Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

98 –G ser, at smagen i mellemtiden har gjort en betydelig tilbagegang, og »hvor blottet for formfølelse tiden er bleven«. Fra omtrent samme tid Synes ogsaa en an- den brugdestol at skrive sig, hvis udskjæringer paa ryggen fremstille frelserenS korsfæstelse: xFormbehand- lingen i fuldstændig rokokosmag viser en sæ1som blan- ding af maner og naivetet.« Maaske har ogsaa for denne stol et gammelt træsnit maattet tjene til møn- Ster. Brugdestolene ere mere bænke end Stole; udenfor dem og kubbestolene kan det vel“ være tvivlsomt, om nogen af de gamle stole, der nu findes i vort land, oprindelig har været anvendt i huSene. De ere rime- ligvis alle middelalderSke kirkestole, og naar de fore- komme i privathuse, da ere de flyttede til disse i ny- ere tid. e En saadan middelaldersk kirkesto1 maa have tjent Som forbillede for en udskaaren stol, der er forfærdi- get –i 1685 og længe opbevaredes paa gaarden Remme øverSt i Valdres, hvorfra den i r88o er indkommen til universitetets Samlingen Denne viser ogSaa, at der er foregaaet “en tilbagegang i smag og i formbehandling. Man magtede i slutningen af det I–7de aarhundrede ikke“ længere at gjengive middelalderens fine og Smag- fulde ’træarbeide, og hvad der.i det r3de aarhundrede blev udført let og elegant, blev nu langt grovere og plumpere. –Men stolen fra Remme er alligevel et in- teressant og værdifuldt stykke for enhver, som vil studere den norske træskjærerkunst og møblementets ud- vikling i vore bondehuse. Bordene vare i ældre tid gjerne forsynede med ringe, i hvilke de kunde hænges op paa væggen. Pla-