Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/99

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“ 99 den var da løs, og benene kunde lægges bort, naar bordet ikke var i brug. Paa disse ældre borde var pladen meget bred og kunde være forfærdiget af en eneste planke. Deres udstyr var meget simpelt. En gammel bordplade, der findes paa Medjo i Namdalen, er prydet med 314 nagler af jern og bronse, der ere indslaaede i den. Et til den store ur bag denne gaard henført almindeligt sagn, der har været knyttet til en mængde steder, fra Lemvig i Jy1land til Skjerstadtjor- den i Nordland, beretter, at disse nagler angive tallet paa off1cerer og So1dater i en svensk trop, der var paa plyndringstog til Namdalen, men blev ledet vild af Ëen F in og fandt døden ved at styrte udover Medjouren. Længere ned i tiden bleve bordene faste, og be- nene bleve mere solide, end de før havde været. Navnlig i Thelemarken forekommer der svære borde år denne Sort med stærke og tykke fødder. Men paa disse yngre borde er i regelen pladen sammensat af flere p1anker, og der kjendes neppe noget exempel paa, at et saadant bord har en plade, der kun bestaar af en eneste planke. Disse borde gaa i- Thelemarken tværs over den hele stue og staa gjerne langs den ene endevæg. For bordenden er høisædet; de, der sidde ved bordet, tage enten plads paa den indre side, hvor den faste bænk staar, eller paa en løs bænk, der er anbragt paa den ytre side efter hele bordets længde. Denne løse bænk har formodentlig ogsaa været benyt- tet i den tid, man hængte bordet paa væggen. For bordenes vedkommende gjælder omtrent det samme, som ovenfor er sagt om skabene; Stoffet er rigt, men endnu kun lidet bearbeidet, og derfor maa et afsnit om bordene i en fremstilling som denne, blive 70