Sydpolen II/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (2s. 1-172).
Amundsen,Roald-Sydpolen II-1912-p012.jpg

SJETTE KAPITEL

MOT POLEN[rediger]

E
ndelig kom vi da avsted 20. oktober. Veiret

hadde i de sidste dager ikke været helt paalidelig. Snart vind, snart stille. Snart nedbør, snart klart. Rigtig vaarveir med andre ord. Veiret fortsatte utrygt ogsaa den dag. Disig og tykt var det til morgen, saa det saa lite lovende ut for dagen. Men kl. ½ 10 kom der et litet hæng fra øst, samtidig som det letnet. Her behøvde man ikke at granske stemningen længe inden partiets medlemmer. „Hvad synes dere?” „Skal vi reise?” „Ja, selvfølgelig skal vi rusle, ja.” Det var ikke mere end én mening om det. Sæletøiene kom i en fart paa vore gangere, og med et litet vink omtrent som man vilde si „til imorgen” bar det ivei. Jeg tror ikke Lindstrøm var ute av døren engang for at se os avsted. „Saan dagligdags begivenhet. Skitt, hvem skulde bry sig om det”. Vi var 5 mand — Hanssen, Wisting, Hassel, Bjaaland og mig selv. Vi hadde 4 slæder med, 13 hunder for hver. Ved avreisen var vore slæder meget lette, for de hadde bare vort utstyr for reisen til 80° s. br. Der hadde vi alle vore kasser staaende pakket. Vi kunde derfor sitte paa og svinge flot med svepen. Jeg sat overskrævs paa Wistings slæde, og de, som hadde set os, vilde vistnok ha fundet polfærden ganske indbydende.

Nede paa sjøisen stod Prestrud med kinematografen og sveivet værre, da vi passerte. Da vi steg op paa barrieren paa den anden side, stod han der ogsaa. Sveivet gjorde han ustanselig. Det sidste jeg saa, da det bar indover aasryggen, og alt kjendt forsvandt, var en kinematograf.

Det gik indover i strak karriere. Føret var udmerket, men det tyknet til, efterhvert som vi kom indover. De første 20 km. fra barrierekanten hadde jeg sittet paa med Hassel. Men da jeg saa, at Wistings hunder greide to paa slæden bedre end de andre, flyttet jeg over der. Hanssen kjørte først. Han hadde bare kompasset at styre efter, da det hadde tyknet til. Efter ham kom Bjaaland, saa Hassel og tilslut Wisting og jeg.

Vi hadde netop kjørt op en liten skraaning, da det pludselig gik noksaa brat ned paa den anden side. Sænkningen kunde høist være 20 m. lang. Jeg sat med ryggen forover og saa mig tilbake og frydet mig over den friske kjøretur. Da med ett falder overflaten ved

siden av slæden ret ned og blotter et grinende sort gap,
SLÆDENE TIL POLTUREN FÆRDIG TIL AVGANG

stort nok til at ha slukt os alle, og litt til. Nogen tommer mere til den ene side, og vi hadde ikke gjort polfærden med. Vi skjønte paa det bakkede terræng, at vi var kommet for langt østlig og satte kursen mere vestover. Jeg benyttet anledningen, da vi hadde rukket sikker grund, til at spænde paa mig skiene og snørekjøre. Paa den maate fordelte vi vegten mere.

Om ikke ret længe klarnet det noget, og vi saa et av vore merkeflag ret forut. Vi kjørte bort til det. Mange minder klæbet ved stedet. Kulde og slagtning av bikjer. Det var der vi slagtet de tre hvalper og tispen paa forrige tur. Vi hadde da kjørt 37 km. og slog leir vel fornøid med den første dag av vor lange færd.

Min tro, at vi alle i et telt skulde greie teltslagningen og stellet langt heldigere end før, viste sig straks at slaa til. Teltet reiste sig som hævet av marken, og det hele gik som vi skulde ha indøvet det i lang tid. Teltet viste sig fuldt ut rummelig,og den maate vi indrettet os paa, viste sig at være udmerket praktisk paa hele turen. Ordningen var saan: Med en gang vi stoppet, samlet alle sig om teltet. Pluggene i teltkappen sattes i, og Wisting krøp ind og satte stangen paa plads, mens vi andre strakte bardunene. Da dette var færdig, gik jeg ind og tok imot alt, som skulde ind — soveposer, privatposer, kokekasser, proviant. Alt blev lagt paa plads. Primus tændt og sne sat over i kokepotten. Imidlertid foret de andre sine hunder og slap dem løs. Istedetfor „garen” skuffet vi nu løs sne rundt teltet. Dette viste sig at være beskyttelse nok. Hundene respekterte vernet. Skibindinger blev tat av alle ski og sammen med andet løsøre enten stukket ned i en proviantkasse eller sammen med sæletøiene hængt op paa toppen av skiene, som staaende blev surret fast til slæden i forkant. Teltet viste sig fortrinlig i alle deler. De mørke farver dæmpet lyset og gjorde det lunt.

„Neptun” — en prægtig hund — blev sluppet, da vi kom 10 km. indover vidda. Den var saa fet, at den ikke kunde følge med. Vi var sikre paa, at den skulde følge efter os. Men den kom ikke. Vi antok da, at den hadde vendt om og sat kurs for kjøtgrytene. Men merkelig nok hadde den ikke det heller. Den hadde ikke vist sig ved stationen. Det er helt gaadefuldt, hvor dyret blev av. „Rotta” — et andet prægtig dyr — blev ogsaa sluppet. Den svulmet op i kroppen og kunde ikke gaa. Den kom senere hjem. „Ulrik” begyndte med at bli kjørt paa

slæden. Den tok sig op senere. „Bjørn” hinket efter
DE FÆRDIGE SLÆDENE PAA STARTLADSEN VED „FRAMHEIM”
slæden. „Peary” var arbeidsudygtig. Den blev sluppet

og fulgte efter en tid, men saa forsvandt den. Da østpartiet senere passerte depotet paa 80° s. br., fandt de den der i god stand. Den var sky i begyndelsen, men efterhaanden kunde de nærme sig og lægge sæle paa den. Den gjorde udmerket nytte for sig senere. „Uranus” og „Fuchs” var ikke oplagt. Dette var jo et drabelig fald allerede første dag, men de vi hadde nu, var guld værd alle sammmen.

Om natten blaaste der kuling fra øst, men den løiet av utover morgenen, saa vi kom avsted klokken 10 formiddag. Veiret holdt sig ikke længe. Han kom igjen med fornyet kraft fra samme kant og tæt fok. Det gik imidlertid bra fremover, og vi passerte flag i flag. Efter at ha utkjørt 31 km. kom vi til en snevarde, som var blit opført i begyndelsen av april og som nu hadde staat i 7 maaneder. Den var endnu god og solid. Denne gav os meget at tænke paa. Man kunde altsaa stole paa disse varder. De faldt ikke sammen. Paa den erfaring, vi der hadde vundet, opførte vi senere hele vort mægtige vardesystem paa veien sydover. Vinden drog sig sydøstlig utover dagen. Det blaaste, men det hadde heldigvis holdt op at fyke. Temperaturen var ÷ 24,2° C. og noksaa sur at gaa i.

Da vi stanset om aftenen og reiste vort telt, hadde vi netop fundet vore spor fra forrige tur. De laa der skarpe og tydelige, skjønt de var 6 uker gamle. Vi var fornøid ved at finde dem, for vi hadde intet flag set den sidste tid og begyndte nu at nærme os „grisehullet” paa 75 km. fra huset, saa vi maatte være forsigtige.

Næste dag — 22de — kom med hel tykke. Sterk bris fra sydost med nedbør og sterk fok. Dagen vilde ikke været tilraadelig for passering av „grisehullet”, hvis vi ikke hadde fundet vort gamle spor. Vistnok kunde vi ikke se det langt, men vi kunde dog se retningen det tok. For nu at være helt sikker, satte jeg kursen til nordost til ost — 2 streker østligere end den oprindelige kurs. I forhold til vort gamle spor pekte det ogsaa bra, idet vor nye kurs laa betydelig østligere end den retning sporene tok. Endnu et sidste blik over teltplassen for at se, at ikke noget var glemt og saa ind i sneyret. Det var et rigtig griseveir. Det snedde ovenfra og føk nedenfra, saa man blev ganske blindet. Man saa ikke langt. Det var ofte vi paa den sidste slæde hadde vanskelig for at se den første.

Bjaaland kjørte foran os. Det hadde i længere tid gaat merkbart utover, og det var mot beregning. Men nogen større beregning i det veir kunde man nu heller ikke gjøre. Vi hadde flere ganger passert over sprækker, men ikke av nogen størrelse. Pludselig ser vi Bjaaland’s slæde synke over. Selv springer han av og tar fat i draglinen. Slæden blev liggende nogen øieblikke paa siden, begyndte saa at synke mere og mere og forsvandt tilslut helt. Bjaaland hadde faat godt spændtak i sneen, og bikjene laa flate og klorte. Imidlertid seg slæden mere og mere. Alt det var gjort paa nogen sekunder. „Nu greier jeg det ikke længer.” Vi var netop — Wisting og jeg — rukket hen til ham. Han holdt krampagtig og strittet imot alt hvad han kunde. Men likemeget. Tomme for tomme sank slæden dypere. Bikjene saa ogsaa ut til at forstaa situationens alvor. Utstrakte paa sneen satte de klørne i og strittet imot, hvad de formaadde. Men det hjalp ikke. Tomme for tomme — sikkert saa sikkert — seg det hele mot dypet. Han hadde ret nok Bjaaland, da han mente, han ikke greide det længer. Nogen sekunder til, og hans slæde og 13 hunder hadde aldrig mere set dagens lys. Assistansen kom i sidste øieblik. Hanssen og Hassel, som var et stykke i forveien, da det hændte, hadde revet en bræline av slæden og kom til hjælp. Denne blev nu gjort forsvarlig fast til draglinen, og to av os — Bjaaland og jeg — greide nu med godt spændetak at holde slæden svævende. Først blev hundene spændt fra. Dernæst blev Hassel’s slæde trukket tilbake og anbragt tvers over det smaleste av sprækken, hvor vi saa, at kantene var solide. Saa blev ved forenede anstrengelser slæden, som nu dinglet langt dernede, heist op saa langt vi kunde og ved hjælp av hundedragstjertene gjort fast til Hassels slæde. Nu kunde vi slakke op og la gaa. Den ene slæde hang sikkert nok i den anden. Endelig kunde vi trække pusten noget lettere.

Nu gjaldt det at faa slæden helt op, og for at greie det maatte den først losses. En mand maatte gaa ned i bræline, kaste loss surringene paa kassene og lægge an igjen for opgaaende. De vilde gjerne ha „jobben” allesammen; men Wisting fik den. Han spændte brælinen om livet og gik ned. Bjaaland og jeg hadde indtat vore gamle pladser og agerte ankere. Imens rapporterte Wisting, hvad han saa dernede. Kokekassen hang paa ½ 12 og sang paa sit sidste vers. Den blev da sikret og saa atter dagens lys. Hassel og Hanssen stod for ophalingen av kassene, eftersom Wisting la an. De to herrer bevæget sig her paa avgrundens rand med en nonchalance, som jeg i begyndelsen betragtet med beundrende blikke. Jeg beundrer mot og foragt for faren. Men den maate, hvorpaa de tilslut drev det, var

dog for meget av det gode. De formelig lekte
HELMER HANSSEN .
Toldopsynsmand. islods.
Deltager i slædefærden til Sydpolen.
„titteren paa hjørnet” med skjæbnen. Det at Wisting

nedenfra oplyste dem om, at der de nu stod, var laget, som bar dem, bare nogen centimeter tykt, syntes ikke at øve den ringeste virkning paa dem. Tvertom, desto sikrere syntes de at staa. „Vi har været heldige til at finde plads,” mente Wisting, „dette er nemlig det eneste sted, hvor sprækken er smal nok til at kunne anbringe slæden tversover. Hadde vi kjørt litt mere til venstre — Hanssen saa begjærlig i den nævnte retning — saa var ingen kommet fra det. Der findes ikke overflate derborte, bare en haarfin skorpe. Forresten ser det ikke indbydende ut nedigjennem her. Uhyre istagger staar fra alle kanter og vilde spidde en, inden man var kommet langt ned.” Den beskrivelse var ikke tiltalende.

Det var godt vi hadde fundet „saan god plads”. Imidlertid var Wisting færdig med sit arbeide og blev halt op. Paa spørsmaalet om han ikke var fornøiet med at komme op igjen, svarte han smilende, „at det var saa godt og lunt dernede.” Nu halte vi slæden op, og alt var foreløbig godt og vel. „Men,” sa Hassel, „vi maa være forsigtige, naar vi skal bortover her, for jeg holdt paa at dætte i, da Hanssen og jeg bragte slæden hit.” Han smilte, som tænkte han paa et deilig minde. Hassel hadde ogsaa set, at det var nok bedst at være forsigtig. Man behøvde ikke at lete for at finde sprækker. Der fandtes bokstavelig talt ikke andet.

At gaa videre i dette „grisehul” — for vi var forlængst paa det rene med, at vi trods vore forholdsregler allikevel var havnet paa det sted — kunde det ikke være tale om. Vi fik se til at finde en plads for teltet, hvis det var mulig. Men det var lettere sagt end gjort. At finde en plads stor nok for baade telt og barduner var urimelig. Teltet blev anbragt paa en liten, tilsynelatende solid flek, og bardunene strukket over sprækker i alle retninger. Vi begyndte formelig at bli kjendt paa stedet. Den spræk gik der og der, og den hadde en bispræk, som gik slik og slik. Akkurat som elvene i gamle dager paa skolen. Det grøsset i mig, naar jeg saa sprækkene, og det var knapt om teltplads. Imidlertid hadde vi bragt alle vore saker mest mulig i sikkerhet . . . Bikjene laa forspændt, saa risikoen for at miste dem blev mindre. Wisting skulde netop over til slæden sin — en vei, han flere ganger hadde gaat — da jeg pludselig bare saa hode, skulderpartiet og armene over sneen. Han var faldt gjennem, men holdt sig oppe ved at strække armene ut, da han sank. Han fik kravlet sig op. Sprækken var bundløs som de andre.

Vi gik ind i teltet og kokte lapskaus. Imidlertid lot vi veiret skjøtte sig selv og hygget os derinde saa godt vi kunde. Klokken var da 1 om eftermiddagen. Det var løiet betydelig av, siden vi gik ind, og inden vi visste ordet av det, saa var det helt stille.

Det begyndte at lysne litt ved 3-tiden, og vi gik ut for at „se paa’n”. Veiret var øiensynlig i bedring, og paa nord horisont kunde vi se tegn til blaa himmel. Mot syd var det tykt. Borte i tykkeste taaken kunde man ganske svakt skimte omridset av en kuppelagtig formation. Wisting og Hanssen maatte bort for at undersøke. Det viste sig, at kuppelen var en av de smaa høisaatedannelser, som vi hadde set i dette distrikt før. De slog paa den med staven, og ganske rigtig, den var hul og blottet den mørkeste avgrund. Hanssen formelig klukket av velvære, da han berettet om det. Hassel sendte ham misundelige øiekast.

Klokken 4 letnet det, og en liten rekognoseringspatrulje, bestaaende av 3 mand, rykket ut for at finde en vei ut av dette. Jeg var selv en av de tre, og vi hadde derfor en lang bræline mellem os. Jeg liker ikke at dætte i, naar jeg ved saa litet arbeide kan undgaa det. Vi satte kursen mot øst, den retning som før hadde ført ut av samme terræng. Vi hadde ikke gaat mere end nogen skridt, før vi var helt ute av det. Det var nu blit saa klart, at vi kunde se os om. Teltet vort stod i det nordøstlige hjørne av et terræng som var opfyldt med smaaknauser. Vi kunde med sikkerhet avgjøre, at det var „grisehullet”. Vi fortsatte et stykke østover, indtil vi saa veien klar, og vendte saa tilbake til teltpladsen. Vi var ikke sene om at faa alt iorden og komme avsted saa hurtig som mulig. Det var en ren lettelse igjen at befinde sig ute paa god grund, og i fykende fart stod vi sydover. At vi endnu ikke var helt ute av det farlige terræng, viste endel smaa saater mot syd. De strakte sig tvers ut paa vor kurs.

Store, men smale sprækker, som vi passerte over, mindet os ogsaa om at vi maatte se os for. Da vi kom i nærheten av den linje av hauger, som laa i vor kurs, stoppet vi op og talte litt om utsigtene. „Hvis vi lægger veien tvers over her”, siger Hanssen, „saa vil vi spare megen tid mot at kjøre rundt.” Jeg maatte jo indrømme det. Men paa den anden side var jo risikoen saa meget større. „Aa, lad os prøve det”, lægger han til, „gaar det ikke, saa gaar det ikke.” Jeg var svak og lot mig overtale og ind imellem saatene gik det paa ny frisk. Jeg kunde se, hvordan Hanssen koset sig. Det var noget for ham. Nu bar det paa livet løst. Vi passerte merkelig nok flere av disse dannelser uten at merke noget og haabet saa smaat, at det skulde lykkes. Da pludselig forsvinder Hanssens tre forreste hunder og de andre stoppet braat op. Uten større besvær fik han halt dem op og kom sig over. Vi andre, som kom efter, passerte over

HASSEL I POLARDRAGT

uten hændelse. Men fremgangen videre lot til at bli tvilsom, for nogen faa skridt længer frem faldt atter de tre bikjer i. Vi var nu oppe i akkurat det samme terræng som før. Sprækker gik i alle retninger som i en knækket rute. Nu hadde jeg nok og vilde ikke længer delta i dette dødsridt. Jeg erklærte bestemt, at vi maatte snu om, følge vore spor og komme rundt det hele. Hanssen saa svært betuttet ut. „Ja men” indvendte han „vi er jo straks over.” „Ja,” mente jeg, „det er nok mulig, men vi skal først tilbake.” Det var øiensynlig haardt for ham. Det var specielt en formation han hadde forelsket sig i og gjerne vilde prøve styrke med. Det var en skrugar, som hvad utseendet angik, likesaagodt kunde være dannet ute i drivisen. Den saa ut som den var formet av fire svære isflak, reist paa ende mot hverandre. Vi visste, hvad den indeholdt, uten at undersøke den — en glubende avgrund. Hanssen sendte den et sidste vemodig blik og vendte saa om.

Vi kunde nu tydelig se alle omgivelser. Dette sted laa, som jeg før har bemerket, nede i en dalsænkning. Vi fulgte rundt og kom op paa høiden mot syd uten hændelser. Her fik vi nu øie paa et av vore flag. Det stod i øst

WISTING I POLARDRAGT

og fastslog saaledes vor antagelse at vi var for langt vest. Endnu en gang hadde vi føling av det oprevne terræng, idet vi maatte over nogen sprækker og forbi et stort hul. Men saa var det ogsaa slut, og vi kunde atter glæde os ved et sikkert underlag. Hanssen maatte forresten først bort og kikke i hullet. Vi rak om kvelden frem til de to snehytter, vi hadde bygget paa forrige tur og slog leir der, 42 km. fra depotet. Hyttene var fuldføkne av sne, saa vi lot dem i fred. Veiret var nu ogsaa saa mildt og fint, at vi foretrak teltet. Det hadde været en begivenhetsrik dag, og vi kunde være fornøiet, at vi hadde sluppet saa let fra det. Føret hadde været bra og det hele gaat som en lek.

Da vi strøk ut den næste morgen, var det overskyet og usigtbart, og inden vi hadde gaat ret længe, var vi midt i en sydvester med fok saa tæt, at vi knapt saa 10 slædelængder foran os. Vi hadde isinde at række depotet idag, men holdt dette ved, var det mere end tvilsomt, om vi kunde finde det. Imidlertid klemte vi paa. Det var langt frem, saa vi behøvde ikke at ængste os for at kjøre forbi det. I zenit hadde det imidlertid holdt sig klart og vi hadde saa smaat haabet, at vinden og foken skulde slutte. Men saa heldig var det nok ikke. Det øket heller end det løiet. Paa Wistings slæde hadde vi vort mest prøvede distansehjul, et vi visste vi kunde lite paa. Han kontrollerte derfor distansen. Klokken 1½ eftermiddag snur han sig om til mig og gjør mig opmerksom paa, at distansen nu akkurat er utgaat. Jeg roper nu forover til Hanssen for at be ham bruke sine øine godt. Da — i samme øieblik dukker depotet frem nogen faa slædelængder til venstre for os. Det tegnet sig som et helt snepalads i den tykke luft. Det var en god prøve baade for distansehjul og kompas.

Vi kjørte opunder og gjorde holdt. Vi hadde tre vigtige punkter at finde paa vor vei sydover, — det første var fundet. Vi var alle glade og fornøide. De 160 km. fra „Framheim” og hertil var tilbakelagt paa 4 marsjer, og vi kunde nu hvile vore bikjer og gi dem saa meget sælkjøt, som de kunde orke at spise. Turen hertil hadde været ypperlig for vore dyr. De var nu alle — med en undtagelse — i fineste stand. Denne ene var „Uranus”. Vi hadde aldrig kunnet faa fedt paa den. Den holdt sig tynd og skranglete og ventet sin død ved depotet paa 82° s. br. Var „Uranus” spinkel at se til, saa var det synd at si det samme om „Jaala”. Stakkars liten. Trods sin tilstand strævet hun og fulgte med. Hun var flink og gjorde sit yderste, men var ikke hendes dimensioner avtat ved av gangen fra 82° s. br., saa maatte hun nok følge „Uranus” over i den anden verden.

Vore proviantkasser og vort utstyr, som vi hadde sat igjen her forrige gang, var saa at si helt nedføket. Men det stod ikke længe paa at skuffe dem frem. Det første arbeide var at gaa løs paa sælen og faa hugget op til bikjene. De store herlige stykker kjøt med vedhængende spæk var det unødig at true paa dem. De tok godt for sig av rettene, og saalænge der fandtes noget opskaaret, saa tok de det, men naar det var forbi, generte de sig ikke for at gi sig ikast med selve „steken”. Det var en fornøielse at se dem, som de laa utover bakken og koset sig med sit kjøt. Det gik saa velsignet stille og fredelig for sig i begyndelsen. De var alle sultne og tænkte bare paa at stille den første hunger. Men naar det var gjort, var det ogsaa forbi med de fredelige forhold. Skjønt „Hai” kun var halvferdig med, hvad han hadde faat, maatte han dog først bort til „Rap” og ta fra den, hvad den laa og spiste paa. Dette kunde naturligvis ikke foregaa uten leven og skrik med den følge, at Hanssen viste sig paa stedet. „Hai” forsvandt da. Denne var et prægtig dyr, men forferdelig stivsindet. Hadde den engang sat sig noget i hodet, var den ikke god at faa fra det. Paa en av depotturene hadde jeg ved en anledning foret Hanssens hunder, „Hai” hadde i en fart sat sin pemmikan tillivs og vendte sig saa om for at se efter mere. Jo, ganske rigtig, der stod „Rap” og nød sin — netop noget for ham. En, to, tre sat han i nakken paa denne, tvang den til at gi fra sig sin mat og skulde saa til at godgjøre sig det selv. Imidlertid hadde jeg observert det hele, og før „Hai” rigtig visste det, var jeg paa nakken av den igjen. Jeg slog den over snuten med svepeskaftet og forsøkte at ta pemmikanen

fra den. Men det gik ikke saa let. Ingen av partene
ET ØIEBLIKS RAST

vilde gi sig. Og det gik saa vidt, at vi begge rullet rundt i sneen under kampen for mesterskapet. Jeg gik av med seiren efter en temmelig hidsig kamp, og „Rap” fik sin mat igjen. En anden hund vilde straks ha git det fra sig, naar den blev slaat over snuten, men „Hai” ikke.

Det smakte godt at komme i telt. Dagen hadde været sur. Om natten sprang vinden om paa nord, og al den sne, som den foregaaende dag med vinden var blaast nordover, kunde nu bare gjøre helt om; — banen var fri og skyssen gratis. Den benyttet sig ogsaa av det i størst mulig utstrækning. Der var intet at se for snefok, da vi tørnet ut den næste morgen. Men nu kunde vi bare ligge og trøste os med, at det intet gjorde, for bestemsen var, at vi skulde bli liggende her to dager. Men at ligge over, som det heter, i telt er aldrig nogen fornøielse, især naar man er nødt til at være i posen hele tiden. Snakke blir man fort lei av. Skrive kan man heller ikke gjøre til stadighet. Spise er godt tidsfordriv, naar man har raad til det og læse likeledes, naar man

har noget at læse i. Men da menuen er begrænset, og
OLAV BJAALAND
Skifabrikant, altmuligmand.
Deltager i slædefærden til Sydpolen.
.
biblioteket som regel noget mangelfuldt paa en slædetur,

saa bortfalder de to muligheter. Men en underholdning har man dog, som man under de forhold kan tillate sig uten bekymring, og det er — en god lur. Ja, lykkelig den, som kan sove hele døgnet rundt paa saadanne dager. Men den gave er ikke alle undt, og de som har faat den vil ikke være ved den. Jeg har hørt folk snorke, saa jeg har været ængstelig for at de skulde kvæles, men indrømme, at de har sovet, — nei, det vil de saamen ikke. Enkelte er til og med saa freidige at paastaa, at de lider av søvnløshet. Saa langt gik dog ingen av os.

Utover dagen løide vinden av, og vi gik ut for at arbeide litt. Vi flyttet det gamle depot over til det nye. Vi hadde jo nu her 3 fulde slædeutstyr, som vilde bli litet bruk for, og som derfor kom til at bli staaende. Østpartiet kom nok til at faa bruk for noget paa sin færd, men ikke meget. Dette depot var temmelig rikholdig og vilde kunne komme til nytte, saafremt nogen skulde tænke paa at undersøke strækningen fra Kong Edwards Land mot syd. Som det gik os, fik vi ikke bruk for noget. Samtidig blev slædene pakket, og da aftenen kom, stod alting færdig til avgang. Det hadde egentlig ikke hastet med dette arbeide, da vi ogsaa skulde ligge stille næste dag. Men man lærer snart i disse egne, at det er bedst at gjøre bruk av en god veirstund, naar den kommer, Man vet aldrig, hvorlænge den vil vare.

Det var imidlertid ikke noget at si paa dagen, som fulgte. Man kunde lure, lure saa meget man orket. Arbeidet gik sin jevne gang allikevel, det. Bikjene gnov og gnov og samlet op kraft for hver time, som gik. Vi skal nu ta en trip ut til vore ferdigpakkede slæder og se, hvad de indeholder. Hanssens staar først — baug mot syd. Derefter følger Wistings, Bjaalands og Hassels. De ser alle temmelig like ut. Med proviant er de fuldstændig ens rustet. Kasse nr. 1 indeholder ca. 5300 kjæks og veier 50,38 kg., Kasse nr. 2: 112 rationer hundepemmikan, 11 pølser melkemel, chokolade og kjæks til en samlet bruttovegt av 80,40 kg., Kasse nr. 3: 124 rationer hundepemmikan, 10 pølser melkemel og kjæks — bruttovegt 74,90 kg. Nettovegt av den samlede proviant pr. slæde — 303,2 kg. Med utstyr og slædens egen vegt beløp det sig til en vegt av temmelig nær 400 kg. Hanssens slæde var forskjellig fra de andre derved, at den hadde aluminiumssurringer istedetfor staal og intet distansehjul, da hans slæde maatte være fri for jern fordi han hadde styre kompasset. Hver av de tre andre slæder hadde distansehjul og kompas. Vi var saaledes utstyret med 3 distansehjul og 4 kompas. Av instrumenter førtes 2 sexameter og 3 kunstige horisonter, 2 glas og 1 kviksølv. Et hypsometer for høidemaaling og 1 aneroidbarometer. For meteorologiske observationer 4 termometere. Desuten 2 kikkerter. Av mediciner medbragtes et litet reiseapotek fra Boroughs Welcome Co. Av lægeinstrumenter hadde vi ikke mange. En tandtang og en — skjægmaskine. Syutstyret var rikholdig. Et litet, ganske let telt førte vi med os i reserve. Skulde nogen maatte vende hjem, var det nødvendig. Likesaa 2 primusser. Petroleum var vi rikelig forsynet med, idet vi hadde 102 liter fordelt paa 3 slæder. Vi beholdt den almindelige pakning, men den viste sig for svak. Ikke saa, at vi mistet noget petroleum, men Bjaaland maatte stadig lodde for at holde dem hele. Vi hadde godt loddeutstyr. Hver mand førte med egen privatsæk, hvori opbevartes alle reserveklær, dagbøker og observationsbøker. Endel løsremmer hadde vi med som ekstra til skibindingene. Vi hadde dobbelte soveposer den første tid, d. v. s. en indre og en ytre. Vi hadde 5 ure, hvorav 3 observationsure.

Distansen mellem 80°—82° s. br. hadde vi besluttet os til at kjøre i dagsmarsjer à 28 km. Vi kunde gjerne kjørt det dobbelte, men da det gjaldt mere at komme frem end hurtig frem, tok vi marsjene saa smaa. Desuten her mellem depotene hadde vi mat nok, saa vi kunde tillate os det. Vi var spændt paa at se, hvordan hundene vilde greie de lastede slæder. Vi trodde jo nok, at det vilde komme til at gaa, men dog ikke som det gik.

Den 26. oktober forlot vi 80° s. br. med en liten nordvestlig bris, klart og mildt. Jeg skulde nu overta min stilling som forløper og stillet op nogen skridt foran Hanssens slæde med skiene i den rigtige retning. Et sidste blik bakover. „Alt klart her”. Og jeg avsted. Jeg tænkte, .... nei, jeg fik ikke tid til at tænke. Inden jeg visste ordet av det, var jeg rendt overende av hundene. I det virvar, som opstod, stanset de heldigvis, saa jeg slap forsaavidt fra det uten skade. Egentlig var jeg sint, men da jeg var fornuftig nok til at indse, at den før saa komiske situation vilde bli dobbelt latterlig, saafremt jeg lot mit sinne komme til utbrud, tok jeg det kloke parti at tie stille. Og hvem skulde jeg egentlig gi skylden? Jeg var jo den eneste, som kunde bebreides noget. Hvorfor i alverden fløi jeg ikke fort nok? Jeg forandret nu helt politik — ja, for det er jo ingen skam i? — og begav mig nu hen til fusketroppen. Der gjorde jeg mine saker bedre. „Alt klart? la gaa”! Og jamen gik det ja. Først for Hanssen ut som en meteor. Kloss under ham fulgte Wisting, saa kom Bjaaland og Hassel. De hadde alle ski paa og snørekjørte. Jeg hadde bestemt mig til at følge efter, da jeg tænkte bikjene allikevel vilde ha nok i længden. Men det blev jeg snart lei av. De første 10 km. kjørte vi paa en time. Da hadde jeg mere end nok. Jeg gik op til Wisting, fik sat en ende paa hans slæde, og der stod jeg til vi rak 80° 5’ s. br. — 50 km. Ja, dette var en behagelig overraskelse. Noget slikt hadde vi ikke drømt om — at snørekjøre til Polen! Takket være Hanssens glimrende egenskaper som hundekjører gik dette let for alle. Han mestret sine hunder, og hundene kjendte sin herre. De visste, at i det øieblik de ikke gjorde sin pligt, vilde de bli stanset, og en omgang rundjuling følge. Det hændte naturligvis her som overalt ellers, at naturen gik over optugtelsen fra tid til anden. Men den „konfirmation”, som da fulgte, satte for lang tid en stopper for lignende.

Dagsmarsjen blev hurtig utkjørt paa denne maate og vi slog tidlig leir. Allerede den følgende dag fik vi øie paa de svære skrugarer i øst, som vi første gang saa paa anden depotfærd mellem 81° og 82° s. br. Dette viste, at luften maatte være meget klar. Vi kunde dog ikke se flere end første gang. Ifølge den erfaring vi hadde gjort med hensyn til varder bygget av sne, forstod vi, at de vi bygget nu paa vor vei sydover vilde bli ypperlige merker paa vor vei tilbake. Vi besluttet os derfor til at bruke dette merkesystem i størst mulige utstrækning. Ialt bygget vi 150 — to meter høie varder. Til disse medgik 9000 blokker som vi skar ut av sneen med store snekniver, som var laget til det bruk.

I hver varde blev nedlagt et papir, hvorpaa stod vardens

nummer og beliggenhet, desuten ogsaa hvor langt og i
VED ANKOMST TIL DEPOTET PAA 81° S. BR.
hvilken retning man skulde kjøre for at træffe den næste

nordenfor liggende varde. Det kan synes, som min forsigtighet var overdreven. Men det stod altid for mig, som man ikke kunde være for forsigtig i dette uendelige merkeløse terræng. Mistet man veien her, kunde det bli vanskelig nok at række hjem. Desuten bød denne vardebygning paa andre fordeler, som vi alle indsaa og satte pris paa. Hver gang vi stoppet for at bygge en varde, blev det en hvilestund for hundene, og det kunde de nok trænge, skulde de holde spurten. Vi satte op den første varde paa 80° 23’ s. br. Til at begynde med nøiet vi os med at bygge en for hver 13de og 14de kilometer.

Den 30. skjøt vi vor første hund. Det var Hanssens hund „Bone”, som faldt. Den var for gammel til at følge, hang bare igjen og hindret. Den blev lagt i depot under varden og var os — eller bikjene da — senere til stor glæde.

Samme dag rak vi det andet vigtige punkt — depotet paa 81° s. br. Vi hadde kurs ganske litt paa østkant av det. De smaa kassebord, som depotet var tvermerket med, kunde vi se paa lang avstand. Ved senere undersøkelse kunde vi ingen nedbør spore paa dem. De stod, som de var sat. I nærheten av depotet passerte vi over to ganske anselige sprækker. De var tilsynelatende fyldt og voldte os ingen vanskelighet. Vi naadde op til depotet klokken 2 eftermiddag. Alt var i fineste orden. Flagget vaiet, og man kunde omtrent ikke se, at det hadde været oppe, og dog hadde det nu viftet der i næsten 8 maaneder. Fokskavlene rundt depotet var ca. 1½ fot høie.

Den næste dag var straalende — stille og klart. Solen ordentlig stekte i ansigtshuden. Vi fik alle vore skindklær ut til tørk. Litt rim vil der altid danne sig i bunden av soveposene. Desuten benyttet vi den gode anledning til pladsbestemmelse og kontrol av vore kompas. De viste sig at være i orden. Vi erstattet den proviant, vi hadde brukt paa veien hertil, og drog den 1. november videre. Det var tæt taake den næste morgen og rigtig ubehagelig veir. Føltes kanske mere saa efter gaarsdagens fine. Da vi passerte sydover her første gang faldt Hanssens hunder i et spræk, men det var ikke noget at tale om. Forresten hadde vi ingen ubehageligheter. Vi ventet heller ingen denne gang. Men hvad man mindst venter i disse egne, det kommer ofte. Sneen var løs, og det var tungt at gaa. Fra tid til anden passerte vi over en smal spræk. Engang saa vi borte i skodden et stort, aapent hul. Langt var vi nok ikke fra det, ellers kunde vi ikke ha set det, tykt som det var. Men det gik bra like til vi hadde kjørt ut 22 km. Da skulde Hanssen kjøre ovar en meterbred spræk. Han var under denne manøvre saa uheldig at sætte skispidsen fast mellem de bakerste bikjers dragstjerter og faldt midt over sprækken. Det saa ikke godt ut. Bikjene var over og etpar fot ind paa den anden side. Men slæden stod midt over sprækken og hadde, da Hanssen faldt, vridd sig, saa et lite puff til vilde bringe den langs efter sprækken og selvfølgelig til bunds. Hundene hadde faat tæften av, at deres herre og mester ikke for øieblikket var „konfirmationsdygtig”. Og den gunstige anledning lot de ikke glide unyttet hen. Som brølende tigere satte hele koblet ihop og slos saa fillene føk. Dette bevirket selvfølgelig korte, rappe ryk i dragstjertene med den følge, at slæden skjønsket mere og mere paa sprækken. Samtidig kom bikjene i

kampens hete nærmere og nærmere avgrundens rand. Gik
RASTDAG PAA 81° S. BR.

det først den vei, var alt uigjenkaldelig tapt. En mand hoppet tvers over sprækken og satte midt ind i bikjeflokken og fik heldigvis stoppet dem. Samtidig fik Wisting kastet en line til Hanssen og halt ham ut av den mindre behagelige stilling. Vi fik slæden sikret. Siden da vi gik videre, tænkte jeg forresten: Mon ikke Hanssen hadde nydt den situationen? utstrakt over en svimlende avgrund med utsigt til at ramle ned hvert øieblik — det var netop noget for ham. Gik ut vore 28 km. og slog leir.

Fra 81° s. br. begyndte vi at opføre varder for hver 9. km. Den næste dag observerte vi laveste temperatur paa hele denne færd ÷ 34,5° C. Vinden var fra sydsydost, men ikke meget sterk. Sommerlig føltes det nu allikevel ikke. Vi tok nu den vane, som vi beholdt hele veien mot syd, nemlig ved bygningen av den varde, som laa midt i vor dagsmarsj, at ta vor lunch. Den var ikke meget fet. En 3 à 4 tørre havrekjæks — punktum. Vilde man ha no at drikke, fik man blande sne

med kjæksen, „vand og brød”. Retten er jo ikke
OSCAR WISTING .
Kanoner, altmuligmand (senere stuert og kok).
Deltager i slædefærden til Sydpolen.
eftertragtet paa vore hjemlige bredder. Men bredden spiller

en meget stor rolle her i livet. Hvis nogen hadde budt os mere „vand og brød”, hadde vi gladelig slaat til.

Denne dag passerte vi den sidste spræk for lang tid, og den var bare nogen tommer bred. Terrænget saa fint ut forover. Det gik i meget lange, næsten umerkelige bølgeformationer. Vi kunde bare merke dem paa det, at vardene, vi bygget, ofte forsvandt meget snart. Den 3. november hadde vi kuling fra syd med sterk fok. Føret var meget trægt, men hundene greide sine slæder over forventning godt. Temperaturen steg som sædvanlig med vind fra den kant — ÷ 10° C. Det var bare en fornøielse at ferdes ute i saan temperatur, selv om det blaaste litt.

Dagen efter hadde vi en liten bris fra nord. Det træge føret fra dagen iforveien var helt forsvundet, og det glimrende føre lokket vore hunder til at slaa over i en frisk gallop ret som det var. Dette var dagen, vi skulde række depotet paa 82° s. br., men da det var fuldstændig tykt, var vore chancer smaa. Om eftermiddagen var distansen utgaat, man intet depot var synlig. Synsvidden var heller ikke at skryte av — 10 slædelængder var alt. Det fornuftigste, vi under saanne omstændigheter kunde gjøre, var at slaa leir og vente til det klarnet.

Klokken 4 næste morgen brøt solen igjennem. Vi lot den varme litt først og spise taaken bort, — og saa ut. For en morgen, som mottok os! Tindrende klart og mildt. Saa stille, saa stille laa det mægtige øde for os, slet — saa slet, hvitt i hvitt. Dog nei, derborte avbrøtes jevnheten, der farvedes det hvite. Det tredje vigtige punkt var rukket, civilisationens ytterste forpost mot syd var naadd — der laa vort sidste depot for os. Det var en usigelig lettelse. Nu følte vi os halvt om halvt som seierherrer. Vi var i tykket kommet 5½ kilometer vestenfor det. Men det viste sig nu, at hvis vi hadde fortsat vor marsj i taaken igaar, saa hadde vi gaat like op i vor flagrække. Der stod de flag i flag bortover, og den lille sorte tøilap syntes at løfte sig helt stolt, som vilde den ha ros for den maate, hvorpaa den hadde varetat sin pligt.

ANKOMST TIL DEPOTET PAA 82° S. BR.

Det var her som ved depotet paa 81° s. br. næsten ingen nedbør at merke. Fokskavlen rundt depotet hadde ogsaa naadd samme høide som der — 1½ fot. Tydeligvis hadde samme veirforhold hersket i dette strøk. Depotet stod, som vi satte det, slæden som vi hadde lagt den. Selv ikke den hadde nedbør og fok mægtet at dække, Den lille fokskavl, som var, ydet en ypperlig plads for teltet, haard og fast som den var.

Vi gik straks igang med det arbeide, som var at gjøre. Først sendtes „Uranus” over i den anden verden. Skjønt den altid hadde gjort indtryk av at være mager og kantet, viste det sig nu, at fettet laa i store masser langs ryggen paa den. Den vilde nok bli sat pris paa, naar vi rak hertil paa retur. „Jaala” saa ikke ut, som hun vilde opfylde betingelsene. Endnu stod en nat igjen. Kunde hun greie det paa den, saa meget desto bedre for hende. Hundepemmikanen i depotet strak akkurat til at fore bikjene rigtig godt og laste slædene paany. Av al anden proviant hadde vi saa meget, at vi kunde la adskillig bli liggende igjen for tilbakereisen.

Næste dag laa vi over for at hvile bikjene grundig ut for sidste gang. Vi benyttet det fine veir til at tørke vort utstyr og kontrollere vore instrumenter. Da kvælden kom, var alt klart, og nu kunde vi med glæde tænke tilbake paa vort gode høstarbeide. Vi hadde naadd fuldt ut, hvad vi tilsigtet: at flytte vor basis fra 78° 38’ s. br. til 82° s. br.

„Jaala” maatte følge „Uranus”. De blev begge lagt paa toppen av depotet, og ved siden laa de 8 smaa, som aldrig hadde faat dagens lys at se.

Under vort ophold her var vi blit enige om at bygge varder sydover for hver femte kilometer og nedlægge depot for hver hele breddegrad. Om end hundene trak slædene let nu, visste vi nok, at det i længden vilde lete paa dem, om de stadig skulde vedbli at ha tunge slæder. Jo hurtigere, og jo mere vi derfor kunde lægge av, desto bedre.

Den 7. november klokken 8 morgen forlot vi 82° s.br. Nu laa det ukjendte for os, nu bar det først løs for alvor. Barrierens utseende var likedan overalt. Flatt og føret glimrende. Allerede ved første varde, som vi bygget, maatte vi skyte „Lussi”. Det gjorde os ondt at maatte skyte dette deilige dyr, men derved var intet at gjøre. Hendes favoriter — „Karenius”, „Sauen” og „Schwartz — skulte stygt op paa varden hvor hun laa, da de passerte. De syntes nok, det var haardt at forlate den elskede; men pligten kaldte, og svepen strøk farefuldt nær den, som ikke vilde høre den. Vi hadde nu forlænget vore dagsmarsjer til 37 km. Paa den maate vilde vi gjøre graden paa 3 dager. Den 4de bestemte vi os til at ligge over for at hvile ut. Hundene hadde tat sig forbausende op for hver dag, og nu var de paa sit høieste, hvad sundhet og træning angik. Med stor lethet tilbakela de dagsmarsjen med en fart av 7½ kilometer i timen. Det var ikke tale om for os at bevæge en fot. At kunne snørekjøre var alt, som forlangtes av os. Den samme aften maatte vi gjøre ende paa vor sidste „dame” — „Else”. Hun var Hassels stolthed og spannets pryd. Men hvad hjalp vel det? Hendes opførsel stred i den senere tid mot „god tone”, og det var nu en gang for alle hos os belagt med dødsstraf. Hun blev ogsaa anbragt paa toppen av en varde.

Da vi stanset den aften paa 82° 20’ s. br. saa vi paa den sydvestlige horisont endel store hvitbrune skymasser, slike som i regelen pleier at ligge over land. Noget land kunde vi allikevel ikke avgjøre den aften, men da vi næste morgen kom ut og rettet vore kikkerter paa det, laa landet der høit og tydelig i morgensolen. Vi kunde nu med sikkerhet utskille forskjellige topper og avgjøre, at det var landet, som strakte sig mot sydost fra Beardmore-bræen paa Syd Victoria Land. Vor kurs hadde den hele tid været retvisende syd; vi var paa dette sted ca. 400 km. i vest av Beardmore-bræen. Vor kurs vilde fremdeles fortsætte at

være retvisende syd.
RASTDAG PAA 83°

Samme aften — 9. november — naadde vi 83° s. br. efter bestik. Middagshøiden den næste dag gav 83° 1’s. br. Depotet, vi bygget her, indeholdt proviant for 5 mand og 12 hunder for 4 dager. Det var bygget firkantet — 2 meter paa alle kanter — av haarde solide sneblokker. Paa toppen satte vi et stort flag. Denne aften hændte det merkelige, at 3 hunder desserterte, idet de tok vore gamle spor tilbake nordover. Det var „Lussi”s favoriter, som sandsynligvis hadde faat det indfald, at de skulde tilbake og se efter sin elskede. Det var et tungt tap for os alle, men isærdeleshet for Bjaaland, hvis hunder de var. De var alle tre ypperlige dyr og hørte til vore allerbedste. Han fik laane en hund av Hanssens spann, og om det ikke gik helt saa glat som før, fulgte han dog med.

Den 11. kunde vi peile fjeldkjeden helt ned i s. til v. retvisende. Vi var ogsaa kommet landet betydelig nærmere og kunde daglig se flere og flere detaljer i det. Mægtige topper, den ene høiere og vildere end den anden, hævet sig op til en høide av 15000 fot. Hvad der straks slog os alle, var de store bare sider, mange av disse fjeld viste. Vi hadde ventet at finde dem meget mere snebedækket. Fridtjof Nansens fjeld saa saaledes helt blaasort ut. Kun helt paa toppen kronedes det av en stor, mægtig iskappe, som stolt hævet sin skinnende top op i de 15000 fot. Længere syd hævet sig Don Pedro Christophersens fjeld. Det var mere snedækket. Men den langstrakte, gavlformede top var for en stor del snebar. Endnu længere syd saa man Alice Wedel Jarlsbergs, Alice Gades og Ruth Gades topper komme til syne. Alle sneklædte fra bund til top. Jeg vet aldrig at ha seet et skjønnere og vildere landskap. Allerede herfra mente vi at kunne se opganger fra mange steder. Der ligger saaledes Livs bræ, som uten tvil vilde gi en jevn, god opstigning, men den ligger for langt nord. Den er uhyre stor og vilde nok være interessant at undersøke nærmere. I Kronprins Olavs fjeld saa det mindre lovende ut. Men de ligger ogsaa for langt nordlig. Nei, ret mot syd, litt vestlig, ligger en tilsynelatende god opgang. De nærmest ned mot barrieren liggende fjeld synes ikke at byde nogen større hindring. Hvad man kan finde senere ind mellem Don Pedro Christophersens og Fridtjof Nansens fjeld er ikke godt at si.

Den 13. naadde vi 84° s. br. Denne dag gjorde vi en interessant opdagelse: en mot øst løpende fjeldkjede. Denne dannet, som det saa ut fra dette sted en dyp bugt, hvor den forenet sig med Syd Victoria Lands fjeld. Denne bugt laa i retvisende syd, og vi hadde vor kurs

like paa den. I depotet paa 84°s. br. la vi foruten den
RUTH GADES FJELD
ca. 15 000 fot høit
almindelige proviantmængde for 5 mand og 12 hunder

for 4 dager ogsaa en dunke petroleum paa 17 liter. Fyrstikker hadde vi i overflod og kunde derfor sprede dem over alle depoter. Barrieren fortsatte like flat, og føret var saa godt, som det overhodet var mulig at faa det. Vi hadde tænkt, at det vilde bli nødvendig at ta en hviledag for hundene for hver hele grad, men det viste sig overflødig. Det lot til, at de ikke mere kunde bli trætte. Enkelte, som hadde vist tegn til daarlige ben, var nu helt friske. Istedetfor at avta i kræfter, syntes bikjene at bli kraftigere og spændstigere for hver dag. Nu hadde ogsaa disse faat øie paa land, og i særdeleshet syntes det blaasorte Fridtjof Nansens fjeld at tiltale dem. Det var ofte et helt arbeide for Hanssen at holde dem ind i den rette kurs.

Uten videre ophold forlot vi derfor 84° s. br. dagen efter og stod videre ned mot bugten. Den dag kjørte vi vore 37 km. i tyk taake og saa intet til land. Det var haardt at skulle kjøre saaledes i blinde langs nyt land, men vi fik haabe paa bedre veir. Den foregaaende nat hadde vi til en avveksling hørt larm i isen. Det var ikke noget større at tale om. Det hørtes nærmest ut som spredt infanterifegtning — nogen rifleskud hist og her under teltet vort. Artilleriet var endnu ikke kjørt op. Vi tok ingen notis av det. Vistnok hørte jeg en om morgenen ytre følgende frase: „Jeg trodde jagu, jeg var blit truffet i øret i nat”. Men jeg visste, det ikke hadde berøvet ham hans søvn, for han holdt netop den nat paa at snorke os alle ut av teltet. Samme formiddag passerte vi over en masse tilsynelatende nyformede sprækker. De fleste av dem var bare henved en

tomme brede. Her har altsaa været en liten
BETTYS FJELD
85° 7’ s. br.
lokalforstyrrelse, fremkaldt ved en av de mange smaa bræer inde

paa land. Aftenen efter var det atter stille og vi hørte aldrig den mindste lyd siden.

Den 15. november naadde vi 84° 40’ s. br. Vi nærmet os nu land med sterke skridt. Fjeldkjeden i øst saa ut til at bøie op i nordost. Opstigningen, som vi allerede

VED DEPOTET PAA 83° S. BR

nu forlængst hadde bestemt os til, og som vi nu saa længe hadde gaat og stirret paa, tok os en liten smule vestlig av syd, men saa lite, at omveien var for intet at regne. Bugten set i syd gjorde et mere urolig indtryk og saa ut til at byde paa store forvirringer.

Den næste dag begyndte terrænget at anta en litt anden karakter. Svære bølgeformationer syntes at vælte sig stigende mot land. I bunden av en av disse fandt vi overflaten svært forstyrret. Umaadelige revner og gap vilde her før i tiden omtrent ha umuliggjort passagen, men nu var alt føket igjen, og vi hadde ingen vanskelighet ved at komme over. Vi naadde den dag — 16. november — 85° s. br. og slog leir paa toppen av en bølgeformation. Dalen, som vi skulde over næste dag, var temmelig bred og steg betydelig paa den anden side. I vest — ind mot nærmeste land — hævet bølgen sig saa høit, at den skjulte en stor del av landet for os.

Vi bygget det vanlige depot om eftermiddagen og la næste dag videre ivei. Det var, som vi saa fra vor leirplads, en svær bølgeformation vi hadde at komme over. Stigningen paa den anden side føltes generende varm i den sterke solstek. Den var dog ikke høiere end 300 fot efter aneroid. Fra denne bølgetop strakte barrieren sig først flat bortover, og vi kunde paa avstand se forstyrrelser i grunden. Nu skal vi vel ha moro, tænkte jeg, for at komme ind paa land. Det kunde jo være saa naturlig, at barrieren, delvis indeklemt som den her var, skulde ha været meget opsprukket. De forstyrrelser, vi hadde set, bestod i nogen svære, gamle revner, som delvis var fyldt. Vi omgik dem let. Nu laa atter en svær sænkning foran os med en tilsvarende høi stigning paa den anden side. Det gik galant utover — grunden aldeles slet og fin, intet tegn til revner eller hul noget sted. Saa faar vi det vel, naar vi rækker op, tænkte jeg. Bakken var temmelig strid at komme op — uvant som vi var med at kjøre i bakker. Jeg strakte hals mere og mere for at se — der endelig var vi oppe. Og for et syn der møtte os! Ikke en ujevnhet, ikke en forstyrrelse. Stille og jevnt gled den over i opstigningen. Jeg tror, vi allerede da stod paa land. De store sprækker, vi hadde omgaat længere nede, har sandsynligvis ligget paa grænsen. Hypsometeret angav 900 fot over havet.

Vi var nu like under opstigningen og tok den endelige bestemmelse at forsøke her. I den anledning slog vi leir. Det var endnu tidlig paa dagen; men vi hadde ogsaa meget at ordne inden morgendagen. Her maatte nu hele vort proviantforraad gjennemgaaes, det absolut nødvendige for turen videre tages med og resten lægges igjen i depotet. Først slog vi saa leir, tok de nødvendige stedsbestemmelser, fodret hundene og slap dem løs igjen og gik saa ind i vort telt for at faa litt mat og gjennemgaa proviantbøkene.

Vi var nu ankommet til et av de mest betydningsfulde punkter paa vor vei. Nu maatte planen lægges saaledes, at vi kunde gjøre opstigningen lettest mulig, men ogsaa saaledes, at vi rak frem. Beregningen maatte gjøres omhyggelig og alle muligheter overveies. Som altid, naar en bestemmelse av betydning skulde træffes, drøftet vi saken samlet. Den distanse vi nu hadde fra dette sted og tilbake igjen var 1100 km. Vi hadde en svær opstigning for os, sandsynligvis ogsaa andre hindringer. Endelig maatte vi sikkert regne med, at vore hunders kraft vilde komme til at reduceres til en brøkdel av hvad den nu var. Derfor bestemte vi os til at ta proviant og utrustning for 60 dager paa slædene og lægge den gjenværende proviant — nok for 30 dager — og utstyr i depotet. Vi regnet ogsaa ut efter den erfaring vi hadde hat, at vi maatte bli istand til at række ned herigjennem med 12 hunder i behold. Vi hadde nu 42 hunder. Vor plan var nu at anvende alle 42 op til plateauet. Der skulde saa 24 av dem slagtes og færden fortsættes videre med 3 slæder og 18 hunder. Av disse sidste 18 vilde det efter vor formening bli nødvendig at slagte de 6 for at kunne bringe de 12 tilbake hit. Samtidig som hundenes antal blev mindre, blev ogsaa slædene lettere og lettere. Og naar den tid kom, at vi bare hadde 12 hunder igjen, vilde antallet av vore slæder være gaat ned til to. Vor beregning slog ogsaa denne gang paa det nærmeste til. Det var bare i vor beregning av dagene, at vi hadde begaat en liten feil. Vi brugte 8 dager mindre end den beregnede tid. Hundenes antal stemte bra. Vi naadde stedet igjen med 12.

Efterat saken saaledes var vel diskutert og alle hadde avgit sin mening, gik vi ut for at besørge ompakningen. Det var heldig at det var saa vakkert veir; for denne optælling av proviant kunde ellers blit en sur affære. Al vor proviant var saaledes beskaffen, at vi kunde tælle istedetfor at veie den. Vor pemmikan bestod av rationer paa 72 kg. Chokoladen var som al chokolade inddelt i smaastykker, saa vi visste, hvad hvert stykke veide. Vort melkemel var stoppet i pølser à 300 gr., netop nok til et maaltid. Vor kjeks hadde samme egenskap — den kunde tælles; men det varet langvarig arbeide, for den var temmelig liten. Saaledes maatte vi denne gang tælle op 6000 kjeks. Vor proviant bestod bare av disse 4 sorter, og det viste sig, at sammensætningen var rigtig nok. Vi led hverken av „fedt”- eller „sukkersyke”. Trang til disse stoffer er ellers meget almindelig paa en saadan langferd. I vor kjeks hadde vi et glimrende produkt bestaaende av havre, sukker og melkemel. Sukkertøi, syltetøi, frugt, ost o. s. v. hadde vi lagt igjen paa „Framheim”. Vore skindklær, som vi hittil ikke hadde hat bruk for, tok vi paa slædene. Nu kom vi op i høiden, og saa kunde det nok hænde, de vilde være gode at ha. De ÷ 40°, som Shackleton hadde observert paa 88° s. br. hadde vi ogsaa i kikkerten, og ifald vi skulde møte dem, kunde vi greie os længe, naar vi hadde skindklærne. Forresten hadde vi ikke stort i vore sækker. Det eneste skift vi hadde med os, tok vi paa her og hang det gamle ut til luftning. Naar vi saa kom tilbake om to maaneder, beregnet vi, at de vilde være tilstrækkelig luftet til at ta paa igjen. Saavidt jeg erindrer, slog beregningen til. Av fottøi tok vi mest med. Kan man holde sig tør paa føttene, kan man greie sig længe.

Da nu alt dette var besørget, spændte 5 av os skiene paa og gik mot nærmeste synbare land. Det var en liten top — 3 km. borte — Bettytoppen. Den saa ikke høi og kneisende ut, men stak allikevel 1000 fot over havet. Ikke større end den var, fik den dog sin store betyning, idet vi fra den fik alle vore geologiske prøver. Det føltes helt uvant at gaa paa ski, skjønt jeg nu hadde tilbakelagt 620 km. paa dem. Vi hadde snørekjørt hele veien og var nu lite trænet. Vi kjendte nok det opigjennem fjeldskraaningen den eftermiddag.

Fra Bettytoppen gik stigningen temmelig brat, men terrænget var jevnt og føret glimrende, saa vi tok os hurtig frem. Først kom vi op en fint utjevnet fjeldskraaning ca. 1200 fot over havet, saa over en liten slette. Derpaa op en lignende fjeldskraaning som den første og saa nedover en temmelig lang, flat strækning, som efter en stunds forløp begyndte at hæve sig ganske langsomt, indtil den endelig gik over i smaa

brædannelser. Til disse smaabræer rak vi paa denne
PARAFINTANKLODNING

rekognoscering. — Vi hadde fastslaat, at veien, saa langt vi kunde se, var fremkommelig. Vi hadde været ca. 9 km. fra teltet og 2000 fot tilveirs.

Paa nedturen gik det herlig. I de to sidste bakker ned mot barrieren fik vi al den fart, vi ønsket. Bjaaland og jeg hadde bestemt os til at gjøre en sving bort paa Bettytoppen for at faa virkelig bart land under føttene. Vi hadde ikke kjendt det siden vi var paa Madeira i september 1910, og nu var vi i november 1911. Som sagt saa gjort. Bjaaland gjorde alle forberedelser til en elegant telemarksving og greide den ogsaa udmerket. Hvad jeg forberedte mig til, er jeg endnu ikke sikker paa. Men rullet gjorde jeg, og det med glans. Jeg var kommet op i fokskavler under toppen, og det greide jeg ikke. Jeg var forbausende fort oppe igjen og skottet bort til Bjaaland. Om han hadde set mig dætte, er jeg ikke sikker paa. Jeg strammet mig imidlertid op efter den uheldige præstation og lot flot falde en sætning om, „at man glemmer jo ikke saa let, hvad man engang har lært”. Han trodde vist, jeg hadde greid telemarksvingen. Iethvertfald var han delikat nok til at late saan.

Bettytoppen bød ikke paa lodrette fjeldvægger og dype avgrunder, som kunde egge vor klatrelyst. Vi bare spændte av os skiene og saa stod vi paa toppen. Den bestod av løs ur og indbød ikke til promenade for folk, som hadde daarlig raad paa fottøi. Det var en fornøielse atter at sætte foten paa bar grund, og vi satte os ned paa stenene for rigtig at nyde tilværelsen. „Steinsmaken” gjorde sig imidlertid meget snart gjældende og fik os paa benene igjen. Vi fotograferte hinanden i „maleriske stillinger”, tok nogen stener med til dem, som endnu ikke hadde sat fot paa bart land og spændte skiene paa. Bikjene som før hadde sat kurs mot bart land naar de saa det, brød sig nu ikke det ringeste grand om det. De la sig paa sneen og nærmet sig ikke toppen.

Mellem det bare land og sneflaten laa der blank, blaagrøn is, som viste, at det var rindende vand her til sine tider. Bikjene gjorde hvad de kunde for at holde følge med os nedover, men blev snart distansert.

Ved vor tilbakekomst overrasket vi vore kamerater med gaver av landet. Jeg tror ikke, de blev sat nogen større pris paa. Hørte enkelte ord som: „Norge” — „stein” — „massevis”. Jeg satte dem selv sammen og forstod meningen. „Gavene” blev lagt i depot som ikke absolut nødvendige paa sydturen. Hundene var allerede nu paa dette tidspunkt begyndt at bli meget griske. Alt som kom i deres vei forsvandt. Sveper, skibindinger, surringer m. m. ansaaes for delikatesser. La en et øieblik noget fra sig, var det det næste øieblik forsvundet. Ja, der var enkelte som i sin graadighet kastet sig over sine egne og sine kameraters ekskrementer. Naar det gik saa vidt, maatte vi binde dem, da denne ret tilsynelatende ikke bekom dem vel.

Den følgende dag — 18. november — begyndte vi opstigningen. For alle tilfelders skyld efterlot jeg i depotet en skrivelse med oplysning om veien, vi hadde tænkt at følge opigjennem fjeldet samt vor plan for fremtiden, utstyr, proviant m. m. Veiret var som vanlig vakkert, og føret fint. Hundene tok det over forventning bra. De to temmelig bratte bakker greide de i smaat luntetrav. Det saa ut som der ikke fandtes den vanskelighet, de ikke kunde klare. Den strækning vi derfor hadde opgaat dagen iforveien, og som vi trodde skulde bli mere end nok for denne dag, klarte vi nu med fuld oppakning paa kortere tid. De smaa bræer høiere op viste sig at være temmelig bratte, og vi maatte et par steder ta to og to slæder ad gangen med dobbelte spann. Bræene gjorde indtryk av at være meget gamle og helt uten bevægelse Der var ingen nye sprækdannelser at se. De som var, var svære og brede, men kantene var ganske avrundet overalt og sprækkene næsten helt fyldt med sne. For ikke at ramle ut i disse paa nedtur, opførte vi varder saaledes, at veien mellem to varder tok os klar av alle farer. Det nyttet ikke at arbeide i polarantræk i disse bakker. Solen, som stod høi og klar, var generende varm, og vi maatte avføre os de fleste klær. Vi passerte flere topper fra 3 til 7 tusen fot høie. Paa den ene var sneen farvet ganske rødbrun. Vor marsj denne første dag var 18,5 km. med en stigning av 2000 fot. Vor leirplads den aften laa paa en liten bræ mellem svære revner. Paa tre sider av os raket høie topper i

veiret.
OLAV BJAALAND I POLARDRAGT

Efterat vi hadde reist vort telt, gik to partier ut for at undersøke veien videre fremover. Det ene parti, Wisting — Hanssen, tok den vei som fra teltet saa lettest ut, nemlig bræens løp. Den steg her hurtig op i 4000 fot og forsvandt i sydvestlig retning mellem to topper. Bjaaland dannet det andet parti. Han syntes vistnok denne opstigning var for tam og la nu ivei op bratteste fjeldvæggen. Jeg saa ham forsvinde som en flue i skyen. Hassel og jeg besørget det nødvendige arbeide rundt og i teltet. Vi sat inde og smaapassiarte, da vi med et hørte en komme susende frem for teltet. Vi saa paa hverandre. Den karen hadde fart. Vi var ikke i tvil om hvem det var, — Bjaaland naturligvis. Han hadde nok været ute for at opfriske gamle minder. Han hadde en masse at berette. Han hadde blandt andet fundet den „fineste nedstigning” paa den anden side. Hvad han mente med „fin”, var jeg ikke ganske sikker paa. Var den likesaa „fin” som den opstigning, han hadde tat, saa betakket jeg mig.

Nu hørte vi de andre komme. Man kunde da høre og følge disse et langt stykke fra. De hadde ogsaa set meget — den „fineste nedstigning” ikke at tale om; men i denne triste meddelelse, at vi maatte nedover igjen, stemte begge partier overens. De hadde begge iagttat den svære bræ, som strakte sig under os i en øst-vestlig retning. Det blev en langvarig diskusion mellem de forskjellige partier, som gjensidig haanet hinandens „opdagelser”. „Ja, men vi saa jo det, Bjaaland, at derfra, hvor du stod, var det bratte braastupet ned.” „Dere kunde slet ikke se mig. Jeg var nemlig i vest for den toppen, som laa i syd for den toppen som — — — —.” Jeg opgav at følge diskussionen længere. Maaten de var forsvundet paa, de forskjellige partier, og den maaten de var kommet tilsyne paa gav mig al grund til at vælge den veien som det sidst ankomne parti hadde gaat. Jeg takket de ivrige herrer for deres møisommelige vandring i ekspeditionens interesse og sovnet straks. Jeg drømte om bakker og stup hele natten og vaagnet ved, at Bjaaland kom susende ned fra himlen. Jeg slog atter fast, at jeg vilde holde mig til det andet partis vei og sovnet ind igjen.

Vi funderte meget paa næste morgen, om vi ikke helst burde spænde to og to spann for slædene med det samme og ta dem i to vendinger. Bræen, som laa for os, saa sandelig brat nok ut til det. Det var jo en stigning paa 2000 fot paa en ganske kort distanse. Men vi hadde nu lyst til at forsøke først med enkeltspann. Hundene hadde jo vist sig at staa saa langt over alle forventninger, kanske de vilde greie dette ogsaa. Avsted sneilet vi. Opstigningen begyndte med det samme — en god bevægelse efter en liter chokolade. Det gik ikke fort, men det gik, det seg. Det saa ofte ut som det skulde stoppe, men et hyl fra kjøreren og et skarpt smeld med svepen bragte dem til at holde det i siget. Det var en fin begyndelse av dagen, og vi gav hundene en velfortjent hvile, da vi rak op. Vi kjørte ind gjennem det smale pass og ut paa den anden side. Det var et storartet panorama som aapnet sig. Fra passet var vi kommet ut paa en ganske liten flat avsats, som nogen meter længere bort begyndte at hælde brat ned til et underliggende dalføre. Rundt omkring laa top i top — horisonten rundt.

Nu var vi kommet indenfor kulissene og kunde bedre orientere os. Vi saa nu sydsiden av det svære Nansenfjeld. Don Pedro Christophersen kunde vi nu se i hel figur. Imellem begge disse fjeld kunde vi følge en bræ, som stak op mellem dem i avsatsvis. Den saa voldsomt oprevet og forstyrret ut, men man kunde følge en liten sammenhængende linje mellem de mange revner. Vi saa, vi kunde komme langt, men vi saa ogsaa, at bræen negtet os at benytte den i sin fulde længde. Mellem første og anden avsats var terrænget øiensynlig ufremkommelig. Men vi kunde se, at der førte en ubrukken flate op paa siden av fjeldet — Don Pedro hjælper os nok. Mot nord langs Nansenfjeldet var der et eneste kaos — ganske umulig at komme frem. Vi reiste en svær varde. Her stod vi og tok peilinger kompasset rundt. Jeg gik tilbake til passet for at se utover barrieren en sidste gang. Den nye fjeldkjede laa der skarp og tydelig. Vi kunde se, hvordan den fra øst bøiet op i ost-nordost for endelig at forsvinde mot nordost, som vi anslog omkring 84° s. br. Av luften fremgik det, at kjeden fortsatte videre. Ifølge aneroid stod vi paa avsatsen ind forbi passet i 4000 fot over havet.

Nedstigningen herfra var bare en vei, og den begyndte vi. Naar disse nedstigninger skal foretages med lastede slæder, maa man utvise den største forsigtighet, forat farten ikke efterhaanden skal økes saaledes, at den tar herredømmet fra en. Hænder det, kan man ikke alene kjøre fordærvet hundene, men ogsaa at fare op i den som kjører foran og ødelægge hans slæde. Det gjaldt saa meget mere i dette tilfælde som slædene førte distansehjul. Vi la derfor, naar vi skulde utover, taugbremse under mejene. Vi gjorde det ganske simpelt paa den maate, at vi tok nogen tørn rundt hver mej med en liten smekker ende. Jo flere av disse tørn vi tok, jo kraftigere virket selvfølgelig bremsen. Nu bestod altsaa kunsten i at vælge det rette antal tørn — eller den rette bremse. Det lykkedes ikke altid, og følgen var, at inden vi naadde ned, hadde der været flere kollisioner. En av de herrer kjørere syntes saaledes at ha en ren foragt for en passende bremse. Man kunde se ham ryke avsted med lynets fart og rive med sig sin formand. Med øvelse kom vi bedre igjænge, men det saa flere ganger spøkefuldt ut. Det første fald tok os ned 800 fot. Saa hadde vi et bredt, drøit dalføre at komme over, inden opstigningen begyndte igjen. Sneen mellem fjeldene var løs og tung for hundene at arbeide i. Den næste opstigning foregik i meget bratte bræer. Den sidste av dem var den steileste opstigning vi hadde paa hele ferden. Det skulde bli en strid tørn selv for dobbeltspann. Det at gaa foran hundene op disse kneiker forstod jeg var en forretning, som Bjaaland kunde utføre langt mere tilfredsstillende end jeg, og jeg lot ham faa pladsen.

Den første bræ var brat, men den anden var en fuldstændig himmelfart. Det var en fornøielse at se Bjaaland bruke skiene op der. Man kunde se, han hadde gaat op en bakke før. Og ikke mindre interessant var det at se hundene og kjørerne. Hanssen kjørte med sin slæde alene, Wisting og Hassel den anden. Det gik støtvis, fot for fot opover, men vi rak da op. Den anden vending gik nu lettere i de opkjørte spor. Vor høide her var 4400 fot eller den sidste opstigning 1200 fot. Vi var kommet op paa en slette, og efterat bikjene hadde hvilt, fortsatte vi vor marsj. Nu fik vi, eftersom vi kom frem, bedre utsigt over veien. De nærmeste fjeld hadde før stængt for synet. Nu aapnet sig den store mægtige bræ, som — efter hvad vi nu saa — strakte sig like fra barrieren og op mellem de høie fjeld fra øst mot vest. Det var paa den vi maatte vinde plataaet, det saa vi nok. Vi hadde endnu en nedstigning at gjøre, inden vi naadde ned paa den. Vi kunde ovenfra skimte randen av nogen svære gap i denne nedstigning og fandt det klokest at undersøke føret. Ganske rigtig. Det var en sidebræ som førte ned paa den med svære, stygge revner og opsprukket paa mange steder. Men den var ikke værre, end at vi med forsigtighet og gode bremser endelig naadde ned paa den store prægtige hovedbræ — Axel Heibergs bræ.

Vi hadde foresat os at række hen til det sted, hvor bræen i bratte stup hævet sig op mellem de mægtige fjeld. Det var et større stykke arbeide vi hadde paatat os, end vi tænkte. For det første var distansen tre ganger saa stor som nogen av os trodde, og for det andet var sneen saa løs og dyp, at det blev et haardt slit for hundene efter de tidligere store anstrængelser. Vi satte kursen paa den hvite linje, som vi hadde kunnet følge helt op til første avsats mellem de mange revner. Bræene kom her ved fjeldenes fot ned fra alle kanter og forente, sig i den store. Det var en av disse mange smaa armer vi rak den aften like under Don Pedro Christophersen. Fjeldet vi hadde vor leir under var opfyldt av et kaos av svære isblokker. Bræen vi heiste teltet paa var meget oprevet, men revnene skrev sig som alle de andre fra lang tid tilbake og var for en stor del igjenføket. Sneen var saa løs, at vi maatte traakke op teltplads. Teltstaven kunde vi stikke ret ned uten motstand. Sandsynligvis vilde det bli bedre i høiden.

Hanssen og Bjaaland gik om aftenen ut paa

rekognoscering og fandt forholdene som vi hadde set dem paa
DON PEDRO CRISTOPHERSENS FJELD
Fotografiet er tatt like under
frastand. Veien op til første avsats var let fremkommelig.

Hvorledes forholdene var mellem denne og anden avsats stod endnu uløst.

Det blev en haard tørn næste dag for at komme op til første avsats. Den bræarm, som førte op, var ikke meget lang, men overordentlig brat og opfyldt av svære revner. Den maatte tages avdelingsvis — to og to slæder ad gangen. Føreforholdene var heldigvis bedre end den foregaaende dag og underlaget i bræen bra haardt, saa hundene fik fortræffelig tak. Bjaaland var forløper op gjennem denne bratte bræ og hadde sin fulde hyre med at arbeide sig op foran de ivrige dyr. Man skulde saasandt ikke tro, man befandt sig paa 85° à 86°. Varmen var helt generende. Trods den lette paaklædning svedet vi, som vi skulde delta i hurtigløp i tropene. Det bar nu hurtig i høiden, men vi kunde trods den raske forandring i lufttrykket endnu ikke fornemme noget ubehagelig i form av aandenød, hodepine o. s. v. Men at disse fornemmelser nok med tiden vilde indfinde sig, derom kunde vi være overbevist. Shackletons beskrivelse av sin vandring paa plataaet stod os alle i friskt minde. Hodepine av den voldsomste og ubehageligste sort hørte til dagens orden.

Paa forholdsvis kort tid naadde vi op paa den avsats i bræen, som vi allerede paa lang avstand var blit opmerksom paa. Den var ikke helt flat, men steg smaat indover mot bunden. Da vi rak det sted, hvortil Hanssen og Bjaaland hadde utstrakt sin rekognoscering den foregaaende aften, fik vi en ganske bra oversigt over bræen videre. At fortsætte paa den var en umulighet. Den

bestod her — mellem de to mægtige fjeld — kun av spræk
FRIDTJOF NANSENS FJELD
15 000 fot over havet.
i spræk, saa svære og uhyggelige, at man kunde fristes til

at mene, at vor fremgang denne vei nu var stoppet. Over mot Fridtjof Nansen kunde vi ikke komme. Dette fjeld steg her lodret i veiret, delvis helt bart, og dannet med bræen et terræng saa vildt og oprevet, at al tanke om at krydse bræen i den retning øieblikkelig blev opgit. Den eneste mulighet frembød sig i retning av Don Pedro Christophersen. Bræens forbindelse med land her bød — saa langt vi kunde se — paa muligheter for videre fremkomst. Uten forstyrrelser gik bræen over i den sneklædte fjeldkjede og steg hurtig op mot den delvis bare top. Det var forøvrig ikke langt vi kunde se. Den første del av fjeldsiden begrænsedes snart av en øst og vest løpende høidekam, hvori vi hist og her kunde se mægtige gap aapne sig. Fra stedet hvor vi stod, fik vi det indtryk, at vi kunde fortsætte vor kurs deroppe under ryggen og mellem de omtalte gap og derfra række hen i overkant av det forstyrrede bræomraade. Dette kunde muligens lykkes os, men nogen visshet for det kunde vi først faa deroppe paa stedet.

Vi tok en liten hvil — lang blev den ikke — og saa avsted. Vi var utaalmodige efter at se, om vi kunde komme frem deroppe. At komme op her uten dobbelte spann kunde der ikke være tale om. Først fik vi se til at faa Hanssens og Wistings slæder op og saa de to andre. Vi var ikke noget særlig begeistret for denne kjøring over terrænget to ganger, men forholdene krævet det. Vi vilde været fornøiet den gang, hvis vi hadde hat kjendskap til, at det skulde bli den sidste opstigning, som krævet dobbelte spann. Men det visste vi ikke, og det vovet vel neppe nogen av os at haabe. Samme slit og samme leven for at holde bikjene i jevn marsj, og saa var vi oppe under bakkeryggen midt imellem de aapne hul.

At gaa videre uten en nøie granskning av terrænget kunde der ikke være spørsmaal om. Vistnok hadde vor dagsmarsj ikke været synderlig lang, men den strækning vi hadde tilbakelagt hadde sandelig været anstrengende nok. Vi slog derfor leir og reiste vort telt i en høide av 5500 fot over havet. Vi gik straks igang med rekognosceringen. Først gjaldt det den vei, vi hadde set nedenfra. Denne førte i den rigtige retning, det vil si i bræens retning — øst og vest — og var saaledes den korteste vei, som er den bedste. Her fik vi iethvertfald haabe, at en anden og længere bød paa bedre forhold. Den korteste var nemlig grusom, om kanske ikke helt ubrukelig, hvis der ikke fandtes nogen bedre. Først maatte vi arbeide os over en haard glat strækning, som med horisontalplanet dannet en vinkel paa 45° og endte i et svært, bundløst gap. Det var ingen større fornøielse at krydse over her paa ski, men med tungtlastede slæder vilde fornøielsen bli endnu mindre. Utsigten til at slæde, kusk og hunder vilde begynde at glide paaskraa nedover og forsvinde i dypet var stor. Vi kom helskindet over paa ski og fortsatte vor undersøkelse videre. Fjeldsiden vi arbeidet os frem paa snevret efterhaanden ind mellem mægtige sprækker fra oven og mægtigere sprækker fra neden og gik endelig ved en ganske smal bro — ikke stort bredere end slædene —- over i bræen. Paa begge sider av broen saa man ned i blaasorte dyp. At passere over her saa sandelig ikke indbydende ut. Man kunde nok spænde hundene fra og hale slædene over og saaledes klare det — forutsat at

broen holdt; — men viderefarten, som maatte foregaa paa
HUNDEFODRING

bræen, saa ut til at byde paa mange overraskelser av mindre behagelig art. At man nok med tid og taalmodighet kunde baute sig frem mellem den tilsynelatende uendelige mængde av dype sprækker var nok mulig; men man fik dog først undersøke, om der ikke skulde findes noget bedre i en anden retning. Vi vendte derfor tilbake til leiren.

Her var imidlertid alt gjort istand. Teltet reist og hundene fodret. Nu kom det store spørsmaal. Hvad fandtes paa den anden side av ryggen? Var det den samme fortvilede forvirring, eller bød terrænget lettere fremkomst? Tre av os ruslet avgaarde. Spændingen steg, eftersom vi nærmet os kammen. Saa meget avhang av at vi fandt en rimelig vei. Endnu et tak til, og saa var vi oppe. Det lønnet umaken. Det første øiekast sa os, at her laa veien, vi hadde at følge. Fjeldsiden løp flat og jevn under den høie, kirkelignende top av Don Pedro Christophersens fjeld og fulgte bræens retning. Vi kunde se stedet, hvor denne lange, jevne flate forente sig med bræen. Tilsynelatende foregik dette uten forstyrrelser. Vi saa jo nok nogen revner, men de var meget spredte og saa ikke ut til at ville at byde paa nogen hindring. Men vi var endnu for langt fra stedet til at kunne slutte os til terrængets utseende med sikkerhet. Vi satte derfor avsted i retning av bunden for der nærmere at granske forholdene. Føret var løst heroppe og sneen temmelig dyp. Paa ski gled det bra, men det vilde bli tungt for hundene. Vi avancerte hurtig og kom snart bort i de uhyre revner. De var store og dype nok, men saa fordelte, at vi uten møie og besvær fandt vei mellem dem. Leiet mellem de to fjeld, som Heibergbræen fulgte, blev nu ind mot bunden smalere og smalere, og jeg ventet, skjønt utseendet endnu var meget pent, dog at finde forstyrrelser, naar vi naadde hen til det sted, hvor fjeldsiden løp over i bræen. Men min frygt viste sig ugrundet. Ved at holde like under Don Pedro gik vi klar av al uhumskhet, og til vor store glæde befandt vi os inden kort tid paa overkant av det kaotiske sted i Heibergbræen, hvor al fremgang hadde vist sig helt ut umulig. Heroppe var forholdene merkværdig rolige. Fjeldsiden og bræen forente sig i en stor flat avsats — ja, slette kan man kalde det — uten forstyrrelser av nogen art. Vi kunde i terrænget se fordypninger, hvor de svære revner engang i tiden hadde eksistert, men nu var de helt fyldt og gik i ett med overflaten. Vi kunde se helt ind i bunden av denne svære mægtige bræ og nogenlunde bedømme forholdene. Wilhelm Christophersens og Ole Engelstads fjeld dannet bunden. Som to bikubelignende topper skjøt de sig helt sneklædte høit mot sky. Vi forstod nu, at vi hadde den sidste opstigning igjen, og at det vi saa for os der oppe mellem disse topper var selve storplataaet. Det gjaldt nu for os at finde en vei derop og paa den letteste maate beseire denne sidste hindring. I den tindrende klare luft kunde vi med vor ypperlige prismekikkert se de mindste detaljer og med stor sikkerhet gjøre vore beregninger. Det kunde la sig gjøre at klatre op over selve Don Pedro. Vi hadde klart det, som var likesaa vanskelig før. Men fjeldsiden her var temmelig brat og opfyldt av svære sprækker og et utal av kjæmpemæssige isblokker.

Mellem Don Pedros og Wilhelm Christophersens fjeld gik en bræarm op og ind paa vidden. Denne var saa forstyrret og opreven, at den ikke kunde brukes. Mellem Wilhelm Christophersen og Ole Engelstad fandtes ingen fremkomst. Mellem Ole Engelstad og Fridtjof Nansen derimot saa det mest lovende ut, men det første av disse fjeld stængte saa meget endnu, at vi ikke med sikkerhet kunde avgjøre noget. Vi var temmelig trætte alle tre, men blev dog enige om at fortsætte vor vandring og finde ut hvad her laa skjult. Vort arbeide idag vilde gjøre fremkomsten imorgen saa meget lettere. Vi drog os derfor videre og la vor vei tvers over den øverste flate avsats i Heibergbræen. Eftersom vi kom frem, aapnedes terrænget mellem Nansen og Engelstad stadig mere og mere, og uten at fortsætte videre kunde vi av formationene avgjøre, at vi her uten tvil vilde finde den bedste vei op. Skulde den endelige opstigning derinde i bunden, som vi ikke helt kunde se, byde paa vanskeligheter, saa kunde vi herfra hvor vi nu stod avgjøre, at vi uten større vanskelighet kunde arbeide os opover den indre del av selve Nansenfjeldet, som her i en ikke altfor vanskelig bræ gik over i vidden. Ja, for nu var vi sikre paa, at det var selve storvidden vi stod og saa op imot.

I passet mellem de to fjeld og et stykke ind paa vidden kikket Godfred Hansen op. Det var en ganske eiendommelig top at se til. Det var netop saavidt den stak næsen op gjennem plataaet. Den var langstrakt, og mindet helt og holdent om mønet paa et hus. Skjønt den saaledes bare saavidt var synlig, laa dog denne top 11 000 fot over havet.

Efterat vi hadde undersøkt forholdene her og fundet ut, at vi imorgen — saafremt veiret tillot det — vilde række vidden, begyndte vi tilbakemarsjen vel tilfreds med resultatet av vor trip. Vi var enige om, at vi var trætte og længtet efter at komme ned til vor leir og faa os litt mat i livet. Stedet, hvor vi vendte, laa ifølge aneroidbarometeret 8000 fot over havet. Vi var derfor 2500 fot høiere end vor teltplads nede i bakkeheldet.

I vore gamle spor gik det lettere at komme ned, om end turen tilbake igjen blev noget ensformig. Paa mange steder heldte det bra undav, og fine løiper hørte ikke til sjeldenhetene. Henimot vor leirplads hadde vi den skarpeste nedstigning. Saa nødig vi vilde, fandt vi det dog fornuftigst at sætte vore to staver sammen og lage en solid bremse. Det gik bra nok allikevel.

Det var et vakkert og imponerende syn vi hadde, da vi rak ut paa fjeldkammen som vort telt laa under, — dypt nede —. Omgit paa alle kanter av uhyre revner og aapne gap saa teltpladsen sandelig ikke meget indbydende ut. Vildheten i landskapet heroppefra er ikke til at beskrive. Hul i hul, revne i revne og svære isblokker hulter til bulter. Det var let at se, at her var naturen den mægtigste. Her nyttet det ikke at tænke paa at

komme frem.
VORT TELT PAA POLTUREN SOM DET SAA UT OPSAT

Det var ikke uten tilfredshet vi stod der og betragtet scenen. Den lille mørke flek dernede — teltet vort — midt i dette kaos — gav os en følelse av styrke og kraft, Vi visste ved os selv, at stygt skulde det terræng for alvor bli, hvor vi ikke skulde lure os frem og finde plads til det lille hjemmet vort. Bulder i bulder, drøn i drøn lød imot os. Snart var det et skud i Nansenfjeldet, snart et i de andre. Vi kunde se snerøken staa høit i veiret. Det var tydelig, at disse fjeld holder paa at kaste vinter kaapen og iføre sig en mere vaarlig skikkelse.

Det gik i susende fart ned til teltet. Vore kamerater hadde her sørget for, at alt var i den mest ønskelige orden. Bikjene laa i solvarmen og snorket. De gad næsten ikke røre sig, da vi kom rykende ind blandt dem. Inde i teltet hersket der en fuldstændig tropisk hete. Solen stod like paa den røde duk og varmet. Primussen surret og hvæste, og i pemmikanpotten boblet og sprutet det. Vi forlangte intet bedre i verden end at komme ind, slænge os ned, drikke og drikke, spise og spise.

Det var ikke smaating vi hadde at meddele — vidda imorgen. Det lød næsten for godt. Vi hadde beregnet at bruke 10 dager op, og nu klarte vi det paa 4. Paa den maate sparte vi ind en masse hundemat, idet vi jo paa den maate kunde slagte de overflødige dyr 6 dager tidligere end beregnet. Det var et helt litet festmaaltid i teltet den kveld. Ikke saa at vi fik noget mere at spise. Det turde vi ikke tillate os, men tanken om de ferske bikjekoteletter, som ventet os, naar vi rak op, fik vore tænder til at løpe i vand. Vi hadde i tidens løp vænnet os saa til tanken om den forestaaende nedslagtning, at denne begivenhet ikke stod saa grufuld for os, som den ellers vilde ha gjort. Regnskapet var nu op- og avgjort om hvem som hadde gjort sig fortjent til et længere liv og hvem som skulde ofres. Det hadde forresten været en vanskelig opgave at klare, saa flinke som de var allesammen. Drønnene fortsatte hele natten, og det ene sneskred større end det andet blottet steder i fjeldene, som hadde været skjult i umindelige tider.

Den følgende dag — 21. november — var vi oppe og avsted til almindelig tid — ca. klokken 8 morgen. Veiret var ypperlig. Stille og klart. At komme op forbi aaskammen var en strid begyndelse av dagen for vore hunder. De klarte sine saker fortræffelig denne gang. Enkeltspannene halte sine slæder op. Føret var som den foregaaende dag tungt, og det gik ikke hurtig fremover i løssneen. Vi fulgte ikke vore spor fra dagen før, men satte kursen direkte paa det sted, hvor vi hadde

bestemt os til at forsøke opstigningen. Eftersom vi nærmet
DEPOT MELLEM FJELDENE PAA 85° 7’ S. BR.
os Ole Engelstads fjeld, som vi maatte passere under for

at komme ind i bræarmen mellem dette og Nansenfjeldet, begyndte spændingen at stige. Hvordan ser bunden ut? Gaar bræen jevnt over i vidden, eller er den opsprukket og ufremkommelig? Vi rundet Engelstadfjeldet mere og mere. Større og større blev aapningen mot bunden. Det saa yderst bra ut terrænget, eftersom det kom tilsyne og vor antagelse fra den foregaaende dag syntes ikke at skulle bli gjort tilskamme.

Endelig aapnet hele landskapet sig, og uten hindring av nogensomhelst art laa den sidste part av opstigningen for os. Den var baade lang og brat at se til, saa vi blev enige om at gjøre holdt og ta en liten hvil, inden vi begyndte det avsluttende angrep.

Vi stoppet like under Engelstadfjeldet paa en lun, solfuld plads. Vi tillot os ved denne anledning en liten lunch, noget vi hittil aldrig hadde tillatt os. Kokekassen blev tat frem, og snart duret primussen saaledes, at vi forstod det ikke vilde ta lang tid, inden chokoladen var færdig. Det var en himmelsk nydelse denne drik. Vi hadde alle gaat os varme, og ganen var tør som knusk. Indholdet blev utdelt av kokken, Hanssen. Det nyttet ikke at be ham at dele likt. Han var ikke at formaa til at ta mere end halvparten av, hvad der tilkom ham. Resten maatte han dele mellem sine kamerater. Drikken han hadde tilberedt denne gang kaldte han vistnok chokolade, men jeg hadde vanskelig for at tro ham. Han var økonomisk Hanssen, og tillot ikke noget sløseri. Det kunde ganske godt merkes paa hans chokolade. Nu ja, for folk, som var vant til at betragte „vand og brød” som en

nydelse, smakte denne som før nævnt rent himmelsk.
TRE AV BJAALANDS HUNDER
„Lap”, „Pan”, „Kvæn”

Det var den flytende del av lunchen, som blev servert ekstra. Vilde nogen ha noget at spise, fik han skaffe sig det selv, man blev ikke budt noget. Lykkelig var da den, som hadde stukket nogen kjæks fra frokosten tilside.

Nogen længere stop blev det ikke. Det er saa rart med det, — naar man bare er iført lette underklær med silkebetræk over, saa skal man ikke staa længe stille, før det føles koldt. Skjønt temperaturen ikke var lavere end ÷20° C var vi glade ved at komme i bevægelse igjen.

Den sidste opstigning blev temmelig drøi, isærdeleshet den første halvpart av den. Vi hadde aldrig ventet, at det skulde gaa med enkelte spann, men gjorde allikevel et forsøk. For dette sidste tak maa jeg gi saavel hundene som kjørerne høieste pris. Det var en glimrende kraftpræstation av begge parter. Jeg ser endnu situationen klart for mig. Hundene lot formelig til at skjønne, at det var det sidste kjæmpetak, man fordret av dem. De laa flate og halte, satte klørne i og drog sig frem. Men en pust i bakken maatte de ha tidt og ofte, og da blev kjørernes kræfter sat paa prøve. Det er ikke lek at sætte en saadan lastet slæde i bevægelse gang paa gang. Hvor de slet mennesker og dyr i denne kneik! Men frem kom de tomme for tomme, indtil den bratteste del laa bak.

Foran os laa resten av opstigningen som en svakt heldende bakke og bød ikke større motstand end at alle uten stop kunde kjøre like paa. Den var drøi allikevel, og det tok lang tid, inden vi naadde op paa plataaet paa sydsiden av Engelstadfjeldet.

Vi var meget nysgjerrige og spændt paa, hvordan plataaet saa ut. Vi hadde ventet os en jevn stor slette, som strakte sig i det uendelige mot syd. Men deri blev vi skuffet. Mot sydvest saa det bra jevnt og fint ut, men det var ikke den vei vi skulde. Mot syd fortsatte terrænget at hæve sig i lange øst- og vestløpende aasrygger, sandsynligvis en fortsættelse eller forbindelse mellem plataaet og den mot sydøst løpende fjeldkjede.

Vi fortsatte haardnakket marsjen. Vi vilde ikke gi os, før vi hadde selve vidden for os. Vort haab var, at den ryg, som Don Pedro Christophersens fjeld skjøt ut, skulde bli den sidste. Vi hadde den foran os. Føret forandret sig straks heroppe. Løssneen forsvandt, og enkelte fokskavler begyndte at vise sig. Særlig blev disse leie at ha med at gjøre i den sidste aaskam. De laa i en sydøst — nordvestlig løpende retning og var haarde som flint og skarpe som kniver. At falde mellem disse kunde faat meget slemme følger. Man skulde nu tro, at hundene hadde faat nok arbeide den dag og var blit trætte. Men denne sidste aasryg med de ubehagelige fokskavler lot ikke til at genere dem det mindste. Snørekjørende svingte vi alle flot op paa det, som for os saa ut som det endelige plataa og gjorde holdt klokken 8 aften.

Veiret hadde holdt sig fint, og tilsynelatende var det meget sigtbart. Langt borte og strækkende sig mot nord vest laa top i top. Det var den mot sydøst løpende fjeldkjede vi nu saa fra den anden side. I nærheten av os derimot saa vi ikke andet end ryggen av de i den sidste tid saa meget omtalte fjeld. Hvor belysningen kan bedrage, lærte vi senere at forstaa. Jeg raadspurte barometeret straks ved fremkomsten, og det viste sig — hvad hypsometeret senere bekræftet – 10 600 fot over havet. Alle distansehjul gav 17 mil eller 31 kilometer.

Naar vi betragter dette dagsverk — 31 kilometer med en stigning av 5 600 fot, — da kan vi forstaa, hvad arbeide der kan utføres med veltrænede hunder. Vore slæder var endnu hvad man forstaar med tungtlastede. Det synes overflødig at gi dyrene nogen anden attest end at nævne den blotte, bare kjendsgjerning.

Det var vanskelig at finde teltplads, saa haard var sneen deroppe. Vi fandt det dog og reiste vort telt. Sovesækker og privatposer blev som vanlig sendt ind gjennem teltdøren til mig, som la alt i orden derinde. Kokekassen og den nødvendige proviant for aften og næste morgen kom ogsaa som vanlig. Men hvad der gik hurtigere den aften end ellers, var at faa primussen i sving og pumpe den op paa høitryk. Jeg haabet derved at frembringe mest mulig leven og undgaa at høre de mange

skud, som snart vilde komme til at falde. 24 av vore
EN LEIRPLADS
Der tages observationer
dygtige kamerater og tro hjælpere var utset til at lide

døden. Det var haardt, men det maatte saa være. Vi var enige om intet at sky for at række vort maal. Enhver skulde dræpe sine egne i den utstrækning, det var blit bestemt. Pemmikanen kokte merkelig hurtig den aften, og jeg tror jeg var særlig flittig til at røre i den. Der smaldt det første skud. Jeg er ikke nervøs, men skal medgi, at jeg kvak. Skud fulgte nu paa skud — uhyggelig lød det utover vidden. En tro tjener mistet livet for hvert.

Det tok lang tid, inden førstemand meldte sig klar. De skulde alle aapne sine dyr og ta indvoldene ut av dem, saa kjøttet ikke tok skade. Dette er noget man maa være overordentlig forsigtig med, da kjøttet ellers kan bli farlig til fødemiddel. Indvoldene blev for en stor del fortæret varme paa stedet av de dræptes kamerater, graadige som de nu alle var. „Suggen” — en av Wistings hunder — var i særdeleshet hidsig efter varme indvolde. Man kunde se den rave rundt rent uformelig efter nydelsen av denne ret. Mange av hundene vilde endnu ikke smake den, men senere kom lysten.

Den feststemning, som skulde ha hersket i teltet den aften — den første paa plataaet — kom ikke. Der laa noget trykket, trist i luften; vi var blit saa glad i hundene vore. Stedet blev døpt „Slagteren”. Bestemmelsen var, at vi skulde stoppe her to dager for at hvile og spise „bikje”. Der var flere blandt os, som fra begyndelsen av ikke hadde villet høre tale om at delta i denne nydelse, men eftersom tiden gik og appetiten steg, forandredes dette syn, indtil vi alle som en i de sidste dager, før vi naadde „Slagteren” ikke hadde tanker og ord for andet end bikjekoteletter, bikjefilé og lignende.

Denne første aften la vi dog baand paa os. Vi syntes ikke, vi vilde styrte os over vore firføttede venner og fortære dem, før de hadde faat tid til at bli kolde.

Vi forstod snart, at „Slagteren” ikke var nogen gjestmild plads. Temperaturen gik om natten ned, og voldsomme kastevinder herjet sletten bortover. Det rusket og rev i teltet, men der skulde mere til for at faa tak paa det. Hundene tilbragte natten med at spise. Vi kunde høre det knase og brake under tændene deres, naar det hændte, at vi vaaknet et øieblik.

Virkningene av den store og hurtige høideforandring gjorde sig ogsaa straks gjældende. Naar jeg skulde vende mig i posen, maatte jeg gjøre det avdelingsvis for ikke at miste pusten. For at komme rundt maatte jeg trække nogen ekstra aandedrag, At mine kamerater hadde det paa samme maate, behøvde jeg ikke at spørre om. Hørselen var tilstrækkelig.

Det var stille, da vi tørnet ut, men veiret saa ikke helt lovende ut — overskyet og truende.

Vi benyttet formiddagen til at flaa endel hunder. Endnu var som sagt ikke alle de gjenlevende oplagt paa hundekjøt, og det gjaldt derfor at servere det paa den mest lokkende maate. Flaadd og oppartert gik det ned over hele linjen. Selv de mest kræsne lot sig da overtale. Men med huden paa vilde det ved denne anledning ikke lykkes os at faa alle til at spise. Sandsynligvis skrev denne ulyst sig fra den lugt, som ligger i den. Og jeg vil medgi, at den ikke er appetitvækkende.

Selve kjøttet, som det laa der oppartert, var sandelig fint nok at se til. Ingen slagterbutik vilde kunne fremstillet finere syn end det, vi hadde for os, da vi hadde flaadd og oppartert 10 bikjer. Store hauger av det deiligste, friske, røde kjøt med masser av det mest fristende fett laa spredt henover sneen. Hundene gik rundt og snuste. Nogen tok sig et stykke, andre fordøiet. Vi mennesker hadde søkt ut det som vi ansaa for det yngste og møreste til os selv. Wisting var overlatt det hele stel, baade at søke ut og at tilberede kotelettene. Hans valg faldt paa „Rex”, et litet deilig dyr — en av hans egne hunder forresten. Med dreven ferdighet hugget og skar han til, saa meget som han tænkte vilde være tilstrækkelig for et maaltid. Jeg kunde ikke ta mine øine fra hans arbeide. De smaa delikate koteletter virket rent hypnotiserende, eftersom de en for en spratt bortover sneen. De fremkaldte gamle minder fra dager, da vistnok en hundekotelet ikke vilde virket saa fristende som nu, — minder om fater, hvor kotelettene laa velordnede, side om side, med fint kruset papir om benene og de lifligste „petits pois” i midten. Ja, tankene førte videre, — men se det hører ikke hit og angaar heller ikke Sydpolen. Jeg blev vækket op av mine drømmer ved, at Wisting paa en avsluttende maate hug øksen i sneflaten, samlet kotelettene sammen og begav sig ind i teltet.

Skydækket hadde spredt sig noget, og solen viste sig fra tid til anden, om end ikke i sin blideste skikkelse. Det lykkedes os at knipe den just i rette tid og faa vor bredde bestemt — 85° 36’ s. br. Vi var heldige, for ikke længe efter blaaste det op fra ost-sydost, og før vi visste ord av det, stod alt i en røk. Men nu brydde vi os ikke om veiret. Hvad gjorde det os, om vinden ulte i bardunene, og sneen føk, saalænge vi

allikevel var bestemt paa at ligge stille, og hadde mat i
SVERRE HASSEL .
Toldbetjent, altmuligmand.
Deltager i slædefærden til Sydpolen.
overflod? Vi visste, at hundene tænkte omtrent det samme:

Naar vi bare har mat nok, gir vi en god dag i veiret.

Inde i teltet var Wisting alt paa god vei, da vi efter meldte observationer kom ind. Potten stod over, og efter den liflige duft at dømme var tilberedningen allerede langt paa vei. Kotelettene blev ikke stekt. Vi hadde hverken pande eller smør. Noget fett kunde vi nok altid skilt ut fra pemmikanen, og en pande hadde vi nok vridd til, saa vi kunde faat stekt dem, om det hadde været nødvendig. Men vi fandt det langt lettere og hurtigere at koke dem. Paa den maate fik vi jo ogsaa en deilig suppe paa kjøpet. Wisting greide sine saker paa en forbausende maate. Av pemmikanen hadde han nemlig tat med i suppen de dele, som indeholdt mest grønsaker, og nu serverte han os den fineste ferske kjøtsuppe med grønsaker paa. Maaltidets „clou” var efterretten. Hadde vi næret den ringeste tvil med hensyn til kjøttets kvalitet, blev denne som blaast bort, da den første prøve var over. Kjøttet var nemlig fortræffelig, aldeles fortræffelig, og den ene kotelet efter den anden forsvandt med lynets hurtighet. Jeg skal indrømme, at de kunde ha været noget mørere uten at tape noget, men man maa nu ikke forlange alt av en hund heller. 5 koteletter spiste jeg selv denne første gang, og jeg speidet forgjæves i gryten efter flere. Wisting hadde nok ikke regnet paa saan rivende avsætning.

Vi benyttet denne eftermiddag til at gjennemgaa vor proviantbeholdning og fordele det hele paa 3 slæder. Den 4de — Hassels — vilde bli sat igjen. Proviantbeholdningen blev fordelt saaledes: Slæde I — Wistings — indeholdt: 3700 stykker kjæks — (den daglige ration var 40 kjæks pr. mand), 126 kg. Hundepemmikan — (½ kg. pr. hund pr. dag), 27 kg. menneskepemmikan — (350 gr. pr. mand pr. dag), 5,8 kg. chokolade — (40 gr. pr. mand pr. dag), 6 kg. melkemel — (60 gr. pr. mand pr. dag). De andre to slæder hadde omtrent samme indhold og tillot os saaledes ved avgangen fra dette sted at strække vor marsj over et tidsrum av 60 dager med fuld ration. Vore 18 gjenlevende hunder blev fordelt i 3 spann — 6 i hvert. Efter vor beregning paa dette sted burde vi række Polen med disse 18 hunder og forlate den med 16. Hassel, som altsaa her satte sin slæde igjen, avsluttet paa dette tidspunkt sit proviantregnskap, og den fordelte proviant blev derfor overført paa de tre andres bøker. Alt dette blev — som før omtalt — gjort denne dag pr. bok. Det stod igjen at overlevere og fordele provianten senere, naar veiret tillot det. At komme ut og gjøre det denne dag var ikke tilraadelig.

Næste dag — den 24. november — var kulingen gaat om paa nordost, og det var et forholdsvis medgjørlig veir, saa vi klokken 7 om morgenen begyndte at pakke om slædene. Dette var ikke noget behagelig hverv. Omend veiret, som jeg bemerket, var „forholdsvis medgjørlig”, saa var det dog alt andet end skikket til ompakning av proviant. Chokoladen, som paa dette tidspunkt væsentlig bestod av ganske smaa stykker, skulde tages op, tælles efter og saa maatte fordeles paa de tre slæder. Likeledes kjæksen. Hver enkelt tages op og tælles, og naar det dreier sig om nogen tusen, saa kan nok enhver forstaa, hvad det vil si at staa med dette pirkeri i ca. ÷ 20° C og kuling, med bare næver det meste av tiden. Vinden øket paa hele tiden under arbeidet, og da det endelig var færdig, føk og blaaste det, saa vi neppe kunde se teltet. Vor oprindelige hensigt om at komme

avsted, naar slædene var klare, opgav vi. Vi tapte ikke
LUSSI”, „KARENIUS”, „SAUEN

noget større ved det. Tvertimot, vi vandt igrunden bare. Hundene — det vigtigste av det hele — fik sig en rigtig grundig hvile og blev godt underspist. Det var en merkelig forandring, de hadde undergaat siden vor ankomst til „Slagteren”. Tykke, fete og fornøide vandret de nu rundt, og griskheten fra før var ganske forsvundet. For os selv spillet en eller to dager mer ingen rolle. Vor vigtigste næringsartikel — pemmikan — rørte vi omtrent ikke, idet „bikje” fuldstændig hadde optat dens plads. Det var saaledes ikke nogen større tristhet at merke i teltet, da vi atter kom ind og maatte slaa os til ro efter endt arbeide.

Idet jeg gik ind, skimtet jeg Wisting borte paa bakken. Han laa paa knæ og fabrikerte koteletter. Bikjene stod i ring rundt og saa interessert til. Nordosten pep og hvinte, sneen føk og røk, og neimen om Wisting hadde noget opbyggelig arbeide. Han greide det imidlertid bra, og vi fik vor middag som vanlig. Utover aftenen løide vinden noget av og drog sig østlig. Vi gik til ro med det bedste haab for den følgende dag.

Søndag den 26. november kom. Det blev en bra dag i flere henseender. Jeg hadde vistnok før ved flere anledninger set prøver av mine kamerater, som tydelig viste, hvad karer de var. Men prøven de avla den dag var saaledes, at jeg aldrig glemmer den, om jeg end blir noksaa gammel. Vinden var i nattens løp atter gaat om paa nord og øket paa til storm. Det blaaste og føk, da vi kom ut om morgenen, saa vi ikke kunde se slædene, halvt nedføkne som de var. Hundene hadde alle krøpet sammen og beskyttet sig paa bedste maate mot uveiret. Temperaturen var ikke saa svært lav — ÷ 27° C — men lav nok til at føles ubehagelig i en storm. Vi hadde alle været en tur ute og set paa veiret og sat nu paa vore soveposer og passiarte om de daarlige utsigter. „Det er fa’n til føre her paa „Slagteren”, sier en; „skulde tro, det aldrig blir bedre. Dette er den 5te dag og det blaaser værre end nogensinde.” Vi var alle enige. „Det findes ikke noget værre end at ligge saan veirfast,” fortsætter en anden; „det tar mere paa end at gaa fra morgen til aften.” Personlig var jeg av samme mening. En dag kan smake godt, men 2, 3, 4 og — som det nu saa ut til — 5 dager, nei, det var rædsomt! „Skal vi forsøke ’n kanske?” Aldrig før var forslaget fremsat, før det enstemmig og under jubel var antat. Naar jeg tænker tilbake paa mine fire venner fra færden mot syd, da ser jeg dem gjerne for mig i skinnet av denne morgen. Alle de egenskaper, som jeg beundrer høiest hos en mand, kom ved den anledning saa klart frem i dagen: mot og uforfærdethet uten pral og store ord. Under spøk og skjemt blev alt pakket sammen, og saa — ut i stormen.

Det var omtrent umulig at holde øinene oppe. Den fine foksne trængte ind overalt, ja, man fik av og til følelsen av at være blind. Teltet var baade nedføket og nediset og det maatte behandles med varsomhet ved nedtagningen for ikke at brækkes istykker. Hundene var ikke meget oplagt til at dra avsted, og det tok tid at faa dem i sælen. Men endelig stod vi da klare. Endnu et litet blik over leirpladsen for at se efter, at intet av hvad vi skulde ha med var efterglemt. De 14 hundeskrotter, som var blit tilovers, var stablet sammen i en haug og Hassels slæde sat op mot den som merke. De ledige hundesæler, nogen bræliner, alle vore isbrodder, som vi nu mente ikke at faa bruk for, blev alt latt tilbake. Vi hadde nok at dra paa allikevel. Det sidste, som blev gjort, var at sætte en avbrukken ski ret op og ned ved siden av depotet. Det var Wisting, som gjorde det. Han tænkte formodentlig, at et ekstramerke ikke vilde være avveien. At han gjorde en god ting vil fremtiden vise.

Og saa avsted. Det var et haardt tak til at begynde med baade for dyr og mennesker. De høie fokskavler fortsatte nemlig mot syd og gjorde det yderst besværlig at komme frem. De, som hadde slæder at kjøre, maatte være opmerksomme og støtte dem, saa de ikke kantret i de store skavler. Vi andre hadde den største møie med at holde os paa benene, da vi ingen slæde hadde at støtte os til. Det gik saaledes paa halv 14 bortover, men hovedsaken var, at det gik. Terrænget lot i begyndelsen til at stige, om end ikke meget. Føret var overordentlig trægt, det var som om man skulde hale sig frem gjennem sand. Imidlertid blev skavlene mindre og mindre, og tilslut forsvandt de helt, og terrænget blev ganske flatt. Føret rettet efterhaanden paa sig og blev bedre og bedre, uvist av hvilken grund, for uveiret fortsatte med samme kraft, og foken — nu blandet med nedbør — var tættere end nogensinde. Det var bare saavidt kjøreren kunde se sine egne hunder. Terrænget, som hadde flatnet sig fuldstændig ut, gjorde fra tid til anden indtryk av at sænke sig. Man skulde ihvert fald tro det paa den fart, slædene fik av og til. Hundene satte avsted i gallop ret som det var. Den agterlige storm hjalp jo ogsaa noget til, men alene kunde den ikke bevirke denne forandring. Jeg likte ikke den tendens, terrænget viste til at falde undav. Efter min mening skulde vi aldeles ikke finde noget saadant mere, efterat vi hadde rukket op i den høide, vi hadde. Svak heldning opover muligens, men nedover — nei, det stemte ikke med mit bestik.

Endnu hadde ikke undavløpet været saa stort, at det virket foruroligende. Skulde det for alvor begynde at gaa utover, fik vi stoppe og slaa leir. At rende undav i fuld gallop komplet i blinde og i fuldstændig ukjendt terræng vilde være vanvid. Vi kunde jo risikere at stupe ut i en eller anden avgrund, inden vi fik tid til at ta os for. Hanssen kjørte som vanlig først. Egentlig skulde jeg nu ha været forløper, men det ujevne terræng i begyndelsen og senere den hurtige fart hadde bevirket, at det var umulig at gaa saa hurtig, som hundene kunde trække. Jeg fulgte derfor ved siden av Wistings slæde og smaapassiarte med ham. Pludselig ser jeg Hanssens bikjer lange ut, og nedover bakke gik det i vildeste fart.

Wisting efter. Det lykkedes mig at faa brølt til Hanssen,
ROALD AMUNDSEN I POLARDRAGT
at han skulde stoppe. Dette lykkedes ham ved at vri

slæden paa tvers. De andre, som fulgte efter, stoppet op i ham. Vi stod midt i et temmelig brat avfald. Hvad der fandtes nedenfor var ikke godt at avgjøre, og vi vilde heller ikke i dette veir søke at finde det ut. Var det mulig, at vi var paa reise nedigjennem fjeldene igjen? Rimeligere var det, at vi laa i en av de mange aasrygger; men nogen sikkerhet kunde vi ikke faa, før veiret bedaget sig. Vi trampet os ned en teltplads i løssneen og fik snart teltet op. Nogen lang marsj blev det saaledes ikke, vi fik gjort — 19 kilometer — men vi hadde faat gjort en ende paa opholdet paa „Slagteren”, og dermed var allerede meget naadd.

Ved kokepunktsbestemmelsen om aftenen viste det sig, at vi laa i 10&nsp;000 fot over havet, at vi altsaa var gaat ned 600 fot fra „Slagteren”. Vi tørnet ind og gik til ro. Saasnart det lyste op, maatte vi være klare til at jumpe ut og se paa forholdene. Det gjælder at benytte leiligheten i de egne. Gjør man ikke det, kan ventetiden bli lang og meget gaa tapt. Vi sov derfor alle med et øie aapent, og vi visste vel, at intet kunde passere, uten at vi merket det. Klokken 3 om morgenen skar solen gjennem skydækket, og vi ut gjennem døren. Det var ikke gjort med det samme at overse situationen. Solen stod endnu som en smørklat og hadde ikke formaadd at sprede den tykke luft. Vinden var løiet av litt, men det blaaste endnu bra. Det er igrunden den sureste job, man har, at tørne ut av de gode, varme soveposer og saa staa ute i lange stunder i tynde klær og vogte veiret. Vi visste av erfaring, at et saadant

gløt, en saadan klaring i veiret kunde melde sig pludselig,
ER HER NOGEN OPKJØRSEL?
og da gjaldt det at være paa pletten. Og gløttet kom.

Det varte ikke længe, men længe nok. Vi laa paa en temmelig brat avfaldende aasryg. Nedstigningen mot syd var for brat, men i sydost gik det jevnere og bedre og sluttet i en svær slette. Nogen revner eller uhumskheter av nogen slags kunde vi ikke se. Det var ikke langt vi saa forresten, bare de nærmeste omgivelser. Av fjeldene saa vi intet, hverken Fridtjof Nansen eller Don Pedro Christophersen.

Vel tilfredse med vort morgenarbeide tørnet vi ind igjen og sov til klokken 6 morgen, da vi igjen begyndte vort morgenstel. Veiret, som om natten hadde bedret sig noget, var nu atter sluppet løs, og nordosten klemte paa, alt hvad den kunde. Imidlertid skulde det mere end storm og snefok til at stoppe os nu, efterat vi hadde lært vore nærmeste omgivelser at kjende. Naar vi først rak ned paa sletten, visste vi, at vi altid kunde føle os frem videre. Efterat ha lagt forsvarlige bremser under slædene bar det avsted i sydostlig retning ned bakken. Den lille orientering, vi hadde faat om morgenen, viste sig korrekt. Nedstigningen var jevn og fin, og vi naadde ned paa sletten uten eventyr. Nu kunde atter kursen sættes syd, og i tæt snedrev fortsatte vi vor vei ind i det ukjendte med god assistanse av den hylende nordost. Vi begyndte nu igjen med vardebygningen, som i opstigningen ikke hadde været paakrævet.

Ut paa formiddagen passerte vi atter over en liten ryg, den sidste vi støtte paa. Terrænget var nu fint nok — slet som stuegulvet og uten tegn til fokskavler. Naar det allikevel gik saa tungt og smaat, som det gjorde, var grunden at søke i det elendige føre. Dette var en sand pine for os alle. En slædefærd gjennem Sahara kunde ikke budt paa daarligere glideflate. Nu kom forløperne til sin ret, og herfra til Polen skiftedes Hassel og jeg om dette arbeide. Veiret bedredes utover dagen, og da vi om eftermiddagen slog leir, saa det helt smilende ut. Solen stak igjennem og varmet saa deilig efter de sure dager. Sigtbart var det ikke blit, saa vi kunde intet se av vore omgivelser. Distansen var ifølge vore tre tællehjul 30 kilometer. Det slette føre tat i betragtning, kunde vi være vel fornøid dermed. Høidebestemmelsen gav os 9200 fot over havet eller et fald av 800 fot i dagens løp. Dette forbauset mig meget. Hvad skulde dette betyde? Istedetfor at stige smaat opover, gik det langsomt nedad. Noget rart maatte vente os længere fremme, men hvad? Ifølge vort bestik var vi denne aften paa 86° s. br.

Den 28. november oprandt ikke med ønskeveir. Natten hadde været fuld av luftige kastevinde fra nord. Morgenen bød paa løi bris, men med tykke og nedbør. Dette var forbistret. Her ferdedes vi fremover paa helt jomfruelig grund og kunde ingenting se. Terrænget holdt sig nogenlunde uforandret, kanske noget mere bølget. At det hadde blaast her engang i tiden og det kraftig, derom vidnet underlaget, som bestod av jernhaarde fokskavler. Heldigvis for os hadde de siste dagers nedbør utfyldt disse, saa det hele nu præsenterte sig som en jevn overflate. Det gled tungt, dog bedre end foregaaende dag. Som vi vandret fremover stadig i blinde og ærgret os over det haardnakkede, usiktbare veir roper pludselig en: „Nei, se der!” I ost-sydost høit oppe i taakemassen stak en vild, mørk fjeldtop frem. Den var ikke langt borte. Tvertimot, den saa ut som den laa truende nær og over os. Vi stoppet op og betragtet det imponerende skue. Det var ikke længe naturen blottet sine seværdigheter. Taaken rullet tæt, tung og sur henover og gjemte igjen sine skatter. Vi visste nu, at vi maatte være forberedt paa overraskelser.

Efter henved 16 km. marsj saa vi, da taaken atter letnet et øieblik, ganske nær — bare 1 à 2 km. i vest, to lange, smale nord- og sydløpende fjeldkammer fuldstændig snedækket. Disse — Helland-Hansens fjelde — var de eneste vi saa paa vor høire haand under vor marsj paa plataaet. De var mellem 9—10 000 fot høie og vilde sandsynligvis bli fortrinlige landemerker paa vor tilbakevei. Der var ingen forbindelse at spore mellem disse og de østenfor liggende. De gjorde indtryk av at være helt isolerte topper, idet vi ingen øst-vestløpende høideryg kunde føle.

Vi fortsatte vor kurs og ventet stadig at finde en eller anden overraskelse i kursretningen. Luften var sort som bek, og det saa ut som den skjulte noget. Uveir kunde det ikke være, for da vilde det allerede været over os. Men vi gik og gik, og intet kom. Vor dagsmarsj var 30 km. Jeg ser min dagbok for den 29. november ikke begynder noget lovende: „Taake, taake — taake igjen og atter taake. Dertil fin nedbør, som gjør føret umulig. Stakkars dyr, de har stridt haardt for at faa slædene frem idag.” Men dagen blev nu ikke saa ilde allikevel, for vi arbeidet os ut av uvissheten og fik greie paa, hvad den beksorte luft huset.

Ut paa formiddagen stak solen gjennem og trængte taaken noget tilbake. Og i sydostlig retning ikke mange kilometer borte laa et stort, mægtig fjeldparti. Fra dette og tvers paa vor kurs laa en stor, gammel bræ. Solen stod like paa den og viste os en flate opfyldt av svære forstyrrelser. Nærmest ved land var disse forstyrrelser av den art, at vi bare med et flygtig øiekast var paa det rene med, at al fremkomst den vei var umulig. Men like i vor kursretning, ret paa bræen, saa det ut til — saa langt vi kunde se da — at vi kunde komme op.

Taaken kom og gik, og vi maatte benytte de klare øieblikke til at orientere os. Bedst vilde det jo været, om vi kunde ha gjort holdt, sat op vort telt og ventet til et skikkeligt klarveir indtraf, saa vi kunde overse terrænget i ro og mak og vælge den bedste vei. At gaa frem uten at vite, hvordan terrænget saa ut, var ikke bra. Men hvor længe skulde vi vente paa klarveir? Det spørsmaal var ikke til at besvare. Kanske baade 8 og 14 dager, og det hadde vi ikke tid til. Saa heller like paa og ta hvad der maatte komme. Hvad vi kunde se av bræen saa temmelig brat ut. Det var dog bare i retningen fra syd og til sydost under det nye land, at taaken fra tid til anden drog sig bort saa meget, at vi kunde se noget. Fra syd og mot vest laa taaken tyk som grøt. De svære revner, kunde vi se, tapte sig inde i taakemassen. Hvordan bræen var der vestpaa maatte foreløbig staa hen. Det var mot syd vi skulde, og der var det mulig at komme op paa et stykke.

Vi fortsatte vor marsj, indtil terrænget begyndte at faa føling av bræen i form av smaarevner, og saa gjorde vi holdt. Det var vor hensigt at letne vore slæder, inden vi tok fat paa bræen. Av det lille vi kunde se, fremgik det tydelig nok, at vi vilde faa en haard tørn. Det gjaldt

derfor at ha mindst mulig paa slædene. Vi gik straks
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
En side av tidstabellene
igang med at bygge depot. Sneen her var fortrinlig til

dette arbeide, glashaard, som den var. Et uhyre bygverk av ishaarde sneblokker raket inden kort tid høit i veiret og indeholdt proviant for 5 mand i 6 dager og for 18 hunder i 5 dager. Desuten blev endel smaa gjenstande lagt igjen.

Under dette arbeide var taaken kommet og gaat. Enkelte gløtt hadde været ganske klare og git mig et godt overblik over det nærmeste fjeldparti. Det saa ut til at ligge ganske isolert og bestaa av 4 fjeld. Det ene, Helmer Hanssens fjeld, laa adskilt fra de tre andre. De tre andre, Oscar Wistings, Sverre Hassels og Ole Bjaalands, laa tættere sammen. Bak denne gruppe hadde luften holdt sig tung og svart den hele tid og tydet paa, at der maa være mere land skjult.

Pludselig i et av de lyseste gløt blev der revet et rift i teppet, og toppene av en kolossal fjeldmasse traadte frem. Det første indtryk vi fik var at dette fjeld — Thv. Nilsens — mindst maatte maale nogen og tyve tusen fot. Vi ordentlig tapte mælet, saa formidabelt saa det ut. Men det var bare et glimt vi fik, og taaken sluttet det atter i favn. Det hadde lykkedes os at faa nogen magre peilinger av de forskjellige fjeld i den nærmest liggende gruppe. Rare var de ikke, men de var ikke bedre at faa. Forøvrig var denne depotplads saa vel merket ved sin beliggenhet under foten av bræen, at vi blev enige om, vi aldrig kunde miste den.

Efter at ha endt bygverket, som raket fulde to meter i veiret, satte vi en av vore sorte proviantkasser paa toppen av det, forat vi endnu lettere skulde se det paa

tilbakeveien. En breddeobservation, vi hadde faat lurt os
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
En side kurs, distanser og observationer.
til under dette arbeide, gav 86° 21’ s. br. Det stemte

ikke daarlig med bestikkets bredde — 86° 23’ s. br. Taaken hadde imidlertid indhyllet alt igjen og nedbøren faldt let og fint.

Vi hadde tat en peiling av den mest spækkefri strækning i bræen, og saa ruslet vi ivei. Det varte en tid, inden vi fik famlet os bort til bræen. Sprækkene i underkant var ikke store, men aldrig saasnart begyndte vi opstigningen, før fornøielsen begyndte. Det var noget visst uhyggelig ved denne marsj komplet i blinde mellem revner og avgrunder paa alle kanter. Vi undersøkte kompasset fra tid til anden og kjørte forsigtig frem. Hassel og jeg gik foran i bræline. Men det hjalp igrunden vore kjørere lite. Vi fløt selvsagt let over paa vore ski paa steder, hvor hundene traadte igjennem. Denne nederste del av bræen var ikke helt farefri, idet revnene ofte laa ganske usynlige under et tyndt snelag.

I klarveir gaar det endnu an at ferdes i slikt terræng, for da vil gjerne lys og skygge bevirke, at man ser kantene av disse lumske faldgruber; men paa en dag som denne, naar alt gaar i et, da er fremkomsten tvilsom. Vi holdt det imidlertid gaaende, men utviste den største forsigtighet. Wisting hadde nær loddet dybden av en av disse farlige revner med slæder, bikjer og sig selv, idet broen, han skulde passere over, styrtet sammen. Takket være aandsnærværelse og en lynsnar manøvre — nogen vil kalde det held — lykkedes det ham at redde sig ut av det. Paa denne maate arbeidet vi os ca. 200 fot opover bræen, men der kom vi ind i

en saadan labyrint av grinende avgrunder og aapne svælg,
SYDPOLSSLÆDE
Hassels slæde.

at vi ingen vei kunde komme. Der var intet andet at gjøre end at søke ut den mindst sønderrevne flæk og saa sætte teltet op der.

Saasnart dette var gjort, begav Hanssen og jeg os ut paa undersøkelse. Vi gik i bræline, saa vi var sikre nok. Det var et helt studium at finde ut av den fælde, vi hadde kjørt os fast i. Mot den omtalte fjeldgruppe — nu i østlig retning — var det klarnet saa meget av, at at vi i den retning kunde faa et ganske godt overblik over bræens utseende. Hvad vi før hadde set paa avstand bekræftet sig nu. Strækningen indover mot land var saa søndermalt og opbrutt, at der faktisk ikke fandtes en hel plet, hvor man kunde sætte foten. Det saa ut, som her var levert et slag, og skytset hadde været svære isblokker. Hulter til bulter, den ene op paa den anden, laa de strødd i alle retninger og fremkaldte billedet av en voldsom forvirring. Gud ske lov at vi ikke stod her, da dette foregik, tænkte jeg ved mig selv, da jeg stod og saa utover denne slagplads. Et billede paa dommedag maa det ha været, og det i stor stil.

At komme frem i den retning var altsaa haabløst, og det var nu heller ikke saa farlig, eftersom jo vor vei laa i syd. Mot syd kunde vi intet se. Taaken laa tæt og tung der. Der var intet andet at gjøre end at forsøke sig frem. Vi snek os derfor sydover. For at komme bort fra vor teltplads maatte vi først passere over en forholdsvis smal snebro. Derfra langs en opskrudd kam eller ryg med brede aapne render paa to sider. Denne ryg førte op paa en ca. 25 fot høi isbølge, — en dannelse, som var fremkommet derved, at trykket var ophørt, inden bølgen hadde faat anledning til at briste og forme skrugar. Vi saa nok, det vilde bli en vanskelig vei at komme frem med slæder og hunder, men i mangel av noget bedre maatte det jo gaa.

Paa toppen av denne isbølgeformation kunde vi se ned paa den anden side, som indtil da hadde været skjult for os. Taaken hindret os i at se langt, men allerede de nærmeste omgivelser overtydet os om, at vi med forsigtighet kunde baute os videre. Fra høiden vi stod paa maatte der manøvreres med allerstørste forsigtighet for at komme ned igjen paa den anden side. Bølgedannelsen endte nemlig der i en aapen spræk, særlig skikket til at opta og huse kjørere, slæder og bikjer, som maatte komme paa glid.

Hanssens og min vandring mot syd denne gang var helt paa slump, idet vi absolut intet saa. Vor hensigt var at opgaa spor for den følgende dags kjørsel. Det var ikke bare i rosende ord vi omtalte bræen under vor vandring. Det blev en krydsning og krokning i det uendelige. For at komme 1 meter frem maatte vi sikkert gaa 10 meter til siden. Kan nogen undre sig over, at vi kaldte den „Fan’s bræ”? Vore kamerater anerkjendte ialfald navnets berettigelse med rungende ovationer, da vi meddelte dem det.

Ved „Helvedesporten” gjorde Hanssen og jeg holdt. Dette var en ganske merkelig formation. Bræen hadde her dannet en lang, ca. 20 fot høi ryg. Midt paa denne ryggen hadde den saa revnet og formet en ca. 2 meter bred, aapen portal. Ryggen var — som hele bræen forøvrig — tydeligvis meget gammel og for det meste helt fyldt med sne. Herfra gjorde den del av bræen, vi kunde overse mot syd, stadig bedre indtryk, og vi snudde derfor rundt og fulgte vore spor i den glade bevissthet, at vi nok skulde greie at komme frem. Vore kamerater var ikke mindst fornøid ved meddelelsen om utsigtene.

Høidebestemmelsen denne aften gav os 8400 f. o. h., det vil si, at vi ved foten av bræen hadde naadd en høide av 8200 fot eller et fald fra „Slagteren” av 2200 fot. Vi visste nu saa vel, at vi vilde faa denne stigning igjen, kanske endnu mere. Nogen særlig begeistring fremkaldte jo ikke denne tanke. I min dagbok ser jeg, at jeg slutter dagen med følgende ord: „Hvad mon nu næste overraskelse blir”? Det var igrunden en merkelig reise, den vi foretok, gjennem nye egne, nye fjeld, bræer o. s. v. uten at se. At vi var forberedt paa overraskelser var ganske naturlig. Hvad jeg likte mindst ved denne famling frem i mørke var det, at det vilde bli vanskelig — ja, endog meget vanskelig at kjende terrænget igjen paa tilbakeveien. Men med denne bræ, som laa tvers paa vor kurs, og med alle de opførte varder slog vi os dog til ro. Det skulde meget til, forat vi kunde gaa utenom dem paa hjemveien. Hvad det gjaldt for os, var jo at finde vor nedstigning paa barrieren igjen. En feiltagelse, som kunde bli lei nok. Av den senere beretning vil det ogsaa fremgaa, at min frygt for, at vi ikke skulde kjende os igjen, ikke var helt ugrundet. Vardene vi førte op kom os til hjælp, og vi skylder vor omtænksomhet og forsigtighet paa dette omraade takken for vor endelige seier.

Næste morgen — 30. november — kom med betydelig klarere veir og gav os et ganske godt overblik. Vi kunde nu se, at de to fjeldkjeder paa 86° s. br. forente sig i en mægtig mot sydost løpende kjede med topper fra 10—15000 fot. Thv. Nilsens fjeld var det sydligste vi kunde se herfra. Hanssen-, Wisting-, Bjaaland- og Hassel-fjeldene dannet, som vi antok igaar, en egen gruppe og laa adskilt fra den mægtige hovedkjæde.

Kjørerne fik et varmt morgenarbeide. Der maatte kjøres med stor forstand og taalmodighet for at klare et terræng, som det der laa foran os. Et litet feilgrep kunde være tilstrækkelig til at sende baade slæder og bikjer med lynets fart over i en anden verden. Det gik allikevel merkværdig hurtig at komme over den distanse, vi hadde gjennemfaret aftenen forut. Inden vi rigtig visste ordet av det, stod vi ved „Helvedesporten”. Bjaaland fik et ypperlig fotografi herfra, som ganske godt viser de vanskeligheter denne del av færden hadde at byde paa. I forgrunden under den høie snekam, som danner den ene

side av en meget bred, men delvis gjenføket spræk, ser
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
En breddeobservation.
man skislag i sneen. Det er fotografen, som, idet han

har passeret over denne snebro, har slaaet skiene i for at prøve underlagets soliditet. Like ved sporene kan man se et aapent hul i den brede revne. Det begynder i lyseblaat, men slutter i det dypeste sorte, i et bundløst gap. Fotografen klarte sig helskindet frem og tilbake over broen, men at friste slæder og hunder over der kunde det ikke være tale om. Paa fotografiet kan man ogsaa se, at slædene er vendt helt om for at søke en anden vei. De to smaa, sorte skikkelser langt borte til høire er Hassel og mig, som er ute paa rekognoscering.

Det var ikke lang distansen vi vandt ind den dag, — 15 km. i ret linje var alt. Men tar man med alle de kroker og omveier vi hadde været nødt til at gjøre, saa blev den ikke saa kort allikevel. Vi satte vort telt paa et godt, solid underlag og var vel fornøid med dagsarbeidet. Høiden var 8700 fot over havet. Solen stod nu borte i vest og lyste ret paa de svære fjeldmasser. Det var et eventyrlandskap i hvitt og blaat, i rødt og sort, et farve spil, som trodser enhver beskrivelse. Saa klart det nu end syntes at være, saa forstod man dog, at det ikke var saa rart bevendt. Den sydøstlige ende av Thv. Nilsens fjeld tapte sig nemlig i en mørk, ugjennemtrængelig luft, som lot ane fortsættelse i den retning, uten at man dog kunde være sikker.

Nilsenfjeldet — ja, noget vakrere i sin helhet har jeg neppe seet. Topper av de forskjelligste former hævet sig høit i veiret, delvis dækket av forbijagende skoddedotter. Nogen var spidse, men de fleste langstrakte og

avrundet. Hist og her saa man blanke, skinnende bræer
VARDEBYGNING

i vildt løp styrte sig utover de bratte sider og i et forfærdelig virvar gaa over i det underliggende terræng.

Det merkeligste av dem alle var dog Helmer Hanssens fjeld. Toppen var rund som bunden av en bolle og dækket av en merkelig isbræ. Denne var saa oprevet og forstyrret, at isblokkene strittet ut til alle sider som piggene paa et pindsvin. Det glitret og stak i solen, — et herlig skuespil. Et saant fjeld var det bare et av i verden, og som landemerke var det uerstattelig. Vi visste, at vi ikke kunde ta feil av dette, hvordan end omgivelsene vilde se ut paa tilbakereisen, naar lysforholdene muligens var anderledes.

Efter leirslagningen gik et parti ut for at undersøke forholdene videre. Utsigten fra teltpladsen var ikke tiltalende, men man kunde muligens finde det bedre, end man ventet. Vi var heldige, som fandt føreforholdene paa bræen saa fine som de var. Vore isbrodder hadde vi lagt igjen paa „Slagteren”, saa hvis vi hadde fundet blank is istedetfor et fast godt snelag, som det vi nu hadde, saa vilde det skaffet os meget bryderi. Op — stadig op mellem uhyre bæst av sprækker og revner, op til hundrevis av fot brede og muligens tusenvis av fot dype. Det saa sandelig ikke lyst ut for fremkomst. Saa langt vi kunde se i kursretningen, taarnet den ene svære ryg sig op over den anden og skjulte paa baksiden disse svære brede gap, som alle maatte omgaaes.

Vi gik fremover — stadig fremover, om end veien omkring var baade lang og besværlig. Vi hadde ikke bræline paa denne gang, da forstyrrelsene var saa synlige, at man vanskelig kunde gaa ut i dem. Det viste sig dog ved flere anledninger, at linen vilde ha været paa sin plads. Vi skulde netop til at krydse over en av de mange rygger, — overflaten saa her hel og fin ut, — da et stort stykke brast like under den bakre halvpart av Hanssens ski. Vi kunde ikke andet end unde os den fornøielse at kikke ned i hullet. Synet var ikke indbydende, og vi blev enige om at undgaa dette sted, naar vi kom med vore hunder og slæder.

Daglig hadde vi anledning til at prise vore ski. Vi spurte hverandre ofte, hvor vi mon nu vilde ha været uten disse fortrinlige plag. Svaret blev for det meste: Sandsynligvis paa bunden av en eller anden spræk eller et hul. Allerede ved læsningen av de forskjellige beretninger om barrierens utseende og beskaffenhet stod det klart for alle os, som var født og opdraget med ski paa benene, at disse maatte ansees for uundværlige. Denne opfatning

blev styrket for hver dag, og det er ikke for meget at si
DJÆVLEBRÆEN
at de ikke alene spilte en meget vigtig rolle, men

muligens den vigtigste paa vor sydpolsfærd. Mange ganger færdedes vi over strækninger saa opsprukne og forstyrrede, at det vilde ha været en umulighet at komme over tilfots. Skienes fordel i den dype, løse sne behøver jeg neppe at gaa ind paa.

Efter en to timers marsj fremover besluttet vi os til at vende tilbake. Fra den høidekam, vi da stod paa, saa terrænget videre fremover mere lovende ut end paa længe. Men vi var saa ofte blit skuffet her paa bræen, at vi nu for alvor var blit skeptiske. Hvor ofte hadde vi ikke f. eks. trodd, at vore prøvelser var tilende, bare vi kom bak den eller den bølgedannelse, og at veien videre mot syd laa aapen og fri, — for saa bare at række frem til stedet og finde, at terrænget bak kammen var om mulig endnu værre, end hvad der før var budt os. Men denne gang var det likesom vi følte seier i luften. Formationene syntes at love det, men var vi ikke saa ofte blit lurt av disse formationer, at vi nu ikke burde ofre dem en tanke længere? Var det instinktet, som muligens sa os det? Jeg vet ikke, men sikkert er det, at Hanssen og jeg blev enige om, som vi stod der og drøftet utsigtene, at bakom den længst bortliggende kam der vilde vi beseire bræen. Vi hadde en glubende lyst til at kikke bort om den, men veien rundt de mange revner var lang, og — lad mig likesaagodt tilstaa det — vi begyndte at bli trætte.

Tilbakeveien gik nedover og tok ikke lang tid, og snart kunde vi meddele vore kamerater, at utsigtene for morgendagen var meget lovende. Hassel hadde i mellemtiden maalt Nilsenfjeldet og fundet ut, at det var 15,000 fot over havet.

Hvor jeg endnu vel mindes, at vi hin aften stod og betragtet det herlige syn, naturen bød paa, og trodde luften var sigtbar klar, saa alt, hvad der fandtes inden synsvidden, nu maatte vise sig, og jeg mindes ogsaa, hvor overrasket vi blev paa tilbakeveien ved at finde hele landskapet komplet forandret. Hadde det ikke været for Helmer Hanssens fjeld, vilde det ha været vanskelig nok for os at kjende os igjen.

Luften i disse egne kan spille en de slemmeste puds. Saa absolut klar som den forekom os den aften, viste det sig ikke destomindre senere, at den hadde været meget litet sigtbar. Man maa derfor være meget forsigtig med at dømme fra, hvad man ser og ikke ser. I de fleste tilfælde har det vist sig, at reisende i polaregne snarere har set for meget end for litet. Skulde vi derimot ha kartlagt denne strækning, saaledes som vi nu saa den, vilde store fjeldstrækninger blit utelatt.

Om natten røk det op med kuling fra sydost og blaaste, saa det ulte i teltbardunene. Vel var det, at teltpluggene hadde godt tak. Endnu om morgenen, da vi holdt paa med vor frokost, blaaste det saa vi halvveis tænkte paa at se tiden litt an. Men pludselig og uten varsel løiet den saa meget, at al betænkning blev feid bort. For en forandring sydosten hadde frembragt! Det prægtige snelag, som igaar dækket og gjorde skiløpningen til en fornøielse, var nu paa store strækninger feid bort og blottet det haarde underlag.

Tankene kom og for. Isbroddene, vi hadde lagt igjen paa „Slagteren”, syntes at danse foran mine øine — frem og tilbake — grine og peke fingre av mig. Det

skulde bli en pen ekstratur til „Slagteren” for at hente
EN FÆRDIGBYGGET VARDE
brodder. Imens pakket vi og gjorde alt klart. Sporene

fra igaar var ikke til at følge, men mistet vi dem av og til paa den glatte isflate, fandt vi dem senere igjen paa en fokskavl, som hadde motstaat vindens angreb. Det var et haardt og anstrengende arbeide for kjørerne. Slædene var vanskelige at ha kommando over paa den glatte, heldende isflate; snart for de paalangs, men likesaa ofte paatvers og der skulde skarp agtpaagivenhet til, hvis man vilde hindre dem i at kantre. Og det maatte man for enhver pris gjøre; for de tynde proviantkasser taalte ikke mange støt mot isen. Desuten var det saa tungt at bringe slædene paa ret kjøl igjen, at kjørerne bare av den grund utviste den største forsigtighet. Slædene blev godt prøvet den dag i de mange store og haarde ujevnheter, bræen hadde at byde paa. At de holdt var et under, og en god attest for Bjaalands arbeide.

Bræen frembød denne dag den største forvirring, vi endnu hadde truffet paa. Hassel og jeg gik som vanlig foran i bræline. Indtil det sted Hanssen og jeg hadde naadd aftenen i forveien gik det forholdsvis letvint. Det er saameget lettere, naar man vet, veien kan la sig gaa. Værre blev det derfra, ja ofte saa vrangt, at vi maatte lete os frem lange stunder av gangen og i mange retninger for endelig at finde en vei. Øksen maatte ogsaa frem flere ganger, og vi maatte hugge bort hindringer. En gang saa det rent betænkelig ut. Gap i gap, skrugar i skrugar, saa høie og bratte, at de lignet fjeld.

Her var vi ute og undersøkte i alle retninger for at finde en overgang. Endelig fandt vi en, hvis den da i det hele tat kunde fortjene navn av en overgang. Det var en bro, saa smal, at der knapt var plads for slæden i dens bredde. Paa begge sider uhyggelige svælg. Passagen over paa dette sted mindet mig om linedansen over Niagara. Det var godt, ingen av os var svimle, og at bikjene ikke helt forstod, hvad et feiltrin kunde koste.

Paa den anden side av denne overgang bar det nedover, og vor vei laa nu i et dalføre mellem høie bølgedannelser paa begge sider. Det var en hel taalmodighetsprøve at komme frem her, for dalføret var temmelig langt og gik ret i vest. Vi forsøkte flere ganger at lægge kursen over mot syd og klatre op ad bølgen, men det viste sig ulønsomt. Vi kunde nok altid komme op paa kammen, men vi kunde ikke komme ned igjen paa den anden side. Der var intet andet for end at følge dalførets naturlige løp og overgang i det søndenfor liggende terræng.

Det var kjørernes taalmodighet, som især blev sat paa haard prøve, og jeg kunde se, hvordan de — ikke fornøid med Hassels og min undersøkelse — selv tok sig en tur op paa bakkekammen for at overbevise sig, men kun for nødtvungent at bøie sig for naturens lune og følge i vore spor. Ikke helt uten hindring fulgte vi det naturlige løp. Sprækker av større eller mindre dimensioner krydset stadig vor vei.

Den aaskam eller bølgedannelse vi nu endelig kom op paa, virket helt imponerende. Mot øst avsluttedes den i steile fald mot det underliggende terræng og naadde paa det sted en høide av over 100 fot. Mot vest gik den jevnt over i terrænget og tillot os at komme videre den vei.

For at faa en bedre oversigt over omgivelsene gik vi op paa kammens østlige og høieste del. Vi fik derfra straks en bekræftelse paa vor formodning fra igaar. Den

høideryg, vi da saa, og bak hvilken vi haabet paa bedre
FRA OBSERVATIONSBOKEN
En side av meteorologiske observationer
fremgang, kunde vi nu se et godt stykke indover. Og

hvad vi da saa, fik vore hjerter til at hoppe av glæde. Kunde den store hvite, ubrutte slette der være virkelig, eller var det kun et sansebedrag? Tiden fik vise det.

Imidlertid ruslet Hassel og jeg videre, og de andre fulgte. Inden vi kunde naa derhen, maatte vi endnu passere over endel vanskeligheter, men de var, sammenlignet med de mange halsbrækkende overganger, vi allerede hadde utført, av en forholdsvis tam natur.

Det var med et lettelsens suk, vi rak op paa den lovende slette. Dens utstrækning var ikke meget stor, men vore fordringer var heller ikke meget store i saa henseende efter de sidste dagers marsj i det forvirrede terræng. Vi kunde længere fremme mot syd endnu se store opskrudde rygger, men avstanden mellem dem var meget større og overflaten hel. Det blev altsaa første gang, siden vi entret „Fan’s bræ”, at vi kunde styre retvisende syd for nogen minutter. Det viste sig virkelig under vor fremrykning, at vi var kommet over i et andet terræng. Vi blev for en gangs skyld ikke holdt for nar. Ikke saa, at vi fik en ubrutt, jevn flate at gaa paa — det skulde endnu ta lang tid til; — men vi kunde lange tider av gangen holde vor kurs. De uhyre revner blev sjeldnere og saa fyldte i begge ender, at vi kunde krydse over uten at gjøre de store omveier.

Der kom nyt liv over alle, baade dyr og mennesker, og det gik raskt mot syd. Og eftersom vi rykket frem, bedret forholdene sig mer og mer. Vi kunde i det fjerne se nogen mægtige kuppelformede dannelser, som syntes at rake høit mot himlen. Disse viste sig at være den sydligste grænse for de svære revner og danne overgangen til den tredje fase i bræen. Det var et helt sparketak at komme op paa disse kuppeldannelser, som var temmelig høie og glatføket, og som laa midt i vor vei. Fra toppen av disse hadde vi en ganske god utsigt. Terrænget, vi kom over i, var ganske forskjellig fra terrænget paa nordsiden av kuplene. Her var de store sprækker helt gjenføket og tillot overfart hvorsomhelst. Hvad der i særdeleshet fængslet ens opmerksomhet her, var et utal av smaa høsaatelignende dannelser. Store strækninger av overflaten var barføket, og den blanke is laa i dagen. Det var tydelig, at disse forskjellige dannelser eller faser i bræen skyldtes det underliggende terræng. Den første strækning, vi hadde passert, hvor forholdene var saa helt forvirrede, maatte være en del, som laa nærmest det bare land. Eftersom bræen fjernet sig fra land, blev den roligere. I høsaatedistriktet hadde forstyrrelsen ikke fremkaldt brudd av overflaten i nogen utstrækning, kun hævelse hist og her av terrænget. Hvordan disse saater var dannet og saa ut indvendig, skulde vi om ikke længe faa greie paa. Det var en ren fornøielse at færdes frem, naar vi ikke behøvde at gjøre de store kroker og avstikkere. Det var bare en og anden av de større saater, vi maatte bøie os for. Forresten kunde vi holde kursen. De store, blankføkne strækninger, som vi fra tid til anden traf paa, var opsprukne i alle retninger, men sprækkene var ganske smale — ca. ½ tomme bredde. Vi hadde vanskelig for at finde teltplads den aften. Underlaget var like haardt overalt. Vi blev tilslut nødt til at reise det paa den bare is. Heldigvis for vore teltplugger var isen ikke av den blanke, staalhaarde. Den var av utseende mere melkagtig og ikke saa haard. Teltpluggene lot sig derfor let slaa ned med øksen, efterat teltet var reist.

Hassel gik som vanlig ut for at hente sne i kokepotten. Som regel utførte han dette arbeide med en stor kniv — specielt laget til snearbeide — men den aften gik han avsted bevæbnet med øks. Han glædet sig meget over det rikelige og fine materiale, han hadde. Han behøvde ikke at gaa langt. Ret utenfor teltdøren — 2 fot borte — laa en liten, fin saate, som netop saa ut til at egne sig bra. Hassel løftet øksen og gav et rigtig solid hugg. Uten motstand gled øksen like ind til skaftet. Saaten var hul. Da øksen blev trukket ut, løsnet det omkringsittende parti, og man kunde høre, hvorledes is stykkene tumlet nedigjennem det mørke hul. — 2 fot uten for døren hadde vi altsaa den mest bekvemme nedgang til kjelderen. Hassel saa ut til at nyte situationen. „Svart som i en sæk,” smilte han, „kunde ikke se bund.” Hanssen saa straalende ut. Han hadde vist gjerne set, at teltet stod nærmere. Materialet, som saaten bød paa, var av bedste sort og egnet sig fortrinlig til vandsmeltning.

Næste dag — lørdag 2. december — blev meget anstrengende for alle. Helt fra morgenen av raste sydosten med et intenst snefald og en komplet blindende fok. Føret var av allerværste sort, speilblank is. Jeg stavret mig foran paa ski og hadde et forholdsvis let arbeide.

Kjørerne hadde været nødt til at ta av sig skiene og lægge dem paa lasset for at gaa ved siden av, støtte slædene og gi hundene assistanse, naar det knep. Og det gjorde det ofte. Paa denne glatte isflate laa der nemlig smaa spredte fokskavler utover, og disse bestod av en snesort, som mere mindet om fiskelim end noget andet, naar slædene kom i berøring med den. Naar slædene naadde op paa disse seige fokskavler, og hundene befandt sig paa glatisen og intet tak fik med sine klør, kunde de, trods sin bedste vilje, ikke greie at hale slæden over. Kjørerne var da nødt til at lægge hele sin kraft til, forat slæden ikke skulde stoppe. I forening lyktes det som oftest mennesker og dyr at faa slædene over.

Ut paa efter middagen begyndte overflaten igjen at bli mere forstyrret, og store sprækker krydset gang paa gang vor vei. Disse sprækker var igrunden temmelig farlige. De saa meget uskyldige ut, idet de nemlig var ganske fyldt med sne. Men ved nærmere bekjendtskap med dem lærte vi at forstaa, at de var langt farligere, end vi til en begyndelse drømte om. Det viste sig nemlig, at der mellem den løse snefyld og de faste iskanter var et ganske bredt, aapent rum, som førte like ned i dypet. Snelaget, som dækket over, var i de fleste tilfælder ganske tyndt. Naar man kjørte ut paa en saan snefyldt spræk, skedde der som regel intet, men naar man skulde op paa den anden side, var det, at det kritiske øieblik nærmet sig. Her kom nemlig hundene op paa den glatte isflate og kunde intet tak faa med klørne, saa kjøreren selv alene maatte hale slæden op. Det var under det krafttak, som han her maatte præstere, at han gik gjennem det tynde snedække. Han tok under disse omstændigheter et godt, fast tak i slædesurringen eller i en speciel tougstrop, som var gjort med disse anledninger for øie. Men vanen gjør selv den forsigtigste uvorren, og det hændte flere ganger, at enkelte av kjørerne var paa god vei ned i „kjelderen”.

Letet denne kjøringen paa hundene, saa letet den sandelig ikke mindre paa menneskene. Hadde det endda været fint veir, saa vi kunde set os om, skulde vi ikke brydd os saa meget om det, men i dette griseveir var det saasandt ingen fornøielse.

Tiden var ogsaa meget optat med at tine op næser og kinder, eftersom de frøs. Ikke saa, at vi stoppet for at gjøre det; det hadde vi ikke tid til. Vi tok simpelthen vaatten av og la den varme haand paa det frosne sted, alt under marsjen. Naar vi saa syntes, vi hadde faat følelsen tilbake, stoppet vi igjen haanden i vaatten — nu kunde den trænge at varmes. Man holder ikke længe den bare haand ute i veiret i minus nogen og tyve grader med storm.

Trods de ugunstige forhold vi hadde arbeidet under, viste dog distansehjulene den aften en utgaat distanse av 25 kilometer. Vi var vel fornøid med dagsarbeidet, da vi gik i telt den kveld.

Det var lørdag aften — la os kaste et blik ind i teltet. Der ser det koselig nok ut. Teltets indre halvpart optages av 3 soveposer. De respektive eiere har fundet det baade bekvemmest og hensigtsmæssigst at stikke tilkøis, og nu ser man dem optat med sine dagbøker. I den ytre halvdel — den nærmest døren — optages pladsen kun av 2 soveposer, men til gjengjæld finder man her ekspeditionens hele kokestel opstillet mellem dem. Eiermændene, Wisting og Hanssen, sitter oppe endnu. Hanssen er kok og vil ikke tørne ind, før maten er kokt og besørget. Wisting er hans svorne hjælper og kamerat og holder sig parat til mulig assistanse.

Hanssen ser ut til at være en omhyggelig kok, han liker nok ikke at svi maten. Skeen gaar uavbrutt rundt i grytens indhold: „Suppe”. Ordet syntes at gjøre virkning. I en fart har alle sat sig op med kop i den ene og ske i den anden haand. Efter tur faar nu hver sin kop fyldt — man skulde si — med den deiligste grønsakesuppe. Skoldende het, kan man se paa ansigtene, at den er, men den forsvinder allikevel med forbausende hurtighet. Atter fyldes koppene, denne gang med et mere solid stof — pemmikan. Med beundringsværdig hastighet tømmes ogsaa denne gang koppene for endnu en gang at fyldes. Appetiten har altsaa ikke tat skade. Koppene skrapes omhyggelig, og nydelsen av vand og brød begynder. Ja, for det er ikke vanskelig at se, at det er en nydelse — efter de fornøide fjæs at dømme er det en større nydelse end den finest sammensatte menu kan skaffe. De ordentlig kjærtegner kjeksen, før de spiser den. Og vandet — iskoldt vand roper de alle paa — forsvinder i store mængder og skaffer øiensynlig en langt større nydelse og tilfredsstillelse end den fineste vin. Primus durer saa smaat under hele maaltidet, og temperaturen i teltet er ganske behagelig.

Efter endt maaltid roper en paa saks og speil, og inden ret længe ser man polfarerne frisere sig for den kommende søndag. Skjægget klippes med maskine ganske kort hver lørdag aften. Dette gjør de ikke saameget av forfængelighetshensyn som fordi det er praktisk og behagelig. I skjæg sætter der sig let isklumper og det kan ofte være yderst generende. For mig staar det, som skjæg paa en slik tur er likesaa upraktisk og ubekvemt som — ja, som f. eks. at gaa med floshat paa benene.

Efterhvert som skjægmaskinen og speilet har gjort sin runde, forsvinder den ene efter den anden i soveposen, og efter et femstemmig „godnat” falder der stilhet over det hele. De regelmæssige aandedræt forkynder snart, at dagsarbeidet kræver sin tribut. Imens uler sydosten, og sneen pisker mot teltet. Hundene har kveilet sig op og synes ikke at bry sig om uveiret.

Stormen fortsatte like godt den følgende dag, og paa grund av det farlige terræng bestemte vi os til at vente og se tiden an. Utover formiddagen — nærmere middag kanske — løiet det noget, og ut med os. Solen kikket igjennem nogen ganger, og vi benyttet den kjærkomne anledning til at maale den. 86° 47’ s. br. var resultatet.

Paa denne teltplads efterlot vi alle vore deilige skindklær, som vi forstod vi ikke vilde faa nogen bruk for, da temperaturen holdt sig altfor høi. Vi beholdt imidlertid hættene paa vore renskindspelser. De kunde være bra at ha paa, naar vi gik imot vinden. Vor dagsmarsj skulde ikke bli lang. Den lille løiingen ved middagstid var bare spøk. Alvoret viste sig snart igjen i form av en feiende storm fra samme kant — sydost. Hadde vi kjendt terrænget, vilde vi kanske ha fortsat, men her i dette snekavet og storm, som vi ikke kunde holde øinene oppe i, nyttet det ikke. En alvorlig ulykke kunde indtræffe og ødelægge alt. 4 kilometer blev derfor hele vor distanse. Temperaturen, da vi slog leir, var ÷ 21°. Høidemaalingerne gav 9500 fot over havet.

Vinden sprang i nattens løp fra sydost om paa nord, løide og klarnet. Det var en god anledning for os, og vi var heller ikke sene om at benytte den. Jevnt stigende laa en speilblank isflate foran os. Som de foregaaende dager stavret jeg foran paa ski, mens de andre uten ski maatte følge og støtte slædene. Fyldte sprækker bød terrænget paa endnu, men kanske i noget mindre grad end før. Litt efter litt begyndte der imidlertid at vise sig smaa sneflekker paa den blanke flate. Disse tiltok hurtig i antal og størrelse, og inden ret længe forente de sig alle og dækket den ubehagelige isflate med et jevnt og godt snelag. Nu kom skiene atter paa, og vel tilfredse fortsatte vi veien mot syd.

Vi glædet os alle over, at vi nu endelig hadde beseiret den lumske bræ og gratulerte hverandre med, at vi da tilsidst hadde naadd op paa det virkelige plataa. Som vi gik og frydet os over dette, dukket der pludselig op en høideryg ret forut i kursen og fortalte os tydelig, at endnu var ikke alle sorger slukket. Det var begyndt at hælde smaat nedover, og eftersom vi kom nærmere, kunde vi se, at vi maatte passere over et temmelig bredt — ikke dypt — dalføre, inden vi rak frem under aasen. Store rækker av skrugarer og høsaateformede isstykker dukket frem overalt. Vi forstod, vi maatte holde øinene aapne. Og nu kom vi til den dannelse i bræen, som vi kaldte „Fandens dansesal”.

Snedækket, vi hadde priset i saa høie toner, forsvandt efterhaanden, og foran os laa det brede dalføre, skinnende blankt. I begyndelsen gik det hele bra. Da det bar nedover, og isen var glat, gik det med god fart. Pludselig skar Wistings slæde nedi og væltet over paa siden. Vi visste alle, hvad der var hændt — slæden laa med den ene mei nedi en spræk. Med assistanse av Hassel gik Wisting igang med at reise slæden op og faa den ut av det farlige naboskap. Imidlertid hadde Bjaaland faat frem sit fotografiapparat og holdt paa at indstille dette. Vante som vi nu var med disse hændelser, hadde Hanssen og jeg betragtet

denne scene et stykke længer fremme, hvor vi var
DET KRITISKE ØIEBLIK PAA „FANDENS DANSESAL”

kommet, da det hændte. Da imidlertid fotograferingen tok litt lang tid, antok jeg, at sprækken var en av de fyldte som ikke bød paa nogen større fare, men at Bjaaland blandt sine fotografier fra færden gjerne vilde ha et minde om de mange sprækker og de kildne situationer, vi hadde været utsat for. At sprækken var fyldt, behøvde jo ingen at vite. Jeg praiet bort og spurte, hvordan det gik. „Aa, bare bra,” fik jeg til svar, „vi er snart færdige.” „Hvordan ser sprækken ut?” — „Aa, som sedvanlig,” lød det tilbake, „der finds ikke bund i den!” Jeg har nævnt denne lille hændelse nærmest for at vise, hvordan man kan vænne sig til alt her i livet. Der laa altsaa disse to — Wisting og Hassel — over en gapende, bundløs avgrund og lot sig fotografere. Ingen av dem ofret den alvorlige side ved situationen en tanke. Skulde man dømme efter den latter og de spøkefulde bemerkninger, man hørte, maatte man tro, situationen var en ganske anden. Efterat fotografen i stilhet og ro hadde endt sit arbeide — han fik et udmerket fotografi av situationen — løftet de to i forening slæden op, og reisen fortsattes.

Det var over denne spræk, vi gjorde vor indtrædelse i den høie herres dansesal. Overflaten saa i grunden ikke daarlig ut. Sneen var vistnok blaast bort, saa det av den grund var vanskelig at komme frem, men av revner saa vi ikke mange. Skrugarer var der, som før omtalt, noksaa mange av, men selv i deres nærhet kunde vi ikke se nogen utprægede forstyrrelser.

Det første tegn paa, at overflaten var lumskere, end den saa ut til, fik vi derved, at Hanssens ledende hunder brak tversigjennem den tilsynelatende hele grund. De blev hængende i sine sæletøier og letvint trukket op igjen.

Ved at kikke ned gjennem hullet, de hadde gjort i overflaten, idet de brøt igjennem, fik vi indtryk av, at det igrunden ikke var saa farlig. 2 à 3 fot under den øverste flate støtte man nemlig paa en ny en, som saa ut til at bestaa av pulveriseret is. Vi antok, at dette undre lag var det solide, og at det derfor ingen fare var ved at falde gjennem det øvre. Men at saa ikke var tilfældet, kunde Bjaaland fortælle os. Han hadde nemlig faldt gjennem det øvre og var paa god vei gjennem det nedre ogsaa, da han fik fat paa en taugstrop paa slæden og reddet sig i sidste øieblik.

Gang paa gang faldt nu hundene igjennem, og gang paa gang traadte menneskene i. Det aapne rum mellem de to lag bevirket, at grunden under os klang hul og uhyggelig, naar vi færdedes hen over den. Kjørerne pisket paa sine hunder, hvad de kunde, og under høie tilrop og kraftige opmuntringer gik det hurtig henover den usikre grund.

Heldigvis var denne merkelige dannelse ikke av stor utstrækning, og vi begyndte hurtig at merke forandring til det bedre, eftersom vi kom op paa bakkekammen. Det viste sig snart, at dansesalen var den sidste hilsen fra bræen. Med den ophørte alle ujevnheter, og med raske slag bedredes baade terræng og føre, saa vi inden ret længe med tilfredshet kunde konstatere, at vi virkelig tilslut hadde beseiret de mange og ubehagelige vanskeligheter. Overflaten var med ett blit jevn og fin, og det prægtigste snedække laa overalt, saa vi let og hurtig, og med følelse av sikkerhet og tryghet, stod vor kurs mot syd.

Paa 87° s. br. — efter bestik — saa vi det sidste av land i nordøstlig retning. Luften var da tilsynelatende tindrende klar, og vi trodde bestemt at ha et overblik over alt, hvad der kunde sees av land fra det sted. Men vi blev ogsaa ved denne leilighet bedraget, som senere vil sees. Vor dagsdistanse blev indpaa 40 kilometer. Høiden over havet 9800 fot. Veiret holdt sig ikke længe fint.

Den næste dag kulet det op fra nord, og igjen stod hele vidden i en eneste snerøk. Dertil kom en tæt nedbør som blindet og generte endnu mer, men en følelse av tryghet var nu kommet over os og bidrog til, at vi hurtig og uten nølen kjørte paa, skjønt vi ikke kunde se. Vi kom denne dag ind i nye terrængforhold — store, svære fokskavler. Disse var alt andet end behagelige at arbeide mellem, især naar man ikke kunde se dem. Det nyttet ikke for os forløpere at tænke paa at gaa foran under disse omstændigheter. Det var nemlig en umulighet at holde sig paa benene. 3 à 4 skridt var ofte det høieste, vi rak at gjøre, inden det bar overende. Skavlene var meget høie og ofte tverbratte; kom man utover en saadan i blinde, skulde man være en ren akrobat for at holde sig paa benene.

Under saanne forhold fandt vi, at det var bedst at la Hanssens hunder gaa først. For Hanssen var jobben svært ubehagelig, og for hundene hans ogsaa; men det gik da, og det gik bra. En velting hist og her var selvfølgelig uundgaaelig, men med god vilje fik man altid slæden op igjen. Kjørerne hadde nok at gjøre med at støtte sine slæder mellem disse skavler. Samtidig som de støttet, fik de til gjengjæld selv støtte av slæden. For os løse karer, som ingen slæder hadde, var det værre. Men ved at holde os like i kjølvandet av slædene kunde vi se, hvor ujevnhetene laa og saaledes klare os over dem. Hanssen fortjener en mention honorable for sin udmerkede kjøring over dette terræng og i saant veir. Det er vanskelig at drive eskimohunder frem, naar de ikke kan se. Men Hanssen greide det bra, baade at faa bikjene frem og at styre fin kurs efter kompasset. Man skulde ikke tro, at dette var mulig i et terræng, hvor de voldsomme bevægelser ofte bevirker, at kompasnaalen flyr rosen rundt flere ganger og først indstiller sig efter en lang stunds forløp, for saa øieblikkelig igjen at begynde samme dans. Men da vi endelig efter en lang tids forløp igjen fik en observation, viste det sig, at Hanssen maatte ha styrt paa haaret, for observationer og bestik stemte paa milen.

Trods de mange hindringer, og skjønt vi hadde kjørt frem komplet i blinde, viste distansehjulene næsten 40 kilometer. Hypsometret viste 10750 fot o. h. Vi hadde altsaa nu rukket op i en større høide end „Slagteren”.

Den 7. december holdt sig med samme veir —
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
En side av de daglige sammenligninger mellem deltagernes observationsure.
nedbør og tykke —, himmel og slette i ett, ingen ting at se.

Ikke desto mindre gik det glimrende fremover. Fokskavlene jevnet sig efterhaanden ut, og terrænget blev fuldstænig flatt. Det var en lise at faa et jevnt underlag at gaa paa igjen. Ujevnhetene, som vi uavladelig rendte omkuld i, var en plage. Hadde det været i vore vanlige omgivelser, hadde det ikke gjort saa meget. Men heroppe i høiden, hvor vi skulde staa og gispe og lete efter aandedrættet, hver gang vi rullet, var det sandelig ikke behagelig. Vi passerte denne dag 88° s. br. og slog leir paa 88° 9’ s. br. En stor overraskelse ventet os den aften i teltet. Som vanlig foretok jeg høidebestemmelser, mens maten blev tilberedt. Jeg ventet den aften som den foregaaende, at kokepunktet skulde ha faldt noget d. v. s. vist en fortsat stigning av terrænget, men til vor store forbauselse kokte vandet nøiagtig ved samme temperatur som den foregaaende dag. Jeg gjorde forsøk flere ganger for at overbevise mig om, at der ikke var noget iveien; hver gang med samme resultat. Der blev stor glæde over hele linjen, da jeg kunde meddele, at vi hadde naadd op paa plataaets top.

Den 8. december begyndte som den 7. med aldeles usigtbart veir, men — som det, heter — „ingen kjender dag, før sol gaar ned”. Uttrykket passer kanske ikke rigtig for disse naturforhold; men jeg lar det staa til. Om end solen ikke nu hadde været nede paa mange uker, saa vil ikke mine læsere være saa kritiske, at de bebreider mig dette uttryk.

Med et litet drag fra nordost gik det nu paa den fuldstændig jevne slette og i det udmerkede føre sydover med fin fart. Opstigningen hadde nok letet paa vore dyr, men ikke i nogen nævneværdig grad. De var blit glubske, det staar ikke til at negte. Den halve kilo pemmikan, de fik om dagen, var ikke nok til at fylde op i maven. Det gjaldt nu for dem sent og tidlig at faa tak i noget ekstra, likegyldig hvad, og sætte det tillivs.

I begyndelsen nøiet de sig med løse gjenstande som skibindinger, sveper, støvler og lignende, men

OBSERVATIONER MED KUNSTIG HORISONT

eftersom vi lærte disse deres tilbøieligheter at kjende, tok vi saa vel vare paa alt, at der intet ekstra blev at fortære. Men dermed var ikke den sak avsluttet. De gik nu løs paa de faste surringer i slædene og de vilde — hvis vi hadde latt dem faa lov — i en fart ha skilt de forskjellige slæder ut i sine enkelte faktorer. Men vi fandt paa et mottræk. Hver aften efterat vi hadde gjort holdt, blev slædene gravet ned i sneen, saa alle mulige surringer blev skjult. Det hjalp. De forsøkte merkelig nok aldrig at forcere „sneskansen”.

Som en eiendommelighet kan jeg fortælle, at disse glubske dyr, som fortærte alt, hvad de traf i sin vei, liketil ebonittrinsen paa vore skistaver, aldrig gjorde forsøk paa at brække sig ind i proviantkassene. Der laa de, og de gik rundt slædene med næsen akkurat i høide med de revnede kasser og saa og tæftet pemmikanen uten en eneste gang at gjøre tegn til at ta noget. Men løftet man paa et lok, var de ikke længe om at vise sig. Da kom de alle springende til og flokket sig rundt slædene i haab om at faa en liten ekstrabit. Jeg har vanskelig for at forklare mig dette træk. At grunden ikke laa i beskedenhet, er jeg temmelig sikker paa.

Utpaa formiddagen begyndte det tykke, graa skydække at tyndes ute i horisonten, og for første gang paa lang tid kunde vi se nogen kilometer rundt os. Følelsen var omtrent som naar man vaagner op efter en god lur, gnir sig i øinene og ser sig om. Vi var blit saa vante til det graa tusmørke, at lysningen formelig skar i øinene. Imidlertid syntes det øvre luftlag haardnakket at forbli like tæt og paa det heftigste at forhindre solen i at vise sig.

Det gjaldt nu meget for os at faa en meridianhøide, saa vi kunde faa vor bredde bestemt. Siden 86° 47’ s. br. hadde vi ingen observationer hat, og det var ikke godt at vite, naar vi kunde faa en igjen. Veirforholdene her i høiden hadde hittil ikke været meget gunstige.

Skjønt utsigtene ikke var særlig lovende, gjorde vi dog holdt klokken 11 formiddag og forberedte os paa at knipe solen, om den skulde være saa elskværdig at titte frem. Hassel og Wisting benyttet den ene sekstant og kunstige horisont, Hanssen og jeg det andet sæt. Jeg vet aldrig, jeg har staat saadan og formelig halt i solen for at faa den frem, som jeg gjorde denne gang. Fik vi en observation her, som gav samstemmende resultat med vort bestik, saa vilde det jo til nød gaa an at ta Polen pr. bestik; men fik vi ingen nu og kanske heller ingen senere, saa vilde det bli et spørsmaal, om man vilde indrømme os Polen paa det bestik, vi da kunde fremlægge.

Jeg vet ikke, om min haling i solen hjalp noget, men sikkert er det, at den viste sig tilslut. Den var jo ikke glimrende til at begynde med, men øvet som vi nu var til at benytte selv de usleste chancer, var den god nok. Ned kom den, blev kontrollert av alle, og høiden nedskrevet. Skydækket splittedes mer og mer, og inden vi hadde endt vort arbeide, det vil si, knepet solen paa sit høieste og overbevist os om, at den var i nedgaaende igjen, skinte og straalte den i al sin glans.

Vi hadde lagt vore instrumenter bort og gav os nu paa slædene i kast med beregningene. Jeg tør si, vi var spændt. Hvad vilde resultatet bli efter en saa lang marsj i blinde og gjennem saanne umulige terrængforhold, som vi for det meste hadde hat? Vi trak fra og vi la til, og endelig stod resultatet der. Vi saa helt mistroiske paa hverandre. Resultatet forbauset like meget som det finest utførte taskenspillerstykke — 88° 16’ s. br. — præcis paa milen det samme som vort bestik — 88° 16’ s. br. Skulde vi nu bli nødt til at gaa til Polen paa bestik, saa maatte vel sagtens de mest fordringsfulde indrømme os retten til det. Vi la vore observationsbøker sammen, spiste et par kjæks, og saa paa’n igjen.

Vi hadde en stor opgave til at løse den dag, idet vi nemlig skulde føre vort flag længer syd end

menneskefot hadde traadt. Vi hadde gjort silkeflagget vort klart.
SHACKLETONS SYDLIGSTE PUNKT PASSERT
Det var surret fast til to skistaver og lagt paa Hanssens

slæde. Jeg hadde git ham ordre til, at flagget skulde heises paa hans slæde, saasnart distansen til 88° 23’ s. br., som var Shackletons sydligste bredde, var passert. Det var min forløpertørn, og jeg ruslet ivei. Nu var det ikke vanskelig længer at holde retningen. Jeg hadde de vakreste skyformationer at styre paa. Det hele gik fuldstændig maskinmæssig. Først kom den fungerede forløper, saa Hanssen, saa Wisting og saa tilslut Bjaaland. Den forløper, som ikke hadde tjeneste, gik hvor han vilde. Som regel fulgte han efter en eller anden av slædene.

Jeg var forlængst faldt hen i tanker og var langt borte fra det sted, hvor jeg gik. Hvad jeg tænkte paa, husker jeg ikke; men saa optat var jeg, at jeg aldeles hadde glemt omgivelsene. Da blir jeg med ett revet ut av mine drømmerier ved et jublende rop fulgt av rungende hurraer. Jeg vendte mig hurtig om for at opdage grunden til denne usedvanlige foreteelse og blev staaende maalløs, betat.

Jeg kan umulig gjengi de følelser, som grep mig, da jeg stod overfor denne situation. Alle slædene var stoppet op, og fra den forreste vaiet det norske flag. Det foldet sig ut, viftet og slog, saa det knitret i silken. Det tok sig vidunderlig vakkert ut i den rene, klare luft, i de skinnende hvite omgivelser. 88° 23’ var passert, vi stod længere syd, end noget menneske hadde traadt. Intet øieblik paa hele færden grep mig som dette. Taarene tvang sig frem en for en, det var ikke mulig for mig med anspændelse av al min vilje at holde dem tilbake. Det var flagget derborte, som beseiret mig og min vilje. Heldigvis var jeg kommet et stykke foran de andre, saa jeg fik tid til at stramme mig op og lægge baand paa mine følelser, inden jeg rak hen til mine kamerater.

Gjensidige gratulationer og haandslag blev vekslet mellem alle, vi hadde vundet langt ved samhold, vi vilde vinde længere — helt frem. Vi passerte ikke det sted uten at gi den mand, som sammen med sine dygtige kamerater hadde plantet sit fedrelands flag saa uendelig meget nærmere maalet end nogen av sine forgjængere, vor høieste anerkjendelse og beundring. Sir Ernest Shackletons navn vil for altid staa ridset i den antarktiske forsknings historie med flammende bokstaver. Mot og vilje kan skape undere. Jeg kjender intet bedre eksempel derpaa, end hvad denne mand har utrettet.

Fotografiapparatene maatte selvfølgelig frem, og vi fik et udmerket fotografi av denne scene, som aldrig nogen av os vil glemme. Vi rykket endnu frem 3 à 4 kilometer — til 88° 25’ og slog saa leir.

Veiret hadde bedret sig, og det bedret sig fremdeles hele tiden. Nu var det næsten aldeles stille, tindrende klart og efter omstændighetene sommerlig varmt — ÷ 18°. Inde i teltet vort var det ganske lummert. Dette var mer, end vi hadde ventet os. Efter stadige overveielser og drøftelser var vi kommet til det resultat, at vi maatte lægge et depot — et sidste — her paa dette sted. Fordelene ved at faa vore slæder lettere var saa store, at vi maatte risikere det. Nogen større risiko vilde der forøvrig heller ikke være forbundet med det, eftersom vi vilde anlægge et merkesystem, som vilde lede selv en blind mand tilbake til stedet. Vi hadde nemlig bestemt os til ikke

alene at merke det paatvers av kursen, øst—vest
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
En side av azimuth- og længdeobservationene.
altsaa, men ogsaa med snevarder for hver 3,7 kilometer

mot syd.

Den følgende dag laa vi derfor over for at sætte dette depot i orden. Hanssens hunder var hver og en nogen rene vidundere. Ingenting syntes at ta paa dem. Noget magrere var de naturligvis blit, men endnu fuldt kraftige. Det blev derfor bestemt ikke at lette Hanssens slæde, men bare de to andre. Baade Wistings og Bjaalands spann hadde tapt sig, især det sidste. Det var ikke en ubetydelig vegtformindskelse, som blev gjort — næsten 50 kg. paa hver av de 2 slæder. I depot blev der saa ledes lagt henved 100 kg. Sneen paa dette sted egnet sig daarlig til bygning, men vi fik bygget op et ganske anselig monument allikevel. Det var hundepemmikan og kjeks, som blev lagt igjen. Paa slædene førte vi med os proviant for ca. 1 maaned. Skulde vi derfor mot formodning være saa uheldige at miste dette depot, vilde vi allikevel med nogenlunde sikkerhet række vort depot paa 86° 21’, inden provianten slap op. Depotets tvermerkning blev foretat med 60 sortmalte kassebordspilrer paa hver side med 100 skridt mellem hver. Hver anden hadde en sort tøilap paa toppen. De mot øst utsatte spilrer var alle merket, saa vi ved at se dem øieblikkelig visste, at vi var paa depotets østside. Mot vest var de uten merke.

De sidste dagers varme syntes at ha modnet vore frostsaar. Og som vi saa ut! Det var Wisting, Hanssen og jeg, som nok hadde lidt værst medfart i den sidste sydoststorm. Den venstre side av vore ansigter var en eneste saarkake badet i blodvand og materie. Vi saa ut som de værste landeveisrøvere og slagsbrødre og vilde sandsynligvis ikke være blit gjenkjendt av vore aller nærmeste. Disse saar blev en stor gene paa den senere del av færden. Det mindste vindpust fremkaldte følelsen av, at en eller anden stod og skar os frem og tilbake i ansigtet med en sløv kniv. Langvarige blev de ogsaa. Jeg kan huske, Hanssen fjernet den sidste skorpe, da vi stod ind til Hobart — 3 maaneder senere.

Vi var svært heldige med veiret under dette depotarbeide. Solen viste sig ret som det var, og vi fik ypperlig anledning til at ta nogen gode azimuthobservationer — de sidste brukbare vi fik paa færden. Den 10. december kom med samme fine solskinsveir. Det skar rigtignok litt skarpt i vore frostsaar den dag med ÷ 28° og en liten bris ret imot, men det gik.

Vi begyndte straks at opføre varder, et arbeide, som blev fortsat med stor nøiagtighet like til Polen. Disse varder var ikke saa store som de, vi hadde bygget nede ved barrieren. Vi forstod, at de var fuldkommen store nok, naar de var 1 meter høie. Det var nemlig meget let at se den mindste ujevnhet paa den fuldstændig flate vidde. Ved dette snearbeide opnaadde vi ogsaa grundig at faa undersøkt sneens beskaffenhet. Ofte — ja meget ofte var det vanskelig for os paa denne del av vidden, søndenfor 88° 25’ altsaa, at faa sne god nok, det vil si solid nok, til at skjære blokker av. Sneen syntes her oppe at ha faldt under ganske rolige forhold, svak bris eller stille. Vi kunde stikke teltstaven, som var 2 meter lang, helt ned uten at møte motstand, hvilket vil si, at der ingen haarde snelag fandtes. Overflaten var ogsaa fuldkommen, slet — ikke tegn til skavldannelse i nogen retning.

For hvert skridt, vi nu tok fremover, nærmet vi os maalet hurtig. Vi kunde med temmelig stor sikkerhet avgjøre, at vi vilde række frem den 15. om eftermiddagen. Det var da saa naturlig, at vor samtale for det meste dreiet sig om det tidspunkt. Det var ingen av os, som vilde være ved, at vi var nervøse; men jeg tror dog, at vi alle hadde en liten snev av den sygdom. Hvad vilde vi faa se der fremme? En stor endeløs slette, som endnu intet øie hadde skuet, hvor endnu ingen fot hadde traadt? Eller — eller? ..... Nei, det var en umulighet. Med den fart vi hadde gjort, maatte vi række maalet først, der kunde ingen tvil være om det. Og dog — og dog! .... Hvor der er den mindste aapning, smutter tvilen ind og gnager og gnager og lar en stakkar aldrig i fred. „Hvad i al verden er det „Uroa” tæfter?” Det var Bjaaland, som kom med denne bemerkning en av de sidste dager, jeg gik ved siden av hans slæde og talte med ham. „Og det merkelige er, at den tæfter mot syd. Der skulde nu vel aldrig —?” „Mylius”, „Ring”, „Obersten” og „Suggen” hadde vist samme interesse i sydlig retning. Det var ganske merkelig at se, hvorledes de med tilsynelatende stor interesse løftet sine hoder, satte snutene i veiret, ret mot syd og tæftet. Man skulde virkelig tro, at der fandtes merkelige ting der.

Fra 88° 25’ s. br viste barometer og hypsometer smaat men sikkert, at plataaet igjen begyndte at sænke sig mot den anden side. Det var en behagelig overraskelse for os. Vi hadde altsaa ikke alene fundet selve plataaets top, men ogsaa den del, som faldt mot den anden side. Dette vilde ha en meget stor betydning for forstaaelsen av konstruktionen av det hele plataa. Observationer og bestik stemte paa 2 km. nær den 10. december. Den 11. igjen samme resultat — observation 2 kilometer i agterhaand av bestikket. Veir og føre holdt sig omtrent paa samme maate som de foregaaende dager — let sydostlig bris med ÷ 28° C. Snelaget var løst, men ski og slæder gled ypperlig.

Den 12. samme veirforhold. Temperaturen ÷ 25°. Observation og bestik stemte da igjen nøiagtig overens. Vor bredde = 89° 15’ s. br.

Den 13. naadde vi 89° 30’ s. br. Bestik 1 kilometer i agterhaand av observation. Føre og terræng like fint. Veiret glimrende — stille med solskin.

Middagsobservationen den 14. gav 89° 37’ s. br. bestikket 89° 38.5’ s. br. Vi gjorde holdt om eftermiddagen efterat ha utgaat 8 kvartmil og slog leir paa 89° 45’ s. br. efter bestik. Veiret hadde været like fint om formiddagen. Om eftermiddagen hadde vi nogen snebyger fra sydost.

Det var likesom helligdagsaften i teltet den kveld. Noget stort stod for døren, det kunde man merke. Flagget vort var tat frem igjen og surret til de samme 2 skistaver som sidst. Derpaa blev det rullet sammen og lagt tilside, klart til handling. Jeg var vaaken flere ganger om natten og hadde da den samme følelse, som jeg kan huske jeg hadde som gut lille julaften — natten til julekvelden — en spændt forventning om, hvad der skulde hænde. Forresten tror jeg, vi sov likesaa godt den nat som de andre.

Om morgenen den 15. var veiret av fineste sort, akkurat som skapt for ankomst til Polen. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, vi stak frokosten litt hurtigere i os den dag end de foregaaende og kom os noget rappere ut av teltet, skjønt jeg maa tilstaa, denne handling foregik altid med al ønskelig hastighet. Vi ordnet os som vanlig: forløperen, Hanssen, Wisting, Bjaaland og den anden forløper. Ved middagstid hadde vi naadd 89° 53’ s. br. efter bestik og gjorde os saa klar til at ta resten i et kjør. Klokken 10 formiddag var der sprunget op en let bris fra sydost og det skyet over, saa vi ingen middagshøide fik. Men skylaget var ikke tykt, og solen kunde fra tid til anden skimtes igjennem. Føret var denne dag litt vekslende. Av og til gled skiene godt, men av og til var det daarlig bevendt. Det gik fremover denne dag paa samme maskinmæssige maate som de foregaaende. Der blev ikke snakket stort, men øinene blev saa meget mere benyttet. Hanssens hals var dobbelt saa lang den dag som de forrige, slik tøiet og strak han den for om mulig at se nogen millimeter længere. Jeg hadde bedt ham, før vi drog ut, at glane ordentlig, og det gjorde han tilgagns. Men hvor meget han end glante og saa, fik han dog ikke øie paa andet end den uendelige, flate vidde bortover. Hundene hadde slaat sig til ro med tæftingen og syntes ikke mer at interessere sig for egnene rundt jordaksen.

Klokken 3 eftermiddag runget et samtidig „holdt” fra kjørerne. De hadde flittig undersøkt sine distansehjul og nu stod de alle paa den beregnede distanse — paa vor pol efter bestik. Maalet var naadd, reisen avsluttet. Jeg kan ikke si — skjønt jeg vet, det vilde gjort langt større effekt — at jeg stod ved mit livs maal. Det vilde være at skrøne vel meget og aapenlyst. Jeg faar heller være oprigtig og erklære bent frem, at jeg tror aldrig noget menneske, har staat paa et sted netop saa diametralt motsat sine ønskers maal, som jeg gjorde ved den leilighed. Egnene rundt Nordpolen — ja skitt la gaa da! — Nordpolen selv hadde fra barnsben av tiltalt mig, og saa befandt jeg mig paa Sydpolen. Kan der tænkes noget mere bakvendt?

Vi regnet nu, at vi var paa Polen. Selvfølgelig visste enhver av os, at vi ikke stod paa polpunktet — det vilde være en umulighet med den tid og de instrumenter, vi hadde til vor raadighet, at observere. Men vi var saa nær det, at de faa kilometer, som muligens skilte, ingensom helst betydning kunde ha.

Vor hensigt var at indcirkle denne leirplads med en radius av 18,5 kilometer og være fornøid med vort arbeide, naar det var gjort. Efterat ha gjort holdt samledes vi og lykønsket hverandre. Vi hadde grund til gjensidig agtelse for, hvad der var utrettet, og jeg tror, dette netop var, hvad vi følte og uttrykte med de kraftige og bestemte nævetak, som blev vekslet.

Efter denne første handling skred vi til den næste, den største og mest høitidelige paa hele færden — plantningen av vort flag. Det var kjærlighet og stolthet, som skinnet ut av de 5 par øine, som betragtet flagget, idet det med et smeld foldet sig ut i den friske bris og vaiet paa Polen.

Selve handlingen — at plante flaget — den historiske begivenhet — hadde jeg bestemt, at vi alle skulde være med paa. Det tilkom ikke én mand at gjøre det, det tilkom alle dem, som hadde sat livet ind i kampen og i tykt og tyndt staat sammen. Det var den eneste maate, jeg kunde vise mine kamerater min taknemlighet paa her paa dette øde og forlatte sted. Jeg forstod, at de opfattet det og mottok det i den aand, der var dem budt. Fem barkede frostbitte næver var det, som grep i stangen, løftet det vaiende flag i veiret og plantet det — som den eneste gang — som det første paa den geografiske sydpol. „Saa planter vi dig, du kjære flag, paa Sydpolen og gir sletten, som denne ligger paa, navnet: Kong Haakon VII’s vidde.”

Denne lille stund vil vistnok mindes av os alle, som stod der dengang. Langvarige ceremonier vænner man sig av med i de egne, — jo kortere des bedre.

Det hverdagslige begyndte straks igjen. Efterat vi hadde sat teltet op, gik Hanssen ivei med at slagte „Helge”. Det var en tung stund for ham at maatte skilles fra sin bedste ven. „Helge” hadde været en ganske usedvanlig flink og snil hund. Uten vrøvl hadde den trukket fra morgen til kveld og været et lysende eksempel i spannet. Men i den sidste uke var den faldt rent sammen og der var ved vor fremkomst til Polen kun en skygge av gamle „Helge” tilbake. Den gik bare og slang i sæletøiet og gjorde absolut ingen nytte. Et slag i skallen, og „Helge” hadde ophørt at leve. „Den enes død, den andens brød” kan neppe anvendes bedre end om hundemaaltider. „Helge” blev partert paa stedet, og inden et par timer var bare den ytterste hale dusk og tænderne igjen. Dette var den anden av vore 18 hunder, som vi mistet. „Majoren”, en av Wistings staute hunder, forlot os paa 88° 25’ s. br. og vendte aldrig tilbake. Den var svært utslitt og gik vel bort for at dø. Nu hadde vi 16 hunder igjen, og disse var det meningen at fordele likt paa 2 spann — Hanssens og Wistings, idet vi bestemte os til at sætte Bjaalands slæde

igjen.
DET NORSKE FLAG PAA 90° S. BR.
15. december 1911.

Selvfølgelig var der fest i teltet den kveld — ikke saa at champagnekorkene knaldet og vinen fløt, nei, vi nøiet os med et litet stykke sælkjøt til hver, og det baade smakte og gjorde godt. Noget andet tegn paa fest indendørs hadde vi ikke. Ute hørte vi flaget slaa og smelde. Passiaren gik livlig i teltet, og meget blev der talt om. Det tør vel ogsaa hænde, at bud blev sendt hjem om, hvad vi hadde gjort.

Alt hvad vi hadde med os, skulde nu merkes med „Sydpolen”, dato og aarstal, for senere at tjene som erindringer. Wisting viste sig som en første klasses gravør, og mange blev de ting, han fik at merke.

Tobak — i form av røk — hadde hittil aldrig vist sig i teltet. En liten skraa fra tid til anden hadde jeg set enkelte ta. Nu skulde forholdene forandres. Jeg hadde nemlig tat med mig en gammel snadde, som bar inskriptioner fra mange steder i de arktiske egne, og nu vilde jeg gjerne ha den med „Sydpolen”. Da jeg kom frem med snadden min og skulde merke den, fik jeg et uventet tilbud. Det var Wisting, som tilbød mig tobak for resten av færden. Han hadde i sin privatpose nogen plater tobak, som han helst vilde se mig røke. Kan nogen egentlig fatte, hvad der ligger i et saant tilbud paa det sted, hvor det fremkom, og til en mand, som er „fært gla” i en røk efter maten? Der er ikke mange, som helt vil kunne forstaa det. Hoppende av glæde tok jeg imot tilbudet og fik nu paa hele hjemreisen en pipe ny, frisk, finkarvet skraa hver aften. Ja, den Wisting, han skjæmte mig rent bort. Han ikke alene gav mig tobak, men han foretok ogsaa hver aften — ja litt senere faldt jeg

sandelig for fristelsen og tok mig en morgenrøk ogsaa —
HELMER HANSSEN MED SIT SPANN PAA POLEN
det ubehagelige arbeide i al slags veir at karve tobakken

og stoppe min pipe.

Vi lot dog ikke passiaren ta overhaand. Da vi ingen middagshøide hadde faat, maatte vi se til at faa en høide ved midnat. Veiret hadde lysnet op igjen, og det saa ut til, at midnat vilde bli en god tid for observationen. Vi krøp derfor ned i posene for at faa en liten blund i de timer, som stod igjen. I god tid — litt over 11 om aftenen — var vi atter ute og klare til at knipe solen. Veiret var av bedste sort og anledningen udmerket. Vi var alle 4 navigatører paafærde, som vanlig, og vogtet nu solen i dens bevægelser. Dette var et taalmodighetsarbeide, eftersom solens høidebevægelse nu var meget liten. Det resultat vi sluttet med, blev av meget stor interesse, idet det derav meget klart fremgaar, hvor upaalidelig og værdiløs en saadan enkelt observation i disse egne er. Klokken 12 den 1. februar la vi vore instrumenter sammen, vel fornøide med arbeidet og helt overbeviste om, at det var midnatshøiden, vi hadde observert. Beregningene, som blev foretat umiddelbart efter, gav os 89° 56’ s. br. Vi var alle vel fornøid med dette resultat.

Bestemmelsen var nu, at vi skulde indhegne denne teltplads med en radius av ca. 20 kilometer. Med indhegning mener jeg selvfølgelig ikke, at vi skulde gaa ut en cirkel med denne radius, det vilde jo tat os dager at faa gjort, saa det kunde der ikke være tale om. Indcirklingen blev foretat paa den maate, at 3 mand gik ut i 3 retninger, 2 tvers paa den kurs, vi hadde styrt hertil og 1 i kursens fortsættelse. Til at gjøre dette arbeide hadde jeg utset Wisting, Hassel og Bjaaland.

Efter at ha endt vore observationer satte vi kjelen over for at faa os en liten draape chocolade. Fornøielsen derute i ganske let antræk hadde ikke netop skaffet os nogen varme i kroppen. Som vi nu holdt paa at skylle ned den glohete drik, sier pludselig Bjaaland: „Jeg skulde ha stor lyst til at gaa løs paa denne indcirklingen med det samme. Vi kan jo sove ut, naar vi kommer tilbake.” Hassel og Wisting var helt ut av samme mening, og det blev derfor bestemt, at de skulde gaa ivei med dette arbeide øieblikkelig. Her har vi atter et av de mange eksempler paa den gode aand, som hersket inden vort lille samfund. Vi var ikke mere end netop kommet ind fra vort dagsverk — en marsj paa ca. 30 kilometer — førend de bad om at maatte faa lov til at klemme paa med nye 40 kilometer. Det saa ut som de aldrig kunde bli trætte de karer.

Vi indrettet da dette maaltid som en liten frokost, det vil si, hver mand spiste av sin brødration, hvad han vilde, og de begyndte saa at gjøre det klart til det forestaaende arbeide. 3 smaa poser av let vindtøi blev først sydd. I hver av disse blev der lagt en beretning om, hvor denne vor teltplads var beliggende. Desuten førte hver av dem med et stort firkantet flag av mørkebrunt vindtøi, noget, som vilde ses rigtig godt paa avstand. Til flagstang valgte vi at bruke vore slædemeier, som var baade høie — 12 fot — og solide, og som vi allikevel skulde ta av vore slæder her for at lette dem mest mulig for tilbakereisen.

Utstyret med disse saker samt 30 kjeks som ekstraration ruslet de 3 ut i hver sin bestemte retning. Denne marsj

var ikke saa ganske ufarlig og tjener dem til stor ære,
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
En side av registret over de av ekspeditionen bygge de varder.
OSCAR WISTING MED SIT SPANN PAA POLEN
som ikke alene uten at gjøre en eneste indvending, men

endog med glubende lyst paatok sig det.

La os et øieblik betragte den risiko, de løp. Teltet vort paa denne uendelige vidde uten merker av nogensomhelst sort kan godt sammenlignes med synaalen i hølæsset. Fra dette skulde altsaa disse 3 styre ut 20 kilometer. Kompasser vilde været en god ting at ta med sig paa en saadan vandring, men vore slædekompasser var for store og uskikket til at bæres. De maatte altsaa gaa uten. De hadde vistnok solen at gaa efter, da de begyndte sin vandring, men hvem kunde vite, hvor længe det vilde vare. Veiret var jo nu fint nok, men ingen kunde garantere, at ikke en pludselig forandring kunde indtræffe. Skulde nu saa galt hænde, at solen skjulte sig, saa kunde deres egne spor jo være dem til hjælp. Men at stole paa spor i disse egne, er farlig. En, to, tre, og hele vidda staar i en snerøk, og alt, som heter spor, er likesaa hurtig utvisket, som de blev sat. Med de raske forandringer, vi saa ofte hadde oplevd, var ikke noget saant umulig. At disse 3 risikerte sine liv den morgen, de klokken ½ 3 satte ut av teltet, derom er der ingensomhelst tvil. Og de visste det alle tre saa inderlig vel. Hvis man av den grund tror, at deres avsked med os to, som blev igjen, var høitidelig, saa tror man ganske feil. Nei da, de forsvandt alle tre i hver sin retning under latter og spøk.

Vi gik først ivei, Hanssen og jeg, med mange smaating, som skulde ordnes. Noget skulde gjøres hist, noget her, og endelig maatte vi holde os klar for den observationsrække, vi nu i forening maatte gjøre for at faa en saa god og omhyggelig stedsbestemmelse som mulig. Den første observation sa os straks, hvor nødvendig dette var. Det viste sig nemlig, at denne — isteden for at gi os en større høide end midnatsobservationen — gav os en mindre, og hermed stod det klart for os, at vi var gaat ut av den meridian, vi mente at ha fulgt.

Nu gjaldt det først og fremst at faa vor nord-sydlinje og bredde bestemt, saa vi igjen kunde orientere os. Heldigvis for os saa det ut til, at veiret vilde holde sig. For hver time maalte vi solens høide fra klokken 6 formiddag til klokken 7 eftermiddag og fandt av disse observationer med nogenlunde sikkerhet ut vor bredde og meridianens retning.

Ved 9-tiden om formiddagen begyndte vi saa smaat at vente vore kamerater hjem. De skulde da efter vor beregning ha utgaat distansen — de 40 kilometer. Først klokken 10 opdaget Hanssen den første sorte prik ute i horisonten, og ikke længe efter dukket den anden og tredje op. Vi utstøtte et lettelsens suk, hver gang vi saa en dukke frem. Næsten samtidig naadde de alle tilbake til teltet. Vi meddelte dem nu det foreløbige resultat av vore observationer. Det saa ut, som om vi hadde vor leir paa ca. 89° 54’ 30"; s. br., og at vi saaledes med vor indcirkling hadde polpunktet godt og vel indenfor vort omraade.

Med dette resultat kunde vi jo saa inderlig vel ha slaat os tilfreds, men da veiret var saa godt og pent og lot til at ville fortsætte saaledes, og vor proviantbeholdning efter nøie revision viste sig at være meget rikholdig, saa bestemte vi os til at gaa ut de resterende 10 kilometer og ta en pladsbestemmelse saa nær polpunktet som mulig. Foreløbig tørnet imidlertid de 3 vandringsmænd ind — ikke saa meget fordi de var trætte, som fordi det nu engang skulde være saa —; imens fortsatte Hanssen og jeg observationsrækken.

Om eftermiddagen gjennemgik vi paa nyt og paa det omhyggeligste vort proviantforraad for saa igjen at drøfte fremtiden. Resultatet blev, at vi hadde mat nok for os selv og vore hunder for 18 dager. De gjenlevende 16 hunder blev fordelt i 2 spann paa 8, og indholdet av Bjaalands slæde blev fordelt paa Hanssens og Wistings slæder. Den tilbakelatte slæde blev reist op ned i sneen og viste sig at være et ypperlig merke. Distansehjulet, som var paaskrudd slæden, lot vi bl sittende. Vore to andre var fuldt ut tilstrækkelige for hjemreisen. De hadde alle vist sig meget nøiagtige. Et par tomme proviantkasser blev ogsaa sat igjen. Paa et kassebord skrev jeg med blyant en underretning om, at vort telt — „Polheim” — vilde være at finde i nordvest ¼ vest efter kompas 5½ mil (10 kilometer) fra slæden. Efter at ha sat alle disse ting i orden den samme dag tørnet vi vel tilfredse ind.

Tidlig næste morgen — 17. december — var vi igjen paa’n. Bjaaland, som nu hadde forlatt kjørernes klasse og med glæde og jubel var optat i forløpernes, blev straks overlatt dette første og hæderfulde hverv, at lede ekspeditionen mot selve polpunktet. Hvervet, som av os alle blev betragtet som et æreshverv, overlot jeg ham som en tak til de kjække telemarkinger for deres fremragende arbeide til skiidrættens fremme. Det gjaldt denne dag at lede i en snorret linje og — om mulig — holde sig til den beregnede meridians retning. Et stykke efter Bjaaland fulgte Hassel, saa Hanssen, saa Wisting, og et godt stykke efter fulgte jeg. Paa denne maate kunde jeg meget nøie kontrollere marsjretningen og se, at ingen større avvikelse blev gjort.

Bjaaland viste sig ved denne anledning som en enestaaende forløper. Han gik snorret hele veien. Ikke en eneste gang veg han av til nogen av sidene, og da vi kom frem, efter at ha utgaat de 10 kilometer, kunde vi endnu tydelig se og peile slæden, vi hadde sat igjen. Den stod i den rigtige retning akkurat, efter vor peiling at dømme. Klokken var 11 formiddag, da vi naadde frem. Mens nogen gik igang med at reise teltet, begyndte andre at forberede alt for de kommende observationer. En solid snesokkel, hvorpaa den kunstige horisont skulde ha sin plads, blev opført. Dernæst en mindre en, hvorpaa sekstanten kunde henlægges, naar den ikke blev benyttet. Klokken 11½ formiddag blev den første observation tat.

Vi delte os nu i to partier, Hanssen og jeg, og Hassel og Wisting. Mens det ene parti sov, observerte det andet, og omvendt. Hver vagt var paa 6 timer. Veiret var aldeles storartet, om der end ikke var fuldstændig blank himmel den hele tid. Et ganske let, fint, damplignende dække kunde fra tid til anden trække sig henover himlen for saa snart at forsvinde igjen. Dette skydække var ikke saa tæt, at det skjulte solen. Den hadde vi hele tiden. Men atmosfæren syntes forstyrret. Saaledes hændte det, at solen ikke forandret høide paa flere timer, indtil den pludselig gjorde et hop.

Hver eneste time blev nu observationer tat hele døgnet igjennem. Det var ganske merkelig at tørne ind klokken 6 om eftermiddagen og saa ved uttørning klokken 12 nat at finde solen igjen tilsynelatende i samme høide. Og saa tørne

ind igjen om morgenen klokken 6, fremdeles med solen i
FARVEL TIL „POLHEIM”
samme høide. Høiden var selvfølgelig forandret, men saa

ubetydelig, at det ikke var merkbart med blotte øie. Det saa for os ut, som om solen bevæget sig himlen rundt nøiagtig i samme høide.

De klokketimer, jeg fra tid til anden har nævnt, er regnet efter tiden paa „Framheim”s meridian. Vi fortsatte fremdeles at regne vor tid fra den samme. Observationene sa os snart, at vi ikke var paa selve polpunktet, men saa kloss indpaa det, som vi kunde haabe at række med vore instrumenter.

Observationene, som nu er under beregning av overlærer Alexander, vil bli offentliggjort og resultatet fremlagt senerehen i denne bok.

Den 18. december klokken 12 middag var vi da færdig med vore observationer, og sikkert er det, at vi hadde gjort, hvad gjøres kunde.

For om mulig endnu at komme polpunktet nogen millimeter nærmere, gik Hanssen og Bjaaland ut 4 kvartmil eller 7 kilometer i den nyfundne meridians retning.

Bjaaland overrasket mig denne dag under middagen. Taler var endnu ikke præstert paa denne færd, men nu syntes nok Bjaaland, tiden var inde og overrasket os alle med en rigtig pen tale. Min forbauselse naadde dog høidepunktet, da han efter endt tale trak frem et cigaretui fyldt med cigarer og bød rundt. En cigar paa Polen! Jo, jeg takker. Men det endte ikke med det. Efterat cigarene hadde gjort runden, var der endnu 4 igjen. Jeg blev ganske rørt, da han strakte etuiet med cigarene bort til mig med de ord: „Og dette gjer eg deg til minne um Poli.” Etuiet har jeg tat vel vare paa og vil bevare det som et av de mange smukke tegn paa mine kameraters hengivenhet fra denne færd. Cigarene utdelte jeg senere, paa julaften, og fik dermed ogsaa et synlig tegn paa den høitid.

Efterat denne festmiddag paa Polen var tilende, begyndte vi forberedelsene til avreisen. Først blev det lille telt reist op, som vi førte med os for det tilfælde, at vi skulde blit tvunget til at dele os i to partier. Dette var sydd av vor flinke seilmaker Rønne og var av et ganske tyndt vindtøi. Det var graabrunt og meget let synlig mot den hvite sneflate. Til teltstangen var der surret en anden stang, saa den hele høide av denne blev ca. 4 meter. Paa toppen blev fastsurret et litet norsk flag og derunder en vimpel, hvori navnet „Fram” var malt. Teltet blev vel avstivet med barduner paa alle kanter. I teltet — i en liten pose — efterlot jeg et brev, skrevet til H. M. Kongen med oplysning om, hvad vi hadde utrettet. Veien hjem var lang, og saa meget kunde hænde, som kunde sætte os selv ut av stand til at berette om vor færd. Ved siden av dette brev skrev jeg en kort epistel til Scott, som jeg antok vilde bli den første til at finde stedet. Av gjenstande efterlot vi en sekstant med glashorisont, en hypsometerhylse, 3 renskindsfotposer, nogen kamikker og vaatter. Da alt var indlagt, gjorde vi os, en for en, en tur ind i teltet for at skrive vore navn paa en plate, som vi fæstet til teltstangen.

Vi mottok ved den anledning vore kameraters lykønskning med det gode resultat, for paa et par gule lærlapper, som var paasydd teltet under bardunerne, stod: „Til lykke med færden — og — velkommen paa 90°.” Disse gode ønsker, som vi pludselig opdaget, glædet os meget. De var undertegnet av Beck og Rønne. De hadde god tro paa os. Efterat vi var færdig med dette, gik vi ut, og teltdøren blev forsvarlig gjensurret, saa der ingen fare var for, at vinden skulde faa tak den vei.

Og saa farvel til „Polheim”. Det var et høitidelig øieblik, da vi blottet vore hoder og hilste vort hjem og vort flag farvel. Og saa blev blev vort reisetelt tat ned og slædene pakket. Nu skulde hjemreisen begynde — hjem, hjem, skridt for skridt, mil for mil, indtil de mange var naadd. Vi kjørte straks ind i vort gamle spor og fulgte dette. Mange ganger snudde vi os for at sende „Polheim” det sidste blik. Den dampagtige, hvite luft kom igjen sættende ind, og det varte ikke længe, før det sidste av „Polheim”, vort lille flag, forsvandt av syne.

Føret var glimrende, og alle særdeles oplagt, saa det gik avsted med fart. Man skulde næsten tro, bikjene forstod, at det bar hjemover igjen. En mild, sommerlig vind med ÷ 19° C var den sidste hilsen fra Polen. Da vi kom til teltpladsen, hvor slæden var sat igjen, stoppet vi og tok med os enkelte ting. Herfra kom vi ind i varderækken. Vore spor var allerede blit meget utydelige, men takket være Bjaalands udmerkede syn holdt han dem dog ganske bra. Vardene gjorde imidlertid sin tjeneste saa vel, at spor var næsten overflødige. Skjønt vardene ikke var høiere end de var — 1 meter —, var de dog overordentlig let synlige paa den jevne flate. Stod solen paa dem, skinte de som elektriske fyr. Stod derimot solen paa den anden side, var de i skyggen saa sorte, at man skulde ta dem for sorte stener.

Vor hensigt var nu for fremtiden at benytte natten

til at reise paa. Fordelene derved var mange og store.
AV OBSERVATIONSBOKEN: POLOBSERVATIONERNE DEN 17. DECEMBER 1911:
Undertegnet af ekspeditionens navigatører.
OBSERVATIONERNE DEN 17. DECEMBER 1911
For det første hadde vi solen i ryggen, hvilket ikke vilde

si saa ganske litet for vore øine. At gaa mot solen paa en sneflate som denne leter forfærdelig paa øinene, selv om man har gode snebriller. Men med solen i ryggen er det bare en lek. En anden og stor fordel — den fik vi jo først senere godt av — var den, at vi kom til at tilbringe den varmeste del av døgnet i teltet og under den tid faa god anledning til at tørke vaate klær o. s. v. Denne sidste fordel blev imidlertid av tvilsom betydning, som vi senere skal se.

Det var en stor behagelighet at ha faat syd i ryggen. Vinden, som altid næsten hadde staat fra den kant, hadde flere ganger virket ganske generende i vore opsprukne ansigter. Nu skulde vi altid ha den i ryggen, og den skulde hjælpe os frem paa veien, samtidig som den da vilde gi vore ansigter tid til at heles.

En anden ting, vi gik og længtet efter, var at komme ned paa sletten igjen, saa vi kunde faa puste ordentlig ut. Heroppe fik vi jo sjelden en rigtig dyp, god pust. Bare vi skulde si „ja”, maatte vi dra pusten i to avdelinger. Den astmatilstand, vi befandt os i under vort 6 ukers ophold deroppe paa vidden, var alt andet end behagelig.

Vi hadde sat 15 kvartmil eller 28 kilometer som en passende dagsmarsj paa hjemreisen. Vistnok hadde vi mange flere fordeler nu under hjemreisen, som skulde bevirke, at vi kunde gjøre større dagsmarsjer, men vi var rædde for at overanstrenge hundene og muligens gjøre kaal paa dem, inden vi naadde langt, om vi la ivei med for lange marsjer. Det viste sig imidlertid snart, at

vi hadde tat feil av vore hunder. 5 timer tok det
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
Av depotenes indhold og opmerkning.
FRA OBSERVATIONSBOKEN:
Av depotenes indhold og opmerkning.
os bare at gjøre vore 28 kilometer, og hvilen blev

derfor lang.

Den 20. december slog vi ihjel den første hund paa hjemveien. Det var „Lasse”, min egen kjære hund, som maatte til. Den hadde slitt sig ganske ut og var ikke mere værdt. Den blev delt op i 15 saa like store dele, som det var mulig, og utdelt blandt kameraterne. Disse hadde nu lært at sætte pris paa ferskt kjøt, og sikkert er det, at denne ekstraforing med ferskt kjøt, som vi foretok fra tid til anden paa hjemreisen, ikke hadde liten andel i det udmerkede resultat vi opnaadde. Det saa ut som de hadde godt av et saant maaltid i flere dager og arbeidet mange ganger lettere efter det.

Den 21. december begyndte med surt veir. Det var bris fra sydost, graat og usigtbart. Vi mistet sporet og maatte en tidlang følge kompasset. Men som vanlig klarnet det pludselig op, og atter laa vidden der lys og varm. Ja, for varmt blev det. Vi maatte av med alt — næsten da — og endda haglet svetten av os. Det varte ikke længe, at vi var i uvisshet om veien. Vore prægtige varder ydet os en glimrende tjeneste, og efter tur — den ene efter den anden — dukket de op i horisonten, blinket og lyste og trak os henimot det for os saa vigtige depot paa 88° 25’ s. br.

Det gik nu smaat opover, men saa smaat, at det ikke kunde merkes. Hypsometer og barometer lot sig imidlertid ikke lure og faldt begge paa nøiagtig samme maate, som de før hadde steget. Selv om vi ikke netop merket stigningen, var dog fornemmelsen tilstede. Indbildning kan man vel kalde det, men sikkert er det, at jeg trodde at kunne merke den svake stigning paa aandedrættet. Vor appetit hadde tiltat foruroligende de sidste dager. Det viste sig, at vi skiløpere utviste en langt større graadighet end kjørerne. Det var nogen dager — nogen dager bare — jeg tror, vi tre, Bjaaland, Hassel og jeg selv, uten at blunke vilde ha sat smaasten tillivs. Kjørerne merket aldrig denne uthungredes appetit. Jeg har tænkt mig muligheten av, at det kunde skrive sig fra, at disse under kjørselen kunde støtte sig til slædene og saaledes faa et hvile- og støttepunkt, som vi andre, der ingen slæder hadde, helt maatte undvære. Det skulde jo ikke synes saa meget bare at lægge en haand paa slæden under marsjen, men i længden, dag efter dag, kan det dog muligens ha sin betydning. Heldigvis var vi saaledes utstyrt, at vi kunde øke vore dagsrationer, da denne fornemmelse av hunger kom over os. Ved avgangen fra Polen la vi saaledes paa vor ration av pemmikan med det resultat, at den ubehagelige rovdyrappetit snart gav sig, og efterhaanden skrumpet ind til en ganske almindelig god, dagligdags mathug.

Vor arbeidsmaate i denne første tid efter tiltrædelsen av tilbakereisen hadde vi ordnet saaledes, at vi begyndte vort morgenstel klokken 6 eftermiddag. Klokken 8 var vi gjerne helt færdige og tiltraadte saa dagens marsj: En stund over midnat var de 15 kvartmil (28 kilometer) utgaat, og vi kunde atter reise vort hus, koke vor mat og søke hvile. Men denne hvile, den blev os snart uutholdelig lang. Dertil kom en forfærdelig hete — efter omstændighetene — som gjorde, at vi ofte maatte ut av soveposene og ligge uten noget over os. Disse hvilestunder paa 12—14, ja, like op til 16 timer var paa denne første del av tilbakereisen noget av det, som satte vor taalmodighet paa den værste prøve. Vi saa og forstod saa vel, at al denne hvile var overflødig, men bibeholdt den allikevel, saa længe vi færdedes oppe i de store høider. Vor passiar dreiet sig paa dette tidspunkt meget om, hvorledes vi bedst skulde utnytte denne unødvendig lange hviletid.

Denne dag, 21. december, faldt „Per”, gode, trofaste, paalidelige „Per”, helt sammen og maatte kjøres den sidste del av veien. Ved fremkomsten til leirpladsen fik den sin løn. Et litet slag av øksehammeren var nok. Uten at gi en lyd fra sig faldt det uttærte dyr sammen. Med den mistet Wisting en av sine bedste hunder. „Per” var et merkelig dyr. Stille og fredelig gik den altid omkring og deltok aldrig i de andres kamp. Som den saa ut, og som den opførte sig, skulde man let ha holdt den for at være en særling, som ikke var god til noget. Men naar den kom i sælen, da viste den, hvad den dudde til. Uten tilrop eller piskeslag laa den i fra morgen til aften og var som trækdyr ubetalelig. Men som de fleste andre av samme karakter kunde den ikke holde det gaaende længe. Den faldt sammen, blev slaat ihjel og spist.

Julaften begyndte nu at nærme sig med sterke skridt. For os vilde den ikke kunne bli særlig festlig, men vi fik da prøve at gjøre den saa festlig, som forholdene tillot. Det gjaldt derfor at række vort depot den aften og feire julen med en liten julegrøt. Lille julaften slagtet vi „Svartflekken”. Der var ingen sørgende ved den anledning. „Svartflekken” var en av Hassels hunder og hadde altid været et vanartet barn. Jeg ser følgende ord i min dagbok, skrevet samme aften: „Slagtet iaften „Svartflekken”. Den vilde nu ikke mere, skjønt den ikke var daarlig at se til. Slet karakter. Vilde som menneske ha begyndt paa Bastø for senere at ende paa tugthuset.” Den var forholdsvis fet og blev fortært med synlig velbehag.

Julaften kom; veiret var litt vekslende, snart overskyet, snart klart, da vi klokken 8 lille julaften satte ut. Vi hadde ikke noget langt stykke at tilbakelægge, før vi rak vort depot. Klokken 12 midnat naadde vi det i det prægtigste veir, stille og varmt. Nu hadde vi altsaa hele julekvelden for os og kunde nyde den i ro. Vort depot blev straks tat ned og fordelt paa de to slæder. Alle kjækssmuler blev omhyggelig opsamlet av Wisting — aftenens kok — og lagt i en pose. Inde i teltet blev saa denne dygtig banket og knadd. Resultatet blev pulverisert kjæks. Med dette produkt og en pølse melkemel lykkedes det saa Wisting at fremstille den lifligste julegrøt. Jeg tviler paa, at nogen hjemme lot sig julegrøten smake bedre, end vi gjorde den morgen i teltet. En av Bjaalands cigarer efterpaa bragte feststemning over hele leiren.

En anden og stor fest paa denne dag var, at vi igjen hadde rukket plataaets top og nu efter en to-tre dagers marsj igjen skulde begynde at gaa nedover for saa endelig at naa barrieren og paany komme ind i vore gamle folder. Vor dagsmarsj hadde hittil gjerne været avbrutt av et eller to holdt. Vi stoppet baade for at hvile hundene og os selv.

Julaften begyndte vi en ny ordning, idet vi gjorde hele distansen — 28 kilometer — uten stans. I grunden likte vi alle den ordning bedst, og det saa ut til, at bikjene gjorde det samme. Det faldt som regel haardt at begynde marsjen igjen efter hvilen. Man var blit litt støl — doven ogsaa kanske, og maatte myknes op igjen.

Den 27. passerte vi 88° s. br. med ypperlig fart mot nord. Overflaten saa ut til at ha ligget i sterkt solskin, siden vi forlot den, for den var blit fuldstændig polert. Det gik henover disse polerte flater som paa blanke isen, dog med den store forskjel, at her fik hundene godt fotfeste.

Allerede paa 88° s. br. fik vi denne gang land i sigte — store overraskelser bød det paa. Det var tydelig, at det var den samme mægtige mot sydost løpende fjeldkjede, som vi saa, men denne gang strakte den sig betydelig længere sydover. Veiret var tindrende klart, og paa land kunde vi se, at det var meget sigtbart. Top i top strakte kjeden sig mot sydost, indtil den efterhaanden forsvandt. Men efter luften at dømme fortsatte kjeden utover vor synsvidde og fortsatte i samme retning. At denne kjede saaledes gjennemskjærer det antarktiske kontinent, anser jeg for utvilsomt.

Her fik vi nu et udmerket eksempel paa, hvor skuffende luften er i disse egne. I en tilsynelatende helt klar stund peilet vi land fra os paa 87°, og nu saa vi land saa langt øiet kunde se fra 88° s. br. At vi var forbauset, er et mildt uttryk. Vi saa og saa, kunde aldeles ikke kjende os igjen. Litet ante vi, at den svære fjeldmasse, som stod saa høit og klart frem i horisonten, var Thv. Nilsens fjeld. Hvor ganske anderledes tok det sig ikke ut i den disige luft, da vi skiltes fra det! Det er en fornøielse at læse dagboken min fra de dager og se, hvor ihærdig vi hver dag peilet land og trodde, det var nyt. Vi fik ikke kjending av dette uhyre fjeld, før Helmer Hanssens fjeld begyndte at stikke op over vidden.

Den 29. december forlot vi topplataaet og begyndte nedstigningen. Skjønt sænkningen ikke var synlig for det blotte øie, kunde det godt merkes paa hundene. Wisting anvendte nu seil paa sin slæde og holdt saaledes godt følge med Hanssen. Hadde nogen set det følge, som kom farende hen over vidden i de dager, som nu fulgte, vilde de neppe trodd, vi hadde været ute i jevn marsj i 70 dager. Det gik nemlig susende. Vinden hadde vi altid i ryggen og solskin og varme hele tiden. Det var ikke tale om at bruke pisken paa hundene længer. De struttet av sundhet og slet og hoppet i sine sæletøier for at komme avsted. Det var haarde tider for vor udmerkede forløper. Han maatte ofte spurte alt hvad han orket for at holde sig klar av Hanssens bikjer. Wisting med seilet i fuldt drag og bikjende hylende og hujende av glæde fulgte like derefter. Hassel hadde sin fulde hyre med at følge, og jamen hadde jeg det samme. Overflaten var aldeles polert, og lange strækninger kunde vi pigge os frem med stavene.

Hundene var efter vor avreise fra Polen ganske forandret. Saa merkelig og utrolig det end kan lyde, saa er det dog sandt, at de daglig la paa sig og blev tykke og fete. Jeg tror, det maatte være denne fodring med fersk kjøt og pemmikan sammen, som bevirket det. Vi kunde igjen forøke vor pemmikanration fra 29. december. Den dag lige ration var 450 gram pr. mand, og da kunde vi ikke greie mer — tror jeg da.

Den 30. december gik det undav for undav, og sandelig var det ikke en haard job at være skiløper. Kjørerne stod saa flot ved siden av sine slæder og kjørte henover vidden med fænomenal fart. Terrænget bestod av fokskavler iblandet med blanke, isagtige flater. Gudbevares, som vi skiløpere maatte stræve for at holde følge. For Bjaaland var det jo ikke saa vanskelig. Han hadde fløiet fortere i endnu værre terræng, han. Men for Hassel og mig stillet forholdene sig anderledes. Jeg saa av Hassel snart en arm, snart et ben, og snart saa jeg ham gjøre de mest fortvilede bevægelser for at holde sig paa benene. Heldigvis kunde jeg ikke se mig selv. Hadde jeg kunnet, er jeg viss paa, at jeg vilde ha faat mig mere end en hjertelig latter.

Tidlig denne dag dukket Helmer Hanssens fjeld op. Terrænget gik nu i svære bølgeformationer, noget vi ikke følte i tykken paa sydgaaende. Saa svære var disse bølgedannelser, at landet alt i ett skjultes for os. Den første gang vi saa Hanssens fjeld var oppe paa toppen av en av disse bølger. Det saa da ut som toppen av en skrugar, som saavidt stak op over overflaten. I begyndelsen forstod vi aldeles ikke, hvad det var. Det var først næste dag, vi virkelig forstod det. Det var disse sylspidse isblokker som dækket fjeldets top, der en for en kom tilsyne. Som før nævnt var det først ved denne anledning, vi fik sikkerhet for, at vi virkelig var paa ret vei. Alt hvad vi ellers saa av land var os fuldstændig fremmed. Vi kjendte absolut ingen ting igjen.

Den 31te passerte vi 87° s. br. og kom saaledes med sterke skridt nedover mot „Fandens dansegulv” og „bræ”. Dagen efter — aarets første dag — var straalende fin ÷ 19° og en fin, god bris i agterenden. Til vor store glæde fik vi kjending av landet omkring „Slagteren”. Det laa jo endnu langt borte, men hildredes op i den varme, solfyldte luft. Vi var overordentlig heldige paa vor hjemtur. „Fandens dansegulv” slap vi aldeles fri for. Den 2. januar skulde vi efter beregningen træffe „Fandens bræ”, og det holdt da ogsaa stik. Paa lang avstand kunde vi se den. Svære skrugarer og bølgedannelser taarnet sig høit i sky. Men, hvad der forbauset os var, at vi mellem og paa den anden side av disse forstyrrelser syntes at se en jevn, hel slette, ganske uberørt av det oprevne terræng. Hassels, Wistings og Bjaalands fjeld laa, som vi hadde forlatt dem. De var lette at kjende igjen, naar vi bare kom dem litt ind paa livet. Nu raket Helmer Hanssens fjeld igjen høit i veiret. Det glinset og brøt, som i den herligste diamant, der det laa badet i morgensolens glans. Vi antok vi var kommet landet næmere, end da vi gik sydover, og at det var grunden til, at vi fandt terrænget saa helt forandret. Da vi gik sydover, saa det jo rigtignok ufremkommelig ut indover mot land, men hvem vet — muligens der indenfor det oprevne terræng vi dengang saa, fandtes en hel, fin strækning og at vi netop var saa heldige at dumpe paa den. Men det var atter luften, som narret os, det fik vi syn for dagen efter, for istedetfor at være nærmere land, var vi kommet længere ut fra land, og det var grunden til, at vi bare fik en liten snert av den litet venlige bræ.

Vi hadde vor teltplads den aften midt paa en svær, fyldt spræk. Vi var en smule spændt paa, hvad terrænget videre fremover hadde at byde paa. At disse faa hauger og gamle sprækker var alt, hvad bræen denne gang hadde at by os, var mer end vi turde haabe. Men den tredje dag kom og bragte — Gudskelov og tak — ingen skuffelser. Med et ubegripelig held var vi sluppet forbi alle disse stygge og farlige overfarter og stod nu, før vi visste ordet av det — i god behold paa sletten under bræen. Veiret var ikke første rangs, da vi drog ut klokken 7 om eftermiddagen. Det var temmelig tykt, og vi kunde saavidt skimte toppen av Bjaalands fjeld. Dette var hos os en strek i regningen, eftersom vi nu var i nærheten av depotet vort her og gjerne skulde ha klarveir for at peile os ind paa det. Men istedetfor at letne, som vi haabet, tyknet det stadig mer og mer, og da vi hadde gaat ca. 11 km., var det saa tykt, at vi fandt det bedst at stanse og se tiden an. Vi hadde hele tiden gaat ut fra den feilagtige forutsætning at vi var kommet for østlig — for nær land altsaa — og under de omstændigheter lykkedes det os ikke — i de smaa gløt, som hadde været fra tid til anden — at kjende terrænget under bræen igjen. Efter vor mening befandt vi os østenfor depotet. Peilingene, som var tat i tyk luft, og som skulde veilede os igjen, gav i den tykke dis intetsomhelst resultat. Intet depot var at se. Vi hadde netop sat den varme, deilige pemmikan tillivs, da solen pludselig viste sig. I saa kort tid tror jeg aldrig leiren har været brutt og slædene pakket. Fra vi sprang ut av vore poser og til slædene var pakket, hadde vi bare brukt 15 minutter — en ganske utrolig kort tid. Hvad i alverden er det, som lyser op derborte i skoddevæggen? Spørsmaalet kom fra en av guttene. Taaken hadde delt sig og trak sig tilbake paa begge sider. I den vestre banke kikket der noget stort, hvitt frem — langstrakt fra syd mot nord. Hurra! Det er Helland Hansen! Kan umulig være noget andet. Vort eneste landmerke i vest. Vi jublet alle av glæde over at møte den gamle kjending, men i retning over depotet hang skodden tyk. Vi holdt en liten raadslagning og blev enige om at gi en god dag i det, sætte kursen for „Slagteren” og saa klemme paa. Vi hadde mat nok allikevel. Som sagt saa gjort, og vi la ivei.

Hurtig og sikkert klarnet det nu og vi fik sikkerhet for — under vor marsj mot Helland Hansen — at det ikke var langt imot øst, men for langt mot vest, vi var kommet. Men at snu rundt nu og begynde at lete efter depotet, det gjorde vi ikke.

Under Helland Hansens fjeld kom vi op paa en temmelig høi bakkekam. Vi hadde nu utgaat vor bestemte distanse og gjorde da holdt. Bak os i det mest skinnende klare veir laa bræen, som vi saa den første gang paa vor færd mot syd. Spræk i spræk, revne i revne. Men imellem al denne uhumskhet drog der sig en hvit linje ubrutt og fin, netop den selvsamme vei, vi for nogen uker siden hadde staat og set paa. Og like under denne hvite stripe visste vi — saa skraasikkert som amen i kirken — at depotet vort laa. Vi stod og ærgret os noget ganske kraftig over, at depotet saa let hadde sluppet os ut av hændene og snakket om, hvor morsomt det vilde ha været at ha plukket alle vore depoter op igjen fra den slette vi hadde strødd dem paa. Træt og sliten som jeg følte mig den kveld, hadde jeg ingensomhelst lyst til at gaa tilbake de 13 kvartmil eller 24 kilometer, som skilte os fra det. „Hvis nogen har lyst til at gjøre turen saa skal de ha saa mange tak.” Alle vilde gjøre den — alle som en. Det var ikke vanskelig for frivillige i den forsamling. Jeg valgte Hanssen og Bjaaland. De satte igjen omtrent alt og avsted suste det med tom slæde. Klokken var da 5 om morgenen. Klokken 3 om eftermiddagen kom de tilbake — Bjaaland springende foran, Hanssen kjørende slæden — til teltet. Det var en kraftpræstation av rang baade for mennesker og dyr. 42 kvartmil eller ca. 80 kilometer hadde Hanssen, Bjaaland og det ene spann tilbakelagt den dag med en gjennemsnitsmarsj av 5 à 6 kilometer i timen. Depotet hadde de uten større søken fundet. Den største vanskelighet hadde ligget i det bølgeformede terræng. Lange tider ad gangen var de nede i bølgedaler, som betok dem al mulig utsigt. Ryg i ryg fulgte den ene efter den anden. „Ja, der var vi da ikke ryggeslause,” bemerket Bjaaland ved tilbakekomsten.

Vi hadde sørget for, at alt var færdig ved deres tilbakekomst — store mængder først og fremst av vand. Vand, vand var det første, og som regel det sidste, man bad om. Naar saa den første tørst var slukket, blev pemmikanen viet al mulig interesse. Mens disse to forpleiedes paa bedste maate, blev det hjemførte depot fordelt paa begge slæder, og om kort tid var igjen alt færdig til avreise. Veiret var imidlertid blit finere og finere, og foran os laa fjeldene tindrende klare. Vi syntes at gjenkjende Fridtjof Nansen og Don Pedro Christophersen, og tok gode peilinger av dem for det tilfælde, at taaken skulde komme igjen. Begrepet dag og nat begyndte nu at gaa rundt for de fleste. „Klokka er 6,” svarer en paa spørsmaalet om tiden. Ja, om morran,” svarer den anden. „Nei, er du gæln du da get,” svarer den første igjen, „jamen er det eftan, ja.” Datum ikke at tale om. Godt man husker aarstallet. Det var kun ved indskrivning i vore dag- og observationsbøker, at vi stupte over dag og datum, ellers under arbeidet hadde vi ikke den fjerneste idé derom.

Hei, for et fint veir det var, da vi tørnet ut den 4. januar om morgenen. Vi var nu blit enige om at gaa, eftersom det passet os, og ikke ta hensyn til dag eller nat. Den lange hviletid var vi nu forlængst kjed av, nu gjaldt det for enhver pris at knække den. Som sagt, veiret kunde ikke bli finere. Straalende klart og blik stille med ÷ 19° C som det var, føltes det i denne klare, stille luft helt og holdent sommerlig. Før vi begyndte vor marsj, blev alt unødvendig tat av og lagt paa slædene. Det saa næsten ut til, at alt blev regnet for overflødig. Det antræk, man tilslut drog avgaarde i, vilde vel paa vore bredder være regnet for mindre anstændig. Vi smilte smaat og ønsket os tillykke med, at damene endnu ikke hadde rukket denne del av kloden. Da hadde vi saavisst ikke faat lov til at beholde vort overordentlig behagelige og praktiske antræk.

Landet traadte idag endnu skarpere frem. Det var ganske interessant at se igjen denne del, som vi paa sydtur hadde passert over i tykkeste tykke, storm og snefok. Vi hadde gaat paa randen av denne svære fjeldkjede uten at ane, hvor nær vi var den, og hvor kolossal den var. Terrænget var heldigvis fuldstændig uforstyrret paa denne strækning. Jeg sier heldigvis, for hvordan det vilde gaat os, om vi skulde ha været nødt til at færdes over sprækketerræng i saadant veir, som det vi dengang hadde, maa gudene vite. Kanske vi hadde greid det — kanske ikke. Veien foran os var tung. „Slagteren” laa 2600 fot over det sted, hvor vi befandt os. Vi hadde ventet snart at snuble over en av vore mange varder, men dette hændte ikke før efter 20 km.s gange. Da dukket en av dem pludselig op og blev hilst med glæde. Vi visste jo vel nok, at vi var paa ret vei, men allikevel var en saadan gammel, god kjending ganske særlig velkommen.

Solen hadde tydeligvis tat godt heroppe, mens vi var sydover, for enkelte av vardene laa helt bøiet over, og store istapper fortalte klart nok, hvilken magt solen hadde hat. Efter en marsj paa ca. 40 km. stanset vi ved den varde, vi hadde bygget her — like under den bakke, som i tykken hadde stoppet os den 26. november.

Fredag den 5. januar var en av de dager, som vi med spænding saa hen til. Paa denne gjaldt det nemlig at finde vort depot paa „Slagteren” igjen. Dette depot, som bestod av det fineste, friske hundekjøt, vilde ha en overmaade stor betydning for os. Ikke hadde vore dyr alene vænnet sig til at sætte mere pris paa dette kjøt end pemmikan, men, hvad der var av endnu større vigtighet, var den overordentlig heldige indflydelse det hadde paa hundenes sundhetstilstand. Vor pemmikan var vistnok god nok, ja, den kunde overhodet ikke bli bedre, men forandring i spisesedlen er en meget vigtig ting og synes — efter min erfaring — at spille en endnu større rolle blandt hundene paa en saadan langfærd end blandt menneskene. Jeg har set det ved tidligere anledninger, at hundene har negtet at spise pemmikan, sandsynligvis fordi de blev kjed av den, da de ingen forandring hadde. Resultatet var, at de hunder blev magre og svake, skjønt vi hadde mat nok. Pemmikanen jeg refererer til ved denne anledning, var pemmikan fabrikert til menneskebruk. Det kunde derfor ikke skyldes kvaliteten.

Klokken var 1¼ om formiddagen, da vi begyndte vor marsj. Vi hadde ikke været længe til køis, men det gjaldt meget for os at benytte det fine, klare veir, mens det varte. Heroppe rundt „Slagteren” visste vi av erfaring, at veiret ikke var at stole paa. Efter vor tidligere utgaatte distanse visste vi, at vi fra varden, vi laa ved, til depotet paa „Slagteren”, skulde ha 22 km. Av varder hadde vi ikke bygget mer end to paa denne distanse, men terrænget var saaledes, at vi mente ikke at kunne ta feil. At det ikke var saa let at kjende sig igjen trods vardene, skulde vi snart bli var. I det fine, klare veir og med Hanssens skarpe syn fandt vi begge vardene vore. Vi forbauset os imidlertid over fjeldenes utseende. Som jeg berettet før, trodde vi, at det var fuldstændig klarveir, da vi første gang, den 21. november, naadde „Slagteren”. Jeg peilet dengang fra vor teltplads den vei vi var kommet op paa plataaet mellem fjeldene og skrev den omhyggelig ned. Efterat vi hadde passert vor sidste varde og vi begyndte at nærme os „Slagteren” — efter beregning — blev vi meget overrasket over omgivelsenes utseende. Dengang — 21. november. — hadde vi set fjeld i vest og nord, men langt borte. Nu syntes hele denne del av horisonten at være optat av kolossale fjeldmasser og det like ind paa livet av os. Hvad i al verden kunde dette betyde? Hekseri? Ja, sandelig følte jeg ikke noget saadant i det øieblik. Dette landskap skulde jeg med glæde ha svoret min sidste og dyreste ed paa, at jeg aldrig hadde set for mine øine. Nu var distansen utgaat, og vi skulde efter vardene, vi hadde passert, være paa stedet. Dette var dog besynderlig! I den retning jeg hadde peilet vor opstigning, saa vi nu bare siden paa et aldeles ukjendt fjeld, som stak op av plataaet. Der i den fjeldvæggen kunde absolut ingen nedstigning være. Kun i nordvest saa terrænget ut til at tillate en nedstigning. Der syntes en naturlig sænkning at danne sig og løpe ned paa barrieren, som vi kunde se langt, langt nede i det fjerne. Vi hadde gjort holdt og drøftet situationen. „Men,” roper pludselig Hanssen, „der borte har der været folk før.” „Ja,” utbryter Wisting, „der staar sandelig den avbrukne skien min, som jeg satte ved depotet.”

Wistings avbrukne ski var det altsaa, som reddet os ut av denne ubehagelige stilling. Godt, at han satte den der — meget omtænksomt i ethvert fald. Med kikkert undersøkte vi nu stedet og ved siden av en snehaug, som viste sig at være vort depot, men som meget let kunde undgaat vor opmerksomhet, kunde vi se skien, som stak op av sneen. Glade og fornøide satte vi vor kurs mot stedet, men først efter 5 km.s gange naadde vi det.

Det var feststemning over den lille skare, da vi naadde frem og saa, at det, vi regnet for det vigtigste sted paa vor hjemreise var rukket. Det var ikke saa meget for maten det indeholdt, at vi ansaa det for saa nødvendig at finde dette sted igjen, men i særdeleshet for at finde veien ned fra plataaet igjen. Og nu, da vi stod her, indsaa vi nødvendigheten av det end mer end før. For endda vi nu visste, efter de gjorte peilinger med nøiagtighet, hvor nedstigningen var, kunde vi aldeles ikke opdage den. Plataaet syntes der at gaa like bort paa fjeldet og aldeles ikke aapne sig mot det underliggende terræng. Og allikevel sa kompasset det, at der maatte en aapning eksistere, som vilde føre os ned. Det fjeld, som vi saaledes hadde gaat paa hele dagen og ikke kjendt noget av, var Fridtjof Nansens fjeld. Ja, det var en overraskende forandring i utseendet, lysforholdene dengang bød os. Det første vi gjorde, da vi rak depotet, var at gaa løs paa hundeskrottene, som laa der. Vi hugget op store, svære lonser, som blev fordelt mellem bikjene. De saa litt forbauset ut. Saanne rationer hadde de ikke været vant til at faa. Paa slædene slængte vi tre skrotter for at ha litt ekstrafodring paa veien nedover. „Slagteren” var ikke helt venlig denne gang heller. Vistnok var det ikke saant herrens veir som forrige gang, men det blaaste dog en liten, luftig bris med ÷ 23°, som efter de sidste stekhete dager gik os gjennem mary og ben, og den indbød ikke til ophold længere end høist nødvendig. Saasnart vi var færdig med hundefodringen og hadde sat vore slæder i orden, satte vi derfor ut. Skjønt terrænget ikke hadde set ut, som det gik særlig nedover, fik vi andet at vite, da det bar avsted. Det ikke alene bar nedover, men farten blev saa stor, at vi maatte stoppe og lægge bremser under slædene. Eftersom vi kom frem, aapnet den tilsyneladende hele væg sig mer og mer og fremviste endelig vor gamle kjendte opstigning. Der laa Ole Engelstads fjeld, koldt og sneklædd, som da vi første gang saa det. Idet vi rundet dette, kom vi i den svære, bratte bakke, hvor jeg paa sydgaaende hadde beundret det arbeide, mine kamerater og dyr utførte. Men nu fik jeg endnu bedre anledning til at se, hvor steil denne opstigning egentlig hadde været. Mange og store var de bremser vi maatte anvende, inden vi fik dæmpet hastigheten til „moderat fart”. Men selv med denne forholdsvis lempelige fart kom vi hurtig nedover, og snart hadde vi denne første del av nedstigningen bak os. For ikke at bli utsat for mulige kastevinder fra vidden gik vi rundt og ilæ av Engelstadfjeldet og slog leir der, vel tilfreds med dagens arbeide.

Sneen laa her, som første gang vi passerte stedet, dyp og løs, og det var noksaa vanskelig at finde en nogenlunde god teltplads. Vi kunde snart merke, vi hadde faldt et par tusen fot og kommet ned mellem fjeldene. Det var stille, absolut stille, og solen stekte som paa en høisommerdag hjemme. Jeg syntes ogsaa jeg kunde merke forskjel paa aandedrættet. Det forekom mig, at det arbeidet baade lettere og behageligere — kanske var det bare indbildning.

Klokken 1 den følgende morgen var vi atter ute.

Det syn, som møtte øiet den morgen, da vi kom ut av teltet, vil altid leve i vor erindring. Teltet stod i det trange skar mellem Fridtjof Nansen og Ole Engelstad. Solen, som nu stod i sydmarken, var helt skjult av det sidste fjeld, og leirpladsen laa saaledes i dypeste skygge. Men ret mot os paa den anden side løftet Nansen fjeldet sin prægtige isklædte tinde høit op mot himmelen og straalte og spilte i midnatsolens straaler. Den skinnende hvite farve gik smaat, ganske smaat over lyseblaat, dypere og dypere blaat, indtil skyggen tok det. Men underst like ned mot Heibergbræen, blottet det sin isklædde side — mørk og alvorlig traadte fjeldsiden frem. Engelstadfjeldet laa i skyggen, men over dets top hvilte en fin, liten, vakker cirrus-sky — rød og guldkantet. Ned over dets side laa isblokkene strødd hulter til bulter. Og længere nede mot øst hævet sig Don Pedro Christophersen, dels i skygge, dels straalende belyst — et vidunderlig vakkert syn. Og alt var saa stille. Man likesom frygtet for at forstyrre denne enestaaende naturpragt. Terrænget kjendte vi jo nu saa godt fra før, at vi kunde gaa like paa uten omveier. De store skred gik hyppigere end paa utreisen. Det ene stenras større end det andet veltet ned — Don Pedro avførte sig sin vinterfrak.

Føret var præcis det samme — løs, temmelig dyp sne. Det gled imidlertid ganske let, og undav gik det jo. Ut paa kammen, hvor nedstigningen paa bræen begyndte, gjorde vi holdt og forberedte os. Bremser blev lagt under slædene og skistavene blev slaat sammen til en solid. Det gjaldt at kunne stoppe paa stedet, saafremt en eller anden revne skulde overraske en under farten. Vi skiløpere stod først utover. Føret var ideelt her i de steile bakkeheld, netop saa meget løssne, at man fik god styring paa skiene. Susende gik det, saa det tok ikke mange minuttene, før vi stod nede paa Heibergbræen. For kjørerne gik det ikke fuldt saa glat. De fulgte vore spor, men maatte være yderst varsomme i det bratte fald. Vi slog leir denne aften paa det selvsamme sted, hvor vi hadde vort telt den 19. november, i ca. 3000 fots h. o. h. Herfra kunde man se Heibergbræens løp ut og dens forening med barrieren. Den saa jevn og fin ut, og vi bestemte os til at følge den istedetfor at klatre over fjeldene, som vi hadde gjort paa sydgaaende. Noget længere i distanse vilde kanske denne vei bli, men allikevel betydelig hurtigere sandsynligvis.

Vi hadde nu fastsat en ny inddeling av tiden. De lange hviletider forekom os nær sagt uutholdelige, og det gjaldt for enhver pris at bli dem kvit. En anden og meget vigtig side av saken var den, at vi ved en fornuftig ordning vilde kunne spare ind en masse tid og række hjem flere dager tidligere end beregnet. Efter en del snak frem og tilbake blev vi enige om at ordne forholdene saa, at vi skulde gjøre vore 15 kvartmil eller 28 km. og derpaa ta os en lur paa 6 timer, saa tørne ut og gjøre vore 28 km. igjen o. s. v. Paa denne maate vilde vi opnaa en meget stor gjennemsnitsdistanse paa vore dagsmarsjer. Denne ordning holdt vi fast ved for resten av færden, og flere dager blev derfor indspart.

Marsjen nedover Heibergbræen bød ikke paa nogen hindringer. Kun ved bræens overgang i barrieren var der enkelte revner, som maatte kringgaaes. Klokken 7 om morgenen den 7. januar gjorde vi holdt paa landhjørnet, som danner indløpet til Heibergbræen og derfra strækker sig nordover. Nogen kjending av landet vi laa under, hadde vi endnu ikke faat, men det var jo ogsaa ganske naturlig, idet vi nu saa det fra den motsatte kant, men vi visste, at vi ikke var langt borte fra vort hoveddepot paa 85° 5’ s. br. Samme dags eftermiddag var vi atter avsted. Paa en liten høideryg, vi passerte over straks efter avgangen, mente Bjaaland at kunne se depotet nede paa barrieren. Det var heller ikke meget senere vi fik kjending av Bettytoppen og hele vor opstigning. Med kikkert kunde vi ogsaa nu forstaa, at det virkelig var depotet vi saa — det samme Bjaaland mente at ha set før. Vi satte derfor kurs like paa, og faa øieblikke efter stod vi igjen paa barrieren — den 7. januar klokken 11 aften, — efter et ophold av 51 dager paa land. Det var den 18. november vi begyndte opstigningen. Vi naadde depotet og fandt alt i den bedste orden. Varmen maatte ha været meget sterk her. Det høie depot var solid bygget, men nu var det av solen smeltet og bøiet over til en ikke meget stor snehaug. De pemmikanrationer, som hadde ligget utsat for solstraalenes direkte berøring hadde antat de merkeligste former. Harske var de selvfølgelig ogsaa blit. Vi gjorde straks slædene færdige, idet vi tok al provianten ut av depotet og pakket den paa dem. Endel av det gamle tøi — som vi nu hadde brukt hele tiden herfra til Polen og tilbake — lot vi ligge igjen.

Da vi hadde fuldført hele oppakningen og hadde alle ting klart, gik et par av os bort til Bettytoppen og samlet saa mange forskelligartede stenprøver, som vi kunde komme over. Samtidig blev der bygget en stor stenvarde, og en dunk med 17 liter petroleum, to pakker fyrstikker indeholdende 20 æsker samt en beretning om vor færd blev efterlatt der. Mulig kan disse saker en gang i fremtiden komme vel med.

„Frithjof” — en av Bjaalands hunder — maatte vi slagte her paa dette sted. Den hadde i den senere tid vist ganske besynderlige tegn paa aandenød. Saa generende blev dette tilslut for dyret, at vi bestemte os til at gjøre det av med det. Saaledes endte tapre „Frithjof” sin løpebane. Ved parteringen viste det sig, at lungene var fuldstændig indskrumpet. Restene forsvandt ikke destomindre temmelig hurtig i kameratenes maver. Hvad de saaledes syntes at ha tapt i kvantitet hadde tilsynelatende ingen virkning hat paa kvaliteten. „Nigger” — en av Hassels hunder — var blit slagtet under nedkjørselen fra plataaet. Vi rak saaledes dette sted igjen med 12 hunder som beregnet og forlot det med 11 stykker.

Jeg ser i min dagbok følgende bemerkning: „Hundene ser nu likesaa godt ut, som da vi satte ut fra „Framheim”. Da vi nogen timer senere forlot stedet, hadde vi proviant for 35 dager paa slædene. Desuten hadde vi jo depoter for hver hel grad like op til 80° s. br. Det saa ut som om vi hadde fundet vort depot i rette øieblik, for da vi igjen kom ut for at fortsætte, stod hele barrieren i en snerøk. Det blaaste kuling fra syd med fuldstændig overtrukken himmel. Snefald og fok forente sig i skjøn dans og gjorde det vanskelig at se. Det heldige nu var jo, at vi gik undav veiret og saaledes slap at faa alt i øinene, som vi ellers var saa vant til.

De store revner, som vi nu visste, vi hadde tvers paa vor marsjretning, gjorde at vi maatte være meget forsigtig. For at undgaa enhver risiko spændte Bjaaland og Hassel, som gik foran, bræline mellem sig. Sneen var meget dyp og løs, føret meget tungt. At vi nærmet os de ventede, sprækker fik vi heldigvis i tide fornemmelse av i form av nogen blankføkne isrygger. Disse fortalte os tydelig nok, at her hadde forstyrrelser fundet sted, og at endnu større var i vente, og det sandsynligvis nær ved. I det samme flængtes det tætte skydække, og solen stak gjennem den hvirvlende snemassse. I samme nu brølte Hanssen: „Stop Bjaaland.” Han stod akkurat paa grænsen av den gapende revne. Selv hadde Bjaaland et fortrinlig syn, men hans udmerkede snebriller — eget patent — hindret ham fuldstændig i at se. Nu, nogen større fare hadde Bjaaland ikke været utsat for, om han hadde ramlet ned i sprækken, sammenbundet som han var med Hassel. Men forbandet ubehagelig hadde det nu været allikevel.

Som jeg før har nævnt, antar jeg, at de svære forstyrrelser her antyder grænsen mellem barrieren og landet. Denne gang syntes de ogsaa merkelig nok at danne en grænse mellem stygt og pent veir; for paa den anden side av dem — mot nord — laa barrieren badet i solskin. Mot syd raste snestormen værre end nogensinde. Betty-toppen var den sidste, som sendte os sit farvel. Syd Victoria land var gaat i skjul for ikke at vise sig mer. Straks vi kom over i solskinnet, støtte vi paa en av vore varder. Vi hadde kurs like paa den. Ikke daarlig styret i blinde. Klokken 9 om kvelden naadde vi depotet paa 89° s. br. Nu kunde vi begynde at bli flotte med hundefor ogsaa. De fik dobbelte pemmikanrationer og desuten saa meget havrekjæks, som de vilde spise. Kjæks hadde vi nu en velsignet masse av og kunde formelig strø med dem. Vi hadde selvfølgelig kunnet la en stor del av denne proviant ligge igjen, men vi var nu vel fornøiet med at ha fuldt op av mat, og hundene syntes ikke at bry sig det ringeste om den lille ekstravegt. Saa længe det gik saa fortrinlig, som det gjorde — det vil si — at mennesker og dyr akkurat holdt skridt med hverandre, saa kunde man ikke faa det bedre.

Men veiret, vi hadde glædet os saa over, blev ikke langvarig. „Samme griseveir” staar det i dagboken min for den næste marsj. Vinden var sprunget om paa nordvest med overskyet, usigtbar luft. Desuten en meget generende fok. Trods disse uheldige veirforhold passerte vi allikevel varde efter varde og hadde, da marsjen sluttet, passert alle de varder, som vi hadde bygget paa disse 28 km. Men, som før nævnt, det var Hanssens gode syn vi skyldte dette. Paa vor vei sydover hadde vi ikke tat saa ganske litet sælkjøt med os. Dette hadde vi saa fordelt paa depotene vi bygget paa barrieren, med den følge, at vi nu daglig kunde spise fersk kjøt. Det var ikke helt uten hensigt dette var gjort. Skulde skjørbuken komme til at gjeste os, kunde denne ferske mat bli ubetalelig. Som det var — alle sunde og friske som aldrig før — blev sælbiffen en behagelig adspredelse i menuen — intet mer.

Temperaturen var steget meget efterat vi kom ned paa barrieren — omkring ÷ 10° C holdt den sig jevnlig. Det blev saa varmt i soveposene, at vi maatte vrænge dem med haarene ut. Det hjalp. Vi pustet friere og glædet os. „Akkurat som en iskjælder at komme ned i,” bemerket en. Den samme følelse, som naar vi en varm sommerdag kommer fra solsteken ind i en sval skygge.

Onsdag 10. januar. „Samme griseveir”, sne, sne, sne. Sne og igjen sne. Skulde det aldrig ta ende? Dertil tykke, saa vi ikke har kunnet se 10 m. frem. Temperaturen ÷ 8° C. Det tiner overalt paa slædene. Alt blir vaatt. Har ikke paatruffet en eneste varde i dette blindeveir. Sneen var svært dyp til at begynde med og føret overordentlig traadt, men ikke desto mindre greide hundene sine slæder udmerket.

Den kvelden bedret veiret sig heldigvis, og det blev forholdsvis sigtbart, da vi begyndte vor marsj klokken 10. Ikke længe efter fik vi en av vore varder i sigte. Den laa mot vest ca. 200 m. borte. Vi var altsaa ikke langt ute av vor kurs. Vi gjorde den lille omvei og gik bort til den. Det kunde være interessant at se, om vort bestik var i orden. Varden var noget medtat av solskin og storm, men vi fandt dog den indlagte beretning, som fortalte os, at denne varde var bygget den 15. november paa 84° 26’ s. br. De sa os ogsaa, hvilken kurs vi maatte styre paa vort kompas for at række næste varde, som laa 5 km. fra denne.

Som vi nu forlot denne vor gamle ven og satte kurs, som den raadet os til, kom der pludselig og til vor usigelige forbauselse to store fugler — Skua gulls — flyvende like mot os. Kredset et par ganger rundt og slog sig ned paa varden. Aner noen av dere, som læser disse linjer, hvilken virkning dette hadde paa os? Det er neppe rimelig. Bud bragte de os, bud fra den levende verden ind i dette dødens rike — bud om alt, som var os kjært. Jeg tror vi alle var betat av de samme tanker. De undte sig ikke lang hvile disse første budbringere fra verden. De sat stille en stund og lurte vel paa, hvem vi var, løftet saa og fortsatte mot syd. Gaadefulde dyr! Nu var de akkurat halvveis mellem Framheim og Polen, men allikevel skulde de videre ind. Skulde de over til den anden side.

Vor marsj sluttet denne gang ved en av vore varder — bygget paa 84° 15’. Det føltes saa godt og trygt at ligge ved en saadan. Det var altid et sikkert utgangspunkt for den følgende marsj. Vi kom frem klokken 4 om morgenen og forlot stedet igjen nogen timer senere med det resultat, at dagsmarsjen bragte os 55 km. nærmere Framheim. Som vor ordning var, fik vi disse lange dagsmarsjer hver anden dag. Det er saa god en attest for vore hunder, som de behøver — en dag 28 km, næste dag 55 km. og saa friskt videre hele hjemreisen.

De to fugler — saa behagelig som deres første tilsynekomst virket — bragte dog efterhaanden mine tanker over i en anden retning, som aldeles ikke var behagelig. Det faldt mig nemlig ind, at disse to bare var repræsentanter for en større forsamling av disse griske fulgler, som nu holdt paa at sætte i sig alt det ferske kjøt, som vi saa møisommelig hadde ført med os og spredt utover vidden i vore depoter. Det er utrolig, hvad en flok av disse rovdyr kan sætte i sig. Det hjælper lite, om kjøttet er frosset og haardt som jern. De vilde ha greide det, om det hadde været betydelig haardere end jern. De sælskrotter vi hadde liggende paa 80° s. br. saa jeg i tankene bare benene av. De forskjellige bikjer vi hadde slagtet paa vor vei sydover og lagt oppaa vardene — saa jeg ikke saa meget av. Nu, det var jo mulig at jeg i mine tanker vil begynde at anvende for mørke farver. Kanske vilde virkeligheten være lysere.

Veir og føre begyndte efterhaanden at rette paa sig. Det saa ut til, at det blev bedre og bedre, eftersom vi fjernet os fra land. Tilslut blev begge deler fuldkomne. Solen skinnet fra en skyfri himmel og slædene gled henover den fine, jevne overflate med al ønskelig lethet og hastighet. Bjaaland, som like fra Polen hadde indehat stillingen som forløper, skilte sig udmerket fra sit hverv. Men den gamle sætning, at ingen er feilfri, passet nok ogsaa paa vor gode Bjaaland. Ingen av os — likegyldig hvem — kan gaa i ret linje, naar han ingen merker har at følge. Saa meget vanskeligere blev dette, naar man, som ofte hændte med os, maa gaa i blinde. De fleste vil vel, antar jeg, vike av snart til en anden kant — med den følge, at han tilslut efter al denne famlen muligens er i den rette linje. Anderledes var det med Bjaaland. Han var avgjort høiregjænger. Jeg ser ham endnu for mig. Hanssen har paa kompasset uttat retningen, han har at følge og Bjaaland snur sig om, sætter skiene i den antydede retning og tiltræder bestemt marsjen. Man kan tydelig se av hans bevægelser, at han har bestemt sig til paa liv og død at holde retningen. Han slaar skiene bestemt i bakken saa sneen spruter og ser ret frem. Men resultatet blir det samme. Hadde Hanssen latt Bjaaland fortsætte at gaa uten at underrette ham, vilde denne sandsynligvis i løpet av en time ha beskrevet den nydeligste cirkel og befundet sig paa det sted, hvor han saa energisk begyndte sin vandring. Kanske dette allikevel ikke var nogen feil, naar alt kom til alt, for vi visste altid med absolut sikkerhet, at vi — naar vi var kommet ut av varderækken — befandt os til høire for den eller maatte søke efter vardene i vest. Dette var os virkelig flere ganger til stor nytte, og vi blev efterhaanden saa fortrolige med Bjaalands høiretilbøieligheter, at vi ganske vænte os til dem.

Søndag den 14. januar skulde vi efter vor beregning række depotet paa 83° s. br. Dette var det sidste av vore depoter, som ikke var merket tvers paa og altsaa det sidste kritiske punkt. Dagen var ikke helt egnet til at finde „naalen i hølæsset”. Det var stille med tæt taake, saa tæt at vi bare saa nogen faa meter fremover. Vi saa ikke en eneste varde paa hele vor marsj. Klokken 4 om eftermiddagen hadde vi ifølge distansehjulene utgaat distansen og skulde efter beregning befinde os paa 83° s. br. ved depotet. Men der var ingenting at se. Vi bestemte os da til at gjøre holdt og sætte op vort telt og vente til det letnet. Under arbeidet med dette, gik det et rift i den tætte taakemasse, og der — ikke mange meter borte — i vest naturligvis — laa vort depot.

I en fart samlet vi teltet op, pakket det paa slæden og kjørte bort til vor mathaug, som viste sig at være helt i orden. Intet tegn til at fuglene hadde avlagt besøk paa stedet. Men hvad var dette? Friske, kraftige hundespor i den nyfaldne sne. Vi forstod snart, at det maatte være spor efter rømlingene, som vi mistet her paa sydgaaende. Efter sporene at dømme syntes de at ha ligget i læ av depotet i længere tid. To dype søk der talte tydelig nok om den ting. Og der fandtes ting som talte for, at de hadde hat mat nok at spise. Men hvor ial verden hadde de tat den mat fra? Depotet var ganske urørt, og det skjønt pemmikanlumsene laa fremme i dagens lys og var meget let at komme til. Desuten var ikke sneen i depotet saa haard, at ikke hundene kunde ha revet det ned og spist al maten op. Hundene hadde imidlertid forlatt stedet igjen, det viste de friske spor, som pekte mot nord. Vi undersøkte sporene meget nøie og blev enige om at de ikke var mer end to dager gamle. Sporene gik mot nord, og vi fulgte dem fra tid til anden paa vor næste marsj.

Ved varden paa 82° 45’, hvor vi gjorde holdt, saa vi dem fremdeles gaa mot nord. Paa 82° 24’ s. br. begyndte sporene at kruses svært meget og endte med at vise ret ut mot vest. Det var det sidste vi saa av sporene, men derimot var vi ikke færdige med disse bikjer eller rettere sagt deres gjerninger. Ved varden paa 82° 20’ s. br. stoppet vi. „Else”, som var blit lagt paa toppen av den, var faldt ned og laa ved siden av. Det var solen som hadde tinet underlaget bort. Her hadde løsbikjene altsaa ikke været, saa meget var sikkert, for da vilde vi ikke ha fundet „Else”, som vi gjorde. Vi gjorde holdt efter den marsj ved varden paa 82° 15’ s. og delte kjøttet av „Else” ut. Skjønt hun hadde ligget i den sterke solstek, var kjøttet like godt, efterat vi hadde skrapet væk litt mug. Litt gammelt lugtet det jo, men vore bikjer var ikke kræsne, naar det gjaldt kjøt.

Den 17. januar naadde vi frem til depotet paa 82° s. br. Vi kunde allerede langt borte se, at her ikke hersket den orden, som vi hadde forlatt det i. Ved vor ankomst helt frem saa vi straks, hvad her var foregaat. De utallige bikjespor, som hadde traakket pladsen rundt depotet ganske haard, talte godt nok om, at rømlingene hadde opholdt sig her i længere tid. Flere av kassene som stod i depotet, var faldt ned, antagelig av samme grund som „Else”, og i en av dem var det lykkedes slynglene at trænge ind. Kjæks og pemmikan, som den indeholdt, var der selvfølgelig intet igjen av. Men det gjorde os nu intet, for vi hadde mat i overflod. De to hundeskrotter, som vi hadde lagt paa toppen av depotet — „Uranus” og „Jaala” var borte; ikke tændene engang var at se. Av „Lussi”, som de hadde spist op paa 82° 3’ s. br. hadde de dog latt tændene ligge igjen. „Jaala”s 8 smaa laa endnu paa toppen av en kasse. De var merkværdig nok ikke faldt ned. Forresten hadde bæstene sat tillivs nogen skibindinger og lignende. Noget tap var det saaledes ikke for os. Men hvem kunde nu vite, hvorhen disse udyr hadde lagt veien? Var det lykkedes dem at finde depotet paa 80° s. br., saa hadde de sandsynligvis paa denne tid fortæret vort forraad av sælkjøt der. Det vilde jo naturligvis være beklagelig, om saa var skedd, selv om det jo nok ikke var av nogen fare hverken for os selv eller vore dyr. Rak vi først 80° s. br. skulde vi nok komme helt frem ogsaa. Foreløbig fik vi trøste os med, at vi ingen spor kunde se, som fortsatte mot nord.

Vi tillot os en liten fest her paa 82° s. br. Friskt i minde staar endnu den „chokoladegrøt”, som Wisting serverte til dessert. Vi var alle enige om, at den hadde rukket fuldkommenheten i høiere grad end nogen det hittil var faldt i vor lod at smake. Opskriften kan jeg røbe: Kjækssmuler, melkemel, og chokolade kommes i en kjel med kokende vand. Men hvad der saa senere foregaar vet jeg ikke. For at faa greie paa det faar man henvende sig til Wisting.

Mellem 82° og 81° s. br. kom vi op i vor gamle merkning fra tredje depotfærd. Strækningen blev opmerket paa den tur med kassebordspilrer for hver kvartmil. Det var i mars maaned 1911, og nu fulgte vi disse kassebordspilrer i sidste halvpart av januar 1912. Tilsynelatende stod de akkurat som de var sat. Denne opmerkning sluttet paa 81° 33’ s. br. med to kassebord paa snesokkel. Snesoklen var like hel og fin.

Jeg skal la dagboken berette om, hvad vi saa den 19. januar: „Sjelden fint veir idag, liten sydvestlig bris, som i marsjens løp klarnet hele himmelen av. Vi fik paa 81° 20’ vore gamle, svære skrugarer tvers. Vi saa nu langt flere av dem end nogensinde før. De strakte sig saa langt øiet kunde se i nordost—sydvestlig retning, i rygger og topper. Stor blev vor overraskelse, da vi kort tid efter fik øie paa høit, bart land i samme retning, og ikke længe efter to høie, hvite topper i sydostlig retning, antagelig omkring 82° s. br. Paa luften var det til at se, at landet strakte sig i nordost—sydvestlig retning. Det maa være det samme land, som vi saa tape sig i horisonten paa ca. 84° s. br., da vi stod i 4000 fots høide i opstigningen og saa ut over barrieren. Vi har nu saa gode forbindelser, at vi uten nølen tør trække det sammenhængende land — Carmen Land-terrænget — ind mot land. Det er voldsomt forstyrret — sprækker og skrugarer — bølger og daler paa kryds og tvers. Vi skal nok faa føling av det imorgen”. Skjønt vi, efter hvad vi har set, synes at ha lov til at slutte, at Carmen Land strækker sig fra 86° s. br. og hertil — ca. 81° 30’ s. br. og muligens videre mot nordostkanten, tør jeg dog ikke avlægge det saaledes paa kartet. Jeg har nøiet mig med at la landet fra 86—84° s. br. bære navnet Carmen Land, mens jeg har kaldt det øvrige „antydning til land”. Det vil bli en lønsom opgave for en forsker at granske forholdene paa denne strækning nærmere.

Som vi nok tænkte, fik vi paa den følgende marsj føling av det forstyrrede terræng. Tre ganger hadde vi altsaa gaat over denne strækning uten at ha rigtig sigtbart veir. Denne gang fik vi det og kunde nu se, hvordan det virkelig saa ut. Urolighetene begyndte paa 81° 12’ s. br. og var ikke meget store i utstrækning fra nord mot syd — muligens ca. 5 km. Hvor langt de strakte sig i øst-vestlig retning er ikke godt at si, men i ethvert fald saa langt øiet kunde se. Svære stykker av overflaten var faldt bort og aapnet de mest avskylige, grufulde svælg, store nok til at sluke mange karavaner av vor størrelse. Fra disse aapne hul gik der stygge, brede revner ut i alle retninger. Forresten saa man hauger og saater overalt. At vi uskadt hadde passert over her, var næsten det merkeligste av alt. Paa letten taa og med størst mulig fart passerte vi over. Hanssen var halvveis nede i en spræk, men kom heldigvis let ut av den igjen.

Depotet paa 81°s. br. var i fuld orden. Ingen bikjespor at se der. Vort haab om, at depotet paa 80° s. br. skulde være i orden, steg derfor betydelig. Paa 80° 45’ s. br. laa vor første slagtede hund „Bone”. Den var særlig fet og blev sat overordentlig stor pris paa. Pemmikan brydde hundene sig ikke længer noget større om.

Den 22. januar passerte vi vor sidste varde. Den stod paa 80° 23’ s. br. Saa glad vi end var ved at lægge den bak os, kan jeg ikke negte for, at det var med en viss følelse av vemod, vi saa den dukke. Vi var nu engang blit glad i vardene vore, og hvor vi møtte dem, hilste vi dem igjen som gamle venner. Mange og store var de tjenester, disse tause vogtere ydet os paa vor lange, ensomme vei.

Samme dag naadde vi vort store depot paa 80° s. br. Vi regnet os for at være fremme. Vi kunde straks se, at der hadde været andre ved depotet, efterat vi hadde forlatt det. Vi fandt ogsaa meddelelse fra løitnant Prestrud — østpartiets leder — om, at han med Stubberud og Johansen hadde passert her den 13. november med 2 slæder, 16 hunder og utstyr for 30 dager. Alt gjorde saaledes indtryk av at være i den skjønneste orden. Vi slap straks ved ankomsten til depotet hundene løs. De strøk bort til sældyngen, som hverken var angrepet av fugler eller hunder under vort fravær. Det var ikke saa meget for at spise, at vore hunder tok veien dit som for at slaas. Her var da virkelig noget at slaas om. De gik rundt sælskrottene nogen ganger, skottet paa kjøttet og paa hverandre og røk saa ihop i vild batalje. Da dette var vel tilendebragt gik de bort og la sig rundt slædene sine. Depotet paa 80° s. br. er endnu stort og rikholdig og vel merket, saa muligheten for, at det senere kan komme til nytte er ikke udelukket.

Reisen fra 80° s. br. til „Framheim” har været talt saa meget om, at intet nyt er at berette. Den 26. januar

klokken 4 om morgenen naadde vi vort gode, kjære hus
„FRAMHEIM” VED POLPARTIETS HJEMKOMST

igjen med to slæder og 11 hunder. Alle dyr og mennesker struttende av sundhet. Vi stod utenfor husdøren i den aarle morgenstund og ventet paa hverandre. I flok og følge maatte vi presentere os. Det var saa stille og rolig — alle sov nok. Vi kom ind. Stubberud for op i køien og glante paa os, trodde vist, vi var gjenfærd. En efter en vaagnet de op av sin søvn — hadde vanskelig for at fatte situationen. Der blev en ønsken velkommen hjem høit og lavt.

„Hvor er „Fram”?” var selvfølgelig vort første spørsmaal. Glæden stod høit i sky, da vi fik høre, at alt var vel.

„Og saa var det Polen da. Har dere været der?” „Ja selvfølgelig, ellers hadde dere neppe set os igjen.”

Saa kom kaffekjelen over, og „hot-cakes” duftet som i gamle dager. Vi var enige om, at ute var det godt, men hjemme var det endnu meget bedre. 99 dager hadde turen tat. Distansen ca. 3000 km.

„Fram” var kommet ind til barrieren den 9. januar efter en 3 maaneders reise fra Buenos Ayres. Alt var vel ombord. Stygveir hadde imidlertid tvunget dem til at søke ut igjen.

Dagen efter meldte utkiksmanden, at „Fram” nærmet sig. Da blev der liv i leiren. Paa med pelsen og for med hundene. Nu skulde de da faa se, at bikjene vore endnu ikke var utslitte. Vi hørte motoren puste og stønne; straks efter saa vi tønden over barrierekanten, og endelig gled hun frem, sikkert og trygt.

Det var med glæde jeg kom ombord og hilste paa alle disse kjække folk, som gjennem saa mange farer og strabadser hadde ført „Fram” frem til maalet og gjort saa meget udmerket arbeide underveis. Alle saa blide og fornøide ut, men ingen spurte om Polen. Endelig slap det ut av Gjertsen: „Har dere været der?” Glæde var neppe den følelse jeg saa straale ut av mine kameraters ansigter — det var noget mer. Jeg lukket mig ind med kaptein Nilsen i bestiklugaren og fik av ham min post og de mange nyheter.

Tre navn raket saa høit over alle andre, da jeg hadde faat anledning til rigtig at forstaa, hvad der var foregaat — navnene paa de tre mænd, som gav mig sin støtte, da det knep som værst. I ærbødig taknemmelighet vil jeg altid mindes dem:

H. M. KONGEN

FRIDTJOF NANSEN
DON PEDRO CHRISTOPHERSEN

Anm. Da der ikke forandredes datum ved passeringen av den 180de længdegrad paa „Fram”s færd til Hvalbugten, maa alle data i dette kapitel rettes en dag tilbake.