
1. 1. Daabsbekjendelsen i de apostoliske Constitutioner 1. VII., c 41 1–93
Af C. P. Caspari 1–93.
Om Nadverens rette Stilling i den kirkelige Gudstjeneste.
Af A. Grimelund 94–118.
Luther om Sprogenes og Skriftens Nødvendighed for Evangeliets Bevarelse 119–127.
Tilsætninger og Rettelser til den første Afhandling i Heftet 127–128.
Barnedaabens Skriftmæssighed, godtgjort af Marc. 10, 13–16. Luc. 18, 15–17. Matth. 19, 13–15. 18, 1 ff. 5, 3. Joh. 3, 5
Første Artikel.
Af C. P. Caspari 129–163.
Om flere Helligdages Optagelse i Kirkeaaret.
Af A. Grimelund 164–190.
Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse.)
1. Bevis for, at Slutningsordene af den anden Artikel i Daabssymbolet i de apostoliske Constitutioner i det jerusalemske Daabssymbol &c. ikke ere rettede mod Chiliasmen. Et Tillæg til I, 1 191–223
2. Den jerusalemske Daabsbekjendelse i Biskop Cyrill af Jerusalems Katecheser 191–233.
Af C. P. Caspari 191–233.
Om Mag. Niels Svendsen Krønikes Stridigheder med Præsteskabet i Christiania i Aarene 1642–1652. I.
Af P. Coucheron 234–255.
Læsefrugter 256.
Om Mag. Niels Svendsen Krønikes Stridigheder med Præsteskabet i Christiania i Aarene 1642–1652. II.
Af P. Coucheron 257–298.
Om Skriftemaalet. I.
Af Jørg. Hansen 299–325.
Historisk-kritiske Studier over den kirkelige Daabsbekjendelse. (Fortsættelse.)
Har den jerusalemske Daabsbekjendelse indeholdt „descensus ad inferos“? Et Excurs til I, 2.
Overskrifternes vidnesbyrd 332–366
Selve Katechesernes Vidnesbyrd 366–450
Den jerusalemske Biskop Macarius’s Vidnesbysd i Gelasius af Cyzikus’s „Historin cencilii Nicæni“ 400–472
Rufins Vidnesbyrd i hans „Expositio in Symholum apostolorum“ 472–497
Af C. P. Caspari 326–497.
Belysning af en Artikel i „Dansk Kirketidende“ 1858 Nr. 16:
„De apostoliske Constitutioner eg Daabsbekjendelsen“.
Af C. P. Caspari 498–516.