Syk kjærlihet/XV

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
To dage senere (Sønda 10de juni 88).

Modtat tre breve fra Vera, det første skrevet paa et gullkantet kort.

Første Brev Fra Vera:
Tirsda formidda 5/6.

Jei hadde bannet i mit stille sinn at jei ikke skulle skrive et or mer naa, før jei hørte fra Dem; men saa traf jei paa dette korte me gullkant oppe hos min søster Helga Grøn. — Jei slængte hit op me Gaarder som var oppe hos mei for aa læse op noe for mei — det var virkeli gott. Her skal Di faa den «Sorken» som jei sa var go — husker Di det?

Jei senner ikke noe a mei sell før Di skriver at Di gjerne vil ha det; skjønner Di det, skurk og kjæltring og brysomme mann! — naa har jei skrevet minst 4 brever til Dem, har jei ikke det? — og Di er ubønhørli. Kjære Hans Jæger, ved gud at Di maa skrive litt. Jei er sikker paa Di maa ha skrevet noen or siden jei rejste, ossaa revet dem itu igjen — hvordan skal jei skrive til Dem anderledes enn jei gjør da! — hadde jei Dem bare her skulle Di faa enten juling eller en kys.

Adjø da.
Naa er det siste gang.

——
2det Brev Fra Vera:
Tirsda aften 5/6.
I 27 flasker-champagne-stemning.

For det jei er paa lyran er det jei skriver — jei vil være paa lyran naar Di ikke er her. Gutta og jei har vært oppe hos den søte yndie Georg (dette skrives jei bare for aa ærte Dem) og drukket champagne - en mængde... Kahrs... me nye gull-tænner... og Di var ikke der... ingen steder var Di — hvergang jei sae noe saa jei mei om efter Dem, men Di var naturlivis ikke der... for Di bryr Dem pokker om mei igrunnen, derfor er Di aldri der hvor jei er... Og jei som saa nødi ville være paa lyran naar Di ikke var der — herregud Hans Jæger, hva skal jei gjøre, jei er syk, jei tænker paa Dem nat og dag, kan Di ikke forbarme Dem over mei — hva vil Di jei skal gjøre da! — naa ligger jei i sengen min, jei graater hele tiden for det Di ikke vil skrive et eneste par or til mei som jei tigger om. Naa er jei paa lyran, saa naa vil jei si hva jei vil —: jei vét ikke om jei er mest gla i Dem af alle mennesker, jei vét ikke det; men jei tænker paa Dem hele tiden, bestandi! og graater over Dem og snakker til Dem, og tigger og tigger Dem om aa faa se noen bogstaver fra Dem — bare skriv: «Kjære Vera!» paa en lap og senn mei da! — aa gjør det.

Hva kan det nytte mei at de tre aarene snart er forbi, og at jei skal gifte mei me Waldemar — hvis jei ikke har Dem der ossaa! det blir en sørgeli bryllupsfest, og en daarli brud han faar stakkar i sine arme, hvis jei ikke har set Dem og snakket me Dem — aa kom hjem til mei Hans Jæger, jei kan ikke leve uten Dem, det vil si det kan jei nok, men da er det forbi me den Vera’n Di kjenner — dette er sant.

Det tumler runt i hode paa mei, jei ble ikke paa lyran før jei kom hjem — Georg fulgte mei, han er søt, men ingenting nytter.

Jei som trodde Di virkeli var gla i mei Hans Jæger — jei bryr mei pokkern om hva jei skriver naa iaften — vær gla til Di ikke er her, for da ville jei falle Dem om halsen og kysse Dem.

Jei gad vite om det er synn paa Waldemar at jeg skriver dette til Dem — men vi var 5 mennesker og drak 7 flasker champagne og det er iallefall for meget for mei, især naar jei er saa fordrøvet som jei er idag — for jei fik brev fra Paris som ikke var fra Dem.

Sommetider hyler jei a sinne, og sommetider a sorg over at Di ikke kan skrive et bitte lite or til mei.

Deres egen frykteli
fordrøvete Vera
i Champagnestemning.
——
3die Brev Fra Vera:
Onsda 6te juni.

Endeli endeli fik jei da brev fra Dem — jei har vært syk og elendi af længsel efter Dem Hans Jæger. Ja — jei gaar omkring og smiler idag for mei sell; Maiken har jei stødt paa ute i haven to ganger, og hun har spurt mei hvorfor jei er saa gla. Jo, for jei har endeli faat brev fra Hans Jæger. — Naa, han har det altsaa gott da? — Aanej ikke egentli gott tænker jei da ve mei sell — men jei skjønner ikke rikti Hans Jæger, hvorfor Di skal ha det saa vont.

Hør naa: — nej det er sant, jei hadde ikke idé om at Di hadde den sygdommen; jei trodde det var en anden — som var svært farli, og som gjore at Di formontli aldri kunne faa noen børn. Men si mei naa Hans Jæger: — er den saa farli den sygdommen Di har da? hvordan farli? — hvis Di blir orntli syk saa Di ikke kan bli bra igjen, saa skal Di faa lov til aa dø; — men Di maa ikke forlange a mei at jei skal si ja til det naa. A gaa til en doktor da! Di kan gott faa noe aa smøre paa det saare, ikke sant?

Og det andre — ja, er det virkeli saa stykt det da? — det er nok mei som til syvende og sist er den lastefulle da, for jei skjønner ikke det. Jei synes alting maatte være stykt og fælt naar man ikke var gla i hverandre — det har jo jei følt som ikke brydde mei om den fyren, og som hvergang det almindelie var skedd fløj ut a sengen og vasket mei me sæpe fra top til taa, og skiftet rent tøj paa mei, og rene lakner paa sengen min, sell om det var mitt paa natten — altid! Men saa synes jei ossaa at ingen ting i verden er sykt naar man er gla i hverandre.

Waldemar har gjort to gange me mei saan som Di skrev om; men tænk det falt mei ikke inn at det var stykt — jei bare fik saa forfærdeli vont i hode saa jei vil ikke mer. Men synes Di den tingen i og for sei er styg da?

Naa vil jei skrive noe til Dem som Di kansje kommer til aa synes er rart, men det faar ikke hjælpe: Di sier at Di elsker mei. Jei tror Di inbiller Dem det sell, fordet kansje aldri noen har snakket saa rent ut om alting til Dem som jei har gjort. Men Di kan sætte Dem sell paa prøve —: Hvis Di synes at den tingen ville være styg naar det gjalt mei, saa elsker Di mei iallefall ikke — dette behøver Di ikke aa svare mei paa.

Aa jo, gjerne det forresten.

Saa! —

Kan saant komme saa pludseli da? — var det det som fejlte Dem da Di drak de tre absintherne den gangen? Men saa sa Di jo baketter at Di var frisk! — Herregud, vær litt forsigti me Dem sell da? aa gjør det for min skyll; jei trænger saa forfærdeli til Dem, det vet Di jo. Ja hvis Di dør Hans Jæger, saa er det nok ute me mei — kom hjem naa og sit i fængsel; og saa bli me mei og Waldemar bestandi da, det gaar gott an — saa blir jei forfærdeli gla hele mit liv.

Jei skrev til Dem igaar formidda, og i fylla igaaraftes — jei senner Dem det allikevel, endda det ikke passer naa; for naa er jei jo gla.

Vil Di læse igjennem det jei har skrevet ossaa? Di kommer vist ikke til aa like det; men Waldemar hadde skrevet denne scenen, og det han hadde skrevet syntes jei ikke var gott, derfor skrev jei den ossaa. Jei har skrevet en hel del til, fra et andet tidspunkt — si hvis Di vil ha det ossaa.

Saa, min egen kjære stakkars syke fordrøvete gut, — læg hode dit i mit fang saa skal jei klappe dei paa kinne; men ikke dø endda! husk paa at Di skal hjælpe mei me bogen min og en mængde andre ting — ved gud at jei gir ikke ut noe andet enn det Di har læst igjennem først — saa!

Paa Freda skal «Bohêmen» gjøre skandale i theatret — det er Bjørns benefice, og Bohêmen liker ikke Bjørn. Jei skal være me. Ossaa lofte jei aa fotografere mei sammen me dem om formiddan. Saa skal de ha en schwær midda og troppe op i theatre baketter. Middan vil jei ikke være me i — Hvis Di hadde vært her saa! men Anker og Kahrs — nej.

Jei sitter ute i et lysthus i haven vores, Di kan tro her er yndi, alting er lysegrønt me sol paa, og blaa luft me skinnende hvite skyer over. Erik og Maiken sitter paa lur nede hos en baker i Homansbyn for aa passe paa naar faderen gaar paa kontore saa passagen til løkken er fri. Klokken er 12 og faderen har ikke gjort mine til aa staa op endda, saa det kan nok dra ut — jei har lovet aa gi dem kaffe og mater naar de kommer op og al fare er overstaat.

Adjø da kjære kjære.

Di kan vel ikke læse noe a dette tænker jei.

Tak for alt det Di skrev Hans Jæger.